Nr 2 - EFS Mittsverige

efsmittsverige.org

Nr 2 - EFS Mittsverige

efs mittsverige

nummer 2

maj 2009

> 70 000 kr till BIAL

> En helg som ger mod att växa

> Är diakoni rena grekiskan?

Tema: Att våga växa


Nr 2, maj 2009

Mitt i årg 15, Hälsning årg 95,

Lutherska missionsbladet årg 89

Redaktör:

Markus Holmström, nås säkrast via mail:

markus.holmstrom@efsmittsverige.org

Ansvarig utgivare: Tin Mörk

Adress: Mitt i, EFS Mittsverige,

Luntmakargatan 84, 1 tr, 113 51 Stockholm.

Telefon: 08-441 85 20, fax: 08-441 85 29,

E-post: markus.holmstrom@efsmittsverige.org

Adressändring: Gunnel Karlsson,

EFS Budbäraren, 751 70 Uppsala,

Telefon: 018-16 98 28, fax 018-16 98 02,

E-post:

gunnel.karlsson@efs.svenskakyrkan.se

Tryckeri: Svenska tryckcentralen i Vällingby

Omslagsfoto: Markus Holmström,

Foton i tidningen, där inget annat anges:

Markus Holmström

Annonspriser:

OBS! Halva priset för föreningar!

1/1 sid 8 000 kr, 1/2 sid 4 000 kr

1/4 sid 1 700 kr, 1/8 sid 900 kr

Luntmakargatan 84, 1 tr,

113 51 Stockholm

Tel: 08-441 85 20, fax: 08-441 85 29

www.efsmittsverige.org

Bankgiro: 473-3150

Plusgiro: 1 31 31-8

Ange ändamålet på talongen!

Distriktsstyrelsens ordförande:

Leif Sandberg 070-656 19 51

Distriktsföreståndare:

Tin Mörk 08-441 85 21, 0703-722 962

Distriktskonsulent:

Elsie-Britt Elf 08-441 85 24, 0583-121 42

Personalhandläggare:

Samuel Sandström 08-441 85 22

Administrativ chef:

Kalle Jonsson 08-441 85 36, 070-698 25 37

Distriktsekonom:

Berith Lindberg 08-441 85 37

E-post till expeditionspersonalen:

fornamn.efternamn@efsmittsverige.org

Hagabergs folkhögskola:

Växel 08-550 910 00, fax 08-550 910 10

Rektor Göran Vikström 08-550 910 08

Åkerögården:

Tel: 0176-410 62, fax 0176-411 55

2

”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er”

Joh 15:4

VÅGA VÄxA! UPPMANINGEN I årets konferenstema utmanar oss till

utveckling, förnyelse och förändring. För visst är det så att ingen

tillväxt kan ske om inte en förändring kommer till skott? Och visst

är det så att förändring och fördjupning ibland är smärtsam då det

är i de tuffaste tider som våra rötter tvingas söka sig allt djupare för

att få näring.

PÅ EN PROMENAD I EN AV UPPSALAS parker blev jag påmind

om vikten av rötter. Tänk vad farligt det skulle vara att gå bland

stora stadiga träd med präktiga kronor om träden bara stod ovanpå

marken, helt utan rötter. Träden skulle inte själva överleva många

dagar och människor i deras närhet skulle riskera att skadas svårt

när det började blåsa och vinden tog tag i kronorna och träden föll.

Bilden blev en påminnelse om vikten av att som ledare och som

kristen vara djupt förankrad i Kristus trots omständigheterna, för

allas säkerhet.

Om vårt kristna liv eller vårt ledarskap bara blir ett glänsande

utanpåverk som inte har fäste eller grund i relationen med Jesus

kan vi visserligen se bra ut i andras ögon men risken finns att vi blir

till skada för både oss själva och andra då våra ord saknar täckning


... som kristen vara djupt förankrad i Kristus

i det egna inre livet. Inte så att det handlar om att genom en egen

prestation skapa tillhörighet och stadga i relationen till Gud. Det

har Jesus redan gjort då han besegrat döden och skapat möjligheten

för oss att leva i gemenskap med Gud varje dag. Men bilden blir

en påminnelse om att som Paulus också utmanar oss till, ikläda oss

den nya människan.

Det handlar om att i både med- och motgång söka sig till Jesus

Kristus i bön och överlåtelse. Att vara förankrad i honom handlar

inte om att i alla lägen ha det rätta svaren eller briljera i kunskap.

Det handlar om att tålmodigt hålla fast vid livet i Jesus. Det handlar

om att se på sig själv och andra med förlåtelse och hopp. Ingen

av oss klarar av vare sig utveckling eller förnyelse på egen hand lika

lite som en enskild gren i sig själv kan producera frukt. Poängen är

tillhörigheten med stammen.

SÅ ÄR DET FöR KyRKAN OcKSÅ. Vi är kallade att gå ut i världen

och bära frukt, frukt som består, men helt avgörande för oss är vår

tillhörighet med Jesus Kristus. Efter att Jesus i Johannesevangeliet

kapitel 15 beskrivit sig själv som vinstocken säger han ”Liksom

Fadern har älskat mig, så har jag älskat

er. Bli kvar i min kärlek”

Låt oss anta hans utmaning och förbli

i honom genom att hålla hans bud

och vara kvar i hans kärlek. Tillsammans

kan vi då be och arbeta vidare för Kristi

rikes tillväxt i och genom människor i

vårt distrikt.

Tin Mörk,

Distriktsföreståndare


Innehåll

4

6

7

8

10

12

13

15

Distriktsmissionsdag

Det kom ett brev...

Liv! Glädje! Rörelse!

Mod att växa vidare

Är diakoni rena grekiskan?

