Rörposten December 2012 - Pipelife

pipelife.se

Rörposten December 2012 - Pipelife

Jubileum

nr 25

Specialisten på plaströrssystem

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE DECEMBER 2012


LEDARE/VD HAR ORDET

Jul, jul, jul

strålande jul!

Så var det dags igen för december och mörkret har

lagt sig över Svea rike. Julhelgen är en bra tid för

eftertanke och förhoppningsvis fi nner vi julfrid ju

närmare den 24 december vi kommer.

Detta nummer av Rörposten handlar om medarbetare,

CSR och lite återrapportering av aktiviteter från

året som gått.

2012 har varit ett verksamhetsår med fl era

”ansikten”. Efter en rekordartad inledning det första

kvartalet (vädermässigt fördelaktigt) har vi nåtts av

dystra rapporter om byggbranschens utveckling och

en total inbromsning för främst småhus- och villabyggnation.

Här gäller det att vara aktiv och fl exibel

och anpassa verksamheten i tid. Tidigare under året

har det rapporterats att vi på Pipelife fått en ny tydligare

ägarbild då koncernen numera ägs av Wienerberger

AG till 100%. Våra ägare är fast beslutsamma

att satsa vidare i Pipelife på våra svenska och övriga

nordiska verksamheter.

Vi har i Sverige under året investerat i främst ny

produktionskapacitet och nya produkter. Bland annat

kan nämnas utbyggnaden av Ljungfabriken med

2 000 kvadratmeter och ytterligare tre PE-/PP-linjer.

Nya produkter har lanserats i form av rens- och

tillsynsbrunnar. Det nya dubbelväggsröret Infra ®

800 mm produktionsstartas vid fabriken i Ölsremma

i december.

2012 har också varit ett år där vi startat upp ett

fl ertal interna koncernprojekt som kommer leda till

bättre beslutsunderlag och ökad konkurrenskraft.

Här är några exempel: Lean/Six sigma, ABC costing

och inköpskoordinering POP (procurement optimization

project). Fokus på hälsa, miljö och säkerhet har

också givit Pipelife Sverige pris som bästa enhet

inom koncernen.

Tack till alla som dagligen jobbar inom respektive

område med mycket bra prestationer. De kommer att

göra skillnad!

Avslutningsvis vill jag tacka alla kunder, partners,

leverantörer och medarbetare för ett händelserikt

och framgångsrikt 2012. Jag vill önska alla med

respektive familjer en riktigt:

God Jul & Gott nytt år!

Peter Andersson

VD

Pipelife

stänger för jul- och

nyårsfi rande fredagen den

21 december kl. 12.00

och öppnar igen måndag

den 2 januari kl. 07.45.

PROFILEN/KURT MARKLUND

Namn: Kurt Marklund.

Gör: Umgås med familj

och vänner, golfar,

idrottsintresserad,

reser gärna.

Bor: Ulricehamn.

Ålder: 59.

Familj: Gift med Anita.

Utfl ugna barnen

Johan och Frida.

Tidigare arbeten: Demanders Verktygsfabrik

1975-1984, Mabo Svenska 1984-1988, Davinyl

1988-2000, Pipelife 2000-

Pipelife

i mobilen

Scanna QR-koden eller gå

till m.pipelife.se på din

webbläsare.

Där fi nns all information

om våra produkter,

kontaktpersoner och

mycket annat värdefullt.

Underhållande e-utbildning

Fler och fl er registrerar sig på

pipeschool.se. Har du klarat alla 13

lektioner?

Funktionen är gratis. Det enda du behöver göra

är att registrera dig så får du direkt tillgång till

underhållande utbildning inom samtliga affärsområden

– VA, VVS och El/Tele.

Kurserna är tillgängliga på webben och du kan

göra dem när det passar. Svårighetsgraden varierar

men det fi nns alltid något att lära oberoende

om du går i skolan eller har jobbat i branschen i

fl era år.

Jubileum

25 nr

R

Ö RP

O STENEN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE

VINTERN 2004/2005

Pipelife mer än bara rör…


Marklunds val

Hook – Slice

Turkiet – Thailand

Umeå – Ulricehamn

Handboll – Ishockey

Skyfall – Gudfadern

Rød pølse – Falukorv

iPad – Telefax

Lasse Stefanz – Kiss

Färja – Öresundsbro

Vodka – Gammeldansk

Lär dig allt om rörläggning (både i mark och

inomhus), installation av slamavskiljare och vilka

typer av elinstallationsrör det fi nns på marknaden.

