Tio-i-topp (pdf) - Statistiska centralbyrån

scb.se

Tio-i-topp (pdf) - Statistiska centralbyrån

Tio-i-topp

Top ten


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25 – Tio-i-topp

25.1 Populära namn ..................................... 603

Most popular names

25.2 Medelsvensson .................................... 604

The average Swede

25.3 Tio udda statistikredovisningar .......... 609

Ten odd statistical abstracts

25.4 Födda 2009 efter månad och

veckodag ....................................................... 613

Births 2009 by month and day of week

25.5 Födda 2009 efter födelsedatum och

veckodag, dagar med störst och minst

antal födda .................................................... 614

Births 2009 by date and day of the week,

dates with most and least number of births

25.6 Pojknamn år 2009 ................................ 615

Most common names given to boys

25.7 Flicknamn år 2009 ................................ 616

Most common names given to girls

25.8 Mansnamn 2009 ................................... 617

Most common male names

25.9 Kvinnonamn 2009 ................................ 618

Most common female names

25.10 Efternamn 2009 .................................. 619

Most common family names

25.11 Antal invånare per km 2 i kommuner

med störst resp. minst trängsel 2010 ......... 620

Population density per sq. km. in most and

least crowded municipalities

25.12 Högst och lägst skattesats 2010

samt högsta och lägsta skatteunderlag

enligt 2009 års taxering ............................... 621

Highest and lowest local tax rate and local

tax base in municipalities

Top ten

Sida Sida

Page Page

25.13 Kommuner rangordnade efter

andel miljonärer, de 50 med störst

respektive minst andel 2007 ........................ 622

Municipalities ranked by percentage of

millionaires, 50 municipalities with highest

and lowest rank respectively

25.14 Kommuner med högsta antalet

läkare, m.fl. utb.grupper i åldern 25–64 år

per 10 000 inv. fördelade på boendekommun

år 2009 ........................................... 623

Municipalities with the highest number of

resident doctors and other groups of

educated people, aged 25–64, per 10 000

inhabitants

25.15 Kommuner med störst resp. minst

andel invånare 65 år och äldre 2009 ........... 624

Municipalities with the highest/lowest

number of inhabitants aged 65–

25.16 De 20 största spelen och lotterierna,

rangordnade efter omsättning

2009 ................................................................ 624

Most popular forms of betting and lotteries

by turnover

25.17 Yrken med högst genomsnittlig

månadslön 2009 ............................................ 625

Occupations with highest average salary

25.18 Yrken med lägst genomsnittlig

månadslön 2009 ............................................ 625

Occupations with lowest average salary

25.19 Rekord i väder .................................... 626

Weather records

602 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.1

Populära namn

Most popular names

Årets vinnare heter Alice – hon tog sig från 6:e plats till toppen på ett år.

Maja fick maka på sig – men bara ett kliv. Och Lucas? Han sitter tryggt

kvar på tronen för andra året i rad. Det handlar om topp 100-listan över

vilka tilltalsnamn som gavs till flickor respektive pojkar 2009.

Det är de gamla traditionella svenska namnen

vi allra helst ger våra nyfödda bebisar som

tilltalsnamn – Alice, Maja, Ella, Emma, Elsa och

Alva. De första nykomlingarna på flickornas

topp 100-lista är Vilda på 87:e plats och My på

placeringen under. För pojkarna gäller tilltalsnamn

som Lucas, Elias, Oscar och William. De

första nya namnen, Elton och Mio, placerar sig

på delad 88:e plats. Annars tillhör Theo de

ivrigaste klättrarna – han tar sig från 24:e till

16:e plats.

Anna och Maria klara vinnare

Om vi inkluderar hela befolkningen ser vi att de

kvinnliga förnamnens topplista är ganska

oförändrad mellan enstaka år. Maria har täten,

precis som året innan. På fjärdeplatsen har

Kristina skiftat plats med femman Margareta.

Annars händer inte så mycket på topp 100listan

förrän på 21:e plats, där Emma har klättrat

två placeringar och bytt plats med Ingegerd.

Tittar vi bara på de kvinnliga tilltalsnamnen ser

vi att Anna rycker i ledningen, före Eva och

Maria.

Bland männen är Erik det vanligaste manliga

förnamnet, tätt följt av Karl. Betydligt färre

heter Lars, som ändå tar tredjeplatsen. Den

första förändringen jämfört med 2008 hittar vi

på 29:e plats, där Oskar klättrat ett snäpp uppåt.

Listan för tilltalsnamnen toppar Lars, följt av

Karl och Anders. Första förändringen hittar vi

på 12:e plats där Fredrik byter plats med

nummer 13 som är Bengt.

Namnmodet växlar

Vi kan också roa oss med att kika på de tilltalsnamn

som är vanligast för kvinnor respektive

män födda under ett visst årtionde. På 20-talet

gav föräldrarna gärna sina döttrar tilltalsnamnen

Anna, Ingrid eller Karin. På 30-talet var

Kerstin, Ingrid och Ulla de heta namnen.

Årtiondet därpå såg rankingen ut på följande

sätt: Eva, Kerstin och Inger.

Eva stärkte sin ledning på 50-talet men fick

sedan lämna över stafettpinnen till Maria på 60talet.

På 70-talet fick Anna en renässans, som

höll i sig även genom 80-talet. På 90-talet var

Emma det vanligaste tilltalsnamnet bland

flickor och kvinnor, precis som på 00-talet.

Karl så klart

På 20-talet vimlade det av små Karlar. Bokstavligt

talat. Sven och Nils kom som goda tvåor

respektive treor. Karl tronade vidare överst på

namnlistan under det efterföljande årtiondet,

även om gapet ner till Sven krympte rejält.

På 40- och 50-talen namngavs de flesta småpojkar

med tilltalsnamnet Lars, följt av Jan. 60talets

killar fick oftast tilltalsnamnet Mikael,

medan föräldrarna till 70-talets nyfödda

grabbar föredrog Johan och Fredrik.

Johan behöll sin topplacering på 80-talet, men

fick lämna över tronen till Marcus följande

årtionde. För småttingar av manligt kön födda

på 2000-talet är topplistan kompakt. Oskar följs

hack i häl av William som skuggas av Lucas.

Varför nöja sig med ett?

Många nyblivna föräldrar på 30-, 40- och 50talen

nöjde sig inte med bara ett tilltalsnamn till

sina små. De gav dem två – dubbelnamn. Om vi

bara tittar på dubbelnamn, toppar Ann-Marie

listan över de vanligaste kvinnliga tilltalsnamnen.

Anne-Marie följs av Ann-Christin och

Britt-Marie. Männens motsvarighet är Jan-Erik,

Lars-Erik och Per-Olof.

Ellie och Milo de nya modenamnen

Men vilka tilltalsnamn har ökat snabbast mellan

åren 2008 och 2009? För flickornas del står Ellie

för den snabbaste ökningen med 38,5 procent,

följt av Meja och Malva. För gossarnas del är det

Milo som står för den starkaste ökningen med

sina 45,9 procent. I hans spår följer Charlie och

Mio.

I motsatt riktning har Miranda, Hanna och

Ingrid gått. Motsvarande förhållande råder för

Marcus, Fabian och David.

Lindberg & Son

Vad gäller de vanligaste efternamnen sker inga

förändringar bland de första 17 namnen.

Noterbart är att alla – förutom det 17:e – är ett

son-namn. Inte förrän då, på plats nummer 17,

bryter Lindberg den långa sviten söner.

Johansson är det vanligaste svenska efternamnet,

följt av Andersson, Karlsson, Nilsson

och Eriksson.

Första förändringen på listan står Jakobsson

för, som byter plats med Olofsson – från 20:e till

18:e plats. Platsen däremellan är oförändrad och

innehas av Magnusson.

Statistiska centralbyrån 603


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25.2 Medelsvensson

The average Swede

På SCB får vi ofta frågan hur Medelsvensson ser ut. Kvinnan och

mannen Medelsvensson kan man säga mycket om – likaså om

barnen i ett genomsnittligt parförhållande. Men att sätta ihop en

genomsnittlig ”familj” är svårare eftersom det inte finns någon

möjlighet att via befintliga befolkningsregister identifiera samboförhållanden.

SCB uppskattar att det finns minst 500 000 personer

som är sambor – dessa kan i nuläget inte föras ihop till en ”familj”

i statistiken.

Sveriges genomsnittsman och genomsnittskvinna lever inte ihop

i en familj Medelsvensson. Det närmaste familjen Medelsvensson

vi kan komma är att utgå från kvinnan Medelsvensson och hennes

man (som inte är mannen Medelsvensson). Nedan visar vi hur

2009 års genomsnittlige man och kvinna lever, med hjälp av

medelvärden, medianer, typvärden etc. Inom några områden

redovisar vi uppgifter för hushåll eller liknande. I dessa fall har vi

hämtat uppgifterna från speciella enkätundersökningar.

Medelsvensson heter Johansson

Både mannen och kvinnan

Medelsvensson heter

Johansson i efternamn.

Mannen Medelsvensson

Mannen Medelsvensson är 40 år

och föddes år 1969.

Han heter Lars Mikael Johansson

och kallas Mikael.

262 473 personer har efternamnet Johansson. Näst vanligast

är Andersson som 261 415 personer heter. Först på 9:e plats

hittar vi Svensson som 106 222 personer heter.

Vanlig medelvärdesberäkning på befolkningens ålder. Årtal

genom vanlig subtraktion av åldersmedelvärdet från 2009.

Lars är det vanligaste mansnamnet (4 166) och Mikael är det

vanligaste tilltalsnamnet (2 343) för män födda 1969.

Mikael är gift. Bland landets 40-åriga män är 29 969 gifta och 27 607 ogifta.

Majoriteten av männen är alltså gifta.

Mikael är far till två barn.

Han har gymnasial utbildning

och arbetar heltid inom industrin.

Kvinnan Medelsvensson

Kvinnan Medelsvensson är 42 år

och föddes år 1967.

Män i Sverige födda 1969 har i genomsnitt hittills blivit far

till 1,57 barn. Det avrundar vi här till närmaste heltalet två.

52 procent av 40-åriga män har gymnasial utbildning och

93 procent av dem jobbar heltid. 524 000 män arbetar inom

tillverknings- och utvinningsindustrin.

Vanlig medelvärdesberäkning på befolkningens ålder. Årtal

genom vanlig subtraktion av åldersmedelvärdet från 2009.

Hon heter Maria Johansson. Maria är det vanligaste kvinnonamnet (8 978) – och även

vanligast som tilltalsnamn (3 052) – för kvinnor födda 1967.

Maria är gift sedan 13 år tillbaka.

När hon gifte sig (1996) var Maria

29 år och hennes man 32 år.

Medelkvinnan Maria har två barn;

en kille och en tjej.

Bland 42-åriga kvinnor är 34 199 gifta och 22 569 ogifta.

Alltså är majoriteten gifta. Vi undersökte när Marias ålderskurva,

och ålderskurvan för brudens ålder vid första äktenskapet,

skär varandra. Det gör de 1996 då både Marias och

brudens ålder var 29 år. Brudgummen var då 3 år äldre än

bruden, dvs. den statistiska brudgummen var då 32 år.

Kvinnor i Sverige födda 1967 har hittills fött i genomsnitt

1,94 barn. Avrundat till heltal blir det två barn. Sannolikheten

är 25 % för två pojkar och lika stor för två flickor – men

50 % för en av vardera könet.

604 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

Killen är 15 år och tjejen 12 år. Vi har undersökt när Marias ålderskurva och kurvan för

förstföderskornas medelålder skär varandra. Det gör de

1994 då Marias och förstföderskornas ålder var 27 år.

Andra barnet kommer cirka tre år senare, dvs. 1997.

Marias äldsta barn heter Simon och

föddes måndagen den 7 april. Drygt

3 år senare föddes Emma, onsdagen

den 5 juni.

Marias man tog ut sina pappadagar

både när Simon föddes (1994) och

när Emma föddes (1997).

Simon går i nian och tänker fortsätta på

samhällsprogrammet i gymnasiet.

Emma går i sexan.

Både Emma och Simon har eget rum,

egen mobil och egen cykel.

Båda barnen idrottar i någon klubb

eller förening minst en gång i veckan.

Simon har egen tv och dator på sitt

rum – det har inte Emma. Nästa år

kommer hon att få både tv och dator.

Emma och Simon tittar på tv mindre

än 3 timmar per dag. Internet tar, än

så länge, upp en mindre del av deras

tid.

