Se vad EU-politikerna tycker: Ladda hem enkätsvaren som PDF

glokala.se

Se vad EU-politikerna tycker: Ladda hem enkätsvaren som PDF

Glokala folkhögskolans medborgarenkät inför EU-valet 7 juni 2009

RESULTAT

Efter frågor och svar följer ett avsnitt med personliga kommentarer.

Frågor:

1) Tycker du att EU ska utvecklas till en federation?

2) Vill du förhindra EU:s detaljstyrning vad gäller enskilda länders nationella angelägenheter och

utöka det egna landets autonoma självstyre?

3) Tycker du att Sverige ska ställa ultimativa krav i EU-förhandlingar i för Sverige centrala frågor,

som arbetsrätt och offentlig öppenhet, även om det innebär att konsensus då inte kan nås?

Svar:

Fråga nr 1 2 3

Centerpartiet

Marie Wickberg C Ja Nej Nej

Maria Kristoffersson C Ja Ja Ja

Ulrika Månsson C Nej Vet ej Nej

Rickard Nordin C Nej Vet ej Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Ja Vet ej Nej

Sofia Modigh KD Nej Ja Ja

Christna Doctare KD Nej Ja Ja

Matilda Stålbert KD Nej Ja Ja

Charlie Weimers KD Nej Ja Nej

Tuve Skånberg KD Nej Ja Ja

Anna-Stina Stenbäck KD Nej Ja Ja

Adina Trunk KD Vet ej Ja Ja

Lars Eklund KD Nej Ja Ja

Magnus Hedman KD Nej Ja Ja

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Nej Ja Ja

Carl Schlyter MP Nej Ja Ja

Bodil Ceballos MP Nej Ja Ja

Ulf Holm MP Nej Ja Ja

Per Gahrton MP Nej Ja Ja

Emmali Jansson MP Nej Ja Ja

Eva Hallström MP Nej Ja Ja

Lotta Hedström MP Nej Ja Ja

Fredrik Frangeur MP Nej Ja Ja

Kristin Lilieqvist MP Nej Ja Ja

Birgitta Losman MP Nej Ja Ja

Lena Klevenås MP Nej Ja Ja

Rebwar Hassan MP Nej Ja Ja

Fråga nr 1 2 3

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Nej Ja Ja

Hanna Löfqvist V Nej Ja Ja

Mikael Gustafsson V Nej Ja Ja

Håkan Svenneling V Nej Ja Ja

Willy Söderdahl V Nej Ja Ja

Fredrich Legnemark V Nej Ja Ja

Mussie Ephrem V Nej Ja Ja

Kerstin Burman V Nej Ja Ja

Håkan Jörnehed V Nej Ja Ja

Kerstin Wallsby V Nej Ja Ja

Jöran Fagerlund V Nej Ja Ja

Elina Linna V Nej Ja Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Nej Ja Ja

Gudrun Schyman FI Nej Ja Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Nej Ja Ja

Sören Wibe JL Nej Ja Ja

Björn von der Esch JL Nej Ja Ja

Åsa Sundh JL Nej Ja Ja

Maj-Britt Hansson JL Nej Ja Ja

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Ja Ja

Hans Nilsson JL Nej Ja Ja

Peter Lilja JL Nej Ja Ja

Monica Vatn JL Nej Ja Ja

Leif Danielsson JL Nej Ja Ja

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Nej Ja Ja

Anna Hagwall SD Nej Ja Ja

Kent Ekeroth SD Nej Ja Ja

Lars Isovaara SD Nej Ja Ja

Per-Arne Wahlberg SD Nej Ja Ja

Christian Westling SD Nej Ja Ja

David Kronlid SD Nej Ja Ja

Erik T Johansson SD Nej Ja Ja


4) Finanskrisen beror till stor del på att bankerna kunnat låna ut pengar obegränsat och till låg ränta.

Anser du att lagar borde införas om utlåningstak och/eller att bankernas egenkapital borde ökas

kraftigt?

5) De senaste 30 åren har kännetecknats av att finansarbete är mycket lönsammare än

tillverkningsproduktion, vilket gjort finansmarknaden till ett pyramidspel. Anser du att

finansmarknaden borde göras mindre lönsam?

6) Kommer du att arbeta för att det finansiella regelverket i Europa ändras så att företag och banker

måste rapportera sina transaktioner och balansräkningar land för land i alla länder även utanför EU

(t ex i de s k skatteparadisen)?

Fråga nr 4 5 6

Centerpartiet

Marie Wickberg C Nej Nej Nej

Maria Kristoffersson C Vet ej Nej Nej

Ulrika Månsson C Vet ej Nej Nej

Rickard Nordin C Nej Nej Nej

Johan Petterson C Nej Nej Nej

Kristdemokraterna

Sofia Modigh KD Nej Nej Nej

Christna Doctare KD Nej Nej Nej

Matilda Stålbert KD Nej Nej Nej

Charlie Weimers KD Nej Nej Nej

Tuve Skånberg KD Nej Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Nej Nej Nej

Adina Trunk KD Nej Nej Nej

Lars Eklund, KD Nej Nej Nej

Magnus Hedman KD Nej Nej Nej

Jonas Segersam KD Nej Nej Vet ej

Miljöpartiet de gröna

Carl Schlyter MP Ja Ja Vet ej

Bodil Ceballos MP Ja Ja Vet ej

Ulf Holm MP Ja Vet ej Vet ej

Per Gahrton MP Ja Ja Ja

Emmali Jansson, MP Ja Ja Ja

Eva Hallström MP Ja Ja Ja

Lotta Hedström MP Nej Ja Nej

Fredrik Frangeur MP Ja Ja Vet ej

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja Vet ej

Birgitta Losman MP Ja Ja Vet ej

Lena Klevenås MP Ja Ja Ja

Rebwar Hassan MP Nej Ja Ja

Fråga nr 4 5 6

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja Ja

Hanna Löfqvist V Ja Ja Ja

Mikael Gustafsson V Ja Ja Ja

Håkan Svenneling V Ja Ja Ja

Willy Söderdahl V Vet ej Ja Ja

Fredrich Legnemark V Ja Ja Ja

Mussie Ephrem V Ja Ja Ja

Kerstin Burman, V Ja Ja Ja

Håkan Jörnehed V Ja Ja Ja

Kerstin Wallsby V Ja Ja Ja

Jöran Fagerlund V Ja Ja Ja

Elina Linna V Ja Ja Ja

Faruk Aslan V Ja Ja Ja

Feministiskt Initiativ

Gudrun Schyman FI Ja Ja Ja

Liv Öberg Nilsson FI Vet ej Vet ej Vet ej

Junilistan

Sören Wibe JL Vet ej Vet ej Vet ej

Björn von der Esch JL Ja Vet ej Vet ej

Åsa Sundh, JL Vet ej Vet ej Vet ej

Maj-Britt Hansson JL Nej Vet ej Nej

Lars-Göran Ytterberg JL Ja Ja Nej

Hans Nilsson JL Nej Nej Ja

Peter Lilja JL Nej Ja Ja

Monica Vatn JL Ja Ja Ja

Leif Danielsson JL Ja Ja Ja

Folke Schimanski JL Ja Vet ej Ja

Sverigedemokraterna

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej

Kent Ekeroth SD Vet ej Nej Nej

Lars Isovaara SD Nej Nej Ja

Per-Arne Wahlberg SD Ja Nej Ja

Christian Westling SD Nej Nej Nej

David Kronlid SD Vet ej Nej Vet ej

Erik T Johansson SD Ja Ja Ja


7 a) Kommer du att stödja införandet av skatt på finansiella transaktioner mellan länder och valutor?

7 b) Menar du att dessa skatter bör användas för global fattigdomsbekämpning?

8) Vill du temporärt förbjuda aktieutdelningar inom hela EU tills dess den värsta finanskrisen är över?

9) Kan du se att en räntefri ekonomi i längden skulle motverka att klyftorna mellan rika och fattiga

ökar?

7a 7b 8 9

Centerpartiet

Marie Wickberg C Nej Nej Nej Nej

Maria Kristoffersson C Nej Nej Nej Nej

Ulrika Månsson C Nej Nej Nej Nej

Rickard Nordin C Nej Nej Nej Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Nej Nej Nej Nej

Sofia Modigh KD Ja Vet ej Nej Nej

Christna Doctare KD Ja Vet ej Nej Nej

Matilda Stålbert KD Ja Vet ej Nej Nej

Charlie Weimers KD Nej Vet ej Nej Nej

Tuve Skånberg KD Ja Vet ej Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Ja Vet ej Nej Nej

Adina Trunk KD Ja Ja Nej Nej

Lars Eklund KD Ja Vet ej Nej Nej

Magnus Hedman KD Ja Vet ej Nej Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Nej Nej Nej Vet ej

Carl Schlyter MP Ja Ja Nej Ja

Bodil Ceballos MP Ja Ja Nej Vet ej

Ulf Holm MP Ja Ja Nej Nej

Per Gahrton MP Ja Ja Vet ej Ja

Emmali Jansson, MP Ja Vet ej Nej Ja

Eva Hallström MP Ja Ja Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja Nej Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja Nej Vet ej

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja Nej Vet ej

Birgitta Losman MP Ja Ja Nej Ja

Lena Klevenås MP Ja Ja Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja Vet ej Ja

7a 7b 8 9

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja Ja Ja

Hanna Löfqvist V Ja Ja Vet ej Vet ej

Mikael Gustafsson, V Ja Ja Vet ej Vet ej

Håkan Svenneling V Ja Ja Ja Ja

Willy Söderdahl V Ja Ja Vet ej Ja

Fredrich Legnemark V Ja Ja Vet ej Ja

Mussie Ephrem V Ja Ja Ja Ja

Kerstin Burman, V Ja Ja Vet ej Vet ej

Håkan Jörnehed V Ja Ja Vet ej Vet ej

Kerstin Wallsby V Ja Ja Vet ej Vet ej

Jöran Fagerlund V Ja Ja Vet ej Ja

Elina Linna V Ja Ja Vet ej Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja Vet ej Vet ej

Gudrun Schyman FI Ja Ja Nej Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

Sören Wibe JL Nej Vet ej Vet ej Vet ej

Björn von der Esch JL Nej Vet ej Vet ej Nej

Åsa Sundh, JL Nej Vet ej Vet ej Vet ej

Maj-Britt Hansson JL Nej Nej Nej Vet ej

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Ja Nej Ja

Hans Nilsson JL Nej Nej Nej

Peter Lilja JL Nej Nej Nej Ja

Monica Vatn JL Ja Ja Ja Vet ej

Leif Danielsson JL Nej Nej Nej Nej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Ja Vet ej Vet ej

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej Nej

Kent Ekeroth, SD Nej Nej Nej Nej

Lars Isovaara SD Nej Nej Nej Nej

Per-Arne Wahlberg SD Ja Nej Nej Ja

Christian Westling SD Nej Nej Nej Nej

David Kronlid SD Nej Vet ej Nej Nej

Erik T Johansson SD Nej Nej Nej Nej


10) Kommer du att verka för att lika lön för lika arbete ska gälla inom EU, antingen via lagstiftning

eller kollektivavtal?

11) Kommer du att verka för ett ramverk inom EU som möjliggör gränsöverskridande kollektivavtal?

12) Kommer du att verka för att kollektivavtal enligt den svenska modellen ska gälla inom EU?

13) Är du beredd att stödja en översyn av utstationeringsdirektivet?