Och mycket, mycket mer.

Pipelife Basic Eco Infi ltration

Nordic Poly Mark Kabelskyddsrör

Elinstallation SmartLine

Markavloppsrör Stormbox

Infra ® Tryckrör Dränering

Stilla ® VA-brunnar

Klicka på pipeschool.se på vår hemsida så

kommer du direkt till pipeschool.se.

P A L S

PARTNER ALLIANSER LOGISTIK SERVICE

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE

SOMMAREN 2005

ALLIANSER

– skapas av människor


PAL S

PARTNER ALLIANSER LOGISTIK SERVICE

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE

HÖSTEN 2005

LOGISTIK

– visst pallar vi trycket!

Vinter 2004/2005 Sommar 2005 Höst 2005


Marklund – en småländsk

norrlänning i Ulricehamn

Kurt Marklund sitter i Pipelifes svenska ledningsgrupp med det

övergripande ansvaret för logistik, export, order och planering.

Med tanke på sitt förfl utna, både geografi skt och

arbetsinnehållsmässigt, är Kurt ett välkänt ansikte

i branschen. Han om någon gör skäl för Pipelifes

devis: Specialist på plaströrssystem.

Han är född i Umeå, fl yttade till småländska Virserum

och hamnade så småningom i Ulricehamn.

– Jag har ju varit med ett tag i branschen och

kommer exempelvis ihåg byggkrisen i början på

90-talet, berättar han.

Men mest fascinerad är han över utvecklingen

efter det att de båda tidigare konkurrenterna

Mabo och Davinyl gick samman år 2000.

– Den resa vi gjort tillsammans är riktigt häftig.

Vi har mer än dubblerat vår sammanlagda omsättning

på tolv år och gjort enorma framsteg inom

produkt-, produktions- och företagsstyrning.

Vid sidan om jobbet umgås han med familj och

vänner, gärna på golfbanan.

Kurt Marklund, välkänd profi l i branschen.

Tack och hej!

Leif Westling lämnar Pipelife

vid årsskiftet efter 16 år på

företaget.

– Leif har betytt oerhört mycket för vår

utveckling och framgång på VA-sidan, så jag

vill passa på att tacka honom för allt han gjort,

säger Pär Näslund, försäljningsdirektör.

Leif Westling kom till Pipelife, som då hette Mabo,

1996 men äntrade branschen redan 1968 som utsättare

på BPA i Nyköping.

Hans upplevelser och iakttagelser skulle kunna

fylla en bok (Rörposten återkommer i nästa nummer

med en längre text skriven av Leif själv) och

nöjer oss här med att nämna två ytterligheter

under hans yrkesverksamma liv:


EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE

VÅREN 2006


FRAMTIDENS RÖRMOKARE

PAL

PARTNER ALLIANSER LOGISTIK SERVICE

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE

SOMMAR 2006


PVC

Va’ e’ de’?

Allt om våra

råmaterial

Sidan 4-5

Pär

Näslund

Ny VA

försäljningschef

Sidan 6

Våren 2006 Sommar 2006 November 2006

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE

NOVEMBER 2006

Tyst

och Stilla ®

För bästa

boendemiljö

Sidan 3

PROFILEN

Kurt Marklund

Leif Westling går i pension

Mardrömmen – en dödsolycka

I samband med ett ett projekt i Nyköping rasade jordmassor ner i en rörg rörgrav

bara minuterna efter att Leif själv lämnat den. Två rörläggare undkom

men

en tredje klämdes fast fast och omkom.

– Det var mitt allra a första första uppdrag, uppdrag, så så min min tid tid i i branschen branschen ku kunde blivit bli

kort, säger ger Leif med djup d eftertanke. eftertanke. Men Men synen nen har har förföljt förföljt mig

i alla

år.

Lyckan – projekt Mönsterås

– Att stå i hamnen vid Mönsterås bruk, och ta emot en bogserbåt

med PE-rör i dimension 1000 mm i långa ”släpelängder” från

Norge, tillsammans med bland andra Skanskas Tomas Johansson

och FA:s* Jan Barrfeldt (numera Divisionchef Mark&VA på Dahl) –

fantastiskt, minns Leif.

*VA-grosssisten Fosselius&Alpen bytte namn till Dahl Sverige AB 1997.

