En exkluderande resa - Schyst resande

swedwatch.org

En exkluderande resa - Schyst resande

Förra året åkte drygt 374 000 svenskar till landet som reseföretagen

beskriver som familjevänligt, billigt och säkert. Det är nästan tre

gånger fler svenska besökare än för tio år sedan.

I destinationsländerna märks dock även en rad sociala problem,

som exemplet ovan illustrerar. För att spara på kostnaderna är det

vanligt att företag med anknytning till turistbranschen använder

sig av tillfällig arbetskraft, personer som ofta saknar anställningsavtal.

Den anställde nekas därmed rätten till förmåner som en

fast anställd har. Avsaknaden av anställningsavtal gör också att de

anställda helt saknar anställningstrygghet och kan bli avskedade

omgående. Detta, tillsammans med att turismen i många länder är

säsongsbetonad, gör de tillfälligt anställdas tillvaro mycket otrygg.

Det ska understrykas att många av de problem som tas upp i

denna skrift inte förorsakats uteslutande av turistindustrin. Researrangörerna

bör dock aktivt medverka till att lösa problemen.

Gästarbetare utnyttjas som billig arbetskraft

Thailand har genom sin förhållandevis starka ekonomi blivit ett

attraktivt land för gästarbetare från grannländerna Burma, Laos

och Kambodja. Den ekonomiska utvecklingen i Thailand har skapat

efterfrågan på byggnadsarbetare, bland annat inom turistindustrin.

Nya hotell och turistanläggningar byggs i snabb takt och det är framförallt

gästarbetare från både Burma och Kambodja som bygger.

Gästarbetarnas arbetsvillkor följer sällan den thailändska arbetsrättslagstiftningen.

SwedWatchs intervjuer visar att burmesiska

gästarbetare inom turistindustrin sällan har en ledig dag i veckan.

Flera av de burmesiska gästarbetare som bygger eller arbetar på de

hotell som anlitas av de svenska researrangörerna arbetar olagligt

långa arbetsdagar, i vissa fall upp till 14 timmar om dagen.

Gästarbetarnas löner är också för låga. SwedWatchs intervjuer

indikerar att löner under miniminivå förekommer. Två städare och

en köksarbetare, som arbetar på ett hotell som används av Fritids-

4 SwedWatch – En exkluderande resa

More magazines by this user
Similar magazines