Hälsning från Hagaberg

Haag gäst i Löten

Kalendarium

Frivillig pren. avgift

Mitt i finansieras genom en frivillig

prenumerationsavgift som är rekomenderad

till 300 kr per år.

Tack för ditt bidrag!

Månadsgåvan

Inbetalningskort för mars, april och

maj skickas med denna tidning. Det

går också bra att betala månadsgåvan

över Internet på BG 473-3150

Synpunkter på

tidning och hemsida?

Har du synpunkter på

tidningen eller hemsidan?

Har du kanske en idé på en

artikel eller ett tips?

Låt oss få veta vad

du tänker!

Hör av dig till

markus.holmstrom@

efsmittsverige.org

eller tel 0738-09 03 99

Tack!

Nästa manusstopp är den

25 aug och numret

kommer ut den 22 sep.

Tack!

TAcK FöR EN INNEHÅLLSRIK, uppmuntrande

och utmanande distriktsårskonferens!

ETT STORT OcH VARMT tack till alla

arrangörer, medverkande och deltagare

på årets distrikts årskonferens med

temat Våga växa! Totalt var vi uppemot

200 personer som samlades inför Herrens

ansikte i gudstjänster, förhandlingar

och andra samlingar. Helgen blev

Gåvorapport: 2009

jan - mars

2008

jan - mars

Gåvor och bidrag från föreningar

Gåvor och bidrag från enskilda

3 617 36 550

Frivillig prenumerationsavgift Mitt i

58 967 43 965

Totalt:

10 800 11 225

73 384 91 740

Rekvisition skickas till föreningarna två gånger per år i juni och nov, därför har bidrag från

föreningarna ännu inte betalats in. Det enskilda givandet har ökat vilket är glädjande och

vi hoppas det fortsätter under resten av året. Insamlingsmålet för enskilda gåvor 2009 är

690 000 kr (vilket motsvarar 240 kr/medlem/år eller 20 kr/medlem/månad), och det totala

insamlingsmålet 1.947.000:-. Använd gärna bifogade inbetalningskort eller internet till bg

473-3150 för att ge din gåva.

Tack för din gåva!

Berith Lindberg

mycket lyckad och uppskattad. Konferensens

insamlingar gav 41 100 kronor

till distriktsmissionens arbete! Stort tack

till alla generösa givare. Pengarna kommer

att användas i arbetet att främja

Guds rikes tillväxt i vår region bl.a

genom barn och ungdomsläger, konferenser

och utbildningar. Tack för att Du

är en del av EFS Mittsverige.

Tin Mörk

Distriktsföreståndare

3


4

Ledarinspirationsdag

Foto: Elsie-Britt Elf

VI VAR 30 PERSONER som samlades

till ledarinspriationsdag den 22 mars

i Stockholm. Det började med gudstjänst

i Betlehemskyrkan, där Klas

Lindberg predikade om att vi alla är

ledare – som kristna. En bra början på

dagen, sedan blev det pastasallad och

bröd till lunch. Fortsättningsvis berättade

Helen Jaktlund om sitt arbete

bland ungdomar på stan i Stockholm

på ett mycket engagerat sätt.

Cilla Huldt och Minna Johansson,

båda från Södertälje, inledde samtal

och diskussioner om vårt uppdrag som

ledare. Det engagerade oss alla och vi

fick möjlighet att berätta och dela med

oss av egna tips och idéer. Det hela blev

en givande dag med intressanta samtal.

Vi ser fram emot höstens ledardagar på

Hagabergs folkhögskola i Södertälje

26-27 september då det också blir olika

workshops för de ledare som deltar.

Elsie-Britt Elf

Rättelse

I FöRRA NUMRET AV Mitt i stod att

Katarina Pettersson i Njutånger är

anställd som samordnare för missionsföreningarna

i Hälsingland. Det stämmer

inte. Katarina är anställd för att

bland annat arbeta med barn och föräldragruppsverksamhet

i Njutånger och

barnsångarläger på Brogården.

Hur man lägger ner

PLANERAS NEDLÄGGNING av förening

eller försäljning av fastighet i er förening?

Ta i så fall omgående kontakt med

distrikts expeditonen, tel 08-441 85 20

eller info@efsmittsverige.org för information

om hur ärendet ska hanteras.

Distriktsmissionsdag i Uppsala

Foto: Anna Thors

Johannes Svensson och Ida Edberg som varit i Mordvinien med Salts sommarteam

inspirerade på missionsdagen i Uppsala.

Den 28 mars hölls den årliga mssionsdagen för distriktet. I år i

Lötenkyrkan, Uppsala. Temat för dagen var att göra

Jesus Kristus känd, trodd och älskad.

MISSIONSDAGEN 2009 VAR uppdelad i

två delar där förmiddagen hade fokus

på missionsuppdraget i bibeln. Ett

bibelstudium med ungefär 40 deltagare

hölls av Torbjörn Larspers.

Dessutom informerade och inspirerade

Annika Ovander, Lotta Ring och

Martin Nilsson från EFS riks informationsavdelning

om nytt informationsmaterial

och EFS:s hemsida som kan

användas i föreningarna.

UNDER EFTERMIDDAGEN fick vi höra

om situationen i EFS missionsländer.

Ungefär 60 personer deltog i det. Till

att börja med informerades om Salts

arbete med volontärer och internationellt

utbyte genom Martin Alexandersson

och bland annat några av de

volontärer som varit ute i Salts regi.

Dessa av Mirjam Nygren och Elin

Risberg, Etiopien, Karin Sagen och

Elisabeth Holmlund, Tanzania och

Johannes Svensson och Ida Edberg,

Mordvinien.

Sedan presenterade några missionärer

från de olika länderna; Berit och

Lars Hofgren, Tanzania, Margareta

och Lars Johansson, Etiopien, Annika

Ovander, Malawi och Martin Nilsson,

Indien. Till sist hölls en sammanfattande

appell av Gennet Awalom.

