Regionnätstariffer 2012 - Vattenfall

vattenfall.se

Regionnätstariffer 2012 - Vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB

Regionnätstariffer 2012

Vattenfall Eldistribution


Tillämpningsbestämmelser i sammandrag

1. I anslutningspunkt där uttag av el sker skall prissättning ske enligt normaltariff för uttag,

alternativt i vissa fall enligt tariff för frånkopplingsbar elpanna. I anslutningspunkt där

inmatning av el sker skall prissättning ske enligt särskild tariff.

2. Vattenfall Eldistributions regionnät är uppdelat i tre tariffområden. Norrbotten, Mellersta

Norrland och Södra tariffområdet. Prisskillnaden mellan områdena beror endast av Svenska

Kraftnäts differentierade stamnätstariff.

3. Tariffnivå L1 avser anslutning till regionalt 130 –70 kV-nät.

Tariffnivå T1 avser anslutning till 50–30 (20) kV i stationer med transformering

från 130 –70 kV.

Tariffnivå L2 avser anslutning till regionalt 50 –20 kV-nät.

Tariffnivå T2 avser anslutning till 20–6 kV i stationer med transformering

från 50 –20 kV.

Tariffnivå T12 avser anslutning till 20(10)–6 kV i stationer med transformering från

130 –70 kV.

Tariffnivå T13 avser anslutning till 50–30 (20) kV i stationer med transformering

från 400 –220 kV.

Tariffnivå X avser att vara ett högkostnadsskydd för mindre kunder.

4. Kund vid tariffnivå L1 och T1 får välja tariff L2 eller X utan extra avgift.

Kund vid tariffnivå L2 och T2 får välja tariff X utan extra avgift.

Kund vid tariffnivå T12 får välja T2 eller X utan extra avgift.

Kund vid tariffnivå T13 får välja T1, L2 eller X utan extra avgift.

Kund vid L2 får välja T1 mot extra avgift av 1 000 kkr/år och 25 kr/kW, år i årseffektavgift.

Kund vid T2 får välja T12 mot extra avgift av 1 400 kkr/år och 34 kr/kW, år i årseffektavgift.

5. Tariff L1 och T13 medger 15 procent fri uttagsrätt av reaktiv effekt, tariff T1 och T12

medger 25 procent och tarifferna L2, T2 och X medger 50 procent. Den fria uttagsrätten

anges som procent av abonnerad årseffekt.

6. Årseffektavgift baseras på abonnerad effekt som skall anges i förväg. Utnyttjad årseffekt

definieras som medelvärdet av årets två högsta värden från skilda månader.

7. Fast avgift, fackavgift och årseffektavgift erläggs per anslutningspunkt med en tolftedel

per månad.

Energiuttaget uppmäts och överföringsavgift erläggs månadsvis per anslutningspunkt.

8. Prissättning av inmatning av el består av en särskild tariff som avser regionnätskostnader.

Därtill tillkommer eventuell fackavgift och avgift för uppsamlingsnät för vindkraft, kundens

andel av kostnader till stamnätet samt ersättningar enligt ellagen för effekt och energi.

9. Anslutningsavgift kan bli aktuell om kund begär ändrad anslutning i något avseende.

10. I övrigt gäller de fullständiga tillämpningsbestämmelserna samt de allmänna avtalsvillkoren.

11. Här beskrivna tariffer tillämpas från och med 2012-01-01. Samtliga avgifter är angivna

exklusive mervärdesskatt (moms) och myndighetsavgifter.

12. Prövning av avgifter och övriga villkor kan enligt ellagen göras av Energimarknadsinspektionen.


2012 års regionnätstariff

Normaltariff för uttag

130 kV 70 kV 40 kV 20–30 kV 10 kV

Fackavgift 230 200 120 30 25 kkr/år

Norrbottens tariffområde L1 T1 L2 T2 T12 T13 X

Fast avgift 385 1085 75 260 1115 25 kkr/år

Årseffektavgift 141 156 298 321 156 321 kr/kW, år

Överföringsavgift hela året -1,7 -1,4 -0,5 0,1 -1,0 3,0 öre/kWh

Mellersta Norrlands tariffområde L1 T1 L2 T2 T12 T13 X

Fast avgift 385 1085 75 260 1115 1650 25 kkr/år

Årseffektavgift 146 161 302 327 161 60 327 kr/kW, år

Överföringsavgift hela året -0,7 -0,4 0,4 1,0 -0,1 -1,0 3,9 öre/kWh

Södra tariffområdet L1 T1 L2 T2 T12 T13 X

Fast avgift 385 1085 75 260 1115 1650 25 kkr/år

Årseffektavgift 167 182 323 347 182 82 347 kr/kW, år

Överföringsavgift hela året 1,9 2,2 3,1 3,6 2,5 1,6 6,5 öre/kWh

Tariff för uttag frånkopplingsbara elpannor

10 MW

Kund tillhandahåller

mätserien

Mätavgift 10 15 2,4 kkr/år

Norrbottens tariffområde L1 T1 L2 T2 T12 T13

Överföringsavgift hela året -1,0 -0,3 1,4 2,7 0,7 öre/kWh

Mellersta Norrlands tariffområde L1 T1 L2 T2 T12 T13

Överföringsavgift hela året 0,0 0,7 2,3 3,6 1,6 -0,5 öre/kW, år

Södra tariffområdet L1 T1 L2 T2 T12 T13

Överföringsavgift hela året 2,6 3,3 5,0 6,2 4,2 2,1 öre/kW, år

Ledvis punkttariff

400–220 kV

Tariff för inmatning

400–220 kV 50–20 kV

130–70 kV

T13

20–6 kV

T12

50–20 kV 50–20 kV 20–6 kV

L1 T1

L2 T2

Samtliga tariffområden PL1 PT1 PL2 PT2 PT12

Mätavgift 35 35 25 25 35 kkr/år

Fast avgift 350 1050 50 235 1080 kkr/år

Årseffektavgift 0 15 0 5 15 kr/kW

Avståndsberoende avgift 0,98 0,98 1,77 1,77 0,98 kr/kW, km, år


Vattenfall Eldistribution AB

Box 6013, 171 06 Solna

Frågor besvaras av

Regionnät Kundrelationer

Stockholm 08-687 30 00

Trollhättan 0520-880 00

Luleå 0920-770 00

info@vattenfall.com

www.vattenfall.com

More magazines by this user
Similar magazines