Emmas månadspeng är 205 kronor.

Simon har betydligt mer, cirka 600

kronor – med ålderns rätt, som han

brukar säga.

Båda barnen tycker att de nästan alltid

är på gott humör. Några av orsakerna

kan vara att de inte har huvudvärk,

ont i magen eller svårt att somna.

Och det goda humöret smittar av sig

på deras syn på framtiden. Båda

barnen är väldigt säkra på att de

kommer att få en bra framtid.

Simon är det vanligaste namnet bland 15-åriga pojkar, följt

av Anton och Alexander. Emma är det vanligaste namnet

bland 12-åriga flickor, följt av Julia och Amanda. Födelsedatumen

är de dagar då det föddes flest pojkar respektive

flest flickor aktuella år.

År 1994 då Simon föddes tog cirka 78 procent av fäderna

ut sina pappadagar. 1997 då Emma föddes tog cirka

73 procent ut sina pappadagar.

Samhällsprogrammet är det program som har flest

förstahandssökande.

Bland flickor 10–12 år har 92 procent eget rum, 88 procent

egen mobiltelefon och 99 procent egen cykel. Bland pojkar

13–15 år har 93 procent eget rum, 97 procent egen

mobiltelefon och 92 procent egen cykel.

72 procent av flickor 10–12 år idrottar minst en gång i

veckan. Bland pojkar 13–15 år är andelen 64 procent.

41 procent av flickor 10–12 år har egen tv. Två av tre pojkar

i åldern 13–15 år har egen tv (och bland flickor 13–15 år har

53 procent egen tv). Egen dator har 38 procent av flickorna i

åldern 10–12 år – liksom 56 procent av pojkar 13–15 år (och

drygt hälften av de 13–15-åriga flickorna).

Endast 15 procent av flickor 10–12 år ser på tv mer än tre

timmar per dag. Motsvarande andel för pojkar 13–15 år är

32 procent. Endast 21 procent av flickor 10–12 år mejlar,

chattar eller surfar minst en timme per dag, men i gruppen

13–15 år har den ökat till hela 68 procent. Motsvarande

siffra för pojkar är 19 respektive 45 procent.

Beloppen får vi genom att väga ihop de undersökningar

som Swedbank och Nordea har genomfört.

12-åringar: Swedbank 210 kr, Nordea 200 kr.

15-åringar: Swedbank 600 kr, Nordea 600 kr.

Andel inom resp. grupp som minst en gång i veckan har …

Flickor 10–12 år Pojkar 13–15 år

… huvudvärk 22 19

… magont 22 8

… sömnproblem 32 24

99 procent av både pojkarna och flickorna besvarade frågan

”Tror du att du kommer att få en bra framtid?” med

antingen ”stämmer precis” eller ”stämmer ungefär”.

Statistiska centralbyrån 605


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

Deras mamma Maria är gymnasieutbildad

och jobbar heltid inom vård

och omsorg.

Maria bor i villa eller radhus med

taxeringsvärdet 1 320 000 kr.

Hon bor i en tätort men vi

preciserar inte närmare deras

boendeort.

Till höger redovisar vi några förslag

på boendeort utifrån olika sätt att

mäta befolkningen ”på längden och

tvären”.

Nu tillbaka till Maria och hennes man.

De har en silvergrå Volvo av 1999 års

modell som de körde 1 300 mil under

året som gick (men Maria hade hellre

velat ha en röd).

I hemmet finns dator och tillgång till

Internet.

Mannen är lite överviktig, men inte

Maria. Ibland kan de ha lite svårt att

sova.

49 procent av 42-åriga kvinnor har gymnasial utbildning.

63 procent av kvinnor med 2–4 barn arbetar heltid. Antalet

kvinnor som arbetar inom vård och omsorg är 591 000.

Enligt en enkätundersökning bor 76 procent av hushåll med två

föräldrar med två barn i villa/radhus (uppgiften avser 2008).

Av landets 9 047 752 invånare bor 7 631 952 i tätorter, dvs.

84 procent bor i tätort (uppgiften avser 2005; informationen

inhämtas bara vart femte år).

Här följer några exempel på var man skulle kunna placera

hushållet Johansson:

• I Stockholm som är den största kommunen.

• I Hallsberg där folkmängden kommer på plats 145 av

våra 290 kommuner och därmed blir landets median

(den mittersta).

• I Hallsbergs kommun återigen, i Hjortkvarn. Där ligger

den demografiska mittpunkten; dvs. den plats dit

landets alla invånare kan förflytta sig med ett minimum

av transportarbete, mätt med fågelvägsavstånd.

• Vid den geografiska mittpunkten som år 1947 fastslogs

vara Flataklocken i Medelpad (genom att flytta runt en

nål under en styv pappkarta av Sverige tills kartan

vägde jämnt).

• Eller, enligt en senare mätning för bestämning av landets

geografiska mittpunkt, i Ytterhogdal i Härjedalen.

Den punkten kommer man fram till om man märker ut

mittpunkten på en rak linje från Treriksröset till Skånes

sydligaste punkt och sedan i höjd med denna punkt

ritar en linje i öst-västlig riktning för att på den ta dess

mittpunkt.

• Andra förslag är de närbelägna orterna Ånge och

Östersund – som båda gärna tar åt sig äran av att vara

Sveriges mittpunkt.

• I Medelpad kan man också tänka sig att Medelsvensson

skulle trivas bra.

Volvo är det vanligaste bilmärket. De flesta bilar som körs

på våra vägar är av årsmodell 1999. Silver/grå är den mest

populära färgen på personbilar (denna färg är vanligast på

bilar ägda av män och röd den vanligaste färgen på bilar

ägda av kvinnor – men eftersom det finns fler bilar ägda

av män så blir den vanligaste färgen totalt sett silver/grå).

Av de sammanboende med barn har 98 procent dator och

96 procent Internet i hemmet.

56 procent av männen i åldern 35–44 år är överviktiga, men

endast 33 procent bland kvinnorna i motsvarande ålder.

22 procent av männen i samma åldersgrupp, och 27 procent

av kvinnorna, uppger att de har besvär med sömnen.

Varken Maria eller hennes man röker. Andelen dagligrökare bland män i åldern 35–44 år var

endast 11 procent, och bland kvinnor 14 procent.

Maria läser böcker oftare än hennes

man gör.

45 procent av kvinnorna i åldern 35–44 år är flitiga bokläsare

mot bara 27 procent bland männen.

606 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

Både Maria och hennes make röstade

ja till medlemskap i EU 1994. År 2003

röstade de nej till att införa euron.

Maria gjorde en semesterresa under

året. Troligen tillsammans med sin

man och barnen.

2 833 721 röstade ja och 2 539 132 röstade nej till medlemskap

i EU. År 2003 röstade 2 453 899 ja till införandet av

euron och 3 265 341 röstade nej.

63 procent av männen och 65 procent av kvinnorna i åldern

35–44 år var på semesterresa i minst 1 vecka under året.

Motsvarande andel i gruppen sammanboende med barn

var 66 procent.

De har tillgång till fritidshus. 55 procent av männen och 60 procent av kvinnorna

i åldern 35–44 år hade tillgång till fritidshus.

Marias hushåll äter varje vecka 1,2 kg

godis, eller 3 hg per person. Dessutom

fikar de 1 kg kaffebröd/konditorivaror

i veckan, dvs. 2,5 hg per person.

Maria spenderar mer än dubbelt så

mycket som maken på underkläder.

Maria spenderar 6 ggr så mycket som

maken på personlig hygien.

Maria och maken dricker tillsammans

1 liter vin i veckan och tar dessutom

varsin 6:a starksprit. Dessutom delar

de på tre burkar starköl varje vecka.

Nu några ord om Maria Johansson

och hennes makes ekonomi. Låt oss

först bara konstatera att det kan vara

lite svårt att avgöra vilket mått man

ska använda. Vi har valt att använda

medianvärde för inkomst. Tillsammans

har Maria och hennes man

en inkomst på 51 500 kr/mån. Den

disponibla inkomsten, dvs. den

inkomst de förfogar över efter skatt,

är 40 900 kr/mån.

Konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror uppgick år

2008 till nästan 16 kilo per capita. Konsumtionen av kaffebröd

och konditorivaror var något mindre – den uppgick

till 13 kg per capita 2008.

Kvinnor i åldern 30–49 år lägger 174 kr i månaden på

underkläder. Motsvarande utgift för männen är 66 kr.

Kvinnor i åldern 30–49 år spenderar 126 kr i månaden på

den personliga hygienen; männen 21 kr.

Årskonsumtionen av alkoholhaltiga drycker per person

över 15 år uppgick till 27 liter vin, 39 liter starköl och 3,4

liter spritdrycker.

Marias man har en arbetsinkomst på 28 800 kr/mån och

Maria 22 700 kr/mån (uppgiften avser 2008). Låt oss ta ett

litet exempel för att belysa hur stora skillnaderna kan bli

mellan medelvärde och medianvärde. Vi har här fått

uppgifter om fem personers arbetsinkomst:

Arbetsinkomst per år

för personerna

Andersson 5 000 000

Bertilsson 400 000

Carlsson 300 000

Davidsson 200 000

Eriksson 100 000

Statistiska centralbyrån 607


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

I genomsnitt har Maria Johanssons

hushåll utgifter på 33 900 kr i

månaden.

Cirka en fjärdedel av de totala

månadsutgifterna i Marias hushåll

utgörs av boendekostnaden.

Nu är historien om våra två personer

Medelsvensson nära sitt slut.

Mikael bör bli 81 år och Maria 84 år.

Han avlider år 2050 och hon år 2051.

Med detta konstaterande avslutar

vi berättelsen om Medelsvensson,

som visade sig heta Johansson.

En medelvärdesberäkning (alltså summan av alla arbetsinkomster

dividerat med antalet arbetsinkomster) ger här

en medelarbetsinkomst på 1 200 000 kr. Medianvärdet (den

mittersta arbetsinkomsten) är 300 000 kr. I fallet ovan med

Andersson som har en extremt hög arbetsinkomst kommer

medelvärdet att ligga en bra bit över de övriga personernas

arbetsinkomst – därför kan medianvärdet vara att föredra.

Totalt uppgår utgiften per hushåll till i medeltal 23 000 kr i

månaden. För hushållstypen sammanboende med barn är

månadsutgifterna 33 900 kr.

För hushåll i storstäder utgör boendekostnaden nästan 32

procent av månadens utgifter. I större städer utgör denna

månadskostnad närmare 31 procent. Ser vi istället till

sammanboende med barn totalt så är motsvarande andel

för dem 25 procent.

Återstående medellivslängd för Mikael som är 40 år uppgår

till 41 år. För Maria som är 42 år uppgår den förväntade

återstående medellivslängden till 42 år.

Alla historier har ett slut och nu måste vi ta farväl av årets

Medelsvensson. Vem vet, vi kanske får återse dem nästa år?

Sannolikheten att Medelsvensson då är samma personer

är visserligen inte stor, men helt omöjligt är det inte.

608 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.3

Tio udda statistikredovisningar

Ten odd statistical abstracts

Det döljer sig mycket bakom siffror. Ofta tar man bara in beloppet de

representerar utan att egentligen riktigt få ett begrepp om dess storhet. Men

ibland kan man drabbas av klarsyn och se att långt är mycket långt och att

högt är jättehögt och att blött är riktigt, riktigt blött.

1. Bilåkandet i rymden

Under ett år körs våra personbilar i genomsnitt

1 518 mil. Den sammanlagda körsträckan för

landets 4,5 miljoner personbilar som var i trafik

någon gång under året blir då närmare 6,8

miljarder mil (6 800 000 000). Det låter mycket

och det låter långt, särskilt när man ser det

utskrivet med alla nollorna. För att få en bättre

uppfattning om hur långt det verkligen är har vi

räknat ut några jämförbara mått. De svenska

personbilarnas sammanlagda körsträcka under

ett år motsvarar:

1 700 000 varv runt ekvatorn eller

84 000 tur-och-retur-resor till månen eller

232 tur-och-retur-resor till solen.

Och vi kan fråga oss:

Kör vi verkligen så mycket bil i Sverige?

Är vårt solsystem inte större?

Har SCB verkligen haft full koll på nollorna i

sina rymdberäkningar?

2. Många fotbollsplaner blir det

Landets totala åkerareal uppgick år 2009 till 2,64

miljoner hektar (2 643 350). Nitton år tidigare

(1990) var arealen 2,84 (2 844 592) miljoner

hektar.