Anna Thors

Foto: Anna Thors

... enkelt, bekv


Gala gav 70 000 kr till BIAL

Missionsgalan är numera en tradition i Hammarbykyrkan. Årets gala,

som var den sjätte i ordningen, hölls den 28 mars och gav mer

än 70 000 kr till EFS missionsprojekt “Barn i alla länder”.

SOM VANLIGT VAR DET tre in samlingar

under galan. Årets första insamling

gick till Indien, där EFS stödjer ett

antal barnhem i delstaten Madhya

Pradesh. Agnes Perbo presenterade

insamlingen.

Den andra insamlingen gjordes till

förmån för Ulf Ekängens arbete bland

barn och massajer i Dodoma-distriktet

i Tanzania. Lilian Roos-Ahlforn, som

tillsammans med sin man och andra

missionsvänner från Stockholm nyligen

besökt Tanzania berättade om Ulf

och hans arbete.

Den tredje insamlingen presenterades

av Miriam Nygren, som nyss

kommit hem från en tid som volontär

i Etiopien. I Addis Abeba stödjer EFS

ett arbete bland gatubarn, ett arbete

som Miriam medverkat i.

FöR GALANS FöRSTA artistpass svarade

sånggruppen Next Generation,

för dagen kompletterad med kyrkans

egen barnkör. Artist nummer två var

Andreas Sandlund, som vi sett många

gånger tidigare i kyrkan. Han sjöng ett

antal låtar från sin nya cd, för dagen

med eget pianokomp.

För det sista framträdandet stod

Erik Tilling och Millan Holm, med

Ted Hector som ackompanjatör på

piano, dragspel och orgel.

DESSUTOM FRAMFöRDE dansgruppen

Kraft, tre tjejer ur vår egen ungdomsgrupp,

ett par dansnummer till

lovsångsmusik.

SOM "PROGRAMLEDARE" för årets

gala debuterade Erica Braun. Tillsammans

med Anders Parsmo, känd från

förra årets gala, höll hon ihop galan

med den äran.

EFTER GALAN FORTSATTE serveringen

i Hammarbysalen. Kl 20.30 uppmärksammande

vi Earth Hour genom

att släcka ljuset och fortsätta fikandet

och samtalen i stearinljusens sken.

Carl-Olof Strand

Hammarbykyrkans barnkör kompletterade sånggruppen Next Generations

framförande under Missionsgalan 2009.

Foto: Carl-Olof Strand

ämt, välsignat...

Ge din gåva till EFS Mittsverige via autogiro. Mer info: 08-441 85 37

Jesusmanifestationen

LöRDAGEN DEN 2 MAJ var det dags

igen i Stockholm. Ja, förra årets succé,

Jesusmanifestationen, skulle gå av

stapeln igen i en lite nyare förbättrad

version. Planeringskommittén leddes

i år av EFS-aren Lennart Möller och

de satsade bland annat på en annan

strategi gentemot media och det gav

gott resultat. Förra året uppmärksammades

manifestationen knappt alls i

media men i år var det inslag både i

TV och i tidningar.

Totalt samlades mellan 17-18 000

personer på de nio torgmötena som

sedan förenades i den stora manifestationen

i Kungsträdgården. Det är mer

än 5 000 fler deltagare än förra året!

Med var deltagare och representanter

från de flesta kristna samfund och

alla samlades kring vår gemensamma

kärna: Jesus Kristus.

Arbetsdag på Skrekarhyttans

Ungdomsgård

Foto: Elsie-Britt Elf

Se bilder på sida 14!

HELGEN DEN 17-19 APRIL var det

jobbar helg vid Skrekarhyttans ungdomsgård

i Bergslagen, Örebro Län.

Det var dags för lite vårstädning, jobb

med basketplanen och uppsättning

av en ny klockstapel. Helgen avslutades

på söndagen med årsmöte för

Skrekarhyttans Ungdomsgårds Vänner

och gudstjänst där Kjell Larsson från

Katrineholm medverkade med sång

och predikan. Nils-Erik Åberg (pensionerad

präst, Sörbykyrkan) invigde

och bad om Guds välsignelse över

den nya klockstapeln som ska kalla till

gudst jänst, läger, mat och lek.

Elsie-Britt Elf

5


6

Det kom ett brev till distriktsårskonferensen...

Till distriktsårskonferensen i Edsbyn kom det ett brev från en av EFS Mittsveriges missionärer,

nämligen Ingela Grenstedt. Ingela är utsänd i Etipoien och har vuxit upp utanför Edsbyn.

Här kan ni alla ta del av Ingelas hälsning.

Kära deltagare på EFS Mittsveriges distriktskonferens!

Addis Abeba 17 april 2009

Vilken glädje för mig att ni alla är samlade till distriktskonferens just i Edsbyn! Edsbyn – den plats där jag växte

upp och som gav mig en stabil grund för min kristna tro. Ja, egentligen bodde jag i byn Knåda 6 km utanför

själva samhället. Detta innebar att familjens Volvo Amazon rullade nästan dagligen till olika samlingar i Betlehemskyrkan.

Mamma var FG-ledare och utvidgade vår Edsbyvärld med platser som Bako, Chindwara och Junnardeo.

På torsdagskvällarna följde jag med pappa till sångövningen. En glädje var det att få sjunga tillsammans

med alla åldrar under Christina och Sven-Olof Forslunds ledning. Iris, tonårsledaren, kom troget och hämtade

mig varje fredagkväll till den lilla tonårsgruppen. Vi var få och därför betydde distriktets tonårsläger på olika

platser i Hälsingland och Gästrikland mycket.