10 11 12 13

Centerpartiet

Marie Wickberg C Vet ej Ja Nej Nej

Maria Kristoffersson C Vet ej Ja Nej Nej

Ulrika Månsson C Vet ej Ja Nej Nej

Rickard Nordin C Vet ej Ja Nej Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Nej Ja Nej Nej

Sofia Modigh KD Nej Nej Nej Nej

Christna Doctare KD Nej Nej Nej Nej

Matilda Stålbert KD Nej Nej Nej Nej

Charlie Weimers KD Nej Nej Nej Nej

Tuve Skånberg KD Nej Nej Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Nej Nej Nej Nej

Adina Trunk KD Nej Nej Nej Nej

Lars Eklund, KD Nej Nej Nej Nej

Magnus Hedman KD Nej Nej Nej Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Vet ej Vet ej Ja Vet ej

Carl Schlyter MP Ja Ja Ja Ja

Bodil Ceballos MP Vet ej Vet ej Ja Ja

Ulf Holm MP Ja Ja Ja Ja

Per Gahrton MP Ja Ja Ja Ja

Emmali Jansson, MP Nej Ja Ja Vet ej

Eva Hallström MP Ja Vet ej Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja Ja Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja Vet ej Ja

Kristin Lilieqvist MP Ja Vet ej Ja Ja

Birgitta Losman MP Ja Ja Ja Ja

Lena Klevenås MP Ja Vet ej Nej Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja Ja Ja

10 11 12 13

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja Ja Vet ej

Hanna Löfqvist V Ja Ja Ja Vet ej

Mikael Gustafsson V Ja Ja Ja Vet ej

Håkan Svenneling V Ja Ja Ja Vet ej

Willy Söderdahl V Ja Ja Ja Ja

Fredrich Legnemark V Ja Ja Ja Vet ej

Mussie Ephrem V Ja Ja Ja Vet ej

Kerstin Burman, V Ja Ja Ja Vet ej

Håkan Jörnehed V Ja Ja Ja Vet ej

Kerstin Wallsby V Ja Ja Ja Vet ej

Jöran Fagerlund V Ja Ja Ja Vet ej

Elina Linna V Ja Ja Ja Vet ej

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja Ja Vet ej

Gudrun Schyman FI Ja Ja Ja Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Ja Ja Nej Ja

Sören Wibe JL Ja Ja Vet ej Ja

Björn von der Esch JL Ja Vet ej Vet ej Ja

Åsa Sundh JL Ja Ja Vet ej Ja

Maj-Britt Hansson JL Nej Nej Nej Vet ej

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Nej Nej Ja

Hans Nilsson JL Nej Nej Nej Ja

Peter Lilja JL Nej Ja Nej Ja

Monica Vatn JL Ja Vet ej Ja Ja

Leif Danielsson JL Ja Nej Nej Ja

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Vet ej Ja Ja

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej Nej

Kent Ekeroth, SD Nej Nej Nej Ja

Lars Isovaara SD Nej Ja Ja Ja

Per-Arne Wahlberg SD Ja Nej Nej Ja

Christian Westling SD Nej Nej Nej Ja

David Kronlid SD Vet ej Ja Nej Vet ej

Erik T Johansson SD Ja Nej Nej Ja


14) Vill du instifta en lag som ger obundna organisationer för Mänskliga Rättigheter möjlighet att

granska och yttra sig i de fall där flyktingar riskerar utvisning från EU?

15) Kommer du att arbeta för att det i högre grad ställs krav på att grundläggande fackliga och

mänskliga rättigheter respekteras i samband med offentlig upphandling?

16) Vill du införa importförbud till EU av varor som inte håller en viss standard beträffande

arbetsförhållanden, löner och miljöpåverkan?

17) Vill du lagstifta om att enskilda EU-länder ska garanteras rätten att ställa högre krav på varor än

övriga EU beträffande miljö, löner eller arbetsförhållanden och att detta aldrig får betraktas som

konkurrenshinder?

14 15 16 17

Centerpartiet

Marie Wickberg C Nej Vet ej Nej Nej

Maria Kristoffersson C Nej Vet ej Nej Nej

Ulrika Månsson C Nej Vet ej Vet ej Vet ej

Rickard Nordin C Nej Ja Nej Vet ej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Nej Vet ej Nej Nej

Sofia Modigh KD Nej Nej Nej Ja

Christna Doctare KD Nej Nej Nej Ja

Matilda Stålbert KD Nej Nej Nej Ja

Charlie Weimers KD Nej Nej Nej Nej

Tuve Skånberg KD Nej Nej Nej Ja

Anna-Stina Stenbäck KD Nej Nej Nej Ja

Adina Trunk KD Ja Ja Ja Ja

Lars Eklund, KD Nej Nej Nej Ja

Magnus Hedman KD Nej Nej Nej Ja

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Nej Vet ej Nej Ja

Carl Schlyter MP Ja Ja Vet ej Ja

Bodil Ceballos MP Ja Ja Vet ej Ja

Ulf Holm MP Vet ej Ja Vet ej Ja

Per Gahrton MP Ja Ja Ja Ja

Emmali Jansson MP Vet ej Ja Nej Ja

Eva Hallström MP Ja Ja Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja Ja Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja Vet ej Ja

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja Vet ej Ja

Birgitta Losman MP Ja Ja Vet ej Ja

Lena Klevenås MP Ja Ja Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja Ja Ja

14 15 16 17

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja Ja Ja

Hanna Löfqvist V Vet ej Ja Ja Ja

Mikael Gustafsson V Vet ej Ja Ja Ja

Håkan Svenneling V Vet ej Ja Ja Ja

Willy Söderdahl V Ja Ja Vet ej Ja

Fredrich Legnemark V Vet ej Ja Ja Ja

Mussie Ephrem V Ja Ja Ja Ja

Kerstin Burman, V Vet ej Ja Vet ej Ja

Håkan Jörnehed V Vet ej Ja Ja Ja

Kerstin Wallsby V Vet ej Ja Ja Ja

Jöran Fagerlund V Vet ej Ja Ja Ja

Elina Linna V Ja Ja Ja Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja Ja Ja

Gudrun Schyman FI Ja Ja Ja Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Nej Ja Vet ej Ja

Sören Wibe JL Ja Ja Ja Ja

Björn von der Esch JL Ja Ja Vet ej Ja

Åsa Sundh JL Ja Ja Ja Ja

Maj-Britt Hansson JL Ja Nej Vet ej Ja

Lars-Göran Ytterberg JL Ja Ja Nej Nej

Hans Nilsson JL Nej Ja Nej Ja

Peter Lilja JL Nej Ja Ja Ja

Monica Vatn JL Ja Ja Ja Ja

Leif Danielsson JL Ja Ja Vet ej Ja

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Vet ej Ja Ja Ja

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej Nej

Kent Ekeroth, SD Nej Vet ej Vet ej Ja

Lars Isovaara SD Nej Ja Nej Ja

Per-Arne Wahlberg SD Nej Ja Nej Nej

Christian Westling SD Nej Nej Nej Ja

David Kronlid SD Nej Ja Ja Ja

Erik T Johansson SD Nej Ja Ja Ja


18 a) Tycker du att det krävs en lagstiftning som ställer företag baserade inom EU och deras

underleverantörer till svars för den verksamhet de bedriver även utanför EU när det gäller brott mot

mänskliga rättigheter, social- och miljölagstiftning?

18 b) Menar du att offren för dessa brott ska kunna föra talan för sin sak inför Europadomstolen,

oavsett var brotten begåtts?

18a 18b

Centerpartiet

Marie Wickberg, C Vet ej Nej

Maria Kristoffersson C Vet ej Nej

Ulrika Månsson C Vet ej Nej

Rickard Nordin C Vet ej Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Vet ej Nej

Sofia Modigh KD Nej Vet ej

Christna Doctare KD Nej Vet ej

Matilda Stålbert KD Nej Vet ej

Charlie Weimers KD Nej Vet ej

Tuve Skånberg KD Nej Vet ej

Anna-Stina Stenbäck KD Nej Vet ej

Adina Trunk KD Nej Vet ej

Lars Eklund, KD Nej Vet ej

Magnus Hedman KD Nej Vet ej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Vet ej Nej

Carl Schlyter MP Ja Ja

Bodil Ceballos MP Ja Ja

Ulf Holm MP Ja Ja

Per Gahrton MP Ja Ja

Emmali Jansson, MP Vet ej Vet ej

Eva Hallström MP Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja

Birgitta Losman MP Ja Ja

Lena Klevenås MP Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja

18a 18b

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja

Hanna Löfqvist V Ja Vet ej

Mikael Gustafsson, V Ja Vet ej

Håkan Svenneling V Ja Ja

Willy Söderdahl V Ja Ja

Fredrich Legnemark V Ja Vet ej

Mussie Ephrem V Ja Ja

Kerstin Burman V Ja Vet ej

Håkan Jörnehed V Ja Vet ej

Kerstin Wallsby V Ja Vet ej

Jöran Fagerlund V Ja Vet ej

Elina Linna V Ja Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja

Gudrun Schyman FI Ja Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Ja Vet ej

Sören Wibe JL Vet ej Vet ej

Björn von der Esch JL Vet ej Ja

Åsa Sundh JL Vet ej Nej

Maj-Britt Hansson JL Vet ej Ja

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Vet ej

Hans Nilsson JL Vet ej Vet ej

Peter Lilja JL Ja Ja

Monica Vatn JL Ja Ja

Leif Danielsson JL Ja Ja

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Ja

Anna Hagwall SD Nej Nej

Kent Ekeroth, SD Vet ej Vet ej

Lars Isovaara SD Nej Nej

Per-Arne Wahlberg SD Ja Nej

Christian Westling SD Nej

David Kronlid SD Nej Nej

Erik T Johansson SD Ja Ja


19 a) Tycker du att EU ska satsa betydande resurser på och/eller lagstifta om: Biogas, sol och vind?

19 b) Tycker du att EU ska satsa betydande resurser på och/eller lagstifta om: Energieffektivisering?

19 c) Tycker du att EU ska satsa betydande resurser på och/eller lagstifta om: Minskad köttkonsumtion

19 d) Tycker du att EU ska satsa betydande resurser på och/eller lagstifta om: Kärnkraft?

19a 19b 19c 19d

Centerpartiet

Marie Wickberg C Ja Ja Nej Nej

Maria Kristoffersson C Ja Ja Nej Nej

Ulrika Månsson C Ja Ja Nej Ja

Rickard Nordin C Ja Ja Nej Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Ja Ja Nej Nej

Sofia Modigh KD Ja Ja Nej Nej

Christna Doctare KD Ja Ja Nej Nej

Matilda Stålbert KD Ja Ja Nej Nej

Charlie Weimers KD Ja Ja Nej Ja

Tuve Skånberg KD Ja Ja Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Ja Ja Nej Nej

Adina Trunk KD Ja Ja Ja Nej

Lars Eklund KD Ja Ja Nej Nej

Magnus Hedman KD Ja Ja Nej Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Ja Vet ej Nej Vet ej

Carl Schlyter MP Ja Ja Ja Nej

Bodil Ceballos MP Ja Ja Ja Nej

Ulf Holm MP Ja Ja Vet ej Nej

Per Gahrton MP Ja Ja Ja Nej

Emmali Jansson MP Ja Ja Ja Nej

Eva Hallström MP Ja Ja Ja Nej

Lotta Hedström MP Nej Ja Nej Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja Ja Nej

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja Ja Nej

Birgitta Losman MP Ja Ja Ja Nej

Lena Klevenås MP Ja Ja Ja Nej

Rebwar Hassan MP Ja Ja Ja Nej

19a 19b 19c 19d

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja Ja Nej

Hanna Löfqvist V Ja Ja Ja Nej

Mikael Gustafsson V Ja Ja Ja Nej

Håkan Svenneling V Nej Ja Ja Nej

Willy Söderdahl V Ja Ja Ja Vet ej

Fredrich Legnemark V Ja Ja Vet ej Nej

Mussie Ephrem V Ja Ja Ja Nej

Kerstin Burman, V Ja Ja Ja Nej

Håkan Jörnehed V Ja Ja Ja Nej

Kerstin Wallsby V Ja Ja Ja Nej

Jöran Fagerlund V Ja Ja Ja Nej

Elina Linna V Ja Ja Ja Nej

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja Ja Nej

Gudrun Schyman FI Ja Ja Ja Nej

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Ja Vet ej Ja Ja

Sören Wibe JL Nej Nej Nej Vet ej

Björn von der Esch JL Nej Nej Nej Nej

Åsa Sundh JL Nej Nej Nej Nej

Maj-Britt Hansson JL Ja Ja Nej Nej

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Nej Nej Nej

Hans Nilsson JL Ja Nej Nej Nej

Peter Lilja JL Nej Ja Nej Nej

Monica Vatn JL Nej Nej Nej Nej

Leif Danielsson JL Nej Nej Nej Nej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Ja Ja Nej

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej Nej

Kent Ekeroth SD Vet ej Vet ej Nej Ja

Lars Isovaara SD Nej Nej Nej Ja

Per-Arne Wahlberg SD Nej Ja Nej Nej

Christian Westling SD Nej Nej Nej Nej

David Kronlid SD Ja Ja Nej Vet ej

Erik T Johansson SD Nej Nej Nej Nej


20) Tycker du att EU ska anta bindande mål för minskade CO-2utsläpp (i absoluta tal) från väg, flyg

och sjöfartstrafik?