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE APRIL 2007

PAL S PAL S

L S PAL S PAL S PAL

A L S PAL S PAL S PA

L S PAL S PAL S PAL

L S PAL S PAL S PAL

L S PAL S PAL S PAL

A L S PAL S PAL S PA

L S PAL S PAL S PAL

L S PAL S PAL S PAL

L S PAL S PAL S PAL

A L S PAL S PAL S PA

LAllt om S Elfack PAL 2007, 7-11 maj. SVälkommen PAL till vår monter: S PAL

B09:02

L S PAL S PAL S

April 2007 Juli 2007

POSTEN

Glad sommar!

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE JULI 2007


CSR – att ta ansvar, socialt, ek

Skolmateriel

Pipelife hjälper eleverna på Viskastrandsgymnasiet

i Borås med rörmaterial till sin utbildning.

Viskastrandsgymnasiet i Borås har sedan i fjol en

helt ny linje i Bygg- och anläggningsprogrammet

där bland annat blivande anläggningsarbetare

går.

– Vi planerar just nu ett ”riktigt”

projekt med en avloppsstam och

förberedelser för husgrunder

på ett kommunalt industriområde

i närheten av

skolan, berättar läraren

Magnus Thorén.

De 13 eleverna i årskurs

två har också varit ute och

gjort praktik, hos bland annat

NCC och Skanska.

Rent vatten

Pipelife har stöttat Comfort i deras omskrivna

projekt i Benin i västra Afrika.

Projektet ingår i ett samarbete mellan Comfort,

Sveriges största VVS-kedja, och SOS Barnbyar och

går ut på att förse barn i utsatta områden med

rent vatten.

Man har byggt ett nytt effektivt

vattenreningsverk i Dassa-

Zoumé i Benin mellan Nigeria

och Togo.

– Otroligt värdefullt och

givande, berättar Magnus

Sundqvist på Comfort. Vi

har varit där nere tre gånger

och det blir troligen fl er eftersom

vi planerar ytterligare

insatser.

Varje dag dör mer än femtusen

barn under fem år som en konsekvens

av brist på rent vatten.

Allt du behöver veta inför

VA-mässan

– sidorna 2–3 –

VA-

SPECIAL

Nyheter som ger

KRAFTIGT EKO

– sidan 6 –

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE SEPTEMBER 2007

Ny VA-SÄLJARE klar för

Pipelife

– sidan 5 –

Nu lyfter lyfter vi – redo redo för 2008... 2008...

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE DECEMBER 2007

God Jul och

Gott Nytt År!

September 2007 December 2007 Mars 2008

Nordens viktigaste byggmöten!

1–4 april 2008 RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE MARS 2008

NYA VA-säljare

anställda

– sidan 2 –

Glad Sommar! Glad Sommar! Glad Sommar! Glad sommar! Glad Sommar!

R POSTEN

RÖR2008

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE JUNI 2008

MVG Satsning

på utbildning

– sidorna 4–5 –

Inspektioner av

enskilda avlopp

– sidan 4 –

Solgaard-Nielsen

ny CEO Pipelife

– sidan 2 –

Juni 2008 November 2008

CS =

Corpo

Soc

Respon

RÖR8 R POSTEN

EN NYHETSTIDNING ETSTIDNING FRÅN PIPELIFE NOVEMBER 2008

Massor av nytt

på produktsidan

– sidan 6 –


R

onomiskt och miljömässigt

rate

ial

sibility

“CSR = Att ta ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. (Källa: Wikipedia)”

Mässor från

hela världen

– sidan 4 –

Avloppsrör

satt i system

– sidan 2 –

RÖR9 R POSTEN

EN N NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE MARS 2009

Vi gratulerar

Stefan nr 500

– sidan 3 –

Referenser från

hela Sverige

– sidorna 4–5 –

Glad Sommar! Glad Sommar! Glad Sommar! Glad sommar! Glad Sommar!

Pipelife Award 2008

Production Efficiency

Pipelife Sverige Ljung

Effektivaste fabriken finns i Ljung

– Ledare, sid 2 –

RÖR9 R POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE JULI 2009

Friktionsfri

Elmässa

– sidan 6 –

5 frågor till

Hampe Mobärg

– sidan 3 –

CSR – vad är det och varför?

Projekt – VVS,

VA och El/Tele

– sidorna 2, 6, 7 –

Mars 2009 Juli 2009 December 2009

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE DECEMBER 2009

Ny tävling: Känn

igen produkterna

– sidan 8 –

Fyra späckade sidor om det nya Smarta rörsystemet

Så kan Du

vinna en GPS!