Varför berättar jag allt detta? Jag vill påminna mig själv och alla er att till synes små saker som att skjutsa,

vara ledare, ordna fikat eller sköta om Skytesvallen kan ha stor betydelse i Guds längre perspektiv. Faktiskt ha

evighetsvärde! Små saker som kan innebära att människor får en personlig relation till Jesus.

Sedan januari har Staffan och jag förmånen att få bo i Addis Abeba i Etiopien igen. Första gången på 1980-talet

bodde vi i Durame på landsbygden med små barn. Andra gången var vi i Addis Ababa under ett par på 1990talet

– då med tonåringar.

Staffan undervisar på EGST, Ethiopian Graduate School of Theology, en ekumenisk mastersutbildning. Jag

undervisar förstaårsstudenterna på Mekane Yesuskyrkans prästseminarium i engelska. Vilken glädje det är att få

kombinera engelskundervisning med vår gemensamma kristna tro! Inför skrivuppgiften My Spiritual Life Story

– Min andliga livshistoria – fick studenterna först muntligt berätta för varandra parvis. Jag lyfte bland annat

fram bönens stora gåva och rikedom genom generationerna, hur bönekedjan startade med min morfars mamma

eller ännu tidigare. En av studenterna blev uppmuntrad av detta. Han är den förste i sin släkt som är kristen och

nu lär han sina söner att be.

Låt oss fortsätta att missionera i Sverige och i andra delar av världen! Jesus är värd att lära känna! Våra konkreta

handlingar, bönen genom generationer och ut över världen fortsätter att vara viktiga. ”Brann inte våra hjärtan

när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?” sa Emmauslärjungarna till varandra i Luk. 24:32. Låt

oss be om en bibelväckelse som ger brinnande hjärtan. Hjärtan som ser slutmålet redan nu:

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod

inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen

finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet”. Upp. 7: 9-10

Varma hälsningar Ingela Grenstedt

Be gärna för

distriktets missionärer!

Ingela och Staffan Grenstedt

Agne och Karin Nordlander

Senait Eriksen

Anna Berg

Niklas och carolina Fahlberg


Liv! Glädje! Rörelse!

Parallellt med EFS Mittsveriges distriktsårskonferens ordnade Salt

Mittsverige en konferens och hade sitt årsmöte. Det var ett härligt,

glatt gäng som tog sig upp till Edsbyn för ett par soliga dagar i

gemenskap med varandra och Gud.

JAG FRÅGADE NÅGRA ungdomar om

de kunde beskriva helgen med ett enda

ord. Så här löd några av svaren från

dem:

Liv! Glädje! Rörelse! Nytänkande!

Uppmuntrande! Upplyftande!

Gemenskap! Solsken!

DEN GEMENSAMMA bönemässan på

fredagskvällen ansvarade Saltstyrelsen

för. Det blev en härlig och berörande

mässa med dans och rörelse, bönestationer,

lovsång och Guds Ord. Det var

verkligen upp lyftande för alla åldrar.

Vilken underbar start på konferensen!

Under lördagen höll Salt Mitt sverige

sitt årsmöte. Totalt var 15 ungdomar

närvarande på detta möte. De stora

frågorna blev hur vi ska få fler medlemmar,

ett större ekonomiskt givande

och hur Salt ska synas mera inom Mittsverige,

både lokalt och i distriktet.

Mötet gick bra och in i styrelsen valdes

Sebastian Holmgren, Rebecka Svennberg

och David Degerman.

Hela eftermiddagen var det sedan

seminarier. Klas Lindberg, präst i

Stockholm, höll ett om att ”Växa i

Anden” – den helige Ande var verkligen

med och ledde den samlingen.

Anden leder dit den vill – så är det.

Under ett annat seminarium tränade

man in en illustration till sången ”Be

för Sverige”. Den framfördes sedan

på lördagens festgudstjänst. Detta gav

verkligen uppmaning till eftertanke

och var mycket gripande.

DET ÄR HÄRLIGT ATT SALT syntes så

mycket på Mittsveriges gemensamma

årkonferens.

Elsie-Britt Elf

Distriktskonsulent

Jag tänker be för Sverige,

be med mig.

Jag tänder ett ljus för Sverige,

Tänd med mig.

Säg mig vad som hänt,

mitt kära fosterland?

Jag tänker be för Sverige,

be med mig!

Ur låten “Jag tänker be för Sverige”

av Simon Ådahl

7


DISTRIKTETS ÅRSKONFERENS 2009

hade, liksom riksårskonferensen, temat

Våga växa. Det var Hälsinglands missionsföreningar

som välkomnade

ungefär 200 anmälda deltagare till Edsbyn.

Organisationen kring konf erensen

var fulländad och tillsammans med

alla deltagare var det en fantastisk helg

i Smyrna och St. Olofs kapell i denna

pittoreska bandyort mitt i Hälsingland.

ÅRSKONFERENSEN STRÄcKTE sig

som vanligt från fredag till söndag och

denna gång 24-26 april. Det var en

utmanande och uppmuntrande helg

med fantastisk undervisning. Fredagen

inleddes för många av oss på bussen från

Stockholm och Uppsala och av slutades

med en bejakande bönemässa ledd och

planerad av styrelsen för Salt Mittsverige.

Vi blev uppmanande att våga

se varandra i ögonen och växa i

gemenskap. Klas Lindberg ledde

mässan och Saltstyrelsen med Frida

8

En helg som ger mod att växa vidare

Foto: Markus Holmström

När jag satte mig på tåget i Göteborg på morgonen fredagen den 24 april

för att ta mig till EFS och Salt Mittsveriges årskonferenser i Edsbyn var jag, ärligt

talat, inte särskilt peppad. Jag var trött och det kändes som om detta bara var en till sak

på att-göra-listan. Men så här, på väg hem från konferensen, tackar jag Gud för att jag ändå satte

mig på det där tåget.