Med lite subtraktion kan vi se att arealen

minskade med 201 000 hektar under de nitton

åren, vilket i genomsnitt ger en minskning med

10 600 hektar per år.

För att göra det lite mer gripbart använder vi

oss av fotbollsplaner, de kan vi ju på ett ungefär

se framför oss. En normal fotbollsplan är 0,7

hektar och omräknat i fotbollsplaner får vi veta

att:

På 19 år minskade Sveriges åkerareal med en

yta motsvarande 287 000 fotbollsplaner. Vilket i

genomsnitt blir 15 000 fotbollsplaner per år.

3. Höstvetet är högre än Mount Everest

År 2009 uppgick totalskörden av höstvete till

2 060 100 000 kilo. Det är inte lätt att avgöra hur

mycket det är men de tio siffrorna i rad tyder på

att det är ganska mycket, om inte rent av himla

mycket.

För att få ett begrepp om mängden så tar vi och

bygger en silo som rymmer hela skörden.

Vi bestämmer oss för att bottenytan på silon

ska vara 100 m 2

, med måtten 10 x 10 m. Och när

vi dessutom vet att ett ton höstvete har en

volym om 1 290 liter (dm 3 ) – då blir det enkelt

att räkna ut höjden (h) på silon genom att ställa

upp denna ekvation:

100 x 100 x h = 1 290 x 2 060 100

Vi får då att silon skall vara 265 753 dm hög;

dvs. i runda tal 27 kilometer hög.

Det blir en silo som är trettio meter högre än

tre Mount Everest på varandra.

4. Inte bara sol i Karlstad

Nu ska vi försöka klargöra hur mycket vatten

och snö som vräker ner över oss under ett år.

Som ett exempel väljer vi Karlstad. Där var

årsnederbörden 783 mm under 2009.

Vi tänker oss nu en tomt på 1 000 kvadratmeter

(dvs. ungefär 33 x 30 m) någonstans i

Karlstad. Eftersom årsnederbörden uppgick till

783 mm så fick den betraktade tomten 783 000

liter under året, eller i genomsnitt drygt 15 000

liter i veckan.

Och en motsvarande tomt i Göteborg fick

hela 855 000 liter under året, eller i genomsnitt

nästan 16 500 liter i veckan.

När man ser de här siffrorna kan man inte

annat än förundras över att man ska behöva

vattna gräsmattorna.

5. Föda barn, en vardagssyssla

Om man sorterar årets dagar efter antalet födda

barn, och med den dag med högst antal överst,

kommer man att se ett väldigt fascinerande och

märkligt mönster – bland de 100 dagarna med

flest antal födda barn finns inte en enda lördag

eller söndag. Om födslarna skulle ha varit jämnt

fördelade över veckans dagar, så skulle det ha

funnits 14 lördagar och lika många söndagar

bland de 100 dagarna med flest antal födda.

Statistiska centralbyrån 609


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

Å andra sidan, om vi tittar på de 100 dagarna

med minst antal födda, ser vi ett överflöd av

lördagar och söndagar – närmare bestämt så

många som 27 lördagar och 41 söndagar.

Lustigt nog fanns det även med två

”vardagar” bland de tre dagar med minst antal

födda – både en onsdag och en torsdag. Dessa

dagar var Julafton och Juldagen...

6. En märklig julhälsning värd sitt namn

På tal om julafton och namn, så finns det 165

kvinnor och 499 män som heter Jesus. Vidare

finns det inte bara tre vise män utan hela 372

stycken – 297 Caspar, 58 Melchior (dessutom tre

kvinnor) och 17 Balthasar.

Apropå gröt, så finns det en kvinna som heter

just Gröt. Och likaså en kvinna som heter Kanel

men två som heter Socker. Bland männen finns

det en Kanel och 9 som heter Mandel.

Apropå Kalle Anka och hans vänner klockan

15, så finns det 2 819 män som heter Kalle och

130 kvinnor som heter Anka. Dessutom finns

det 31 kvinnor som heter Musse och 20 personer

har efternamnet Pigg. Vidare bland Kalles

vänner så har 3 män förnamnet Lång och 8 har

efternamnet Ben. En kvinna heter Piff och en

man heter Puff (liksom tre kvinnor); 9 459 män

heter Benjamin och 4 kvinnor heter Syrsa.

Slutligen kan vi konstatera att det finns 3 Knatte,

1 Fnatte och 2 Tjatte.

Apropå gran, så finns det 6 män (och 2

kvinnor) som heter Gran, men inte en kotte som

heter Kotte utan 17 stycken – 5 kvinnor och 12

män. Efternamnsstatistiken visar även att det i

Sverige finns 1266 Gran och 19 Granar men bara

83 Barr.

Apropå tomten, så heter 40 kvinnor men bara

3 män Santa och 57 personer bär efternamnet

Claus. Är tomten en kvinna månne?

Apropå tomtenissarna, så kan man bara

konstatera att det är ett yrke med mycket sned

könsfördelning; detta eftersom det bara finns en

kvinnlig Nisse.

Antal personer med namn som blir julhälsning

Namn Förnamn Efternamn

Män Kvinnor Personer

SE 4 11 –

VAD 1 – 7

FIN 3 2 9

GRAN 6 2 1 266

VI 87 36 31

HAR 2 8 –

MED 4 – –

LJUS 1 – 109

GLITTER 1 4 –

SAMT – 1 –

EN 9 11 8

STJÄRNA 1 11 113

7. Statistik till tusen

0 älgar fällda på Gotland under året

1 Statistisk årsbok med bl. a. följande fakta;

2 högsommardagar under året på Brämön

3 akut hotade däggdjur i Sverige (fjällräv samt

två fladdermusarter)

4 km är medelreslängden för spårvägstrafiken

5 eller fler rok har en genomsnittlig månadshyra

på 8 745 kronor

6 ersatta sjukpenningsdagar i snitt per försäkrad

7 bostadsinstitut på finansmarknaden

8 grader är junitemperaturen i Hemavan i snitt

9 procent av Sveriges areal består av sjöar, kanaler

och större vattendrag

10 personer ökade Sorseles folkmängd med,

efter 19 år av folkminskning

11 gånger flyttar en man under sitt liv, och …

12 gånger flyttar en kvinna, dvs. i genomsnitt.

13 december föddes minst antal barn – 210 st.

14 galtar för avel finns i Göteborg

15 fyraåriga pojkar adopteras hit från Sydafrika

20 kärnkraftverk under uppbyggnad i Kina

30 procent ungefär av den bebyggda marken

ligger i tätort

40 tusen kameler är husdjur i Turkmenistan

50 svenska grundskoleelever gick i svenska utlandsskolor

i Afrika

60 procent (knappt) av befolkningen mellan 16

och 84 år bor i småhus

70 år ytterligare innan kvinnors arbetsinkomst

är lika med männens med nuvarande takt

80 år är männens medellivslängd i Uppsala län

90 procent bidrar skatter med till statsbudgetens

inkomster

100 hektar naturlig gräsbevuxen mark, hedmark

o. dyl. i Östergötland

200 plus en dagar med nederbörd i Arvidsjaur

under året

300 bussar av märket Volvo nyregistrerades

400 av totalt 4 089 intagna på Nationella byggprogrammet

i gymnasieskolan var flickor

500 hektar golfbanor/skidpister i Kronobergs län

600 hörselvårdsassistenter m.fl. inom landsting

och primärkommuner

700 tyska medborgare, och …

808 polska dito, erhöll svenskt medborgarskap

900 tusen får hålls som husdjur i Kuwait

1 000 inrikes utflyttade från Sjöbo

8. En medelvecka i Sverige

När man ser årsuppgifter kan det vara svårt att

avgöra hur mycket eller litet det är. Ett sätt som

vi använt oss av i några av exemplen ovan är att

relatera uppgifterna till något vi känner igen

från vår egen vardag, t.ex. fotbollsplaner när det

gäller ytor och kända berg när det gäller höjd.

Ett annat sätt är att få bättre grepp om siffrorna

är att räkna om dem till att gälla veckor

(division med 52 alltså.) Ja, på nåt sätt känns det

610 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

betydligt mycket lättare att ta till sig uppgifter

som rör en vecka – det blir då som en del i ens

vardag.

Då gör vi väl så för några av alla årsuppgifter

i den här årsboken och får på så sätt en statistisk

medelvecka.

Under veckan föddes 1 107 pojkar och 1 043

flickor. 21 pojkar fick namnet Lucas och 19

flickor fick namnet Alice.

936 par gifte sig under veckan medan 424 par

samtidigt skilde sig samma vecka.

Under veckan ökade befolkningen med 1 212

personer på grund av en större invandring än

utvandring.

Hushållet Medelsvensson (dvs. Maria 42 år

och hennes 45-åriga man, sonen Simon 15 år

och dottern Emma 12) är riktiga gottegrisar.

Under veckan satte var och en i sig 3 hekto

godis och nästan lika mycket kaffebröd och

konditorivaror.

Maria och hennes mans totala veckokonsumtion

av starka varor uppgick till tre burkar

starköl, en flaska vin och två 6:or starksprit.

Under veckan nyregistrerades 4 395 bilar i

landet, varav var 824 Volvo. Detta samtidigt

som 390 personer blev misstänkta för rattfylleri.

Under veckan dödades 7 personer i trafiken

och dessutom skadades 66 personer svårt.

På våra folkbibliotek runtom i landet lånades

det i genomsnitt 1 123 000 böcker per vecka.

Hälften av de lånade böckerna var barnböcker.

Under veckan anmäldes följande våldsbrott: 4

mord/dråp, 1 650 fall av misshandel och 300

sexualbrott varav 114 våldtäkter.

Vidare skedde det 450 bilstölder och 1 300

cykelstölder; 1 050 berusade personer omhändertogs

och 190 hamnade i fängelse.

Slutligen: under veckan skickade vi 33 SMS

per abonnent. Det är en uppgift vi kommit fram

till genom att tumma på siffrorna.

9. Inga bilköer – bara ljus och rymd

Kommer ni ihåg att vi började det här avsnittet

med att prata om bilar som kör fram och

tillbaka till månen? Nu ska vi avsluta med ännu

några iakttagelser om bilarna ifråga.

Som vi redan konstaterat kör de svenska

personbilarna under ett år en sträcka lika lång

som 88 000 tur-och-retur-resor till månen.

Vi kan istället säga att dom kör en sträcka

som motsvarar 232 tur-och-retur-resor till solen.

Och om man sen använder sig av två saker

man kommer ihåg från sin skoltid – att ljuset

färdas med en hastighet av 300 000 kilometer i

sekunden och att solljuset tar 8 minuter på sig

för att nå jorden – kan man göra en

häpnadsväckande iakttagelse.

Ja, utifrån dessa enkla fakta kan man komma

fram till ett mer eller mindre ogripbart faktum,

nämligen att våra svenska personbilar på ett år

kör en sträcka som är lika lång som ljuset hinner

färdas på 2,5 dygn. Vi påminner om att ljusets

hastighet är 300 000 km/sek.

10. Svenska namn är inte så färgglada

Rubriken på det här avsnittet var Tio udda

statistikredovisningar. Vi är nu framme vid det

tionde och avslutar med några resultat från

SCB:s Namnstatistik.

Vi börjar med en sökning på namnet Tarzan och

fortsätter sedan att söka på andra gamla kända

seriehjältar. Och vad får vi då veta? Jo, att det

finns 39 Tarzan men bara en som heter

Läderlappen. Men denna enda ”Läderlapp” har

hjälp av inte mindre än 27 631 Robin, varav 247

är kvinnor.

Vidare finns det 9 stycken Fantomen men bara

en av dem har en Guran vid sin sida. Någon

Stålmannen hittar vi inte – men vänta lite – jo

kanske, det finns en man med namnet Clark-

Kent.

Hur är det då med våra svenska superhjältar?

De är inte så välrepresenterade – men det finns

3 Åsa-Nisse, 2 Stig-Helmer och 157 Gunvald. Och

3 023 Kenny. Starfighters eller inte, det är frågan.

Statistiska centralbyrån 611


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

Fler årstidsmän än dito kvinnor

Män Kvinnor Efternamn

Vår 2 10 –

Sommar 33 17 243

Höst 2 2 80

Vinter 14 9 111

Någon skulle alltså kunna heta Vår Vinter.

Och detta konstaterande ger förstås upphov

till nya infallsvinklar:

Någon skulle faktiskt kunna heta Lut Fisk

eftersom både en man och en kvinna heter Lut

och 152 personer bär efternamnet Fisk.