– sidan 4 –

Snabba nät

Pipelife har bidragit till att invånarna runt Ljung

kommer att få snabba och nya fi bernät. Pipelifes

huvudkontor och en av företagets svenska fabriker

ligger just i Ljung, 3,5 mil norr om Borås.

Herrljunga kommun planerar ett fi bernät till alla

orter i kommunen där det saknas. Första

spadtaget togs av kommunalrådet

Kurt Hårsmar (C) för en tid sedan.

Projektet, som ingår i kommunens

IT-infrastrukturplan

genomförs via ett samarbete

mellan Herrljunga Elektriska,

Ahlsell och Pipelife.

Det omfattar runt sju mil

ledning och kommer att

pågå fram till 2013.

Piplife tillverkar bland mycket

annat Opto kabelsyddsrör i dimensionsintervallet

16-50 mm.

Ny arena

Pipelife har levererat rör till Dalstorps nya konstgräsarena.

Dalstorps IF tog i år steget från division 3 till

division 2 där bland annat derbyn mot Norrby

väntar.

Med en stor ungdomsverksamhet i

ryggen beslutades att bygga en

helt ny konstgräsarena. Den

invigdes i augusti, lagom till

Svenska Cupen-matchen mot

Djurgården (förlust 1-5) och

kommer att användas fl itigt

året runt av många lag.

Dalstorp ligger någon mil

från Pipelifes fabrik i Ölsremma

i Tranemo kommun.

Pipelife har hjälpt till med material

som brunnar, dränerings- och

avloppsrör.

Motsvarar alla

förväntningar

– sidan 3 –

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE MARS 2010

Se Smartline

på Nordbygg

– sidan 5 –

Viper 3

P werFlex System

Sidorna 4 – 5

Mars 2010 Juni 2010

Glad Sommar! Glad Sommar! Glad Sommar! Glad sommar! Glad Sommar!

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE JUNI 2010

Fem tycker om Smartline

S

– sidan 6 –


Nytt i branschen

Eriksson slutar

som försäljningschef

Jan Eriksson, försäljningschef

El/Tele på Pipelife Sverige AB

sedan tolv år, har sagt upp sig

och slutade sin tjänst den 30

november. Tills vidare hanteras

hans ärenden av försäljningsdirektör

Pär Näslund respektive

Pipelifes lokala utesäljare El/Tele.

Eriksson går till elgrossistföretaget Rexel.

Bra att begränsa CODanalyser

med kvicksilver

Svenskt Vatten tillstyrker Kemikalieinspektionens

förslag att förbjuda COD-analyser på avloppsvatten

från avloppsreningsverk. Men synsättet på

vilken kontroll som är miljö- och rättssäker bör

vara detsamma oavsett vilken verksamhet som

släpper ut avloppsvattnet.

Förslaget medför att kvicksilverinnehållande

COD-analyser av utsläppt avloppsvatten från

kommunala avloppsreningsverk förbjuds 2013-

01-01 medan analyser av annat avloppsvatten

blir fortsatt tillåtet till och med 2014-12-31.

(Källa: Svenskt Vatten)

Regeringen utreder

byggprocessens längd

Regeringen har gett utredaren Lars Magnusson i

uppdrag att se över hur processen från idé till färdigt

hus ska kunna kortas. Tanken är att förenkla

byggandet av nya bostäder.

Utredaren ska bland annat se över dagens krav

på detaljplan och bygglov i byggprocesser.

Jämfört med andra länder tar det ofta extremt

lång tid att bygga hus i Sverige, skriver bostadsminister

Stefan Attefall (Källa: regeringen.se)

Peabskolan får EU-pengar

för internationellt utbyte

Peabskolan i Upplands Väsby och Solna har beviljats

EU-medel till ett europeiskt utbytesprogram

via Comenius, som är en del av programmet för

livslångt lärande vid myndigheten Internationella

Programkontoret. Utbytet kommer att pågå från

december i år fram till våren 2014.

Utbytesprogrammet riktar sig främst till elever

som studerar vid Peabskolans högskoleförberedande

inriktning. Totalt kommer tolv personer,

bestående av både elever och lärare att genomföra

studieresor i England, Tyskland och Frankrike.