Johansson i spetsen bidrog bland annat

med lovsångsdans.

ÅRSMöTENA FöR DE BÅDA organisationerna

hölls under den sommarvarma

lördagen. Salt Mittsverige hade samlat

15 personer till ett trevligt årsmöte

runt ett bord i kapellet. Samtalen och

frågorna handlade mest om det faktum

att man inte går runt ekonomiskt. Salt

är mycket tacksamma för det faktum att


Det är härligt att se andra

människor leda oss in i tillbedjan

EFS Mittsverige ställer upp och täcker

ett eventuellt ekonomiskt underskott

men i och med att man inte längre

får bidrag från Stockholms landsting

behöver Salt hitta nya inkomster.

Även på EFS Mittsveriges årsmöte

handlade frågorna om ekonomin. Den

lagda budgeten bygger på ett tre gånger

så högt givande till distriktsmissionen.

Det kan tyckas som väldigt mycket, men

utslaget på alla medlemmar i distriktet

blir det ungefär 30 kr per medlem och

månad under resten av 2009.

– Det är ett högt mål, säger Tin

Mörk, men jag tror det är fullt möjligt

även om vi inte kommunicerat detta

behov tidigare.

Årsmötet flöt annars på bra. In i

styrelsen omvaldes Berit Jacobsson

och Margareta Eriksson och nyvaldes

gjorde Maria Ojalainen samt Helena

Hammerström. Bengt Burström ledde

föredömligt och lagom strikt ett av de

få årsmöten jag varit med på som slutat

före utsatt tid. Detta till allas glädje

då man hann ut och njuta av solen en

stund innan festmiddagen och festgudstjänsten

tog vid.

HELGEN VAR FyLLD med goda samtal

och en innerlig gemenskap. På söndagens

panelsamtal mellan Klas Lindberg,

Hanna Carlsson och den före

detta edsbybon Erika Cyrillius sam-


talades det kring att Våga och att Växa.

Åsikterna och tankarna var ärliga och

inspirerande.

UNDERVISNINGEN OcH stämningen

under hela konferensen var mycket

god.

– Det har varit uppbyggligt. Jag har

känt att jag blivit påmind om behovet

om egen andlig fördjupning, säger TIn

Mörk när jag ber henne kommentera

helgen. Det är härligt att se andra människor

leda oss in i tillbedjan och hur

Guds gåvor i oss kommer till användning.

Det har verkligen varit tydligt

under denna helg.

Distriktsårskonferensen var verkligen

ett ställe att använda sina gåvor

och värdarna i Hälsingland har gjort

detta på ett föredömligt sätt. De är

värda en stor eloge för allt jobb de lagt

ner och allt de har betjänat oss konferensdeltagare

i. Tack för allt!

SUMMA SUMARIUM. Årskonferensen i

Edsbyn var fantastisk. Jag tror att alla

vi som var där bär med oss mycket

positivt hem – vi blev uppmuntrade

och utrustade att våga, att växa och att

våga växa.

Markus Holmström

Distriktsårskonferensen i

Edsbyn var fylld av härliga

samlingar och samtal.

Det var gudstjänster med exempelvis

körsång och danser.

Det var bibelstudier och panelsamtal.

Det var festfiddag, årsmöte och tid

för mingel i vårsolen.

Ja, det fanns tid för allt. Framförallt tid

för Gud och att våga växa.

Ӂrskonferensen i Edsbyn

var fantastisk.

9


Är diakoni rena grekiskan?

SOM MÅNGA VET, är Nya Testamentet

skriviet på grekiska. När vi översätter

en text från denna grekiska, så är det

förstås lätt att det språk man över sätter

till inte helt kan göra det grekiska

grundspråket rättvisa. Jag tycker det är

väldigt tydligt i texten som jag här vill

att du ska följa med mig in i.

Det är Matt. 9:35-38 – en av de texter

som inspirerat mig allra mest i vårt

uppsökande sociala arbete i S:ta Clara.

Texten börjar med att berätta, att Jesus

vandrade omkring. Stopp! Har du lagt

märke till hur ofta Jesus var på vandring?

Ordet “gå” finns över 40 gånger

bara i Matteusevangeliet. En utmaning

till den sovande och sittande kyrkan!

En utmaning till mig!

SEDAN BERÄTTAS HUR han förkunnade

budskapet om riket och botade

alla slags sjukdomar och krämpor.

Termen “Guds rike” är central i Jesu

undervisning. Jesus har genom sin

död och uppståndelse på korset fört

oss från mörkret till ljuset, från Satans

makt till Gud (Apg. 26:18). Vi är

genom Jesu verk på korset friköpta

från den nuvarande onda tidsåldern

(Gal. 1:4). Vi tillhör ett annat rike,

Guds rike. Det är ett rike av kraft och

glädje, välsignelse och befrielse. Jesu

10

– Nej! Rena svenskan!

Att våga växa kan ta sig uttryck på många olika områden i livet. Bland annat i kärlek till andra människor.

Budet att du ska älska din nästa som dig själv är inte lätt att följa. Begreppet betyder “hjälp till de fattiga

och behövande”. carl-Erik Sahlberg, präst i St:a clara kyrka i Stockholm, berättar här utifrån en text i

Matteusevangeliet hur Jesus utövade diakoni.

bergs predikan handlar då inte bara om

himlen utan om gudsrikets förverkligande

här och nu på denna jord – i

Stockholm, i Katrineholm, i Färila och

så vidare.

DÄREFTER STÅR DET ATT Jesus när

han vandrade omkring och förkunnade

riket, “såg” människorna. Det

finns några ord för “se” på grekiska –

“blepein” står för “titta djupt på” (som

Jesus såg på den rike ynglingen och

den förnekande Petrus), “atenizein”,

som betyder “stirra” (som Stora rådet


Jesus såg – och ser.

gjorde när de tittade på Jesus respektive

Stefanos), “teorein” och “orein”,

som står för att “allmänt se”. Här är det

“orein” som används. Jesus såg människorna.

