Briggenbladet 2-2009 - Fastighets AB Briggen

briggen.se

Briggenbladet 2-2009 - Fastighets AB Briggen

lÄSvÄRt oM

CoRpoRatE SoCIal

RESpoNSIBIlItY

Underlag för reflekterande diskussioner

om företagets roll och

ansvar i samhället. Teoretisk diskussion

varvad med praktiska exempel

från företags och organisationers

arbete på området.

Teoretisk och praktisk genomgång

av vad CSR är och hur det används

som värdeskapande verktyg av allt

fler företag. Svenska exempel.

Per Grankvists bok innehåller över

hundra konkreta exempel på hur

små och stora företag gjort för att

förena hållbarhet och lönsamhet.

Att engagera sig i samhällsfrågor blir allt viktigare för företagare. Idag är

företag och organisationer i allt större utsträckning utsatta för granskning

och värdering från såväl intressegrupper som från enskilda konsumenter.

På diskussionsforum och i sociala medier kan en vara, tjänst eller ett helt

företag snabbt dissas eller hissas.

Corporate Social Responsibility, CSR, ett begrepp med rötter i 1960- och 70-talets

USA fungerar idag som en vedertagen term i stora delar av världen, även om försök

att omvärdera och vidga betydelsen gjorts och görs. I Sverige väljer vi ofta att tala

om samhällsansvar eller samhällsengagemang.

När Rädda Barnen för ett par år sedan gjorde en Corporate Social Resposibility-

undersökning bland 500 av Sveriges största bolag visade det sig att nära 70 procent

planerade att öka sina insatser på området. Högst rankades klimatfrågan, följt av att

vara en bra arbetsgivare och strax därefter jämställdhet. Bland förklaringarna till det

ökade intresset för samhällsfrågor märks att det helt enkelt går att tjäna pengar på ett

ökat ansvarstagande. IBM talar på sin hemsida om att ”Goda intentioner kan bli goda

affärer” och konstaterar att ett tydligt samhällsansvar är ett sätt att locka till sig och

behålla de största talangerna. Bakom den snabba förändringen på det här området

ser företaget två faktorer; klimatförändringen och Internet.

Etik och moral är alltså allt viktigare i kampen om konsumenterna – och den etiske

konsumenten – med förmåga att syna dina varor och tjänster, ja hela din verksamhet,

dina leverantörers och partners, är på snabb tillväxt.

Att utveckla strategier och på sikt göra något konkret på det här området kan alltså

löna sig. Mer matnyttigt om CSR på företgsnätverket CSR Swedens hemsida,

csrsweden.se, eller varför inte fördjupa dig i ny litteratur på området.

Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i EU-kommissionens

vitbok 2002: ”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen

aRBEtSMIljö

föreskriver.”Man kan säga att ansvarstagandet omfattar följande områden i ett modernt företag:

EkonoMi – Lönsamhet på lång sikt

MiLjö – klimatpåverkan, Biologisk mångfald, Gifter

SoCiALT – Samhällspåverkan, Produktansvar

ETiSkT – Arbetsförhållanden, Mänskliga rättigheter

07

More magazines by this user
Similar magazines