Likaså skulle en man kunna heta Rak Blad,

Ljus Stake eller Kol Trast.

Vidare finns möjligheten att någon kvinna

skulle kunna heta Sur Kart, Storm Vind eller

Toppen Botten.

Sannolikheten är inte stor, men chansen finns

faktiskt att en kvinna skulle kunna heta Inte Kul

(1 kvinna heter Inte; 9 personer har efternamnet

Kul). Och det skulle även kunna finnas en likasinnad

man: Inge Rolig.

Vi avslutar med att söka på färger och kan

konstatera att vi inte har särskilt färglada namn.

Brun, Grå och Svart är vanligare än t.ex. Blå och

Röd. Men ingen regel utan undantag, undantaget

här är färgen rosa. Det finns faktiskt så

många som 4 348 kvinnor, och dessutom 3 män,

som heter Rosa i förnamn och 19 personer bär

det i sitt efternamn.

612 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.4

Födda 2009 efter månad och veckodag

Births 2009 by month and day of week

Mars, april eller maj har tidigare varit bebisarnas

favoritmånader att födas – men de

senaste åren har juli tagit över tätpositionen

i födelsestatistiken. Även augusti är vanligtvis

med på topp 5-listan och juni följer ofta

hack i häl. Under 2009 erövrade sommarmånaderna

hela prispallen. Och juli var etta

för andra året i rad, precis som 2003–2004.

Perioden 2005–2007 var inte mycket sämre

– då tog juli andraplatsen. Vad som ligger

bakom förändringen är oklart men en teori

är att vi i Sverige har blivit mer planerande i

vårt barnafödande. Förmodligen tycker vi

att det är mer praktiskt att få barn på sommaren.

Onsdagen var den vanligaste dagen att

födas under 2009, följt av tisdag och torsdag.

Av de 100 dagarna med flest antal

födda barn fanns inte en enda lördag eller

söndag. Om det hade varit en jämn fördelning

över veckodagarna borde det ha

funnits 14 lördagar och 14 söndagar bland

dessa 100 dagar.

Slutsatsen ovan förstärks om man tittar

på den motsatta statistiken, dvs. de 100

dagarna med minst antal födda barn –

bland dessa fanns hela 39 lördagar och 36

söndagar.

Ingen lördag eller söndag finns med bland

dagarna med flest antal födda barn respektive

år.

Bland dagarna med minst antal födda

barn finns det faktiskt andra dagar än

lördagar och söndagar – men då är det

istället andra helgdagar som exempelvis

nyårsafton.

Källa: SCB, Enheten för befolkningsstatistik.

Statistiska centralbyrån 613


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25.5

Födda 2009 efter födelsedatum och veckodag, dagar med störst

och minst antal födda

Births 2009 by date and day of the week, dates with most and least

number of births

De 100 dagarna med flest födda; observera att det

finns ingen lördag och ingen söndag

bland de 100 dagarna med flest antal födda

Nr

#

Vecko-

dag

Day of

week

Datum

Date

Antal

födda

Births

Nr Vecko-

dag

Datum Antal

födda

Nr Vecko-

dag

Måndag Monday

Tisdag Tuesday

Onsdag Wednesday

Torsdag Thursday

Datum Antal

födda

Fredag Friday

Lördag Saturday

Söndag Sunday

Nr Vecko-

dag

Datum Antal

födda

1 onsdag 29-apr 396 26 torsdag 23-apr 357 51 onsdag 08-apr 347 75 tisdag 23-jun 343

2 onsdag 01-jul 384 26 tisdag 05-maj 357 51 onsdag 27-maj 347 75 onsdag 29-jul 343

3 tisdag 30-jun 381 26 torsdag 16-jul 357 51 onsdag 10-jun 347 78 torsdag 09-jul 342

4 tisdag 10-mar 380 29 tisdag 24-mar 355 51 onsdag 24-jun 347 78 tisdag 04-aug 342

5 måndag 10-aug 378 29 fredag 24-apr 355 51 torsdag 20-aug 347 78 måndag 31-aug 342

6 torsdag 02-jul 377 29 tisdag 12-maj 355 51 torsdag 17-sep 347 81 tisdag 14-apr 341

7 måndag 22-jun 376 29 måndag 25-maj 355 57 torsdag 05-feb 346 82 torsdag 02-apr 340

8 onsdag 17-jun 373 29 tisdag 06-okt 355 57 onsdag 04-mar 346 82 fredag 17-jul 340

9 onsdag 02-sep 370 34 tisdag 31-mar 354 57 måndag 30-mar 346 82 onsdag 22-jul 340

10 onsdag 15-apr 368 34 torsdag 09-apr 354 57 onsdag 06-maj 346 82 onsdag 12-aug 340

10 tisdag 26-maj 368 34 fredag 12-jun 354 57 måndag 06-jul 346 82 tisdag 08-sep 340

12 torsdag 18-jun 365 34 tisdag 21-jul 354 57 fredag 31-jul 346 87 onsdag 21-jan 339

12 tisdag 18-aug 365 38 onsdag 04-feb 352 63 torsdag 19-mar 345 87 tisdag 09-jun 339

14 torsdag 30-jul 364 38 fredag 03-apr 352 63 tisdag 02-jun 345 87 onsdag 08-jul 339

14 onsdag 19-aug 364 40 fredag 08-maj 351 63 torsdag 04-jun 345 87 torsdag 01-okt 339

16 måndag 06-apr 363 40 torsdag 06-aug 351 63 onsdag 15-jul 345 91 tisdag 07-jul 338

16 tisdag 21-apr 363 40 onsdag 23-sep 351 63 torsdag 23-jul 345 91 onsdag 16-sep 338

16 tisdag 14-jul 363 43 måndag 29-jun 350 63 fredag 07-aug 345 91 fredag 18-sep 338

19 torsdag 14-maj 359 43 måndag 03-aug 350 63 torsdag 03-sep 345 94 torsdag 26-feb 337

19 onsdag 03-jun 359 45 torsdag 25-jun 349 70 måndag 23-mar 344 94 torsdag 12-mar 337

19 onsdag 09-sep 359 45 måndag 17-aug 349 70 torsdag 26-mar 344 94 torsdag 07-maj 337

22 måndag 26-jan 358 45 onsdag 30-sep 349 70 tisdag 11-aug 344 94 fredag 29-maj 337

22 tisdag 28-apr 358 48 tisdag 24-feb 348 70 onsdag 26-aug 344 94 fredag 03-jul 337

22 torsdag 28-maj 358 48 måndag 18-maj 348 70 tisdag 22-sep 344 99 måndag 20-jul 336

22 måndag 13-jul 358 48 tisdag 28-jul 348 75 måndag 15-jun 343 100 tisdag 19-maj 335

Nr

#

Vecko-

dag

Day of

week

Datum

Date

Antal

födda

Births

Nr Vecko-

dag

Datum Antal

födda

Nr Vecko-

dag

Datum Antal

födda

Nr Vecko-

dag

Datum Antal

födda

263 måndag 02-nov 283 290 söndag 15-mar 274 316 lördag 12-sep 262 340 lördag 26-dec 247

267 fredag 22-maj 282 290 söndag 13-sep 274 317 fredag 13-nov 261 342 lördag 30-maj 243

267 söndag 26-jul 282 290 lördag 19-sep 274 318 lördag 03-okt 260 343 lördag 14-nov 242

269 söndag 08-mar 280 290 måndag 26-okt 274 318 lördag 31-okt 260 344 söndag 01-feb 241

269 söndag 05-apr 280 295 lördag 14-feb 273 320 lördag 14-mar 259 344 söndag 24-maj 241

269 måndag 09-nov 280 295 fredag 06-nov 273 320 söndag 31-maj 259 346 lördag 05-dec 239

272 tisdag 13-jan 279 295 fredag 18-dec 273 320 lördag 13-jun 259 347 lördag 24-jan 238

272 lördag 07-feb 279 298 lördag 07-mar 272 320 lördag 10-okt 259 347 lördag 17-okt 238

272 söndag 29-mar 279 298 söndag 22-mar 272 324 lördag 21-feb 258 347 lördag 24-okt 238

272 söndag 21-jun 279 298 söndag 04-okt 272 325 måndag 14-dec 257 350 torsdag 19-nov 237

272 lördag 28-nov 279 298 fredag 27-nov 272 326 fredag 09-jan 255 351 söndag 18-okt 236

277 lördag 25-apr 278 302 söndag 25-jan 271 326 söndag 17-maj 255 352 torsdag 01-jan 235

277 lördag 08-aug 278 302 tisdag 03-feb 271 326 söndag 15-nov 255 353 torsdag 24-dec 234

277 fredag 23-okt 278 302 söndag 11-okt 271 329 söndag 25-okt 254 354 fredag 25-dec 233

280 söndag 04-jan 277 302 måndag 30-nov 271 329 lördag 07-nov 254 355 söndag 08-nov 231

280 lördag 20-jun 277 306 söndag 30-aug 270 331 lördag 17-jan 252 356 söndag 15-feb 230

280 lördag 11-jul 277 307 lördag 05-sep 268 331 söndag 06-dec 252 357 lördag 19-dec 228

283 lördag 21-mar 276 308 lördag 28-feb 267 333 söndag 01-nov 251 357 söndag 20-dec 228

283 söndag 12-jul 276 308 lördag 01-aug 267 333 fredag 11-dec 251 359 söndag 22-nov 226

283 fredag 04-dec 276 310 lördag 10-jan 266 335 söndag 08-feb 250 360 söndag 11-jan 222

286 lördag 03-jan 275 310 fredag 20-nov 266 335 söndag 29-nov 250 361 söndag 27-dec 221

286 söndag 26-apr 275 312 lördag 31-jan 265 337 söndag 18-jan 249 362 lördag 12-dec 218

286 lördag 09-maj 275 312 lördag 23-maj 265 337 söndag 01-mar 249 363 tisdag 06-jan 217

286 torsdag 17-dec 275 314 måndag 16-nov 264 337 söndag 27-sep 249 364 torsdag 31-dec 213

290 onsdag 11-feb 274 315 lördag 21-nov 263 340 lördag 04-apr 247 365 söndag 13-dec 210

Källa: SCB, Enheten för befolkningsstatistik.

614 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.6

Pojknamn år 2009

Most common names given to boys

Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som givits till pojkar 2009. Namnen redovisas under den vanligaste stavningen,

men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Rangordning

Rank

Namn

Name

Antal

bärare

Number

Per

1 000

Rangordning

2009 2008 2009 2008

Namn Antal

bärare

Per

1 000

1 (1) Lucas 1 114 19 51 (54) Malte 343 6

2 (4) Elias 1 018 18 52 (60) Sixten 327 6

3 (2) Oscar 1 010 18 53 (51) Ville 326 6

3 (3) William 1 010 18 54 (41) David 318 6

5 (5) Hugo 878 15 55 (56) Melker 312 5

6 (6) Alexander 837 15 56 (55) Joel 293 5

7 (12) Oliver 770 13 57 (50) Hampus 289 5

8 (11) Viktor 734 13 57 (61) Neo 289 5

9 (7) Erik 727 13 59 (57) Adrian 283 5

10 (15) Axel 715 12 59 (53) Samuel 283 5

11 (9) Filip 708 12 61 (73) Love 269 5

12 (10) Emil 705 12 62 (86) Milo 266 5

13 (7) Isak 691 12 63 (64) Josef 238 4

14 (16) Leo 684 12 64 (65) Jack 233 4

15 (13) Liam 681 12 65 (68) Mohammed 232 4

16 (24) Theo 675 12 66 (69) Wilhelm 229 4

17 (14) Anton 662 12 67 (57) Alex 223 4

18 (23) Melvin 619 11 68 (66) Daniel 221 4

19 (18) Albin 602 10 69 (63) Tim 220 4

20 (17) Gustav 597 10 70 (71) Valter 215 4

21 (25) Max 582 10 71 (76) Sigge 206 4

22 (22) Ludvig 556 10 72 (72) Vilgot 201 3

23 (27) Arvid 554 10 73 (67) Robin 198 3

24 (19) Edvin 544 9 74 (59) Marcus 197 3

24 (29) Vincent 544 9 75 (79) Vidar 173 3

26 (28) Viggo 541 9 76 (85) August 169 3

27 (31) Alvin 520 9 76 (78) Milton 169 3

28 (35) Wilmer 510 9 76 (69) Måns 169 3

29 (32) Adam 509 9 79 (77) Hannes 165 3

30 (21) Noah 488 8 79 (74) Maximilian 165 3

31 (34) Elliot 477 8 81 (88) Loke 163 3

32 (20) Simon 466 8 82 (98) Harry 158 3

33 (30) Jonathan 448 8 83 (80) Elis 157 3

34 (33) Kevin 440 8 84 (84) John 151 3

35 (37) Olle 434 8 85 (88) Aron 150 3

36 (43) Benjamin 428 7 86 (95) Hjalmar 149 3

37 (26) Linus 427 7 86 (81) Otto 149 3

38 (40) Carl 424 7 88 (Ny) Elton 148 3

39 (47) Alfred 422 7 88 (Ny) Mio 148 3

40 (39) Rasmus 418 7 90 (75) Fabian 142 2

41 (42) Gabriel 403 7 91 (100) Eddie 141 2

42 (62) Charlie 399 7 91 (93) Sam 141 2

42 (38) Jacob 399 7 93 (92) Svante 136 2

44 (49) Theodor 397 7 94 (Ny) Dante 130 2

45 (46) Nils 395 7 95 (96) Ali 128 2

46 (48) Leon 392 7 96 (97) Johannes 126 2

47 (36) Felix 391 7 97 (82) Mattias 122 2

48 (44) Sebastian 362 6 98 (86) Jesper 119 2

49 (52) Noel 358 6 99 (90) Dennis 118 2

50 (45) Casper 351 6 99 (Ny) Ruben 118 2

Källa: SCB Namnstatistik (www.scb.se/BE0001).