Ett evangelium! Hur många av

oss har inte gått på en fest där klätt oss

så fint vi kunnat, tvättat håret, smort

in oss med välluktande krämer men

där ingen sedan lade märke till oss!

Jesus såg – och ser.

Det står, att Jesus såg människorna.

Grekiskan har tre ord för “folk, människor”.

Ett heter “laos” och står för

“judafolket, Israel”. Ett heter “ethnos”

och står för “folk lika med folkslag”,

det vill säga greker, romare, norrmän,

japaner och så vidare. Ett heter “ochlos”

och står för “det vanliga folket, de marginaliserade”.

Här står det, att Jesus såg

“ochlos” och alltid, alltid, alltid när

Jesus känner med och för folket, då är

det “ochlos” i den grekiska grundtexten.

Också det ett evangelium; Jesus

känner med och för det lidande folket.

Han har prövats på alla sätt (Heb. 4:15)

och därför förstår han var och en som är

i prövningar just nu.

JA, DET STÅR, att han fylldes av medlidande.

Det grekiska verb, som här

används, är dock mycket starkare än

vad den svenska översättningen siktar

mot. På grekiska står det “espangniste”.

Det kommer från ett substantiv som

heter “splangnon” som har med lever,

inälvor att göra. Därför borde “espalngniste”

översättas kraftigare, kanske som

en bibelparafras gjorde – “Jesu tarmar

vreds om tre gånger” – eller, som jag

brukar föredra “det gjorde ont i magen

på Jesus”.

Det står i evangelierna, att det

gjorde ont i magen på Jesus när han

såg de hungriga mäniskorna uppe på

berget (Mark. 6:34) och änkan i Nain

som förlorat sin son (Luk. 7:13). Det


är ett evangelium 2009 också – det gör

ont i magen på Jesus när han idag ser

lidande, ensamma och mobbade människor.

DET GJORDE ONT I MAGEN på Jesus

när han såg hur illa medfarna de var.

Grekiskan igen - “eskylmenoi” har

med problem och oro att göra. De var

bekymrade och hjälplösa, där grekiskans

“errimenoi” har med utkasta

och utslunga att göra. Utslungade i

marginalen. Det gör ont i magen på

Jesus när han ser dessa människor.

Så även idag i det förhållandevis rika

välfärdslandet Sverige, där så många är

bekymrade och utkastade.

INFöR ALL DENNA NöD är det lätt

för en kristen att bli uppgiven. Det

blir inte Jesus. Han ser det lidande

folkhavet, i Sverige och i andra länder,

som ett skördefält. Skörden är

stor. Jesus kallar oss ut till ett stort

skördefält, som stavas “diakoni”. Han

kallar EFS Mittsverige till det. Vi som

lever mitt uppe i det största folkhavet

i Sverige. Här finns mycket “ochlos”!

Det här är ju rena grekiskan! Nej, det

är rena svenskan!

Carl-Erik Sahlberg

Präst i St:a Clara kyrka

Jesus vandrade omkring i alla städerna och

byarna, och han undervisade i synagogorna,

förkunnade budskapet om riket och botade alla

slags sjukdomar och krämpor. När han såg

männsikorna fylldes han av medlidande med

dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som

får utan herde, och han sade till sina lärjungar:

“Skörden är stor med arbetarna få. Be därför

skördens herre att han sänder ut arbetare till sin

skörd.”

Matt. 9:35-38

11


12

Hälsning

Hagabergs folkhögskola

Box 19161

152 27 Södertälje

tel. 08-550 910 00

fax. 08-550 910 10

reception@hagaberg.fhsk.se

www.hagaberg.fhsk.se

Hagaberg – En hundraåring med viss växtvärk

Hagabergs folkhögskola fyller 100 år nästa år. Tiden har gått fort sedan skolans första rektor Johannes

Rinman fick sin vision om att starta ett bibelinstitut just på denna plats.

Hagaberg i vårskrud. Nyvillan och den vackra fikaplatsen utanför

matsalen.

En historia om möten

FöR EN KRISTEN RöRELSE är det

en tillgång att ha folkhögskolor. Det

insåg våra fäder. Vi har att vårda deras

ambition att genom skolarbetet hjälpa

människor att forma sina av Gud givna

förutsättningar.

På Hagaberg kommer vi inför

hundra årsfirandet att uppmärksamma

vår egen historia samtidigt som vi

blickar framåt.

Det finns många saker som påverkar

en kristen folkrörelse som EFS. En

viktig aspekt för en sund utveckling

är att rörelsen behåller dialogen med

samhället. Det sker på Hagaberg. Där

möts alla tänkbara kategorier av människor

och där finns plats för de som

behöver en andra chans i livet.

Skolan är ingen egen församling

men fungerar som en missionsstation

i gammal god EFS tradition. Här är

det självklart att uppdraget gäller hela

människan till kropp själ och ande.

I skolmiljön finns plats för helande

samtal, kunskapsinhämtning och träning

av personlig förmåga att fungera

som medvandrare i samhället.

Bekännelsens pedagogik

NÄR DET GÄLLER KOPPLINGEN mellan

EFS bekännelse och skolans arbete

så finns det uttryckt i vårt grunddokument

med följande ord:

Den evanglisk-lutherska bekännelsen

som pedagogisk grundsyn tolkas så att

den enskilda individens resurser ses i ett

skapelsegivet perspektiv och så att den

enskildes trosuppfattning stimuleras till

att bli personlig och övervägd.

Företaget Hagaberg

SKOLSTyRELSENS ROLL ÄR GIVEN.

