Vid vägs ände? - Karin Svensson Smith

svenssonsmith.se

Vid vägs ände? - Karin Svensson Smith

Innehåll

Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Ulrica Messing

Vardagar och visioner? . . . . . . . . . . . . . . . .7

Bakgrund:

EU:s transportpolitiska vitbok 2001 . . . . .11

Bert Bolin och Lars-Erik Liljelund

Klimatet, trafiken och framtiden . . . . . . . . .13

Lars Berggrund

Varför behövs infrastrukturen? . . . . . . . . . .27

Karl Georg Høyer

Den problematiska uthålligheten – Järnvägspolitik

och uthålliga transporter . . . . . .35

Thomas B. Johansson och Lars B. Johansson

Om järnvägens energiförbrukning

och miljöeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Hans Ring

Järnvägens satsning på trafiksäkerhet . . . .53

Oskar Fröidh

Svealandsbanan: Tågtrafik som bidrar

till regional utveckling . . . . . . . . . . . . . . . .61

Johan Trouvé

Kombitrafik och intermodala system:

dröm eller verklighet? . . . . . . . . . . . . . . . .73

Christer Beijbom

Islossning för järnvägen: Nya satsningar på

avreglerade europeiska godstransporter . . .85

Bengt Lindwall

Snabbtågens betydelse för den europeiska integrationen:

Framgångsrika exempel . . . . . . .95

Arne Karyd

Järnvägar och samhällsekonomi

– ett stormigt förhållande . . . . . . . . . . . .103

Karin Svensson Smith

Omställning till ett långsiktigt

hållbart transportsystem . . . . . . . . . . . . .121

3

Similar magazines