(Källa: Entreprenadaktuellt)

Ny förbättrad hemsida


Pipelife + Westpipe

POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE DECEMBER 2010

= Sant

Pipelife förvärvar Westpipe


Monter B09:02

Sid. 4 – 5

Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny NNy Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny NNy Ny Ny Ny Ny Ny NNNy Ny NNy Ny Nyy NNNy Ny NNNNNy NNy NNNNy NNNy NNyy NNyy NNNyyyyy y y y y yy yy yy yf yy yf yfö y yyfö yförbbb y yffö yffö yyyy förb för förb förb förb fö fö förb förb fö förb fför

förbb förb förb förbättrad för fö för förb förb förb förb förb förb för för förb för förb förb förb förb förb förb fö förb förb för fö förb ffö fff förb förb fö förb fö fö förb fö förb förb ffö förb förb fff ff fff fff förb ffö fö förb fö fö förb fö fföö ff örb örb örb örb örbb örb örb örbbb örb rb rb rb rb rbb rb rbb bb bb

bbb bb

ättrad ättrad ättrad ättrad ätt ättra ättrad ättrad ättrad ättrad äättrad ättrad ättra ättrad ättrad ättrad ätt ättra ättrad ättr ättr ättra ättrad ät ätt ättraaad ättrad ätt ättr ättr ättrad ättrad äättraad ättrad ät ättttrad äätt äääää ttrad ttrad ttr ttr ttrad tttra

ttra ttr ttr ttr tttrad ttttr trad trad tr trad trad tra ttra trad ttra tr trad ttrradd trr ra ra ra rrad

rad ra raaad rrad ad ad ad ad ad add ad ad aaaad aaad ad addd hemsida hemsida hemsida hems hhemsida he hem hemsid hemsid hemsid hem hemsi hhe hemsida hemsid hem hemsid hemsid hem hhemsid hhem hem hemsida hemsid hem hems hhe hemsid hheee hem hemsid hhe hem hem hheemm hemsida hheem he heemms hem hemm heemm emsid emsida emsid emsida eemsida

emsida em emsid em emsida eems emmmss em ems em emsid emsiddda ems eemmsssidddaa emsi emsida emssid ems eeee mmsiddda

msida msidd msida mmsi msida msida msidaaa mmsida

msida msida msida msid ms msi msid mmms msi msid msida msid mmms msida msid ms mms msida ms sida ss

sida sida sida ssi sid sida ss

sida sida sid sida sida sida sidaa ssi ida idda id idda id id id ida ida ida ddd da da da ddaaa da dda

dda da

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE MAJ 2011

Monter L2

19 – 21 maj

Sid. 5

Pip Pi Pip Pip Pi Pipel Pipe Pip Pipe PPip Pipelif Pip PPipelif Pipelif Pipeli Pip Pipelif Pipelif Pipelif Pip Pipeli Pi Pipelif Pipeli Pipelif Pipelif PPipelli PPip Pipeeeeli PPip Pipeelif Pipelif Pipelif Pipelif Pipelif Pipelif Pipelif Pi Pipeliff Pippppe Pipel PPPipelif Pipel Pi PPiipppeeee Pip Pip PP Pipelife ipe ipeli ipelif ipelif ipelif ipe ipelif ippelif ipeelif ipelif ip ppelif

pelif pelif pelif ppe peli pelif pelif pppel peli peliif pel ppppppp e elif elif eliff eliff el eli elifff elif el elif eli eliff eeli eliff eliffff elif eeeel el eell ell

lif llli lif li lif lif iiiif

if if iff if iif if iffff feefö

efö efö ee efö e ee ef eför e e e ee efö e e e efö efff efö eföör e eee e e eeee efö e ee e e eee e e ee e ee e eee eeee ee fö förvä för förv för förv förvä fför

förvvv för fö fööör fö ff

fö förvä ffö

förv förvä ffö för fffffö för förvv förvä förvä för förv ff för ffööör för ffffööör

fö fö fff fööörrv ff

ffööööö ffö fö förvärvar örvä öö

örv örväää öörvää

örvä örvä örv ör örv örvvvvä örvä örvvvä örrrv rvä rvä rvä rvä rvä rvvä rvä rvvä rvä rv rvä rv vä vää vä vä vä vä vä vä vä vä vä vä vää rva rvar rrv rva rv rva rvar rva rva rv rva rv rv rva rr rrrvaaar rvaaaaar rvaa rvva rr va va var var var var var var var vaaar va vvaar

ar ar ar ar ar ar ar ar ar arrWe ar aar ar ar aaar arr aaaarrWee rWW r r rrrr rWe r r WWe