Vi har att fullfölja det uppdrag som

fäderna gav, som samhället genom

politiska beslut och Mittsverige genom

sin målsättning och vision gett oss.

Anställda verkställer.

Skolan rymmer idag traditionell

folkhögskoleutbildning, uppdragsutbildning

och mer affärsinriktad

kurs- och konferensverksamhet. Flera

hundra människor rör sig på skolområdet

varje dag, dess utom är Hagaberg

engagerad i bibelskolor på andra

platser, Johannelund, S:ta Clara kyrka

och CredoAkademien. Det innebär

många viktiga mänskliga möten där

vår Herre är inblandad.

Företaget Hagaberg växer och

omsätter nu över 30 miljoner kronor.

Hela tiden har styrelsen att ta ställning

till utveckling och differentiering av

verksamheten, med krav på anpassning

av lokaler och utökning av de ytor vi

använder. Hagaberg är inne i ett spännande

och dynamiskt utvecklingsskede

när skolan nu närmar sig 100 år.

Så låt oss fira med glädje och tro på

uppgiften framöver

Tore Nydevik

Ordförande i skolstyrelsen


Haag gäst när Löten bjuder in

Foto: Ingrid Kågedal

Skådespelaren och den före detta alkoholisten Benny Haag

föreläser om sin nya bok och hans kamp mot alkoholförgiftning.

Till höger: Den nya boken.

Lötenkyrkan i Uppsala bjuder regelbundet in till föreläsningar och

seminarier. Den 23 april gästade skådespelaren och författaren Benny

Haag kyrkan och pratade utifrån temat Inte mer än fullt, tack!.

LöTENKyRKAN FyLLDES av förväntansfulla

åhörare som kommit för att

lyssna till skådespelaren och debattören

Benny Haag och hans monolog

Inte mer än fullt, tack!. På ett naket,

äkta och pricksäkert sätt berättar han

sin egen historia om hur han som barn

blivit sviken av sin alkoholberoende

far, men också hur han som vuxen själv

svikit sina barn och sin hustru.

En djupt gripande scen som fuktade

mångas ögon var när Haag berättade

om en av sina oändligt många ”dagen

efter” när han kommer raglandes in i

deras kök: “Min åttaårige son stirrade

ut genom fönstret, min fru bevärdigade

mig inte med en blick.

– Ska vi hitta på någonting idag

eller ska ni göra något själva, röt jag.

Min femårige dotter slängde sig runt

ena benet på mig och började gråta.

– Jag vill göra någonting med dig,

pappa. Jag vill göra någonting med dig

Hur länge skulle det dröja innan även

hon övergav mig, som min son gjort

sedan lång tid tillbaka?”

DEN TROLLBUNDA PUBLIKEN får följa

Haag ner till bottenpunkten men

också hans mödosamma väg tillbaka

till ett nyktert liv. Idag vill han vara en

ansvarfull pappa som månar om sina

barn. Han har vigt sitt liv åt kampen

mot den alkoholglorifiering som finns

i vårt samhälle och hans mål är en

halverad alkoholkonsumtion. Efter

den här kvällen tror jag att det målet

är möjligt!

Eva P Forslund

Församlingspedagog i Lötenkyrkan

7-11 juli 2009

Sommarkonferensen Åkerö09

går av stapeln 7-11 juli på Åkerögården.

Ett familjeläger med

både barn-, ungdoms- och

vuxenkonferens.

Ta chansen att med hela

familjen njuta av sommaren och

av att vara nära Gud.

Det finns fortfarande

möjlighet att komma och bo

i egen husvagn med egen

ordnad mat.

Varmt välkommen på de

öppna samlingarna:

Bibelstudier kl 09.30

Kvällsmöten kl 19.00

en sommarkonferens

Fullbokat!

Mer info och program:

www.efsmittsverige.org/

akero09

Välkommna!

nära dig

13


Lovsång och bön upptar en

stor del av manifestationen

i Stockholm.

Jesusmanifestationen 2009

14

Foto: MarieHelen Johansson

Läs mer på sida 5

Ungefär 18 000 människor var samlade i Kungsträdgården

på eftermiddagen den 3 maj. För att manifestera Jesus.

Ett av torgmötena var på Sergels torg. Mitt i centrum.

Foto: MarieHelen Johansson Foto: MarieHelen Johansson

EFS Brogården 50 år!

20-21 juni, Njutånger

Midsommardagen den 20 juni

18.00 Jubileumsupptakt

Söndag den 21 juni

11.00 JUBILEUMSHÖGTID med Gudstjänst, Lunch

och Jubileumsprogram i bilder, ord och ton.

Välkommen du som känner för Brogården

var du än bor!

Vi ser med glädje fram emot att möta dig!

Logi och info

0650-70284

www.efsmittsverige.org

Midsommar

på Åkerögården

Har du inte planerat midsommar?

Kom till vackra Roslagen och fira med oss!

Midsommarafton 19/6

11.30 Sommarbuffén öppnar (Ring för anmälan).

13.30 Sång och lekar runt midsommarstången

Tipspromenad och kaffeservering

15.00 Musikandakt i kapellet

Läs mer på hemsidan:

www.akerogarden.com

eller ring:

0176-410 62

Inspirationshelg för distriktet

21-22 november

med nye missionsföreståndaren

Stefan Holmström.


Salt Mittsveriges

Hostkonferens

9-11 oktober

Sodertalje

:

Retreater

Höstens datum för retreater på

Åkerögården är:

16-18 okt och 15-18 nov

Ledarskolan

VÄXA

En ny omgång av ledarskolan VÄxA

startar den 4-6 dec (del 1 av 2).

Läs mer på hemsidan:

www.akerogarden.com

eller ring:

0176-410 62

Dags för

steg 2

:

:

Inspirationsdagar steg 2

Du är värdefull!