21) Tycker du att EU ska anta bindande mål för bevarande av biologisk mångfald?

22) Vill du lagstifta om att priset för flygtransport i EU aldrig får vara lägre än samma sträcka med tåg

eller båt?

20 21 22

Centerpartiet

Marie Wickberg, C Nej Nej Nej

Maria Kristoffersson C Nej Nej Nej

Ulrika Månsson C Ja Nej Nej

Rickard Nordin C Ja Nej Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Vet ej Nej Nej

Sofia Modigh KD Ja Ja Nej

Christna Doctare KD Ja Ja Nej

Matilda Stålbert KD Ja Ja Nej

Charlie Weimers KD Ja Ja Nej

Tuve Skånberg KD Ja Ja Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Ja Ja Nej

Adina Trunk KD Ja Ja Nej

Lars Eklund KD Ja Ja Nej

Magnus Hedman KD Ja Ja Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Ja Ja Nej

Carl Schlyter MP Ja Ja Nej

Bodil Ceballos MP Ja Ja Nej

Ulf Holm MP Ja Ja Nej

Per Gahrton MP Ja Ja Ja

Emmali Jansson, MP Ja Ja Nej

Eva Hallström MP Ja Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja Nej

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja Nej

Birgitta Losman MP Ja Ja Nej

Lena Klevenås MP Ja Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja Ja

20 21 22

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja Nej

Hanna Löfqvist V Ja Ja Nej

Mikael Gustafsson, V Ja Ja Nej

Håkan Svenneling V Ja Ja Nej

Willy Söderdahl V Ja Ja Vet ej

Fredrich Legnemark V Ja Ja Nej

Mussie Ephrem V Ja Ja Nej

Kerstin Burman V Ja Ja Nej

Håkan Jörnehed V Ja Ja Nej

Kerstin Wallsby V Ja Ja Nej

Jöran Fagerlund V Ja Ja Nej

Elina Linna V Ja Ja Nej

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja Nej

Gudrun Schyman FI Ja Ja Nej

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Ja Vet ej Nej

Sören Wibe JL Ja Vet ej Nej

Björn von der Esch JL Vet ej Nej Vet ej

Åsa Sundh JL Ja Vet ej Nej

Maj-Britt Hansson JL Ja Ja Nej

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Nej Nej

Hans Nilsson JL Vet ej Vet ej Nej

Peter Lilja JL Ja Ja Nej

Monica Vatn JL Nej Ja Nej

Leif Danielsson JL Ja Vet ej Nej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Ja Ja

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej

Kent Ekeroth SD Vet ej Nej Nej

Lars Isovaara SD Ja Ja Nej

Per-Arne Wahlberg SD Ja Ja Nej

Christian Westling SD Nej Nej Nej

David Kronlid SD Nej Ja Nej

Erik T Johansson SD Nej Nej Nej


23) Vill du verka för papperslösas rätt till sjukvård?

24) Vill du lagstifta om att alla EU-länder måste ha väl utbyggda trygghetssystem?

25) Tycker du att det är viktigt att Sverige agerar (mot ffa Malta, Polen och Irland) när EU inte kan

enas kring frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

23 24 25

Centerpartiet

Marie Wickberg, C Ja Nej Ja

Maria Kristoffersson C Ja Nej Ja

Ulrika Månsson C Ja Nej Ja

Rickard Nordin C Ja Nej Ja

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Ja Nej Ja

Sofia Modigh KD Ja Nej Nej

Christna Doctare KD Ja Nej Nej

Matilda Stålbert KD Ja Nej Nej

Charlie Weimers KD Ja Nej Nej

Tuve Skånberg KD Ja Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Ja Nej Nej

Adina Trunk KD Ja Nej Ja

Lars Eklund, KD Ja Nej Nej

Magnus Hedman KD Ja Nej Nej

Jonas Segersam, KD

Miljöpartiet de gröna

Ja Nej Nej

Carl Schlyter MP Ja Nej Ja

Bodil Ceballos MP Ja Vet ej Ja

Ulf Holm MP Ja Nej Ja

Per Gahrton MP Ja Nej Ja

Emmali Jansson, MP Ja Nej Ja

Eva Hallström MP Ja Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Nej Nej

Fredrik Frangeur MP Ja Nej Ja

Kristin Lilieqvist MP Ja Nej Ja

Birgitta Losman MP Ja Nej Ja

Lena Klevenås MP Ja Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja Ja

23 24 25

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Nej Ja

Hanna Löfqvist V Ja Nej Ja

Mikael Gustafsson V Ja Nej Ja

Håkan Svenneling V Ja Nej Ja

Willy Söderdahl V Ja Nej Ja

Fredrich Legnemark V Ja Nej Ja

Mussie Ephrem V Ja Nej Ja

Kerstin Burman, V Ja Nej Ja

Håkan Jörnehed V Ja Nej Ja

Kerstin Wallsby V Ja Nej Ja

Jöran Fagerlund V Ja Nej Ja

Elina Linna V Ja Nej Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Nej Ja

Gudrun Schyman FI Ja Ja Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Ja Nej Ja

Sören Wibe JL Ja Nej Ja

Björn von der Esch JL Ja Vet ej Nej

Åsa Sundh JL Ja Nej Ja

Maj-Britt Hansson JL Ja Nej Nej

Lars-Göran Ytterberg JL Ja Nej Nej

Hans Nilsson JL Ja Nej Nej

Peter Lilja JL Ja Nej Ja

Monica Vatn JL Vet ej Ja Vet ej

Leif Danielsson JL Ja Nej Nej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Vet ej Nej

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej

Kent Ekeroth, SD Nej Nej Nej

Lars Isovaara SD Nej Ja Nej

Per-Arne Wahlberg SD Ja Nej Nej

Christian Westling SD Nej Nej Nej

David Kronlid SD Vet ej Nej Nej

Erik T Johansson SD Nej Nej Nej


26) Vill du införa marknadshyror?

27) I EU:s medlemsländer lever ca 50 miljoner som på Herrgården i Malmö eller under ännu sämre

villkor eller helt utan bostad. Tänker du stödja politikerna som på kontinenten försvarar rätten att

ockupera hus?

26 27

Centerpartiet

Marie Wickberg C Vet ej Nej

Maria Kristoffersson C Ja Nej

Ulrika Månsson C Vet ej Nej

Rickard Nordin C Ja Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Ja Nej

Sofia Modigh KD Nej Nej

Christna Doctare KD Nej Nej

Matilda Stålbert KD Nej Nej

Charlie Weimers KD Ja Nej

Tuve Skånberg KD Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Nej Nej

Adina Trunk KD Nej Nej

Lars Eklund KD Nej Nej

Magnus Hedman KD Nej Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Nej Nej

Carl Schlyter MP Nej Vet ej

Bodil Ceballos MP Nej Vet ej

Ulf Holm MP Nej Vet ej

Per Gahrton MP Nej Ja

Emmali Jansson MP Nej Vet ej

Eva Hallström MP Vet ej Vet ej

Lotta Hedström MP Nej Ja

Fredrik Frangeur MP Nej Vet ej

Kristin Lilieqvist MP Nej Vet ej

Birgitta Losman MP Nej Vet ej

Lena Klevenås MP Nej Ja

Rebwar Hassan MP Nej Ja

26 27

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Nej Vet ej

Hanna Löfqvist, V Nej Vet ej

Mikael Gustafsson V Nej Vet ej

Håkan Svenneling V Nej Ja

Willy Söderdahl V Nej Vet ej

Fredrich Legnemark V Nej Vet ej

Mussie Ephrem V Nej Vet ej

Kerstin Burman V Nej Vet ej

Håkan Jörnehed V Nej Vet ej

Kerstin Wallsby V Nej Vet ej

Jöran Fagerlund V Nej Vet ej

Elina Linna V Nej Vet ej

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Nej Vet ej

Gudrun Schyman FI Nej Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Nej Vet ej

Sören Wibe JL Vet ej Vet ej

Björn von der Esch JL Vet ej Vet ej

Åsa Sundh JL Vet ej Vet ej

Maj-Britt Hansson JL Nej Nej

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Nej

Hans Nilsson JL Vet ej Nej

Peter Lilja JL Nej Nej

Monica Vatn JL Nej Nej

Leif Danielsson JL Vet ej Nej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Nej Nej

Anna Hagwall SD Ja Nej

Kent Ekeroth, SD Vet ej Nej

Lars Isovaara SD Ja Nej

Per-Arne Wahlberg SD Nej Nej

Christian Westling SD Ja Nej

David Kronlid SD Vet ej Nej

Erik T Johansson SD Nej Nej


28) EU-direktiv har i flera år drivit på medlemsstaterna att konkurrensutsätta gemensamma offentliga

välfärdstjänster. Vill du verka för att EU:s regelverk inte ska kunna tvinga den offentliga sektorn i

medlemsländerna till marknadsanpassning av offentliga tjänster såsom sjukvård, utbildning, energi,

kollektivtrafik, bostad och vatten?

29) Enligt EU:s nuvarande regelverk kan en offentlig tjänst som privatiserats inte tas tillbaka i

offentlig regi. Vill du verka för att privatiserade tjänster ska kunna återföras i offentlig regi?

30) Vill du verka för att en oberoende utvärdering av EU-ländernas avregleringar och privatiseringar

inom infrastruktur och välfärdstjänster genomförs? Utvärderingen ska undersöka jämlik tillgång,

prisutveckling, kvalitet, arbetsvillkor och miljöaspekter.

28 29 30

Centerpartiet

Marie Wickberg C Nej Nej Nej

Maria Kristoffersson C Nej Nej Ja

Ulrika Månsson C Vet ej Nej Ja

Rickard Nordin C Nej Nej Ja

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Nej Nej Nej

Sofia Modigh KD Nej Nej Nej

Christna Doctare KD Nej Nej Nej

Matilda Stålbert KD Nej Nej Nej

Charlie Weimers KD Nej Nej Nej

Tuve Skånberg KD Nej Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Nej Nej Nej

Adina Trunk KD Nej Nej Ja

Lars Eklund KD Nej Nej Nej

Magnus Hedman KD Nej Nej Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Nej Vet ej Nej

Carl Schlyter MP Ja Ja Ja

Bodil Ceballos MP Ja Ja Ja

Ulf Holm MP Ja Ja Nej

Per Gahrton MP Ja Ja Ja

Emmali Jansson MP Ja Ja Vet ej

Eva Hallström MP Ja Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja Nej

Fredrik Frangeur MP Ja Ja Ja

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja Ja

Birgitta Losman MP Ja Ja Ja

Lena Klevenås MP Ja Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja Ja

28 29 30

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja Ja

Hanna Löfqvist V Ja Ja Ja

Mikael Gustafsson V Ja Ja Ja

Håkan Svenneling V Ja Ja Ja

Willy Söderdahl V Ja Ja Ja

Fredrich Legnemark V Ja Ja Ja

Mussie Ephrem V Ja Ja Ja

Kerstin Burman V Ja Ja Ja

Håkan Jörnehed V Ja Ja Ja

Kerstin Wallsby V Ja Ja Ja

Jöran Fagerlund V Ja Ja Ja

Elina Linna V Ja Ja Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja Ja

Gudrun Schyman FI Ja Ja Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Ja Ja Ja

Sören Wibe JL Ja Ja Nej

Björn von der Esch JL Ja Ja Vet ej

Åsa Sundh, JL Ja Ja Nej

Maj-Britt Hansson JL Ja Nej Nej

Lars-Göran Ytterberg JL Ja Ja Ja

Hans Nilsson JL Ja Ja Ja

Peter Lilja JL Ja Ja Ja

Monica Vatn JL Ja Ja Ja

Leif Danielsson JL Ja Ja Ja

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Ja Ja

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej

Kent Ekeroth SD Ja Vet ej Vet ej

Lars Isovaara SD Vet ej Ja Nej

Per-Arne Wahlberg SD Ja Ja Ja

Christian Westling SD Nej Nej Nej

David Kronlid SD Nej Nej Ja

Erik T Johansson SD Ja Ja Ja


31) Tycker du att EU ska bygga upp militär kapacitet som ska kunna genomföra militära interventioner

utan FN-beslut?