We WWe

We WWe

We

We We WWe

W

WWW We Wee WWWe

We Wee WWWe

We Weee WWWWe We We Wee WWeeeee We We WWWeeee WWWeee We We We Wee Westpipe stpip stp sstpip stp stpi stpii stpipe stpi stpii stp stp sst stp stpiipeee stp stppppi stpipeee stpi sstpp stp st stp sstp ssstp sstp stpip sstp sst sstp sss tpip tpipe tp ttp

tp tpipe ttpipe

tttp tpippe ttp tp tp ttppi pip pi pipe pipe pip ppi

pi pipe pipeee pipe pip pppipe pipee pp pe pee ppe

pee peeee pe pppe peee pppe pe peee pp pppp pppp ppppp pe
JDR

Stormbox

Te T lekab k elrör

Sadelgrenrör

Kabe

Presentation av fyra

Sid. 4–6

nya medarbetare

December 2010 Maj 2011 Oktober 2011

Delar av Pipelifes monterpersonal under VA-mässan i Göteborg, fr.v: Leif Westling, Emelie Andersson,

Rickard Melin, Leif Rydh, Mikael Hackström, Mats Thorén och Kjell Johansson.

Tack för besöket!

VA-mässan hölls för första gången 1997. Mässan

har ägts av Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och

Varim men har nu fått nya ägare.

Senast, i Göteborg i september, besöktes den

av 8 530 (2508, 3648 respektive 2374) personer

under de tre mässdagarna.

Bland utställarna märktes Pipelife som visade

senaste nytt på rörsidan, nya brunnar, ny färg på

avloppsprogrammet, Infra ® i dimension 1 000 mm

och mycket annat.

Tävlingen i montern gick ut att på snabbast

Nya produkter

Spolbrunn

RSK-nr. Produkt

235 65 32 Spolbrunn 110/110

Rensbrunn

RSK-nr. Produkt

235 65 92 Rensbrunn 200/110

235 65 80 Rensbrunn 200/160

235 65 81 Rensbrunn 200/200

POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE MAJ 2011

pp

ckrör

alovolt ®

ra ®

ar

3

SMARTLINE

Pipelife har

stärkt sin position

på marknaden

Sid. 2

VVS

möjliga tid

montera dagvattenkassetterna

Stormbox. Vinnare

blev Therese

Rydling, Borås,

Björn Altin, Täby

respektive Erna

Melin, Göteborg.

Nästa mässa kommer att hållas i Jönköping i nya

ägaren Elmias regi.

El-Tele

Specialisten på plaströrssystem

Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunn med vallningssatser

RSK-nr. Produkt

235 93 10 Tillsynsbrunn inkl.

vallningssats 400/110

235 93 11 Tillsynsbrunn inkl.

vallningssats 400/160

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE DECEMBER 2011

VA

Pipelife

God Jul & Gott Nytt Bygg-År!

från oss på

SMARTLINE ®

+ Stilla ®

Allt du behöver

veta inför Nordbygg

Sidan 4 – 5

Fjärrkyla

Hornsberg

December 2011 Mars 2012

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE MARS 2012

– Sidan 6 –


5 frågor till…

…Jerker Björk, projektledare för

Elrätt. Din elektriker. Framtidens

teknik.

Vad är Elrätt?

– Elrätt är egentligen ett marknadsföringsprojekt

som ytterst vill uppmärksamma omvärlden på vad

elteknikföretagen kan åstadkomma. Projektet har

pågått i drygt två år och har idag över 30 samarbetspartners.

Vilka står bakom?

– Elrätt är ett samarbetsprojekt mellan Elektriska

Installatörsorganisationen, Eio, och Sveriges

Elgrossister, SEG. Dessa har i sin tur engagerat ett

antal leverantörer, bland andra Pipelife.

Vilka vänder ni er till?

– Villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare,

företag och offentliga beställare. Vad vi

kan och vill inom de olika segmenten fi nns väl

beskrivet på vår hemsida.

KUNDEN/ÄLVSBYHUS

Bygger hus med rör från Pipelife

Älvsbyhus AB köper numera sina

plaströr från Pipelife.

Det välkända företaget använder Pipelifes inomhusavlopp

och elinstallationsrör i sina fabriker.