Välkommen på inspirationsdagar steg två för

alla ledare i distriktet, anställda som ideella!

Första dagen var söndagen den 22 mars och

andra helgen är den 26-27 september på

Hagabergs Folkhögskola. Start med lunch 12.00

och slut efter lunch på söndagen.

Det blir workshops, samtal och undervisning. Medverkande

Jenny Alm, Tin Mörk, Cilla Hulth m.fl.

Kom för att få inspiration, engagemang och

dela med dig av både frågor idéer.

För frågor och mer info ring: 08-55091474 / 75

Eller kontatka Elsie-Britt Elf

08-441 85 24

elsie-britt.elf@efsmittsverige.org

KALENDARIUM

Maj

21-24 EFS och Salt riks årskonferens i Skellefteå

Juni

12 Auktion på Brogården

13-14 Mångkulturell sommarfest i Nyköping

14 EFS Knösta bönhus firar 90 år.

15-17 Sångarläger på Brogården

19 Midsommarfirande på många platser i distriktet

20-21 EFS Brogården 50 år

Juli

7-11 Åkerö09 – En sommarkonferens nära dig!

23 Missionsdag på Brogården

Aug

11-12 Sångarläger på Brogården

25 Medarbetardag för anställda i EFS Mittsverige

25 Manusstopp för Mitt i nr 3

Sep

22 Mitt i nr 3 kommer ut

26-27 Inspirationsdagar för ledare Del 2

Okt

9-11 Salt Mittsveriges höstkonferens

16-18 Retreat på Åkerögården

Nov

6-8 Livsväg i Uppsala

15-18 Retreat på Åkerögården

17 Manusstopp för Mitt i nr 4

21-22 Inspirationshelg för distriktet

Dec

4-6 Ledarskolan VÄxA Del 1

15 Mitt i nr 4 kommer ut

28-1 jan Livskraft i Uppsala

Mer information om kalenderposterna finns på hemsidan!

www.efsmittsverige.org

Nästa nummer kommer

25 augusti!

Manusstopp 22 september

15


DETALJER ÄR FöRVISSO VIKTIGA, men när de tar över

tappar man något väsentligt. Precis som för Marta går helhetsperspektivet

förlorat. Varför var nu alla dessa detaljer så

viktiga? Ofta kan man i styrelser av olika slag hamna i sådana

situationer där man gräver ner sig i praktiska göromål och

bara pratar om hur man ska lösa små och stora praktiska

saker. Säkert väl befogat under vissa perioder. Men efter en

sådan tid blir det så otroligt befriande när man som Maria

helt plötsligt ser vidden och minns sammanhangen. Just

det, så här var det. Plötsligt känns det lätt att andas igen.

VID DISTRIKTSSTyRELSENS SAMMANTRÄDE i mars fick vi

med hjälp av Mikael Martinsson från EFS riks tillfälle att

räta på ryggen och göra en spaning in i framtiden. På riks

arbetas det för fullt med EFS 2020 som är ett mål- och

16

Vision 2020 – en ljusare framtid

Fötter. Alltför ofta fastnar vi med blicken fästa på våra fötter. Så lätt det är att bara se

det som händer just nu och här. Så många små praktiska saker som behöver

fixas ordnas och tänkas på. Ska bara, ska bara…

”Vad är vår specifika uppgift?

Vad är det vi är bra på?

visionsarbete för EFS framtid. Nu fick vi tillfälle att bidra

med våra bilder och drömmar från vårt distrikt. Spännande

tankegångar sattes igång. Undrar hur vårt distrikt ser ut

i framtiden? Vad kan tänkas ha förändrats och vad känner

vi förmodligen igen? Vad är det människor kan tänkas

längta efter år 2020? Vilken teknik använder man och hur

kommunicerar man med varandra? Vad har det i sin tur

skapat för nya mötesplatser och miljöer?

GÄRNA VILL VI KUNNA MöTA ALLA behov och önskningar,

men vad är vår specifika uppgift? Vad är det vi är bra på i

EFS just här hos oss – i Mittsveriges distrikt? Vårt folkrika

och mångsidiga distrikt som sträcker sig över fem stift,

där i stort sett alla kontraster ryms. Landsbygdsmiljö och

storstadspuls. Samarbetskyrkor som fungerar och samarbeten

som havererar. Stora föreningar på hundratals

medlemmar och pyttesmå föreningar med bara en enda

medlem. Mäktiga fastigheter i Stockholm City och små

bönhus på landet. Så mycket som möts och så mycket som

vi kan lära av varandra. Tänk vilken erfarenhetsskatt vi

har tillsammans! Inte behöver vi rädas framtiden med de

resurserna. Men vi behöver ändå tänka till både som distriktsstyrelse,

förening och som enskilda medlemmar. Hur

ska vi bäst förvalta vårt pund? Vad kan vi bidra med för att

bygga upp och stärka Guds rike?

EFTER DEN ORGANISATIONSöVERSyN vi nu är klara med,

står vi väl rustade att lägga mer energi på de tre stora delarna

i vår distriktsmission; Vårda våra nyplanteringar – våra nya

föreningar, Gödsla i växthusen, där idéer växer och frodas,

men också på ett klokt sätt avsluta de föreningar och bönhus

som inte längre har växtkraft för att på så sätt ge plats

och näring åt det nya som spirar. Ett arbete som kräver

fotarbete men också känsla för sammanhang och visioner.

För distriktsstyrelsen

Ann-Christine Blixth

Ann-Christine kommer från Tumba söder om Stockholm och har suttit i

distriktsstyrelsen i två år. Inför sommaren tipsar hon om att stanna kvar.

Fly inte i jakt på sommaren. Den är där du är.

More magazines by this user
Similar magazines