32) Tycker du att Sverige och EU ska fortsätta handla vapen med länder som bryter mot de mänskliga

rättigheterna?

33) Tycker du att EU ska avbryta handelsförbindelser med och vapenexport till Israel till dess att Israel

lämnar de ockuperade palestinska områdena, upphör med bosättningar på ockuperat område och

avskaffar restriktioner mot palestiniernas fria rörlighet?

34) Tycker du att det är rätt att låta Nato genomföra militärövningar i Norrbotten i sommar?

35) Tycker du att Sverige ska gå med i Nato?

31 32 33 34 35

Centerpartiet

Marie Wickberg C Ja Vet ej Nej Ja Ja

Maria Kristoffersson C Nej Nej Nej Ja Nej

Ulrika Månsson C Nej Nej Vet ej Ja Nej

Rickard Nordin C Nej Nej Nej Ja Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Nej Vet ej Nej Ja Ja

Sofia Modigh KD Nej Nej Nej Ja Nej

Christna Doctare KD Nej Nej Nej Ja Nej

Matilda Stålbert KD Nej Nej Nej Ja Nej

Charlie Weimers KD Nej Nej Nej Ja Ja

Tuve Skånberg KD Nej Nej Nej Ja Nej

Anna-Stina StenbäckKD Nej Nej Nej Ja Nej

Adina Trunk KD Ja Nej Vet ej Ja Ja

Lars Eklund KD Nej Nej Nej Ja Nej

Magnus Hedman KD Nej Nej Nej Ja Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Nej Nej Nej Ja Ja

Carl Schlyter MP Nej Nej Vet ej Nej Nej

Bodil Ceballos MP Nej Nej Ja Nej Nej

Ulf Holm MP Nej Nej Vet ej Nej Nej

Per Gahrton MP Nej Nej Ja Nej Nej

Emmali Jansson MP Nej Nej Nej Nej Nej

Eva Hallström MP Nej Nej Vet ej Nej Nej

Lotta Hedström MP Nej Nej Ja Nej Nej

Fredrik Frangeur MP Nej Nej Vet ej Nej Nej

Kristin Lilieqvist MP Nej Nej Vet ej Nej Nej

Birgitta Losman MP Nej Nej Vet ej Nej Nej

Lena Klevenås MP Nej Nej Ja Nej Nej

Rebwar Hassan MP Nej Nej Ja Nej Nej

31 32 33 34 35

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Nej Nej Ja Nej Nej

Hanna Löfqvist V Nej Nej Ja Nej Nej

Mikael Gustafsson, V Nej Nej Ja Nej Nej

Håkan Svenneling V Nej Nej Ja Nej Nej

Willy Söderdahl V Nej Nej Ja Nej Nej

Fredrich Legnemark V Nej Nej Ja Nej Nej

Mussie Ephrem V Nej Nej Ja Nej Nej

Kerstin Burman, V Nej Nej Ja Nej Nej

Håkan Jörnehed V Nej Nej Ja Nej Nej

Kerstin Wallsby V Nej Nej Ja Nej Nej

Jöran Fagerlund V Nej Nej Ja Nej Nej

Elina Linna V Nej Nej Ja Nej Nej

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Nej Nej Ja Nej Nej

Gudrun Schyman FI Nej Nej Ja Nej Nej

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Nej Nej Vet ej Nej Nej

Sören Wibe JL Nej Nej Ja Nej Nej

Björn von der Esch JL Nej Nej Vet ej Vet ej Vet ej

Åsa Sundh JL Nej Nej Vet ej Nej Nej

Maj-Britt Hansson JL Nej Nej Nej Ja Nej

Lars-Göran YtterbergJL Nej Nej Ja Nej Nej

Hans Nilsson JL Nej Nej Nej Nej Nej

Peter Lilja JL Nej Nej Nej Ja Nej

Monica Vatn JL Nej Nej Nej Nej Nej

Leif Danielsson JL Nej Nej Nej Vet ej Nej

Folke Schimanski JL Nej Nej Ja Nej Nej

Sverigedemokraterna

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej Ja Ja

Kent Ekeroth, SD Nej Vet ej Nej Ja Nej

Lars Isovaara SD Nej Nej Nej Ja Nej

Per-Arne Wahlberg SD Nej Ja Ja Ja Nej

Christian Westling SD Nej Nej Nej Ja Nej

David Kronlid SD Vet ej Ja Nej Ja Ja

Erik T Johansson SD Nej Nej Nej Nej Nej


36 a) Vet du vad ACTA, Anti Counterfaiting Trade Agreement, innebär?

36 b) Är du för ACTA?

37) Tror du att de ekonomiska partnerskapsavtalen som EU håller på att förhandla med bl a afrikanska

länder kommer att leda till utveckling av de fattigaste länderna?

36a 36b 37

Centerpartiet

Marie Wickberg C Ja Vet ej Ja

Maria Kristoffersson C Vet ej Vet ej Ja

Ulrika Månsson C Vet ej Vet ej Ja

Rickard Nordin C Ja Nej Ja

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Ja Vet ej Ja

Sofia Modigh KD Ja Vet ej Ja

Christna Doctare KD Ja Vet ej Ja

Matilda Stålbert KD Ja Vet ej Ja

Charlie Weimers KD Ja Nej Ja

Tuve Skånberg KD Vet ej Vet ej Ja

Anna-Stina Stenbäck KD Ja Vet ej Ja

Adina Trunk KD Ja Vet ej Ja

Lars Eklund KD Nej Vet ej Ja

Magnus Hedman KD Ja Vet ej Ja

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Nej Vet ej Vet ej

Carl Schlyter MP Ja Nej Nej

Bodil Ceballos MP Ja Nej Nej

Ulf Holm MP Ja Nej Nej

Per Gahrton MP Ja Nej Nej

Emmali Jansson MP Vet ej Nej Nej

Eva Hallström MP Vet ej Vet ej Vet ej

Lotta Hedström MP Nej Vet ej Nej

Fredrik Frangeur MP Ja Nej Nej

Kristin Lilieqvist MP Ja Nej Vet ej

Birgitta Losman MP Ja Nej Nej

Lena Klevenås MP Ja Vet ej Nej

Rebwar Hassan MP Ja Nej Vet ej

36a 36b 37

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Nej Nej

Hanna Löfqvist V Vet ej Vet ej Nej

Mikael Gustafsson V Ja Nej Nej

Håkan Svenneling V Nej Vet ej Nej

Willy Söderdahl V Nej Vet ej Nej

Fredrich Legnemark V Ja Nej Nej

Mussie Ephrem V Ja Nej Nej

Kerstin Burman, V Ja Nej Nej

Håkan Jörnehed V Nej Vet ej Nej

Kerstin Wallsby V Nej Vet ej Nej

Jöran Fagerlund V Ja Nej Nej

Elina Linna V Vet ej Vet ej Nej

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Nej Nej

Gudrun Schyman FI Ja Nej Vet ej

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Nej Vet ej Nej

Sören Wibe JL Ja Nej Nej

Björn von der Esch JL Ja Nej Nej

Åsa Sundh, JL Ja Nej Nej

Maj-Britt Hansson JL Nej Vet ej Vet ej

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Vet ej Nej

Hans Nilsson JL Ja Nej Nej

Peter Lilja JL Ja Nej Ja

Monica Vatn JL Ja Nej Nej

Leif Danielsson JL Ja Nej Vet ej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Nej Nej Nej

Anna Hagwall SD Ja Nej Ja

Kent Ekeroth, SD Ja Vet ej Vet ej

Lars Isovaara SD Nej Vet ej Ja

Per-Arne Wahlberg SD Nej Vet ej Ja

Christian Westling SD Ja Ja Ja

David Kronlid SD Nej Vet ej Vet ej

Erik T Johansson SD Nej Vet ej Nej


38) Tycker du att EU bör ta bort sina jordbrukssubventioner innan man kräver att fattiga länder öppnar

sina marknader?

39 a) Anser du att handelsramverket "Global Europe" ensidigt gynnar europeiska företagsvinster på

bekostnad av global utveckling?

39 b) Kommer du att uppmana EU-kommissionen att omedelbart skrota denna strategi och göra ett

uppehåll i de bilaterala och regionala handelsförhandlingar som pågår?

38 39a 39b

Centerpartiet

Marie Wickberg C Vet ej Nej Nej

Maria Kristoffersson C Ja Vet ej Nej

Ulrika Månsson C Vet ej Nej Nej

Rickard Nordin C Ja Nej Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Vet ej Vet ej Vet ej

Sofia Modigh KD Ja Nej Nej

Christna Doctare KD Ja Nej Nej

Matilda Stålbert KD Ja Nej Nej

Charlie Weimers KD Ja Nej Nej

Tuve Skånberg KD Ja Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Ja Nej Nej

Adina Trunk KD Ja Nej Nej

Lars Eklund, KD Ja Nej Nej

Magnus Hedman KD Ja Nej Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Ja Vet ej Nej

Carl Schlyter MP Ja Ja Ja

Bodil Ceballos MP Ja Ja Ja

Ulf Holm MP Ja Ja Ja

Per Gahrton MP Ja Ja Ja

Emmali Jansson MP Ja Ja Ja

Eva Hallström MP Ja Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja Ja

Kristin Lilieqvist MP Ja Vet ej Vet ej

Birgitta Losman MP Ja Ja Ja

Lena Klevenås MP Ja Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja Vet ej

38 39a 39b

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja Ja

Hanna Löfqvist V Ja Ja Ja

Mikael Gustafsson, V Ja Ja Ja

Håkan Svenneling V Ja Ja Ja

Willy Söderdahl V Ja Vet ej Vet ej

Fredrich Legnemark V Ja Ja Ja

Mussie Ephrem V Ja Ja Ja

Kerstin Burman, V Ja Ja Ja

Håkan Jörnehed V Ja Ja Ja

Kerstin Wallsby V Ja Ja Ja

Jöran Fagerlund V Ja Ja Ja

Elina Linna V Ja Ja Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja Ja

Gudrun Schyman FI Ja Ja Vet ej

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Vet ej Vet ej Vet ej

Sören Wibe JL Ja Vet ej Vet ej

Björn von der Esch JL Ja Vet ej Vet ej

Åsa Sundh JL Ja Vet ej Vet ej

Maj-Britt Hansson JL Ja Vet ej Nej

Lars-Göran Ytterberg JL Ja Ja Ja

Hans Nilsson JL Ja Vet ej Vet ej

Peter Lilja JL Ja Nej Nej

Monica Vatn JL Ja Vet ej Vet ej

Leif Danielsson JL Ja Vet ej Vet ej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Ja Ja

Anna Hagwall SD Nej Nej Nej

Kent Ekeroth SD Ja Vet ej Nej

Lars Isovaara SD Ja Vet ej Vet ej

Per-Arne Wahlberg SD Nej Ja Nej

Christian Westling SD Ja Nej Nej

David Kronlid SD Vet ej Vet ej Vet ej

Erik T Johansson SD Ja Vet ej Vet ej


40 a) Tycker du att WTO måste reformeras och demokratiseras, att de fattiga ländernas position i alla

förhandlingar om handelsavtal måste stärkas?

40 b) Kommer du att kräva att WTO:s s k Doha-runda stoppas tills sådana reformer genomförts?