Älvsbyhus affärsidé är att bygga färdiga moduler

i sina produktionsanläggningar och leve-

Välkommen till

VA-mässan

GÖTEBORG

18–20 september

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE SEPTEMBER 2012

Pi Pipel PPipelife Pipeli Pipelife Pipelif Pipelife ipelife peli eli elife li lif li lif ife if fe fee ta tar ta tar ta tar ta tar t ar a ar arr

CSR CS CSR-ans CCSR-ansv CSR-an CSR-ansv CSR-ans SR-ansv SR-ans SR-ansv SRR-ansv Ran an

aans a an anns nsv ns n sv svv

ar

- -Sid. - -Sid -Sid. Sid Si Sid Sid. Si Sid. SSid. id id. d. . 4

4 44-5

4

4 -5 -55-

5 5- -

-

Jubileum

25 nr

Go God G God od ood d Jul Ju Jul Ju Jul

Jul J ul u l

och oc ch

Go G Go Gott G GGott G Gott Go Gott tt t Nyt Ny Nyt Ny Nyt N Ny Nyt Ny Nyt N Nyt

y tÅ t tÅr! t År ÅÅr!

Å År Å År! År Å År! rr!

!

Specialisten på plaströrssystem

September 2012 December 2012

Vilket är målet för kampanjen?

– Att sälja mer produkter med ambitionen att

skydda och försköna vår miljö. En kombination av

nytta och nöje, i stort och smått. Med andra ord

angeläget för samtliga parter.

6131 personer, 3325 dag 1 och 2806

dag 2, besökte Elmässan på Kistamässan

i Stockholm sista veckan i

oktober.

– Det kändes som om nästan alla besökte vår

monter, rapporterar Kjell Pettersson, Pipelifes

säljare i Stockholm. Allt fungerade jättefi nt.

Pipelife visade stora delar av sitt populära

RÖR POSTEN

EN NYHETSTIDNING FRÅN PIPELIFE DECEMBER 2012

Så S Så å v var var va var vvar va var ar a ar arrV r V

V

V

V VVA-

A- A A- A

och o och ch Elmä Elm Elmä

Elmä Elm lmä mä m mä mässa m ssa ss ssan sssa ssan s ssan ssa ssan an

- -Sid. - -Sid. Si Sid SSi Sid S Sid. Sid Sid. SSid. id id. id d d. dd. d d. . 6 6-7 6

6

6

6 -7 7 7- 7 -

-

Och så kan man ”hitta sin elektriker” på hemsidan

www.elratt.se.

Vilka elektriker fi nns med där?

– Det sker via utbildningar i Eios regi. Företag som

gått utbildningen blir sökbara.

Fjädrar också vilken

välbesökt elmässa

elinstallationsprogram, bland annat fördragna

rera nyckelfärdiga hus till kund.

Älvsbyhus AB har fyra fabriker,

Älvsbyn, Bjärnum, Vålberg och

fi nländska Kauhajoki, och drygt

tio procent av den svenska

marknaden.

– Det går bra för oss och vi är

absolut nöjda

med vad vi sett

av Pipelife och

deras produkter,

så här långt, säger

Thomas Lantto, fabrikschef och

inköpsansvarig på Älvbyhus.

Företaget färdigställer sammanlagt

20 hus, fem per fabrik, i

veckan och har ett framgångsrikt

koncept.

Totalt ca 300 personer är anställda

på det familjeägda företaget

som levererade sitt första hus

redan 1960.

fl exrören PowerLine (i låda) och PowerFlex, fl exröret

InFlex och det halogenfria VP-röret Halovolt ® .

– De som ville fi ck också prova vår nya upskattade

dragfjäder, fortsätter Kjell. Den har verkligen

öppnat nya dörrar med sina egenskaper.

Rita redan nu in 23-24 oktober 2013 i era

kalendrar.

-Och för närvarande har vi en riktigt positiv känsla

om marknaden och framtiden, slutar Lantto.


2013

Rörnät Diplomkurs -

anläggning, drift, underhåll

och förnyelse, 14-18 januari +

18-22 februari, Stockholm

(Svenskt Vatten)

Rörposten

Ansvarig utgivare:

Mats Thorén

Almanackan

Stum- och elektrosvetsning

av polyetenledningar -

Diplomkurs, 5-7 februari, Göteborg,

26-28 februari, Karlstad,

22-24 oktober, ort ej bestämd,

12-14 november, ort ej bestämd (Svenskt Vatten)

Northern Light Fair, 5-9 februari, Stockholm

(Stockholms mässan)

Regionala VA-mässor, 19 februari, Falun, 20 februari,

Västerås, 21 februari, Karlstad, 26 februari,

Helsingborg, 27 februari, Kristianstad, 28 februari,

Växjö (VA-gruppen i VVS-Fabrikanternas råd)