Statistiska centralbyrån 615


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25.7

Flicknamn år 2009

Most common names given to girls

Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som givits till flickor 2009. Namnen redovisas under den vanligaste stavningen, men

samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Rangordning

Rank

Namn

Name

Antal

bärare

Number

Per

1 000

Rangordning

2009 2008 2009 2008

Namn Antal

bärare

Per

1 000

1 (6) Alice 977 18 51 (39) Filippa 316 6

2 (1) Maja 870 16 52 (41) Freja 312 6

3 (4) Ella 810 15 53 (56) Signe 303 6

4 (2) Emma 798 15 54 (44) Tilda 298 5

5 (5) Elsa 772 14 55 (54) Siri 281 5

6 (7) Alva 771 14 56 (55) Lea 269 5

7 (3) Julia 741 14 57 (57) Stina 255 5

8 (8) Linnea 685 13 58 (58) Cornelia 240 4

9 (9) Wilma 668 12 59 (70) Inez 229 4

10 (14) Ebba 655 12 60 (75) Edith 211 4

11 (18) Molly 625 12 60 (61) Linn 211 4

12 (11) Nellie 616 11 62 (63) Mira 210 4

13 (10) Klara 593 11 63 (59) Jasmine 207 4

14 (17) Agnes 576 11 63 (68) Liv 207 4

15 (12) Ida 574 11 65 (78) Leia 205 4

16 (13) Elin 572 11 66 (64) Emmy 201 4

17 (22) Olivia 569 10 67 (60) Frida 200 4

18 (20) Emilia 556 10 68 (62) Lisa 199 4

19 (16) Isabelle 550 10 69 (96) Ellie 192 4

20 (15) Amanda 539 10 70 (68) Josefin 189 3

21 (26) Saga 512 9 71 (79) Svea 187 3

22 (21) Moa 509 9 72 (66) Rebecka 186 3

23 (24) Ellen 493 9 73 (66) Evelina 185 3

24 (29) Alma 484 9 74 (71) Ronja 176 3

25 (28) Matilda 479 9 75 (77) Kajsa 175 3

26 (19) Hanna 473 9 76 (72) Anna 172 3

27 (25) Nova 466 9 77 (90) Joline 171 3

28 (23) Sara 459 8 78 (75) Elina 164 3

29 (30) Alicia 458 8 79 (93) Elise 163 3

30 (27) Felicia 445 8 79 (86) Märta 163 3

31 (44) Stella 403 7 81 (79) Lina 161 3

32 (31) Tuva 398 7 82 (74) Hilda 160 3

33 (48) Astrid 396 7 83 (81) Iris 158 3

34 (33) Isabella 386 7 84 (73) Ingrid 151 3

34 (53) Meja 386 7 85 (87) Melissa 149 3

36 (46) Selma 384 7 86 (95) Livia 146 3

37 (35) Thea 368 7 87 (Ny) Vilda 145 3

38 (34) Elvira 365 7 88 (Ny) My 143 3

39 (52) Lilly 358 7 88 (85) Sofie 143 3

40 (37) Lovisa 356 7 90 (Ny) Malva 140 3

41 (32) Tindra 355 7 91 (Ny) Nicole 139 3

42 (47) Lova 345 6 92 (83) Victoria 138 3

43 (38) Nora 337 6 93 (81) Fanny 133 2

44 (50) Sofia 333 6 94 (Ny) Greta 132 2

45 (51) Ester 332 6 95 (89) Hedda 131 2

46 (36) Nathalie 331 6 96 (92) Alexandra 124 2

46 (49) Vera 331 6 96 (96) Maria 124 2

48 (43) Tilde 325 6 96 (Ny) Rut 124 2

49 (41) Tyra 322 6 99 (84) Miranda 123 2

50 (40) Emelie 321 6 100 (88) Johanna 122 2

Källa: SCB Namnstatistik (www.scb.se/BE0001).

616 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.8

Mansnamn 2009

Most common male names

Tabellen visar de 100 vanligaste förnamnen bland män och hur vanliga namnen är som tilltalsnamn den 31 dec. 2009. Olika

stavningar ingår i varje namn men namnen redovisas med sin vanligaste stavning.

Rang Namn Antal Därav som

tilltalsnamn

Rang Namn Antal Därav som

tilltalsnamn

Antal Andel (%) Antal Andel (%)

1 Erik 334 686 72 612 21,7 51 Patrik 51 146 35 014 68,5

2 Karl 334 619 83 141 24,8 52 David 50 927 30 472 59,8

3 Lars 235 706 101 382 43,0 53 Rickard 50 469 26 058 51,6

4 Anders 192 714 82 712 42,9 54 Viktor 48 826 29 730 60,9

5 Per 186 010 75 075 40,4 55 Christoffer 48 809 29 171 59,8

6 Johan 174 207 77 177 44,3 56 Roland 48 602 12 020 24,7

7 Mikael 171 734 79 257 46,2 57 Emil 48 372 27 009 55,8

8 Olof 156 756 17 535 11,2 58 Joakim 47 458 32 597 68,7

9 Nils 138 955 45 627 32,8 59 Tommy 47 037 29 457 62,6

10 Lennart 133 602 29 778 22,3 60 Vilhelm 45 753 3 855 8,4

11 Jan 130 649 66 470 50,9 61 Ingvar 44 867 7 525 16,8

12 Gustav 124 113 27 270 22,0 62 Claes 40 577 19 758 48,7

13 Hans 123 199 56 762 46,1 63 Roger 38 965 19 614 50,3

14 Gunnar 118 633 20 638 17,4 64 Filip 38 340 26 513 69,2

15 Sven 116 009 49 399 42,6 65 Kent 37 264 21 756 58,4

16 Peter 112 789 63 647 56,4 66 Ove 36 966 11 113 30,1

17 Bengt 101 224 54 159 53,5 67 Simon 35 400 28 156 79,5

18 Fredrik 99 355 54 755 55,1 68 Rune 35 137 11 631 33,1

19 Thomas 94 769 60 470 63,8 69 Kurt 34 919 20 247 58,0

20 Bo 90 765 45 872 50,5 70 Sebastian 34 721 20 422 58,8

21 Åke 89 827 19 493 21,7 71 William 34 664 17 575 50,7

22 Göran 87 181 28 227 32,4 72 Kenneth 33 355 16 827 50,4

23 Daniel 82 764 53 851 65,1 73 Anton 33 166 24 358 73,4

24 Christer 80 707 34 077 42,2 74 Gösta 32 623 8 503 26,1

25 Stefan 73 608 45 302 61,5 75 Jörgen 31 611 17 253 54,6

26 Magnus 73 575 41 939 57,0 76 Tobias 31 560 22 062 69,9

27 Andreas 72 993 45 352 62,1 77 Johannes 31 283 9 439 30,2

28 Martin 72 328 39 081 54,0 78 Emanuel 30 081 2 864 9,5

29 Oskar 72 200 32 423 44,9 79 Robin 27 924 22 342 80,0

30 Alexander 69 781 32 204 46,2 80 Jonathan 27 322 20 335 74,4

31 Bertil 69 688 15 373 22,1 81 Mohammed 26 997 16 019 59,3

32 Mats 69 047 46 305 67,1 82 Georg 26 973 4 607 17,1

33 Leif 68 708 39 952 58,1 83 Jakob 26 668 19 434 72,9

34 Arne 68 522 17 489 25,5 84 Sten 26 366 13 279 50,4

35 John 66 834 24 899 37,3 85 Börje 25 844 9 356 36,2

36 Ulf 65 392 35 566 54,4 86 Johnny 25 273 15 210 60,2

37 Mattias 65 281 41 024 62,8 87 Alf 24 991 11 927 47,7

38 Henrik 64 127 32 909 51,3 88 Bernt 24 641 13 749 55,8

39 Ingemar 63 564 9 144 14,4 89 Torbjörn 24 421 13 132 53,8

40 Björn 61 403 37 709 61,4 90 Allan 24 120 5 734 23,8

41 Stig 61 103 33 537 54,9 91 Hugo 23 473 11 376 48,5

42 Jonas 60 003 40 839 68,1 92 Dan 22 929 12 498 54,5

43 Kjell 57 418 33 943 59,1 93 Adam 22 050 16 925 76,8

44 Robert 56 782 27 833 49,0 94 Linus 21 839 18 061 82,7

45 Rolf 56 603 31 411 55,5 95 Elias 20 962 13 633 65,0

46 Axel 56 101 16 123 28,7 96 Henry 20 717 4 428 21,4

47 Niklas 54 192 39 951 73,7 97 Ola 20 683 9 772 47,2

48 Marcus 54 108 42 002 77,6 98 Jesper 20 391 17 162 84,2

49 Christian 53 677 26 057 48,5 99 Evert 20 234 2 853 14,1

50 Håkan 53 421 26 903 50,4 100 Jimmy 20 133 16 032 79,6

Källa: SCB Namnstatistik (www.scb.se/BE0001).

Statistiska centralbyrån 617


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25.9

Kvinnonamn 2009

Most common female names

Tabellen visar de 100 vanligaste förnamnen bland kvinnor och hur vanliga namnen är som tilltalsnamn den 31 dec. 2009. Olika

stavningar ingår i varje namn men namnen redovisas med sin vanligaste stavning.