40a 40b

Centerpartiet

Marie Wickberg C Ja Nej

Maria Kristoffersson C Ja Nej

Ulrika Månsson C Ja Vet ej

Rickard Nordin C Ja Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Ja Nej

Sofia Modigh KD Ja Nej

Christna Doctare KD Ja Nej

Matilda Stålbert KD Ja Nej

Charlie Weimers KD Ja Nej

Tuve Skånberg KD Ja Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Ja Nej

Adina Trunk KD Ja Nej

Lars Eklund KD Ja Nej

Magnus Hedman KD Ja Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Nej Nej

Carl Schlyter MP Ja Ja

Bodil Ceballos MP Ja Ja

Ulf Holm MP Ja Vet ej

Per Gahrton MP Ja Ja

Emmali Jansson, MP Ja Vet ej

Eva Hallström MP Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja

Birgitta Losman MP Ja Ja

Lena Klevenås MP Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja

40a 40b

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja

Hanna Löfqvist V Ja Ja

Mikael Gustafsson V Nej Ja

Håkan Svenneling V Ja Ja

Willy Söderdahl V Ja Vet ej

Fredrich Legnemark V Ja Ja

Mussie Ephrem V Ja Ja

Kerstin Burman, V Ja Ja

Håkan Jörnehed V Ja Ja

Kerstin Wallsby V Ja Ja

Jöran Fagerlund V Ja Ja

Elina Linna V Ja Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja

Gudrun Schyman FI Ja Vet ej

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Ja Vet ej

Sören Wibe JL Ja Nej

Björn von der Esch JL Vet ej Nej

Åsa Sundh JL Ja Nej

Maj-Britt Hansson JL Ja Vet ej

Lars-Göran Ytterberg JL Ja Ja

Hans Nilsson JL Vet ej Vet ej

Peter Lilja JL Ja Nej

Monica Vatn JL Ja Ja

Leif Danielsson JL Ja Vet ej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Vet ej

Anna Hagwall SD Ja Nej

Kent Ekeroth, SD Nej Vet ej

Lars Isovaara SD Vet ej Vet ej

Per-Arne Wahlberg SD Nej Nej

Christian Westling SD Nej Nej

David Kronlid SD Vet ej Vet ej

Erik T Johansson SD Nej Nej


41) Vill du lagstifta om att EU-medlemsländerna förutom BNP också måste redovisa med andra

relevanta mätmetoder, såsom grön BNP, Gross National Happiness och Genuine Progress Indicator?

42) Vill du stoppa arbetskraftsinvandring till EU?

43) Vill du att man inom EU ska garantera ungdomar i åldern 18-25 år som hotas av arbetslöshet

teoretisk utbildning eller yrkesutbildning?

41 42 43

Centerpartiet

Marie Wickberg C Nej Nej Nej

Maria Kristoffersson C Nej Nej Nej

Ulrika Månsson C Nej Nej Nej

Rickard Nordin C Nej Nej Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Nej Nej Nej

Sofia Modigh KD Nej Nej Nej

Christna Doctare KD Nej Nej Nej

Matilda Stålbert KD Nej Nej Nej

Charlie Weimers KD Nej Nej Nej

Tuve Skånberg KD Nej Nej Nej

Anna-Stina Stenbäck KD Nej Nej Nej

Adina Trunk KD Nej Nej Nej

Lars Eklund KD Nej Nej Nej

Magnus Hedman KD Nej Nej Nej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Vet ej Nej Nej

Carl Schlyter MP Ja Nej Ja

Bodil Ceballos MP Ja Nej Nej

Ulf Holm MP Nej Nej Nej

Per Gahrton MP Ja Nej Vet ej

Emmali Jansson MP Vet ej Nej Nej

Eva Hallström MP Ja Nej Ja

Lotta Hedström MP Ja Nej Nej

Fredrik Frangeur MP Ja Nej Nej

Kristin Lilieqvist MP Ja Nej Nej

Birgitta Losman MP Ja Nej Nej

Lena Klevenås MP Ja Nej Ja

Rebwar Hassan MP Ja Nej Ja

41 42 43

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Nej Ja

Hanna Löfqvist V Vet ej Nej Ja

Mikael Gustafsson, V Vet ej Nej Ja

Håkan Svenneling V Ja Nej Ja

Willy Söderdahl V Vet ej Nej Vet ej

Fredrich Legnemark V Vet ej Nej Ja

Mussie Ephrem V Ja Nej Ja

Kerstin Burman V Vet ej Nej Ja

Håkan Jörnehed V Vet ej Nej Ja

Kerstin Wallsby V Vet ej Nej Ja

Jöran Fagerlund V Ja Nej Ja

Elina Linna V Vet ej Nej Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Vet ej Nej Ja

Gudrun Schyman FI Ja Nej Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Nej Nej Vet ej

Sören Wibe JL Nej Nej Vet ej

Björn von der Esch JL Nej Nej Vet ej

Åsa Sundh JL Nej Nej Vet ej

Maj-Britt Hansson JL Vet ej Nej Nej

Lars-Göran Ytterberg JL Nej Nej Nej

Hans Nilsson JL Vet ej Nej Ja

Peter Lilja JL Nej Nej Nej

Monica Vatn JL Ja Nej Ja

Leif Danielsson JL Ja Vet ej Ja

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Nej Nej Nej

Anna Hagwall SD Nej Ja Nej

Kent Ekeroth, SD Nej Ja Nej

Lars Isovaara SD Nej Ja Nej

Per-Arne Wahlberg SD Nej Nej Ja

Christian Westling SD Nej Ja Nej

David Kronlid SD Nej Nej Vet ej

Erik T Johansson SD Nej Ja Nej


44) Vill du ta bort de generösa pensionsvillkoren för parlamentarikerna?

45) Kommer du att stödja införandet av ett obligatoriskt register över lobbyverksamheten i EU, där

individuella lobbyister registreras, vilka frågor de driver och vilka summor de förfogar över?

44 45

Centerpartiet

Marie Wickberg C Vet ej Nej

Maria Kristoffersson C Vet ej Ja

Ulrika Månsson C Vet ej Nej

Rickard Nordin C Ja Nej

Johan Petterson C

Kristdemokraterna

Vet ej Nej

Sofia Modigh KD Ja Vet ej

Christna Doctare KD Ja Vet ej

Matilda Stålbert KD Ja Vet ej

Charlie Weimers KD Ja Ja

Tuve Skånberg KD Ja Vet ej

Anna-Stina Stenbäck KD Ja Vet ej

Adina Trunk KD Ja Ja

Lars Eklund KD Vet ej Nej

Magnus Hedman KD Ja Vet ej

Jonas Segersam KD

Miljöpartiet de gröna

Ja Nej

Carl Schlyter MP Ja Ja

Bodil Ceballos MP Ja Ja

Ulf Holm MP Ja Ja

Per Gahrton MP Ja Ja

Emmali Jansson MP Ja Ja

Eva Hallström MP Ja Ja

Lotta Hedström MP Ja Ja

Fredrik Frangeur MP Ja Ja

Kristin Lilieqvist MP Ja Ja

Birgitta Losman MP Ja Ja

Lena Klevenås MP Ja Ja

Rebwar Hassan MP Ja Ja

44 45

Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson V Ja Ja

Hanna Löfqvist V Ja Ja

Mikael Gustafsson V Ja Ja

Håkan Svenneling V Ja Ja

Willy Söderdahl V Ja Ja

Fredrich Legnemark V Ja Ja

Mussie Ephrem V Ja Ja

Kerstin Burman V Ja Ja

Håkan Jörnehed V Ja Ja

Kerstin Wallsby V Ja Ja

Jöran Fagerlund V Ja Ja

Elina Linna V Ja Ja

Faruk Aslan V

Feministiskt Initiativ

Ja Ja

Gudrun Schyman FI Ja Ja

Liv Öberg Nilsson FI

Junilistan

Ja Ja

Sören Wibe JL Ja Ja

Björn von der Esch JL Ja Ja

Åsa Sundh, JL Ja Ja

Maj-Britt Hansson JL Ja Ja

Lars-Göran Ytterberg JL Ja Ja

Hans Nilsson JL Ja Ja

Peter Lilja JL Ja Ja

Monica Vatn JL Ja Ja

Leif Danielsson JL Ja Vet ej

Folke Schimanski JL

Sverigedemokraterna

Ja Ja

Anna Hagwall SD Ja Nej

Kent Ekeroth, SD Ja Ja

Lars Isovaara SD Ja Ja

Per-Arne Wahlberg SD Ja Ja

Christian Westling SD Vet ej Nej

David Kronlid SD Vet ej Ja

Erik T Johansson SD Ja Ja


Kommentarer till medborgarenkäten från EU-kandidaterna (dels generella och dels till specifika frågor)

Skriv gärna ut denna sida så blir det lättare att läsa kommentarerna.

Frågor:

1) Tycker du att EU ska utvecklas till en

federation?

2) Vill du förhindra EU:s detaljstyrning vad

gäller enskilda länders nationella

angelägenheter och utöka det egna landets

autonoma självstyre?

3) Tycker du att Sverige ska ställa ultimativa

krav i EU-förhandlingar i för Sverige centrala

frågor, som arbetsrätt och offentlig öppenhet,

även om det innebär att konsensus då inte kan

nås?

4) Finanskrisen beror till stor del på att

bankerna kunnat låna ut pengar obegränsat och

till låg ränta. Anser du att lagar borde införas

om utlåningstak och/eller att bankernas

egenkapital borde ökas kraftigt?

5) De senaste 30 åren har kännetecknats av att

finansarbete är mycket lönsammare än

tillverkningsproduktion, vilket gjort

finansmarknaden till ett pyramidspel. Anser du

att finansmarknaden borde göras mindre

lönsam?

6) Kommer du att arbeta för att det finansiella

regelverket i Europa ändras så att företag och

banker måste rapportera sina transaktioner och

balansräkningar land för land i alla länder även

utanför EU (t ex i de s k skatteparadisen)?

7 a) Kommer du att stödja införandet av skatt på

finansiella transaktioner mellan länder och

valutor?

7 b) Menar du att dessa skatter bör användas för

global fattigdomsbekämpning?

8) Vill du temporärt förbjuda aktieutdelningar

inom hela EU tills dess den värsta finanskrisen

är över?

9) Kan du se att en räntefri ekonomi i längden

skulle motverka att klyftorna mellan rika och

fattiga ökar?

10) Kommer du att verka för att lika lön för lika

arbete ska gälla inom EU, antingen via

lagstiftning eller kollektivavtal?

11) Kommer du att verka för ett ramverk inom

EU som möjliggör gränsöverskridande

kollektivavtal?

12) Kommer du att verka för att kollektivavtal

enligt den svenska modellen ska gälla inom EU?

13) Är du beredd att stödja en översyn av

utstationeringsdirektivet?

14) Vill du instifta en lag som ger obundna

organisationer för Mänskliga Rättigheter

möjlighet att granska och yttra sig i de fall där

flyktingar riskerar utvisning från EU?

15) Kommer du att arbeta för att det i högre

grad ställs krav på att grundläggande fackliga

och mänskliga rättigheter respekteras i samband

med offentlig upphandling?

16) Vill du införa importförbud till EU av varor

som inte håller en viss standard beträffande

arbetsförhållanden, löner och miljöpåverkan?

17) Vill du lagstifta om att enskilda EU-länder

ska garanteras rätten att ställa högre krav på

varor än övriga EU beträffande miljö, löner eller

arbetsförhållanden och att detta aldrigfår

betraktas som konkurrenshinder?

18 a) Tycker du att det krävs en lagstiftning som

ställer företag baserade inom EU och deras

underleverantörer till svars för den verksamhet

de bedriver även utanför EU när det gäller brott

mot mänskliga rättigheter, social- och

miljölagstiftning

18 b) Menar du att offren för dessa brott ska

kunna föra talan för sin sak inför

Europadomstolen, oavsett var brotten begåtts?

19 a) Tycker du att EU ska satsa betydande

resurser på och/eller lagstifta om: Biogas, sol

och vind

19 b) Tycker du att EU ska satsa betydande

resurser på och/eller lagstifta om:

Energieffektivisering ?

19 c) Tycker du att EU ska satsa betydande

resurser på och/eller lagstifta om: Minskad

köttkonsumtion ?