Säker Vatteninstallation, 19 februari, Malmö,

27 februari, Göteborg, 5 mars, Stockholm, 16 april,

Göteborg, 7 maj, Malmö, 30 maj, Stockholm,

29 augusti, Göteborg, 25 september, Malmö,

15 oktober, Stockholm (Teknologisk Institut)

Hem & Villa, 28 februari-3 mars 2013, Malmö,

3-6 oktober, Stockholm, 24-27 oktober, Göteborg,

(Vi i Villa, Stockholmsmässan)

Provtagning i dricksvatten, 4 mars, Göteborg,

10 juni, Stockholm, 14 oktober, Göteborg

(Teknologisk Institut)

Nordbygg Ecoforum, 12-13 mars, Stockholm

(Stockholmsmässan)

ISH, 12-16 mars, Frankfurt, Tyskland

(Messe Frankfurt)

Byggmaskiner, 12-15 mars, Göteborg

(Svenska Mässan)

Arbetsledarutbildning - VA Mark, 18-20 mars

Stockholm, 23-25 september, Göteborg

(Teknologisk Institut)

Provning och kontroll av VA-ledningar,

21-22 mars, Göteborg (Teknologisk Institut)

Rörnätskurs för arbetsledare,

9-12 april, Stockholm (Svenskt Vatten)

Nationell Dricksvattenkonferens, 17-18 april,

Göteborg (Svenskt Vatten)

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer,

22-24 april + 17 maj, Stockholm, 25-27

november + 13 december, Göteborg

(Teknologisk Institut)

Elfack, 13-17 maj, Göteborg (Svenska Mässan)

Vattenstämman med Svenskt Vattens föreningsstämma,

14-15 maj, Umeå (Svenskt Vatten)

MaskinExpo, 23-25 maj, Stockholm (MaskinExpo)

Logistik & Transport, 29-30 maj, Göteborg

(Svenska Mässan)

World Water Week, 1-6 september, Stockholm

(Siwi)

International NO-DIG, 1-4 september, Sydney,

Australien (ISTT)

Fastighetsmässan, 4-5 september, Göteborg

(Svenska Mässan)

Dimensionering av VA-ledningar, 18-20 september,

Göteborg (Teknologisk Institut)

Elmässan, 23-24 oktober, Kista (easyFairs)

Redaktion

Mats Thorén, mats.thoren@pipelife.se

en@pipel elif if ife se

Monika Liljestrand, monika.liljestrand@pipelife.se

Tryck

Eskils Tryckeri AB, Borås

Framsidesbild:

Pipelife – specialist inom plaströr för

VA, VVS och El/Tele.

Tävling

Vilka är

Pipelifeländerna?

Pipelife är verksamt i 27 länder, inte

bara i Europa utan också i USA.

Sammanlagt fi nns 27 produktionsenheter

i koncernen.

Frågan är nu bara om du

har koll på din geografi ?

Tre av länderna Pipelife

har verksamhet i är markerade

röda på kartan.

Dessa tre länders

förstabokstäver bildar

ett vintrigt ord som är

lösningen på tävlingen i

detta jubileumsnummer

av Rörposten.

Maila in ordet till

rorposten@pipelife.se

senast den 31 januari så

har du chansen att vinna

ett fi nt pris.

Lycka till!

Gilla Pipelife på facebook

Sök på Pipelife Sverige AB.

Pipelife Sverige AB

Box 50

524 02 Ljung

Telefon 0513-221 00

Fax 0513-221 99

Hemsida: www.pipelife.se

E-post: rorposten@pipelife.se

Pipelife Sverige AB

514 84 Ölsremma

Telefon 0513-221 00

Fax 0321-622 20

PRISER

är skickade

till...

I förra numret av Rörposten

gick tävlingen ut på att, via

ett besök i montern under VA-mässan i september (eller

på annat sätt), ta reda på vilken färg Pipelifes personal

hade på sina skjortor den sista mässdagen.

Rätt svar var vitt vilket samtliga som svarade klurade ut.

Priser är skickade till: Anders Carlström, Örebro,

Ricard Gomez, Stockholm, Håkan Söderberg,

Täby, Kristina Eriksson, Mölndal och

Pernilla Holmgren, Uppsala.

Grattis!

All information på ett ställe

www.pipelife.se

More magazines by this user
Similar magazines