Rang Namn Antal Därav som

tilltalsnamn

Rang Namn Antal Därav som

tilltalsnamn

Antal Andel (%) Antal Andel (%)

1 Maria 447 343 83 620 18,7 51 Anneli 40 176 25 019 62,3

2 Elisabeth 359 196 33 078 9,2 52 Britt 39 755 20 147 50,7

3 Anna 306 069 115 061 37,6 53 Sofie 39 356 17 290 43,9

4 Kristina 284 862 59 243 20,8 54 Astrid 39 017 16 349 41,9

5 Margareta 283 060 29 371 10,4 55 Rut 38 639 19 880 51,5

6 Eva 202 892 95 134 46,9 56 Caroline 38 447 21 737 56,5

7 Birgitta 176 083 41 990 23,8 57 Åsa 37 644 27 841 74,0

8 Karin 175 222 82 444 47,1 58 Kristin 37 539 11 490 30,6

9 Linnéa 161 821 25 522 15,8 59 Gun 36 967 23 165 62,7

10 Marie 139 755 41 486 29,7 60 Yvonne 36 898 17 170 46,5

11 Ingrid 121 966 55 526 45,5 61 Karolina 36 858 11 506 31,2

12 Marianne 106 053 28 645 27,0 62 Lisa 36 642 21 569 58,9

13 Sofia 93 954 31 347 33,4 63 Camilla 35 996 26 892 74,7

14 Kerstin 92 520 59 894 64,7 64 Agneta 35 823 18 892 52,7

15 Lena 85 668 59 322 69,2 65 Emelie 35 792 27 034 75,5

16 Helena 83 628 27 730 33,2 66 Madeleine 34 951 19 145 54,8

17 Inger 76 625 41 533 54,2 67 Erika 34 696 15 073 43,4

18 Katarina 73 301 29 562 40,3 68 Ingeborg 34 612 3 136 9,1

19 Sara 73 154 50 436 68,9 69 Inga 34 032 19 132 56,2

20 Johanna 71 096 34 081 47,9 70 Berit 33 894 21 702 64,0

21 Emma 68 719 46 577 67,8 71 Charlotte 33 054 12 702 38,4

22 Viktoria 68 411 13 117 19,2 72 Alice 32 595 14 072 43,2

23 Ingegerd 66 626 12 758 19,1 73 Amanda 32 587 21 589 66,3

24 Irene 64 223 13 679 21,3 74 Julia 32 162 24 126 75,0

25 Cecilia 64 022 23 301 36,4 75 Ann-Marie 32 036 17 315 54,0

26 Monica 63 679 38 743 60,8 76 Birgit 31 520 18 856 59,8

27 Ulla 62 915 42 151 67,0 77 Sandra 31 052 25 769 83,0

28 Susanne 62 231 37 786 60,7 78 Lovisa 30 963 10 309 33,3

29 Anita 61 998 28 216 45,5 79 Frida 29 587 20 147 68,1

30 Jenny 59 929 40 716 67,9 80 Rebecka 29 348 18 350 62,5

31 Therese 59 226 24 328 41,1 81 Märta 28 930 11 734 40,6

32 Viola 59 139 3 702 6,3 82 Britta 28 825 16 066 55,7

33 Elin 58 447 36 156 61,9 83 Charlotta 28 564 6 071 21,3

34 Carina 56 259 33 404 59,4 84 Ellinor 27 647 10 528 38,1

35 Gunilla 55 147 27 585 50,0 85 Jessica 27 538 22 755 82,6

36 Louise 54 341 15 647 28,8 86 Sonja 27 459 17 623 64,2

37 Hanna 53 340 35 693 66,9 87 Alexandra 26 632 13 173 49,5

38 Ann 52 648 25 362 48,2 88 Maj 26 103 14 577 55,8

39 Helen 51 811 22 871 44,1 89 Gunnel 26 066 15 995 61,4

40 Linda 51 376 38 418 74,8 90 Ann-Christin 25 006 15 715 62,8

41 Annika 49 057 38 836 79,2 91 Solveig 24 781 12 872 51,9

42 Malin 48 834 40 813 83,6 92 Lisbeth 23 974 13 485 56,2

43 Ida 47 305 26 139 55,3 93 Gerd 23 777 14 666 61,7

44 Barbro 46 582 27 315 58,6 94 Pia 23 491 17 556 74,7

45 Ulrika 45 664 21 717 47,6 95 Maja 23 365 17 313 74,1

46 Anette 43 505 27 666 63,6 96 Mona 23 059 16 371 71,0

47 Matilda 43 474 19 341 44,5 97 Emilia 22 853 10 678 46,7

48 Siv 42 240 27 296 64,6 98 Ellen 22 694 12 544 55,3

49 Josefin 42 144 22 811 54,1 99 Isabelle 22 527 12 820 56,9

50 Elsa 41 938 21 627 51,6 100 Ebba 22 329 14 249 63,8

Källa: SCB Namnstatistik (www.scb.se/BE0001).

618 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.10

Efternamn 2009

Most common family names

Tabellen visar de 100 vanligaste efternamnen och hur vanliga namnen är i befolkningen den 31 december 2009. Olika stavningar

ingår i varje namn men namnet redovisas med den vanligaste stavningen.

Rang Namn Antal Rang Namn Antal Rang Namn Antal

1 Johansson 262 473 35 Sandberg 17 832 69 Nordin 10 780

2 Andersson 261 415 36 Forsberg 16 721 70 Ström 10 761

3 Karlsson 231 583 37 Sjöberg 16 558 71 Hermansson 10 748

4 Nilsson 177 435 38 Håkansson 15 913 72 Sandström 10 747

5 Eriksson 151 856 39 Danielsson 15 893 73 Lund 10 647

6 Larsson 128 604 40 Engström 15 606 74 Åberg 10 456

7 Olsson 118 772 41 Wallin 15 540 75 Ekström 10 308

8 Persson 111 942 42 Eklund 15 388 76 Holmgren 10 279

9 Svensson 106 222 43 Lundin 15 230 77 Sundberg 10 260

10 Gustafsson 100 668 44 Gunnarsson 14 764 78 Hedlund 10 159

11 Pettersson 99 822 45 Fransson 14 719 79 Sjögren 9 956

12 Jonsson 76 086 46 Samuelsson 14 574 80 Hellström 9 918

13 Jansson 51 976 47 Holm 14 380 81 Dahlberg 9 915

14 Hansson 45 331 48 Bergman 14 180 82 Abrahamsson 9 823

15 Bengtsson 35 365 49 Björk 14 031 83 Martinsson 9 776

16 Jönsson 33 628 50 Vikström 14 024 84 Andreasson 9 711

17 Lindberg 27 564 51 Isaksson 13 931 85 Månsson 9 603

18 Jakobsson 27 133 52 Arvidsson 13 608 86 Öberg 9 560

19 Magnusson 27 098 53 Bergqvist 13 494 87 Falk 9 447

20 Olofsson 27 051 54 Holmberg 13 374 88 Blom 9 429

21 Lindström 25 333 55 Nyström 13 346 89 Ek 9 235

22 Lindgren 23 224 56 Claesson 13 075 90 Åkesson 9 187

23 Axelsson 23 142 57 Löfgren 12 840 91 Strömberg 9 155

24 Lindqvist 23 125 58 Söderberg 12 769 92 Jonasson 9 131

25 Lundberg 21 577 59 Mårtensson 12 754 93 Norberg 8 929

26 Bergström 21 420 60 Nyberg 12 710 94 Sundström 8 831

27 Berg 21 386 61 Blomqvist 12 680 95 Hansen 8 797

28 Lundgren 20 899 62 Nordström 12 259 96 Åström 8 785

29 Mattsson 20 485 63 Lundström 12 157 97 Holmqvist 8 767

30 Lundqvist 20 326 64 Pålsson 11 927 98 Ivarsson 8 729

31 Lind 19 555 65 Eliasson 11 872 99 Göransson 8 704

32 Berglund 19 485 66 Viklund 11 428 100 Sundqvist 8 702

33 Fredriksson 18 874 67 Björklund 11 371

34 Henriksson 17 936 68 Berggren 11 245

Källa: SCB Namnstatistik (www.scb.se/BE0001).

Statistiska centralbyrån 619


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25.11 Antal invånare per km2 i kommuner med störst resp. minst

trängsel 2010

Population density per sq. km. in most and least crowded

municipalities

Kommuner med störst trängsel

Most crowded municipalities

Invånare per km 2

Population density

per sq. km.

Kommuner med minst trängsel

Least crowded municipalities

Invånare per km 2

Stockholm 4 410 Arjeplog 0,25

Sundbyberg 4 331 Jokkmokk 0,29

Solna 3 452 Sorsele 0,37

Malmö 1 889 Åsele 0,73

Lidingö 1 425 Pajala 0,80

Järfälla 1 208 Storuman 0,84

Sollentuna 1 197 Vilhelmina 0,88

Danderyd 1 175 Härjedalen 0,93

Göteborg 1 126 Dorotea 1,04

Täby 1 039 Älvdalen 1,05

Nacka 922 Strömsund 1,16

Burlöv 876 Arvidsjaur 1,16

Huddinge 729 Gällivare 1,17

Tyresö 613 Kiruna 1,19

Partille 601 Berg 1,29

Upplands Väsby 513 Överkalix 1,31

Öckerö 474 Åre 1,42

Botkyrka 417 Bjurholm 1,90

Mölndal 411 Bräcke 2,00

Lomma 379 Malå 2,05

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101); Statistiska meddelanden MI 65 SM0201 (www.scb.se/MI0802);

Statistikdatabasen: Befolkning resp. Miljö; SCB:s Kommunarealregister.