19 d) Tycker du att EU ska satsa betydande

resurser på och/eller lagstifta om: Kärnkraft ?

20) Tycker du att EU ska anta bindande mål för

minskade CO-2utsläpp (i absoluta tal) från väg,

flyg och sjöfartstrafik?

21) Tycker du att EU ska anta bindande mål för

bevarande av biologisk mångfald?

22) Vill du lagstifta om att priset för

flygtransport i EU aldrig får vara lägre än

samma sträcka med tåg eller båt?

23) Vill du verka för papperslösas rätt till

sjukvård?

24) Vill du lagstifta om att alla EU-länder måste

ha väl utbyggda trygghetssystem?

25) Tycker du att det är viktigt att Sverige

agerar (mot ffa Malta, Polen och Irland) när EU

inte kan enas kring frågor som rör sexuell och

reproduktiv hälsa och rättigheter?

26) Vill du införa marknadshyror?

27) I EU:s medlemsländer lever ca 50 miljoner

som på Herrgården i Malmö eller under ännu

sämre villkor eller helt utan bostad. Tänker du

stödja politikerna som på kontinenten försvarar

rätten att ockupera hus?

28) EU-direktiv har i flera år drivit på

medlemsstaterna att konkurrensutsätta

gemensamma offentliga välfärdstjänster. Vill du

verka för att EU:s regelverk inte ska kunna

tvinga den offentliga sektorn i medlemsländerna

till marknadsanpassning av offentliga tjänster

som sjukvård, utbildning, energi,

kollektivtrafik, bostad och vatten?

29) Enligt EU:s nuvarande regelverk kan en

offentlig tjänst som privatiserats inte tas tillbaka

i offentlig regi. Vill du verka för att

privatiserade tjänster ska kunna återföras i

offentlig regi?

30) Vill du verka för att en oberoende

utvärdering av EU-ländernas avregleringar och

privatiseringar inom infrastruktur och

välfärdstjänster genomförs? Utvärderingen ska

undersöka jämlik tillgång, prisutveckling,

kvalitet, arbetsvillkor och miljöaspekter.

31) Tycker du att EU ska bygga upp militär

kapacitet som ska kunna genomföra militära

interventioner utan FN-beslut?

32) Tycker du att Sverige och EU ska fortsätta

handla vapen med länder som bryter mot de

mänskliga rättigheterna?

33) Tycker du att EU ska avbryta

handelsförbindelser med och vapenexport till

Israel till dess att Israel lämnar de ockuperade

palestinska områdena, upphör med bosättningar

på ockuperat område och avskaffar restriktioner

mot palestiniernas fria rörlighet?

34) Tycker du att det är rätt att låta Nato

genomföra militärövningar i Norrbotten i

sommar?

35) Tycker du att Sverige ska gå med i Nato?

36 a) Vet du vad ACTA, Anti Counterfaiting

Trade Agreement, innebär?

36 b) Är du för ACTA?

37) Tror du att de ekonomiska

partnerskapsavtalen som EU håller på att

förhandla med bl a afrikanska länder kommer

att leda till utveckling av de fattigaste länderna?

38) Tycker du att EU bör ta bort sina

jordbrukssubventioner innan man kräver att

fattiga länder öppnar sina marknader?

39 a) Anser du att handelsramverket "Global

Europe" ensidigt gynnar europeiska

företagsvinster på bekostnad av global

utveckling?

39 b) Kommer du att uppmana EUkommissionen

att omedelbart skrota denna

strategi och göra ett uppehåll i de bilaterala och

regionala handelsförhandlingar som pågår?

40 a) Tycker du att WTO måste reformeras och

demokratiseras, att de fattiga ländernas position

i alla förhandlingar om handelsavtal måste

stärkas?

40 b) Kommer du att kräva att WTO:s s k

Doha-runda stoppas tills sådana reformer

genomförts?

41) Vill du lagstifta om att EUmedlemsländerna

förutom BNP också måste

redovisa med andra relevanta mätmetoder,

som grön BNP, Gross National Happiness och

Genuine Progress Indicator?

42) Vill du stoppa arbetskraftsinvandring till

EU?

43) Vill du att man inom EU ska garantera

ungdomar i åldern 18-25 år som hotas av

arbetslöshet teoretisk utbildning eller

yrkesutbildning?

44) Vill du ta bort de generösa

pensionsvillkoren för parlamentarikerna?

45) Kommer du att stödja införandet av ett

obligatoriskt register över lobbyverksamheten i

EU, där individuella lobbyister registreras, vilka

frågor de driver och vilka summor de förfogar

över?

18


Kommentarer till medborgarenkäten från kandidaterna (dels generella och dels till specifika frågor)

Marie Wickberg C:

10) Frågan är ställd på ett sätt så att den inte går att besvara. Som

politiker tänker jag inte bland mig i Europas lönenivåer, detta är en

fråga för marknaden. Jag är inte motståndare till kollektivavtal, men

ursprungslandsprincipen ska gälla.

11 )Den utveckling vi ser inom EU kommer att innebära att

gränsöverskridande kollektivavtal kan vara nödvändigt. Detta ska dock

vara frivilligt. Vi vill inte införa ett gemensamt tvingande EU regelverk

eller införa någon slags Europeisk arbetsmarknadsmodell.

Arbetsmarknad och lönebildning ska fortsatt vara en nationell

angelägenhet

14) Det behövs inte. Det är redan idag möjligt för alla att granska och

yttra sig i de fall de önskar

15) Frågan är svår att besvara eftersom det inte går att sammanblanda

fackliga rättigheter med mänskliga rättigheter. För oss är det givetvis

viktigt att mänskliga rättigheter följs.

18 a) Vi anser inte att frågan går att besvara. Mänskliga rättigheter

sammanblandas här med social- och miljölagstiftning. Menas det när

brottet inte är kriminaliserat i det land där det är begånget eller avses

fallet när brottet även är kriminaliserat i det land där det begicks? I

första fallet nej, men i andra fallet ja. När det gäller undantag från

dubbel straffbarhet, alltså att universell jurisdiktion ska gälla, så

handlar det om mycket grova brott, tex brott mot mänskliga rättigheter.

Men att Sverige eller EU skulle ha en universell straffbarhet på brott

mot sociallagstiftningen är för oss främmande.

18 b) Europadomstolen är till för de länder som är medlemmar i

Europarådet. Medborgare i dessa länder kan vända sig direkt till

Europadomstolen. Att dess roll skulle förändras så att den blir en

internationell domstol som tar upp mål från hela världen är inte

aktuellt.

20) Flyget ska in i handeln av utsläppsrätter och resterande ska regleras

nationellt

24) Detta ska beslutas på nationell nivå

28) Nej, vi vill inte verka för att EU ska hindra marknadsanpassning.

Välfärden ska vara offentligt finansierat, men utförandet ska kunna

drivas av både off. och privata aktörer. Privat driven verksamhet ofta är

effektivare och ger bättre bemötande till patienterna. Jag vill verka för

ökad företagsamhet även inom välfärdsområdet.

30 fristående utvärderingsinstitut är ju helt fria att kunna ta initiativ att

genomföra sådana studier. Det är inget som EP behöver besluta om.

31 I vissa lägen kan vara nödvändigt att genomföra internationella

insatser även utan FN-mandat, tex om vi hade haft ett ”nytt Rwanda”

och där säkerhetsrådet inte kan enas om ett mandat.

32) Nästan alla länder bryter vid olika tillfällen mot någon av de

mänskliga rättigheterna, även länder som Sverige. Jag tycker däremot

att lagstiftningen kring vapenhandel kan skärpas.

36 b Vi vill göra en grundlig översyn av det upphovsrättsliga systemet,

vilket borde ha skett innan dessa förhandlingar inleddes. Men nu är vi

där vi är och avtalet är inte färdigförhandlat ännu. Om det inte blir mer

långtgående än de regler vi redan har i Sverige och inte EU, har vi inget

emot avtalet.

38) Frågan är svar att besvara. EU bör slopa sina handelstullar och

direkta produktionsstöd, men handelsliberalisering bör göras inom

ramen för WTO.

40 a) Vi vill reformera WTO. Men om fattiga länders position i alla

förhandlingar om handelsavtal måste stärkas kan jag inte svara på.

Generellt sett är vi dock givetvis positiva till att stärka den

handelstekniska kompetensen hos fattiga länder, så att de inte har ett

kunskapsunderläge i förhandlingarna gentemot de rikare länderna. Vi

tror också att det är genom en fri och rättvis handel som alla människor

kommer att lyftas ur fattigdomen

43) Utbildning och arbetsmarknadsfrågor ska beslutas på nationell

nivå. Sverige arbetar dock för att lyfta dessa frågor på EU-nivå genom

olika samarbetskonstellationer, tex inom ramen för Lissabonstrategin.

Den sk öppna samarbetsmetoden, anser jag vara det bästa

sättet/metoden att hantera utbildnings- och arbetsmarknadsfrågorna på

EU-nivå.

44) Jag vill sätta mig in i hur systemen fungerar innan jag tar ställning i

frågan.

45) Detta är verkligen inte något jag vill arbeta för som

parlamentariker. EU ska inte kunna införa något register enligt ovan.

Maria Kristoffersson C:

Svåra frågor då de spänner över ett så brett fält.

Rickard Nordin, C: En hel del frågor som skulle behövt friseras lite,

för att bli mer nyanserade, Lite jobbigt att inte kunna kommentera på

varje fråga också, vilket leder till onödigt många "vet ej".

Ulrika Månsson C: Många frågor är rätt vinklade och har dubbla

negationer vilket gör dem väldigt svåra att svara på. Frågorna har även

många gånger flera frågor i sig där man kanske håller med om en sak

och är emot en annan. Jag har försökt svara där min övervägande åsikt

ligger. Detta kommer dock göra det svårt för er att dra några större

slutsatser utifrån resultatet av enkäten.

Johan Pettersson C:

1) Ja, i sinom tid är det en rimlig utveckling.

2) Frågan är ju vad som ska anses vara nationella angelägenheter och

inte. Det är där saker och ting behöver tydliggöras. Maktdelningen bör

vara tydlig och det bör finnas reglerat i lag vad respektive nivå har

kompetens att fatta beslut kring. Jag anser att man bör begränsa EU:s

kompetenser för att undvika allt för stor centralisering av

beslutsmakten. Samtidigt bör också mer makt flyttas från nationell nivå

till lokal.

3 Nej, som regel inte. Ultimata leder sällan till något konstruktivt.

4) Det var politiska beslut som gjorde att bankerna gavs möjligheten att

låna ut till låg ränta mot låg säkerhet. Med facit i hand var det kanske

inte en lyckad strategi. Det är rimligt att bankerna får ta ansvar för sina

egna affärer. Svaret blir väl därmed närmast ett nej.

5) Väldigt vinklad fråga, men nej. Vem har rätt att besluta över vilka

marknader som är lönsamma eller ej? Risken är snarast att man hamnar

i en situation där de få marknader som över huvud taget kvarstår blir

olönsamma, och det gynnar nog ingen.

6) Nej, det är rimligt att detta regleras i nationell lag. När det kommer

till skatteparadisen pågår det på många håll ett arbete med att teckna

avtal för att man ska kunna kartlägga de fall där man misstänker att

saker och ting inte går räätt till.

7 a Jag vill som sagt inte ha någon sådan skatt. Fri handel, demokrati

och öppna gränser har genom århundradena visat sig vara den mest

effektiva vägen ur fattigdom. Parallellt bör Sverige öka sitt bistånd, och

EU-länderna arbeta för att samordna sina biståndsinsatser bättre.

10) Nej, detta är en nationell fråga, om ens det. Lönelägena är olika, så

även tillgången och efterfrågan på olika yrkeskategorier. Så om det är

samma lön för likartat arbete i hela unionen som ni är ute efter så skulle

det snarare bli ganska olika lön för lika arbete i praktiken.

11) I grunden är det rimligt att det finn möjlighet att finna nationella

lösningar för hur man löser arbetsmarknadsreglerna i de europeiska

länderna. Frivilliga kollektivavtal som sträcker sig över

nationsgränserna ser jag dock inga hinder för, under förutsättning att de

är just frivilliga. Arbetsmarknadspolitiken bör med andra ord inte föras

upp till EU-nivå.

12) Nej, men för Sverige-baserade företag ska svenska kollektivavtal

gälla inom EU, anser jag.

13) Nej. Man bör vänta till det finns ett nytt fördrag för unionen innan

man gör en sådan översyn

14) Den möjligheten finns redan.

15) Mänskliga rättigheter ska atllid följas. I den mån fackliga

rättigheter syftar på något som är vidare än de mänskliga torde detta

vara svårt att överföra på EU-nivå så länge regelverket kring fackliga

aktiviteter inte ser likadant ut i hela EU, vilket nog inte är

eftersträvansvärt.

17) Det är rimligt att enskilda EU-länder, eller kanske framför allt

upphandlare, kan få ställa högre krav i vissa fall. Men jag är inte beredd

att säga att det aldrig ska kunna betraktas som handelshinder. Det är en

balansgång jag hoppas att man kan lösa juridiskt.

18 Mänskliga rättigheter ska följas. När det gäller andra brott beror det

på om de är brott eller ej i det land där de begås.

18 b) Europadomstolen är till för de länder som är medlemmar i

Europarådet. Tillskapandet av internationella domstolar är inte en EUfråga,

snarare något EU:s medlemsländer i så fall kan driva inom FNsystemet.

19 a) Ja, man bör satsa betydande resurser på forskning kring

förnyelsebar energi. Därtill bör man göra det gynnsamt att använda

alternativen genom att göra det dyrt att smutsa ner.

19 b) Även här bör forskning bedrivas. Därtill bör det som sagt vara

dyrt att använda ”fel” sorters energikällor. I slutändan är det också så

att effektiv energianvändning leder till att man slösar mindre, och det

torde i de flesta fall vara eftersträvansvärt.

19 d) Nej, däremot är det rimligt med ett regelverk kring kärnsäkerhet

och hantering av avfall. Jag tror dock att detta redan är relativt väl

reglerat.

20) Flyget och fartygstrafiken ska lyftas in i handeln av utsläppsrätter.

Så, på sätt och vis ja. Men EU-ländernas egna ansvar är också mycket

stort och viktigt i sammanhanget.

21) Svår fråga. Jag kan tänka mig att det kan finnas en rimlighet i att

man gemensamt försöker bevara den biologiska mångfalkden. Men om

19


det bäst sker genom mål eller om man istället bör rikta in sig på att på

något sätt skydda särskilt viktiga och unika biotoper är en annan fråga.

24) Nej. Det är en nationell fråga.

25) Det är en svår balansgång, men jag tycker till exempel att EU bör

ställa krav på att det inte ska vara olagligt med abort i något av EU:s

medlemsländer.

26) Ja det vill jag, alldeles oavsett vad EU säger om saken.

27) Jag tycker att det är en nationell fråga. Så jag kommer troligen inte

att arbeta för att EU ska reglera den saken.

28) Nej. Jag tror visserligen att det är bra om man har en ganska stor

frihet att lösa detta nationellt. Men samtidigt är det viktigt att man kan

ha ett stöd i grunden för att man inte ska kunna förstatliga marknader i

för hög utsträckning och på så vis nationalisera människors egendom

och frånta dem deras försörjning. Därmed torde samma sak gälla åt

andra hållet, det vill säga att otillbörlig konkurrens kan motverkas. I

grund och botten är det naturligtvis bra om det finns privata alternativ.

29) Jag är ingen stor anhängare av lagstiftning som förbjuder

förstatligande. Men jag är en stark motståndare till att förstatliga. Fast

det är ju sällan en särskilt sund hantering av skattepengar att köpa in sig

i näringsverksamheter. Och expropriation är något som i gott som varje

fall bör vara olagligt. Blir jag invald i parlamentet kommer jag nog att

vara ganska lojal mot min partigrupp vid en eventuell omröstning om

detta.

30) Nej jag kommer nog inte att verka särskilt aktivt för det. Fast det

finns det säkert andra som gör, och det gör de kanske rätt i. Jag tvivlar

på om det är något som parlamentet bör ta initiativ till.

31) Det beror lite på vad som menas med intervantioner. Jag anser att

EU bör ha en stående insatsstyrka, men den bör inte vara särskilt

mycket större än de battle groups som i dag sätt upp. Större militära

insatser under EU-flagg är något som måste frambringas genom att

medlemsländerna kommer överens i varje enskilt fall.

32) De regler som finns behöver säkert justeras. Men jag får nog svara

vet ej på den frågan.

33) Nej. Jag tycker att man bör försöka upprätta goda

frihandelsförbindelser med såväl Israel som Palestina.

36 a) Ja de har med upphovsrätten att göra bland annat om jag förstått

saken rätt. Men jag kan inte säga att jag är så särdeles påläst på dem.

36 b) Upphovsrätten bör ses över. Men min inställning är att man bör

lätta på den snarare än att stärka den. Fast den ska givetvis inte

avskaffas. EU bör inte gå längre än vad svensk lagstiftning gör och

svensk lagstiftning bör också kunna ses över utan att det krockar med

EU-laghstiftning i för hög utsträckning.

37) Om det leder till bättre och friare handelsförbindelser så tror jag

det.

38) Nja. Jag tycker att EU bör ta bort sina jordbrukssubventioner. Det

bör kunna ske parallellt med att man verkar för öppnare marknader i

andra delar av världen.

40 a) Nog bör WTO reformeras, främst så att förhandlingar kan

bedrivas utifrån rimliga förutsättningar för alla. Att skapa friare handel

är ett viktigt uppdrag för världens ledare.

40 b)

Nej. Doha-rundan behöver fortskrida. Fast det är klart att man måste

vara öppen för att se till så att man kan göra det på ett bra sätt.

42) Absolut inte! Jag vill helst släppa den och annan migration fri.

43) Nej, det är en nationell fråga. Men samtidigt är det viktigt att man

stärker samarbetet kring utbildning i Europa för att öka möjligheten att

utbilda sig i andra EU-länder.

44) Den särskilda pensionsfonden är jag mycket tveksam till. I övrigt är

jag dåligt insatt.

Carl Schlyter MP:

Fråga 5: Ja, genom tobinskatt och avveckling av högrisk finansiella

instrument.

Fråga 6: Vet ej, snarare för att de ska avveckla skatteparadis.

Fråga 8: Nej, överdrivna aktieutdelningar är ett problem under alla

konjunkturcykler, ett problem som jag vill ändra mha nya krav på hur

bolag redovisar kostnader och vinster. Men ett förbud för alla företag är

inte rimligt, skulle påverka för många små företag.

Fråga 10: Ja, i så motto att kollektivavtal ska gälla fullt ut på den plats

man arbetar men inte att EU sätter minimilöner för alla inom hela EU.

Fråga 11: Ja, men bara om parterna är överens, inget ska påtvingas från

EU, dvs tillåta men inte påtvinga någon.

Fråga 12:Ja, de ska försvaras men vill andra ha andra lösningar ska de

få ha det.

Fråga 13: Ja, kommer ej rösta för en kommission som inte lovar en

social reform.

Fråga 16: Inte förbud men de gröna har ett förslag som innebär att

produktion som inte uppnår FN-normer eller ILO konventioner ska

tullbeläggas där hela intäkten går tillbaka till ursprungslandet för att

förbättra villkoren.

Fråga 17:Ja, bevisbördan måste vändas, det är handelshindret som ska

bevisas, inte den som vill uppnå högre mål.

Fråga 19 a: Ja, EU-budgeten ska minska men lagstiftningen måste sluta

missgynna dessa energikällor.

Fråga 19 c: Ja, genom att koldioxidbeskatta utsläppen från

produktionen.

Fråga 19 d: Nej, EU ska tvärtom sluta ge mångmiljardbelopp, däremot

ska EU införa minimkrav på kärnsäkerhet som är högt satta.

Fråga 22: Nej, EU ska beskatta utsläpp och sluta missgynna

alternativen i sina strukturfonder, men inte lagstifta om priser.

Fråga 24: Nej, varje land måste utifrån sina förutsättningar besluta om

vad som ska gälla.

Fråga 25: Ja, men EU ska inte bestämma över abort, då kan vi tvingas

skärpa reglerna men däremot underlätta för de som vill.

Fråga 26: Nej, reglerna måste ändras så att allmännytta garanteras utan

hot från EG-domstolen. Fråga 27: Vet ej, lokal fråga, ber de om mina

åsikter som människa ja, men inte genom EU-beslut. Fråga 28: Ja,

självklart och viktigt.

Fråga 29: Ja, men det går faktiskt idag, inom många områden som inte

är tvångsliberaliserade, efter kontraktstiden., det är den politiska viljan

som saknas.

Fråga 30:Ja, det finns redan nationella sådana i vissa fall men de är

sällan oberoende.

Fråga 32: Nej, vi ska ha en strikt tillämpning av kravet på ekonomiska

rättigheter i länder vilka då inte får köpa vapen om de ej löser social

misär.

Fråga 33: Vet inte riktigt vilken man ska kryssa här. Avbryt all

vapenexport och inte skriva på det utvecklade partnerskapsavtalet. Men

att avbryta all handel kommer inte gynna dialogen om en lösning det

kommer bara stärka nationalistiska krafter.

Fråga 36 b:Nej, har fått stöd för en resolution i parlamentet som är

mycket kritisk.

Fråga 37: Nej, absolut inte, de påtvingar liberaliseringar bortom WTO:s

krav.

Fråga 39 a: Ja, de gröna har skrivit ett alternativt förslag om hållbar och

rättvis handel.

Fråga 41: Ja, samtal pågår nu inom kommissionen på hur dessa

indikatorer ska skapas och ingå i ländernas obligatoriska rapportkrav

till Eurostat.

Fråga 43: Nej, hur ungdomsarbetslöshet hanteras är en nationell fråga,

EU ska inte besluta

Fråga 44: Jag röstade emot att täcka underskottet med 1 mdr

skattepengar.

Fråga 45: Ja, men även fördela tillträdespapper till folkrörelser så de får

samma antal som företag, hårda sanktioner och obligatoriska offentliga

register på inlämnade förslag till parlamentariker.

Bodil Ceballos MP: Det är väldigt svårt att svara bara ja-nej eller vet

ej på många av frågorna eftersom det skulle behövas en förklaring till

varför. I vissa fall handlar det helt enkelt om att frågan inte hör hemma

EU-nivå, inte att frågan i sig inte är viktig. Arbetsrätten t.ex. är en

sådan fråga och jag har därför svarat vet ej i vissa frågor.

Ulf Holm MP:

På fråga 1 och 2 har jag svarat att jag inte vill ha en federation och att

jag vill förhindra EU:s detaljstyrning vad gäller enskilda länders

nationella angelägenheter. Som en konsekvens av detta så har jag i

frågor senare svarat nej/vet ej på en rad frågor som politiskt innebär att

EU ska lagstifta/besluta om saker och ting. Jag må tycka att det i sak är

rätt politik, t ex att minska köttkonsumtion (19 c), ha väl utbyggda

trygghetssystem (24) och lagstiftning om att alla EU-länder ska

20


använda mer än BNP i sina mätinstrument (41), men jag anser inte att

denna sorts beslut passar på EU-nivå. Jag vill också minska och

omfördela EU:s budget samt vill inte att EU lagstiftar om priser på

varor och tjänser, hur välvilligt det än må vara, se t ex fråga 22.

Några av frågorna innehåller flera olika frågeställningar som gör att det

var svårt att svara på, t ex fråga 33 om Israel där jag vill avbryta

vapenexporten och partnerskapsavtalet, men där jag inte anser att all

handel med Israel ska avbrytas eftersom risken är överhängande att

nationalismen i Israel ökar, vilket inte skull gynna en fredsprocess - så

på den frågan blev det vet ej. Sammanfattningsvis: bra frågor men

väldigt svåra att svara ja, nej eller vet ej på vilket gör att mycket kan

missuppfattas eller misstolkas. Det skulle varit bra om man kunde haft

ett fält för ev kommentar efter varje fråga.