620 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.12

Rang

#

Högst skattesats

Highest local tax rate

Kommun

Municipality

Högst och lägst skattesats 2010 samt högsta och lägsta skatteunderlag

enligt 2009 års taxering

Highest and lowest local tax rate and local tax base in municipalities

Skat-

tesats

i pro-

cent

Local

tax

rate

in per-

cent

Lägst skattesats

Lowest local tax rate

Rang Kommun Skat-

tesats

i pro-

cent

Högst skatteunderlag

Highest local tax capacity

Rang Kommun Kronor

per in-

vånare

SEK per

inhab-

itant

Lägst skatteunderlag

Lowest local tax capacity

Rang Kommun Kronor

per

invånare

1 Ragunda 34,17 1 Vellinge 28,89 1 Danderyd 313 423 1 Årjäng 129 988

2 Dals-Ed 34,09 2 Kävlinge 28,90 2 Lidingö 266 803 2 Bjurholm 135 207

3 Sollefteå 34,08 3 Örkelljunga 29,15 3 Täby 249 164 3 Eda 136 639

4 Härnösand 34,03 4 Solna 29,22 4 Nacka 225 597 4 Vilhelmina 138 817

5 Ånge 34,02 5 Staffanstorp 29,28 5 Sollentuna 222 328 5 Orsa 139 516

6 Ockelbo 33,97 6 Danderyd 29,30 6 Lomma 217 008 6 Haparanda 140 438

7 Bräcke 33,92 7 Ängelholm 29,43 7 Stockholm 211 872 7 Berg 140 590

8 Kramfors 33,83 8 Stockholm 29,58 8 Solna 210 989 8 Dals-Ed 140 673

9 Hofors 33,82 9 Lomma 29,63 9 Ekerö 209 171 9 Åsele 140 845

10 Vilhelmina 33,70 10 Täby 29,73 10 Vaxholm 209 157 10 Vansbro 141 075

11 Strömsund 33,67 11 Höganäs 30,12 11 Vellinge 208 181 11 Mellerud 141 635

12 Malå 33,65 12 Eslöv 30,13 12 Österåker 198 144 12 Åstorp 141 650

Norsjö 33,65 13 Hörby 30,17 13 Kungsbacka 196 538 13 Högsby 142 001

14 Smedjebacken 33,59 14 Linköping 30,25 14 Tyresö 196 190 14 Älvdalen 142 085

15 Ljusdal 33,57 Varberg 30,25 15 Nykvarn 194 149 15 Töreboda 142 870

Mora 33,57 16 Sollentuna 30,30 16 Järfälla 192 958 16 Bengtsfors 143 266

Nordanstig 33,57 17 Nacka 30,36 17 Värmdö 192 098 17 Tomelilla 143 273

18 Borlänge 33,55 18 Klippan 30,40 18 Sundbyberg 191 777 18 Örkelljunga 143 303

Nordmaling 33,55 19 Skurup 30,47 19 Mölndal 190 229 19 Torsby 143 449

Orsa 33,55 20 Burlöv 30,48 20 Knivsta 189 682 20 Bjuv 143 584

21 Berg 33,47 21 Halmstad 30,50 21 Salem 189 344 21 Ödeshög 143 763

22 Säter 33,45 Laholm 30,50 22 Vallentuna 189 107 22 Sunne 144 416

22 Älvdalen 33,45 Ystad 30,50 23 Upplands Väsby 188 830 23 Pajala 144 811

24 Vansbro 33,43 24 Helsingborg 30,60 24 Härryda 188 292 24 Gullspång 144 833

25 Härjedalen 33,42 25 Båstad 30,62 25 Partille 188 004 25 Borgholm 145 010

26 Bjurholm 33,40 26 Landskrona 30,63 26 Kiruna 187 775 26 Färgelanda 145 331

Dorotea 33,40 Svedala 30,63 27 Lerum 184 614 27 Övertorneå 145 402

Sorsele 33,40 28 Åstorp 30,68 28 Håbo 184 584 28 Sorsele 145 445

Storuman 33,40 29 Järfälla 30,73 29 Trosa 184 481 29 Klippan 145 556

Vindeln 33,40 30 Västerås 30,74 30 Gällivare 184 448 30 Hörby 145 590

Vännäs 33,40 31 Trelleborg 30,75 31 Tjörn 183 413 31 Bräcke 145 819

Åsele 33,40 Ydre 30,75 32 Hammarö 182 055 32 Strömsund 146 083

33 Gagnef 33,38 33 Sjöbo 30,81 33 Höganäs 181 859 33 Åre 146 204

34 Gullspång 33,37 34 Svalöv 30,88 34 Oxelösund 181 714 34 Nordanstig 146 325

35 Lycksele 33,35 35 Simrishamn 30,90 35 Kungälv 181 454 35 Torsås 146 635

36 Timrå 33,33 36 Partille 30,94 36 Öckerö 181 187 36 Ljusnarsberg 147 154

37 Hedemora 33,30 37 Perstorp 30,95 37 Stenungsund 181 146 37 Heby 147 448

38 Sundsvall 33,28 38 Lidingö 30,96 38 Kävlinge 180 374 38 Landskrona 147 545

39 Hagfors 33,25 39 Höör 30,97 39 Staffanstorp 179 588 39 Härjedalen 147 692

Lilla Edet 33,25 40 Hässleholm 31,00 40 Göteborg 179 179 40 Sjöbo 147 697

Munkfors 33,25 Kinda 31,00 41 Sigtuna 178 843 41 Munkfors 147 983

Storfors 33,25 Mjölby 31,00 42 Huddinge 178 145 42 Hultsfred 148 121

Torsby 33,25 Tomelilla 31,00 43 Sundsvall 177 582 43 Gotland 148 158

44 Bengtsfors 33,24 44 Falkenberg 31,02 44 Lund 177 409 44 Perstorp 148 295

45 Laxå 33,23 45 Vallentuna 31,08 45 Båstad 177 019 45 Filipstad 148 538

46 Kiruna 33,23 46 Kumla 31,10 46 Strängnäs 176 803 46 Malung-Sälen 148 559

47 Munkedal 33,21 Vadstena 31,10 47 Bollebygd 176 784 47 Åmål 148 742

48 Falun 33,20 48 Sundbyberg 31,13 48 Västerås 176 500 48 Sävsjö 148 833

Kristinehamn 33,20 49 Hylte 31,17 49 Upplands-Bro 176 159 49 Ljusdal 148 836

Ludvika 33,20 50 Söderköping 31,20 50 Uppsala 175 367 50 Malmö 148 910

Malung-Sälen 33,20

Källa: SCB Årsbok för Sveriges kommuner (www.scb.se/OE0114); Statistiska meddelanden, serie OE 18

(www.scb.se/OE0101); Sveriges statistiska databaser, Offentlig ekonomi.

Statistiska centralbyrån 621


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25.13

Nr

#

Kommuner rangordnade efter andel miljonärer, de 50 med

störst respektive minst andel 2007

Municipalities ranked by percentage of millionaires, 50 municipalities

with highest and lowest rank respectively

Kommuner med störst andel miljonärer 1

Municipalities with the highest percentage of millionaires

Kommun

Municipality

Totalt

Total

Andel

Percentage

Kvinnor

Women

Män

Men

Kommuner med minst andel miljonärer 1

Municipalities with the lowest percentage of millionaires

622 Statistiska centralbyrån

Nr

#

Kommun

Totalt

Andel

Kvinnor Män

1 0162 Danderyd 45,7 46,5 44,9 241 1881 Kumla 10,2 8,2 12,1

2 0160 Täby 41,6 42,1 41,1 242 1473 Töreboda 10,2 7,2 13,0

3 0186 Lidingö 38,9 39,2 38,6 243 2305 Bräcke 10,1 7,5 12,6

4 1233 Vellinge 38,9 38,1 39,6 244 2132 Nordanstig 10,1 7,7 12,4

5 1262 Lomma 38,2 37,7 38,7 245 1260 Bjuv 10,1 7,8 12,3

6 0182 Nacka 34,9 35,1 34,6 246 2084 Avesta 9,9 7,8 11,9

7 1278 Båstad 33,2 30,5 36,0 247 2462 Vilhelmina 9,8 6,7 12,8

8 1407 Öckerö 32,6 29,0 36,2 248 2085 Ludvika 9,8 7,8 11,9

9 0187 Vaxholm 32,5 31,7 33,4 249 2425 Dorotea 9,8 6,4 13,0

10 1427 Sotenäs 31,6 28,6 34,6 250 1446 Karlsborg 9,8 7,9 11,7

11 0163 Sollentuna 31,3 31,4 31,1 251 1783 Hagfors 9,7 7,7 11,6

12 1419 Tjörn 29,7 25,7 33,4 252 1861 Hallsberg 9,6 7,2 12,0

13 0125 Ekerö 29,0 27,8 30,2 253 2514 Kalix 9,6 6,8 12,2

14 0120 Värmdö 28,5 27,0 29,9 254 2513 Överkalix 9,6 6,2 12,7

15 0138 Tyresö 27,7 26,9 28,4 255 2260 Ånge 9,5 7,7 11,3

16 1384 Kungsbacka 27,6 25,8 29,4 256 2280 Härnösand 9,4 8,0 10,9

17 1284 Höganäs 27,3 26,0 28,6 257 2506 Arjeplog 9,4 6,9 11,8

18 1435 Tanum 26,4 21,0 31,7 258 2481 Lycksele 9,4 6,6 12,2

19 0180 Stockholm 26,4 26,6 26,1 259 1764 Grums 9,4 7,6 11,1

20 0184 Solna 26,0 26,4 25,5 260 1860 Laxå 9,3 7,3 11,3

21 0123 Järfälla 25,5 25,2 25,9 261 2313 Strömsund 9,2 6,2 12,2

22 1291 Simrishamn 25,2 22,0 28,5 262 2418 Malå 9,2 6,2 12,2

23 1230 Staffanstorp 25,0 22,9 27,1 263 2583 Haparanda 9,2 6,9 11,4

24 1401 Härryda 24,7 22,9 26,5 264 0319 Älvkarleby 9,2 7,1 11,2

25 1421 Orust 24,5 20,3 28,5 265 0642 Mullsjö 9,2 6,6 11,7

26 1402 Partille 24,2 23,3 25,2 266 1883 Karlskoga 9,1 7,8 10,4

27 0117 Österåker 24,2 22,8 25,6 267 2061 Smedjebacken 9,1 6,5 11,6

28 0885 Borgholm 24,2 20,7 27,8 268 2283 Sollefteå 9,0 7,2 10,8

29 0115 Vallentuna 23,8 23,1 24,5 269 1904 Skinnskatteberg 8,9 6,9 10,9

30 1281 Lund 23,5 23,6 23,3 270 2282 Kramfors 8,9 6,7 11,1

31 1481 Mölndal 23,3 22,3 24,2 271 2182 Söderhamn 8,9 7,3 10,5

32 1482 Kungälv 23,2 20,7 25,8 272 2584 Kiruna 8,8 6,6 10,9

33 2029 Leksand 23,2 20,3 26,3 273 1781 Kristinehamn 8,8 7,0 10,5

34 0188 Norrtälje 22,5 20,2 24,9 274 2505 Arvidsjaur 8,5 6,0 11,1

35 1441 Lerum 22,4 20,5 24,3 275 2582 Boden 8,5 6,7 10,4

36 0126 Huddinge 22,2 21,4 22,9 276 2262 Timrå 8,3 6,3 10,3

37 1263 Svedala 22,0 20,8 23,2 277 2560 Älvsbyn 8,3 6,3 10,3

38 1286 Ystad 21,9 20,5 23,5 278 1760 Storfors 8,2 6,8 9,6

39 1261 Kävlinge 21,8 19,4 24,2 279 2523 Gällivare 8,2 6,2 10,1

40 1292 Ängelholm 21,6 19,0 24,4 280 1907 Surahammar 8,1 5,9 10,2

41 1484 Lysekil 21,4 18,2 24,6 281 1763 Forshaga 8,0 6,1 9,9

42 0980 Gotland 21,4 19,0 23,9 282 1862 Degerfors 7,8 5,7 9,7

43 0380 Uppsala 21,3 21,0 21,6 283 1982 Fagersta 7,6 6,2 9,1

44 1383 Varberg 21,1 17,9 24,4 284 1762 Munkfors 7,6 5,9 9,3

45 1486 Strömstad 20,8 18,4 23,2 285 1962 Norberg 7,4 5,3 9,5

46 0330 Knivsta 20,6 18,8 22,4 286 2510 Jokkmokk 7,3 5,1 9,5

47 1381 Laholm 20,6 16,4 24,7 287 1863 Hällefors 7,3 5,8 8,8

48 0840 Mörbylånga 20,5 16,9 24,1 288 1782 Filipstad 7,2 5,5 8,9

49 1415 Stenungsund 19,9 17,2 22,5 289 2104 Hofors 7,2 5,9 8,5

50 1765 Årjäng 19,8 15,3 24,1 290 1864 Ljusnarsberg 7,2 6,2 8,1

1) Korrigerade uppgifter (mars 2010). Revised figures (March 2010).

Källa: SCB Förmögenhetsstatistik (www.scb.se/HE0104).


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.14

Rang

#

Läkarutbildning

Doctors

Kommun

Municipality

Kommuner med högsta antalet läkare, m.fl. utb.grupper i åldern

25–64 år per 10 000 inv. fördelade på boendekommun år 2009

Municipalities with the highest number of resident doctors and other

groups of educated people, aged 25–64, per 10 000 inhabitants

Antal

per

10 000

Num-

ber per

10 000

Juridisk högskoleutbildning

Persons with higher legal

education

(at least 3 years at university)

Rang Kommun Antal

per

10 000

Ekonomutbildning,

Högskoleutbildning

Persons with business

administration education

(at least 3 years at university)