Lotta Hedström MP: Väldigt snäva svarsalternativ! I en del fall

svarade jag NEJ även om jag håller med om politiken i sak, för att det

inte var en fråga jag vill att EU skall syssla med. En del bank frågor

blir integritetskränkande med för omfattande register även om jag på

svensk botten vill begränsa banksekretessen. Slutligen är inte alltid just

LAG-stiftning det bästa sättet, även om reglering kan vara viktig i en

del fall. "verka för" kan vara bättre formulerat svar

Folke Schimanski JL: En del frågor var lite knepiga att svara på.

Vad gäller Acta vet vi ju faktiskt inte riktigt vad det innehåller då bara

delar sipprat ut och vi inte vet den slutliga utformningen. Till dess är

jag emot Acta. En del frågor har jag svarat på enligt metoden att inte ge

EU alltför mycket makt genom nya lagar och direktiv låt vara att syftet

förefaller behjärtansvärt. Jag vet inte vad Doha-rundan är och antar att

Global Europe har med partnerskapsavtalen med uländerna att göra.

Per Gahrton MP:

8) man kan inte generellt slopa alla aktieutdelningar, t ex för

miljövänliga småföretag,

10) dock inte lagfäst minimilön, det skall vara en förhandlingsfråga

19) EU får absolut inte lägga sig i kärnkraften för då kan vi tvingas

tillåta kärnkraftsutbyggnad

24) trygghetssystemen skall EU inte lägga sig i, det skall beslutas i

Sverige

25) Eu skall skall inte besluta om den typen av frågor, tänk om EU

beslutar förbjuda aborter och tillåta bordeller? Men Sverige bör

givetvis agitera för svenska modeller bland andra EU-länder

42) utbildning är ingen EU-fråga skall beslutas nationellt

Emmali Jansson MP:

På fråga 4 vill jag att lagarna ska vara på en lägre nivå än EU-nivå. Jag

tycker alltså att lagarna ska finnas, men inte att EU ska besluta om

dem.

På fråga 7b så anser jag att skatterna bör användas till antingen

fattigdomsbekämpning eller till miljöinvesteringar (helst i fattiga

länder).

Fråga 19d får gärna instifta lagar som försvårar etablering av kärnkraft.

Flera frågor angående instiftningar av lagar har jag svarat nej på, inte

för att lagen i sig är dålig, utan för att jag tycker att EU ska pyssla med

så få saker som möjligt och att den lagstiftande makten i stor

utsträckning ska ligga hos medlemsländerna, eller lägre.

Fråga 33: Jag vill att man ska upphöra med vapenexport till Israel, men

jag tror inte att det hjälper att avbryta handel av andra varor.

Birgitta Losman MP

6)Vill verka för att avveckla skatteparadis.

10-12) EU ska inte sätta minimilöner inom EU. Kollektivavtal ska

försvaras, men inte påtvingas från EU. Andra lösningar på schyssta

arbetsförhållanden ska respekteras.

17)Bevisbördan bör vändas. Det är handelshindret som ska bevisas.

19d)Kärnkraften är dyr, farlig och miljövidrig. Den har ingen plats i ett

grönt samhälle. Inte lagstifta mot kärnkraft, men sluta ge

mångmiljardbelopp i stöd till den. Samt inför höga krav på

kärnsäkerhet.

33)Avbryt vapenexport! Avbryta all handel riskerar motverka lösning.

43)att hantera ungdomsarbetslöshet är en nationell fråga

Eva-Britt Svensson V:

Fråga 13: Beror på vilken majoritet som finns i kommission och

parlament efter valet. Om vi har fortsatt konservatvi majoritet är risken

stor att vi får ett än värre direktiv. Jag vill ha undantag i

Lissabonfördraget för fackliga rättigheter och strejkrätt.

Fråga 22 och 24: Alla länder borde ta sådana beslut men jag är kritisk

till att EU ska lagstifta på områdeet; därför svaret nej.

Fråga 27: Medlemsstaterna ska garantera människors rätt till bostad

Hanna Löfqvist V: Det är klart att jag är för generösa väl utbyggda

trygghetssystem, men makten måste ligga i dom nationella

parlamenten, och det är också där lagstiftningsinitiativet i första hand

måste ligga.

Jöran Fagerlund V: Flera av frågorna var svåra att svara på beroende

på hur de var formulerade. Exempelvis tror jag inte att räntefri ekonomi

ensamt kan bekämpa fattigdom men däremor vara en viktig del i en

hållbar värld. Frågan om aktieutdelning likaså. Investeringar måste öka

på utdelningarnas bekostnad men jag tror inte att ett tillfälligt förbud

mot aktieutdelning i alla företag är rätt. Jag har svårt att tänka mig att

man behöver lagstifta om den statistik ni frågar om i fråga 41. Däremot

är det bra om den statistiken redovisas.

Gudrun Schyman FI: Hej, utmärkt initiativ detta men det finns en

svårighet i flera av frågorna. Det är att kraven på lagstiftning på en

mängd områden kanske inte är det bästa sättet att komma åt problemet.

Gemensam lagsatiftning kan innebära att enskilda länders radikala/mer

långtgående lagstiftning försämras. Därför är det svårt att bara svara Ja

eller Nej på en del frågor. Svaren på en del punkter är alltså med en

viss reservation. Gudrun Schyman

Liv Öberg Nilsson FI: Hej Glokala folkhögskolan i Malmö, Jag har

svarat efter kunskap. I de fall där jag inte vet eller tycker mig har

tillräcklig kunskap har jag svarat vet ej.

Sören Wibe JL: Flera av frågorna gäller områden som jag anser att

EU-parlamentet inte ska arbeta med. Därav följer svaret "vet ej". En

fråga hänvisar till Europadomstolen - det är Europadomstolen för

mänskliga rättigheter i Strasbourg som avses, inte EG-domstolen?

Europadomstolen i Strasbourg stöder jag. Junilistan vill ha ett

begränsat EU-samarbete och anser att EU endast ska arbeta med vissa

gränsöverskridande miljöproblem och att göra det enkelt att resa,

handla och studera i Europa. Vi vill inte ha ett EU som petar i allt och

som har synpunkter på allt mellan himmel och jord.

Monica Vatn JL: De svar jag givit kan ändras om ny information

tillkommer.

Maj-Britt Hansson JL: Hej! Junilistan arbetar för att varje

medlemsland ska bestämma över sina interna frågor - förutom dem

som hänförs till miljö och marknad. Junilistan anser att EU lagt sig i

alldeles för mycket och nu går mot överstatlighet, med lagar, president,

utrikesminister,arme osv. Därav mina ibland njugga svar. Varje land

kan tänka själv och gå före med gott exempel.

Hans Nilsson JL: Många av frågorna gällde saker som jag anser ska

avgöras på nationell nivå och inte av EU.

Peter Lilja JL: Hej Jag och Junilistan anser inte att ett Europas

förenta stater är ett önskvärt projekt vare sig för Europa eller för den

övriga världen. Vårt alternativ är ett Europa byggt på demokratiska,

självständiga och fredligt samarbetande stater. Ett sådant Europa tror vi

bäst gagnar både de enskilda människorna, fred och ekonomiskt

välstånd. De enskilda länderna har där möjlighet att välja egna

lösningar på politiska problem, lösningar som är anpassade till de

värderingar och den kultur som präglar landet i fråga. Den politiska

mångfald som detta leder till befrämjar ekonomisk, politisk och social

utveckling på hela kontinenten. Jag anser att EU ska vara ett

mellanstatlig samarbete mellan självständiga länder, i en del frågor som

exempelvis frågan om arbetsrätt och kollektivavtal anser jag att det är

arbetsmarknadens parter i respektive land som ska styra dessa frågor,

vad det gäller vår svensk arbetsrätt och svenska kollektivavtal kräver

jag och Junilistan ett undantag för nationell arbetsrätt och svenska

kollektivavtal inom EU för att kunna bevara den svenska modellen. I

fallet med Lavaldomen i Vaxholm ges utländska arbetstagare rätt att

21


dumpa lönenivåerna i Sverige på ett oacceptabelt vis. Med Junilistans

modell innebär det att utländska arbetstagare ska arbeta i Sverige enligt

de förhållande som gäller i Sverige, även om det är tillfälligt. Junilistan

anser att utländska arbetstagare till och med kan ha bättre avtal än de

som gäller i Sverige, men att avtalen inte ska vara sämre än våra

svenska kollektivavtal på något område. Det är det som är syftet med

ett svenskt undantag.Vad det gäller bistånd anser vi att dessa frågor

skötas av respektive medlemsland och samordnas av FN. Vi accepterar

den Europeiska unionen som en del av det europeiska samarbetetoch

det svenska medlemskapet i denna union. EU är ingen bra organisation

för ett samarbete mellan Europas länder och EU utvecklas åt fel håll,

men det finns viktiga uppgifter för EU, till exempel vad avser

gränsöverskridande miljöproblem, frågor som rör den inre marknaden,

och värnandet av unionen som ett frihandelsområde. Vi ser också ett

värde i att EU är, eller åtminstone ska vara, en värderingsunion byggd

på respekt för individens frihet och mänskliga rättigheter som utövar ett

positivt inflytande i sitt närområde för dessa värden. Samtidigt är vi

starkt kritiska till utvidgning av EU:s befogenheter till nya områden

som till exempel utrikespolitik, diplomatkår,försvar,

rättsväsende,straffrätt, beskattningsrätt, skolsystem, socialpolitik,

arbetsrätt och så vidare. Vi vill inte göra EU till en europeisk superstat

och vi ser stora risker med att EU utvecklas till en byråkratisk koloss,

där regelsystemen ständigt växeroch kväver möjligheterna till förnyelse

och anpassning till förändrade förhållanden inom både politiken och

näringslivet. Junilistan förespråkar institutionell konkurrens där

självständiga länder tävlar om att finna goda lösningar och där enskilda

länder kan följa efter det land som lyckas bäst. Jag hoppas att dessa

rader förklarar varför jag inte anser att EU ska ha för stora

befogenheter i lagstiftning över EUs enskilda medlemsländer. Detta

kan gå stick i stäv i min uppfattning i många frågor men när frågorna

formuleras om att jag anser att EU ska kunna lagstifta över

självständiga länder måste jag säga nej. Vill ni ha något klarläggande

eller ställa ytterligare frågor står jag naturligtvis till förfogande.

Glokala folkhögskolans kontaktperson: Gunilla Andersson

E-post: gunilla@glokala.se

Tel: 073-555 61 60

Kent Ekeroth SD: Många av frågorna i er enkät måste dessvärre

besvaras med "vet ej" av olika anledningar, t.ex. att förhandlingar i en

viss fråga ännu inte är klara och därmed är det svårt att säga ja elelr nej

i dagsläget. I andra frågor kan ett ja/nej svar vara tvetydigt, varför ett

"vet ej" svar är mer rättvisande att välja. T.ex. kan en fråga vara för

komplicerad för att bara svara ett enkelt ja/nej på.

Christian Westling SD: Det ska tilläggas att som stark kritiker av EU

så väljer jag nej på flera frågor för att jag inte anser att det är upp till

EU att avgöra, utan de individuella länderna. Dock är jag till naturen

libertarian vilket gör att jag värjer mig från de flesta av era frågor som

till sin natur är protektionistiska och antikapitalistiska. Jag vill dock

tacka för tillfället att få vara med i eran undersökning.

David Kronlid SD: Observera att jag svarat "Vet ej" i följande fall: -

Frågan är fel ställd och ett ja eller nej kan tolkas antingen åt ena eller

andra hållet - Frågan är ställd på ett sånt sätt att ett ja eller nej skulle

kunna medvetet feltolkas till att betyda något annat än det jag

egentligen tycker - Jag känner inte till området tillräckligt för att ge ett

definitivt svar - Jag har inte en tillräckligt stark åsikt i frågan och väljer

därför att inte svara

Erik T Johansson SD: EU skall ägna sig år Europa, inte utöka sitt

imperium i Afrika och Asien.

22

More magazines by this user
Similar magazines