Rang Kommun Antal

per

10 000

Civilingenjörsutbildning

Masters of Engineering

Rang Kommun Antal

per

10 000

1 Danderyd 182 1 Danderyd 213 1 Danderyd 610 1 Danderyd 424

2 Lund 174 2 Lidingö 169 2 Lidingö 459 2 Lund 373

3 Uppsala 120 3 Stockholm 115 3 Täby 347 3 Lomma 370

4 Umeå 113 4 Täby 109 4 Nacka 326 4 Täby 358

5 Solna 102 5 Nacka 104 5 Lomma 281 5 Sollentuna 329

6 Lidingö 102 6 Lomma 93 6 Stockholm 280 6 Solna 322

7 Lomma 99 7 Lund 89 7 Sollentuna 269 7 Mölndal 297

8 Eksjö 95 8 Solna 79 8 Solna 256 8 Linköping 296

9 Falun 89 9 Vellinge 77 9 Vellinge 231 9 Lidingö 284

10 Linköping 89 10 Vaxholm 74 10 Vaxholm 225 10 Härryda 276

11 Stockholm 84 11 Knivsta 72 11 Sundbyberg 204 11 Stockholm 237

12 Mölndal 76 12 Sollentuna 69 12 Ekerö 162 12 Göteborg 230

13 Nacka 72 13 Uppsala 63 13 Kungsbacka 161 13 Nacka 229

14 Göteborg 67 14 Malmö 56 14 Malmö 158 14 Partille 223

15 Hammarö 67 15 Sundbyberg 55 15 Värmdö 157 15 Sundbyberg 208

16 Skövde 66 16 Ekerö 51 16 Lund 157 16 Luleå 207

17 Täby 66 17 Värmdö 50 17 Göteborg 156 17 Ekerö 194

18 Östersund 65 18 Tyresö 49 18 Tyresö 140 18 Vaxholm 193

19 Örebro 63 19 Höganäs 48 19 Härryda 137 19 Kävlinge 189

20 Sollentuna 62 20 Göteborg 46 20 Hammarö 133 20 Kungsbacka 185

21 Mora 62 21 Staffanstorp 46 21 Partille 132 21 Västerås 184

22 Huddinge 60 22 Vallentuna 43 22 Mölndal 130 22 Staffanstorp 183

23 Västervik 58 23 Båstad 43 23 Kävlinge 130 23 Järfälla 182

24 Kalmar 57 24 Kungsbacka 39 24 Höganäs 129 24 Lerum 165

25 Malmö 57 25 Kävlinge 37 25 Helsingborg 128 25 Huddinge 155

26 Karlstad 56 26 Falun 36 26 Vallentuna 128 26 Salem 148

27 Partille 54 27 Huddinge 35 27 Österåker 127 27 Vallentuna 147

28 Vellinge 54 28 Österåker 35 28 Huddinge 125 28 Malmö 140

29 Uddevalla 54 29 Helsingborg 35 29 Järfälla 123 29 Knivsta 137

30 Halmstad 52 30 Partille 34 30 Karlstad 122 30 Kungälv 137

31 Hudiksvall 52 31 Järfälla 34 31 Knivsta 121 31 Stenungsund 136

32 Vaxholm 51 32 Umeå 33 32 Växjö 120 32 Vellinge 135

33 Kristianstad 50 33 Jönköping 33 33 Staffanstorp 118 33 Österåker 132

34 Växjö 49 34 Mölndal 32 34 Västerås 118 34 Tyresö 129

35 Knivsta 48 35 Härryda 31 35 Älmhult 118 35 Uppsala 129

36 Salem 48 36 Karlstad 31 36 Lerum 115 36 Ludvika 126

37 Karlskrona 47 37 Svedala 30 37 Uppsala 115 37 Trollhättan 118

38 Varberg 47 38 Salem 29 38 Luleå 112 38 Finspång 114

39 Ekerö 47 39 Lerum 29 39 Jönköping 106 39 Upplands Väsby 113

40 Sundbyberg 46 40 Sundsvall 28 40 Salem 106 40 Höganäs 111

41 Värnamo 45 41 Eslöv 28 41 Linköping 106 41 Värmdö 100

42 Härryda 45 42 Sigtuna 28 42 Umeå 102 42 Södertälje 97

43 Sundsvall 45 43 Nyköping 28 43 Upplands Väsby 100 43 Nykvarn 95

44 Västerås 45 44 Strängnäs 27 44 Östersund 99 44 Upplands-Bro 95

45 Kungsbacka 44 45 Burlöv 27 45 Sigtuna 98 45 Burlöv 94

46 Jönköping 43 46 Örebro 27 46 Åre 96 46 Helsingborg 93

47 Luleå 42 47 Härnösand 26 47 Örebro 96 47 Hammarö 92

48 Helsingborg 42 48 Luleå 26 48 Halmstad 93 48 Sandviken 92

49 Vänersborg 41 49 Upplands-Bro 26 49 Båstad 93 49 Norrköping 92

50 Gävle 41 50 Östersund 26 50 Sundsvall 88 50 Strängnäs 91

De 25 lägst placerade

kommunerna har alla

mindre än 7 läkarutbil-

dade per 10 000 inv.

Källa: SCB Utbildningsregistret.

De 25 lägst placerade

kommunerna har alla

mindre än 5 personer

med juridikutbildning

per 10 000 inv.

De 25 lägst placerade

kommunerna har alla

mindre än 25 ekonom-

utbildade per10 000 inv.

De 25 lägst placerade

kommunerna har alla

mindre än 13 civilingen-

jörer per10 000 inv.

Statistiska centralbyrån 623


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25.15

Nr

#

Kommuner med störst resp. minst andel invånare 65 år och

äldre 2009

Municipalities with the highest/lowest number of inhabitants aged

65–

Kommuner med störst andel invånare i åldern 65–

Municipalities with the highest percent

Kommun

Municipality

Län

County

Procent

Percent

Kommuner med minst andel invånare i åldern 65–

Municipalities with the lowest percent

624 Statistiska centralbyrån

Nr

#

Kommun

Municipality

Län

County

Procent

Percent

1 Pajala Norrbottens 30,4 266 Salem Stockholms 14,9

2 Överkalix Norrbottens 29,4 267 Upplands Väsby Stockholms 14,8

3 Dorotea Västerbottens 29,0 268 Habo Jönköpings 14,8

4 Bjurholm Västerbottens 29,0 269 Tyresö Stockholms 14,8

5 Åsele Västerbottens 28,4 270 Svedala Skåne 14,8

6 Borgholm Kalmar 27,9 271 Göteborg Västra Götalands 14,7

7 Simrishamn Skåne 27,7 272 Sollentuna Stockholms 14,5

8 Munkfors Värmlands 27,7 273 Sigtuna Stockholms 14,5

9 Sorsele Västerbottens 27,6 274 Uppsala Uppsala 14,3

10 Rättvik Dalarnas 27,3 275 Ekerö Stockholms 14,2

11 Ragunda Jämtlands 27,1 276 Stockholm Stockholms 14,1

12 Hagfors Värmlands 26,8 277 Lund Skåne 14,0

13 Båstad Skåne 26,7 278 Umeå Västerbottens 14,0

14 Hällefors Örebro 26,6 279 Nacka Stockholms 13,9

15 Övertorneå Norrbottens 26,6 280 Härryda Västra Götalands 13,8

16 Ljusnarsberg Örebro 26,6 281 Haninge Stockholms 13,5

17 Storuman Västerbottens 26,4 282 Nykvarn Stockholms 13,5

18 Vadstena Östergötlands 26,1 283 Vallentuna Stockholms 13,5

19 Tingsryd Kronobergs 26,0 284 Håbo Uppsala 13,4

20 Sotenäs Västra Götalands 26,0 285 Sundbyberg Stockholms 13,3

21 Härjedalen Jämtlands 25,9 286 Upplands-Bro Stockholms 13,2

22 Torsby Värmlands 25,8 287 Värmdö Stockholms 12,9

23 Strömsund Jämtlands 25,7 288 Botkyrka Stockholms 12,4

24 Bengtsfors Västra Götalands 25,7 289 Huddinge Stockholms 12,2

25 Filipstad Värmlands 25,6 290 Knivsta Uppsala 11,3

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101).

25.16

Nr

#

Spelform

Form

De 20 största spelen och lotterierna, rangordnade efter

omsättning 2009

Most popular forms of betting and lotteries by turnover

Aktör

Actor

Omsättning, milj. kr

Turnover SEK m

1 Jack och Miss Vegas Svenska spel 7 464

2 V75 ATG 4 744

3 Triss Svenska spel 3 294

4 Lotto Svenska spel 2 881

5 Oddset Svenska spel 2 414

6 Postkodlotteriet Folkspel 2 110

7 Dagens Dubbel ATG 1 824

8 Vinnare/Plats ATG 1 659

9 Keno Svenska spel 1 392

10 Bingo Bingohallar (ca 100) 1 282

11 Casino Cosmopol Svenska spel 1 198

12 V65 ATG 1 180

13 V64 ATG 966

14 Tvilling ATG 894

15 Joker Svenska spel 857

16 Bingolotto Folkspel 722

17 Stryktipset Svenska spel 693

18 Restaurangkasinospel Kasinoanordnare (ca 200) 540

19 Miljonlotteriet IOGT-NTO 506

20 Kombilotteriet SAP 416

Källa: Lotteriinspektionen (www.lotteriinsp.se).


Statistisk årsbok 2011 Tio-i-topp

25.17

Yrkeskod

(SSYK) 1

Yrke

Occupation

Yrken med högst genomsnittlig månadslön 2009

Occupations with highest average salary

Månadslön, kr

Salary SEK

3411 Värdepappersmäklare 86 500

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 73 700

1237 Forsknings- och utvecklingschefer 60 700

1110 Högre ämbetsmän och politiker 59 400

1225 Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 57 400

1233 Försäljnings- och marknadschefer 55 400

2221 Läkare 54 200

1232 Personalchefer 53 500

1234 Reklam- och pr-chefer 53 300

1231 Ekonomichefer och administrativa chefer 53 200

3144 Flygledare 53 100

1236 It-chefer 52 000

1239 Övriga chefer inom specialområden 51 400

1120 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 49 600

1315 Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 49 100

1223 Driftchefer inom byggverksamhet 47 400

2421 Advokater och åklagare 47 400

2422 Domare 47 300

1229 Övriga drift- och verksamhetschefer 46 800

1235 Inköps- och distributionschefer 46 500

1) Standard för svensk yrkesklassificering 1996. Swedish Standard Classification of Occupations.

Källa: Medlingsinstitutet och SCB, Lönestrukturstatistik (www.scb.se/AM0110).

25.18

Yrkeskod

(SSYK) 1

Yrke

Occupation

Yrken med lägst genomsnittlig månadslön 2009

Occupations with lowest average salary

Månadslön, kr

Salary SEK

6129 Övriga djuruppfödare och djurskötare 18 400

5223 Kaféföreståndare 18 800

5224 Kioskföreståndare 18 800

9210 Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 19 000

9130 Köks- och restaurangbiträden 19 100

9190 Övriga servicearbetare 19 200

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 19 400

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 19 500

8263 Symaskinoperatörer 19 800

5131 Barnskötare m.fl. 19 900

6121 Husdjursuppfödare och husdjursskötare 20 400

8264 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 20 400

7412 Bagare och konditorer 20 500

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar 20 600

6111 Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 20 900

4140 Biblioteksassistenter m.fl. 21 100

6113 Trädgårdsanläggare m.fl. 21 100

6112 Trädgårdsodlare 21 200

5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. 21 400

7431 Skräddare, modister och ateljésömmerskor 21 400

1) Standard för svensk yrkesklassificering 1996. Swedish Standard Classification of Occupations.

Källa: Medlingsinstitutet och SCB, Lönestrukturstatistik (www.scb.se/AM0110).

Statistiska centralbyrån 625


Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011

25.19

Temperatur Temperature

Rekord i väder

Weather records

Högsta uppmätta temperatur under resp. månad

Highest temperature during each month

Månad

Month

C o Plats

Place

Landskap

County

Datum

Date

Januari 12,4 Allgunnen Småland 1973-01-05

Februari 16,5 Västervik Småland 1961-02-18

16,5 Ölvingstorp Småland 1961-02-18

Mars 22,2 Oskarshamn Småland 1968-03-30

22,2 Sandbäckshult Småland 1968-03-30

April 29,0 Genevad Halland 1993-04-27

Maj 32,5 Kristianstad Skåne 1892-05-27

32,5 Kalmar Småland 1892-05-28

Juni 38,0 Målilla Småland 1947-06-29

Juli 38,0 Ultuna Uppland 1933-07-09

Augusti 36,8 Holma Östergötland 1975-08-09

September 29,1 Stehag Skåne 1975-09-01

Oktober 24,5 Oskarshamn Småland 1995-10-09

November 18,4 Ugerup Skåne 1968-11-02

December 13,7 Simrishamn Skåne 1977-12-24

Lägsta uppmätta temperatur under resp. månad

Lowest temperature during each month

Månad

Month

C o Plats

Place

Landskap

County

Datum

Date

Januari -49 Karesuando Lappland 1999-01-27

-49 Vuoggatjålme Lappland 1951-01-01

Februari -52,6 Vuoggatjålme Lappland 1966-02-02

Mars -45,8 Vuoggatjålme Lappland 1971-03-04

April -36,5 Karesuando Lappland 1916-04-06

Maj -24,1 Fjällnäs Härjedalen 1981-05-03

Juni -12,9 Vassitjåkko Lappland 1907-06-02

Juli -5 Funäsdalen Härjedalen 1888-07-22

-5 Funäsdalen Härjedalen 1893-07-14

Augusti -8,5 Nikkaluokta Lappland 1959-08-31

September -15,2 Brännberg Norrbotten 1939-09-29

Oktober -31,5 Myrheden Västerbotten 1968-10-28

November -43 Vittangi Lappland 1890-11-24

December -48,9 Hemavan Lappland 1978-12-30

Nederbörd Precipitation

Största dygnsnederbörd under resp. månad

Most precipitation during a day in each month

Största månadsnederbörd

Most precipitation during each month

Månad mm Plats Landskap Datum mm Plats Landskap År

Januari 104 Katterjåkk Lappland 10:e 2002 429 Jormlien Jämtland 1989

Februari 85 Joesjö Lappland 16:e 1976 311 Gråsjön Jämtland 1943

Mars 90 Joesjö Lappland 19:e 1966 312 Gånälven Jämtland 1938

April 78 Härnösand Ångermanland 8:e 1959 308 Sandnäs Jämtland 1943

Maj 93 Öxabäck Västergötland 21:a 1931 209 Tåsan Värmland 1997

Juni 187 Härnösand Ångermanland 18:e 1908 278 Klövsjö Jämtland 1987

Juli 198 Fagerheden Norrbotten 28:e 1997 333 Bäckaskog Skåne 1959

Augusti 189 Råda Värmland 4:e 2004 356 Åsnorrbodarna Hälsingland 1986

September 141 Hemse Gotland 2:a 1913 301 Höglekaredalen Jämtland 1984

Oktober 127 Söderhamn Hälsingland 15:e 1992 330 Dingle Bohuslän 1967

November 83 Ryningsnäs Småland 12:e 1910 292 Östmark Värmland 2000

December 122 Riksgränsen Lappland 14:e 1909 373 Björkede Jämtland 1975

Största årsnederbörden 1 866 Mollsjönäs Västra Götaland 2008

Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI (www.smhi.se).

626 Statistiska centralbyrån

More magazines by this user
Similar magazines