Mäns våld mot kvinnor

valdmotnara.se

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor

Jackson Katz

Sammanfattning av forskaren och föreläsaren Jackson Katz seminarium för

chefer och ledare i Norrbotten, på Hotell Nordkalotten i Luleå 27 oktober 2009.


“Varmt välkommen till en

konferens jag innerligt önskar att

vi inte skulle behöva ha...”

- “Mäns våld är en fråga för män och det är bara män som på allvar kan göra något åt det.” Det var

amerikanska forskaren Jackson Katz huvudbudskap på seminariet som lockade 170 deltagare till Hotell

Nordkalotten i Luleå 27 oktober 2009. Seminariet arrangerades av Landstinget, Kommunförbundet,

Polisen och Länsstyrelsen i Norrbottens län och riktade sig till chefer och ledare inom både offentlig,

privat och ideell sektor. Syftet var att öka kunskaperna om hur vi ska få mäns våld att upphöra.

Johan Antti, länsråd på

Länsstyrelsen i Norrbottens

län hälsade välkommen till

seminariet ”Mäns våld mot

kvinnor”.

- Varmt välkommen till en

konferens jag innerligt önskar

att vi inte skulle behöva ha,

började han och konstaterade

att verkligheten ser ut som

den gör.

- Vi i Norrbotten måste kunna

erbjuda ett samhälle som präglas av trygghet. I det samhället

finns ingen plats för våld, påpekade han.

- Även om den här dagen är viktig för att få ökad inspiration

och kunskap om hur både män och kvinnor kan minska

mäns våld, så är det i morgon, nästa dag och de kommande

veckorna som är de viktigaste för hur framgångsrikt vårt

arbete med att skapa ett tryggt samhälle för alla blir. Genom

att öppna för diskussioner, kan vi skapa opinion och förändra.

Varje arbetsplats är en arena för diskussion. Vi måste

använda dem, avslutade han.

Mäns våld är en fråga för män

Jackson Katz berättade kort inledningsvis att han sina

personliga skäl till varför han engagerat sig i mäns våld mot

kvinnor. Men det han har kommit fram till via sina studier

och forskning, och som han nu skulle berätta mer om under

dagen, är att mäns våld är en fråga för män och att det bara

är män som på allvar kan göra något åt det.

- Men hur får vi då fler män att bli delaktiga i att minska

våldet, undrade han retoriskt.

En fråga för män, synen på manlighet

- För det första måste vi alla förstå att det här är en fråga för

män. I grund och botten handlar om den manliga normen

och synen på manlighet, konstaterade Jackson.

Jackson Katz

Jackson Katz är en före detta all-star amerikansk

fotbollsspelare som blev den förste man att avlägga examen

i Women Studies vid University of Massachusetts Amherst.

Under sina doktorandstudier vid Harvard Graduate School of Education

University fokuserade han sin forskning på social construction of violent

masculinities through sports and media. I dag är han verksam vid

University of California, Los Angeles, UCLA.

www.jacksonkatz.com

2


“Den dag då ingen

reagerar på att en

man pratar om

dessa frågor på en

konferens...

- då har vi

antagligen kommit

någon vart.”

- Vi måste inse att det vi, slarvigt och felaktigt, kallar för

kvinnovåld inte är en fråga för kvinnor utan för män. Det

handlar om mäns våld mot kvinnor. Att benämna det rätt är

nödvändigt om vi på allvar ska kunna se vad som är problemet

och göra något åt det.

Kritiskt ifrågasätta hur vi tänker

- Vi behöver helt enkelt ett paradigmskifte. Vi måste kritiskt

ifrågasätta hur vi tänker idag, hur vi ser på våld och dess orsaker

och vad vi behöver göra för att få slut på det, fortsatte

Jackson. Ett litet exempel handlar om att vi behöver sluta se

på män som aktivt arbetar mot våld som ”snälla män som

hjälper kvinnor”, förklarade han.

- Hittills har det varit kvinnligt ledarskap som har gjort att

det finns de stödfunktioner som finns idag inom våldsområdet

– och det är bra, konstaterade han.

- Men om vi vill lösa problemet måste vi jobba med kärnan

och det är manligheten i sig och hur den hänger ihop med

våld.

Språket osynliggör män

Jackson visade med några enkla texter och språkövningar

hur viktigt språket är för att osynliggöra eller synliggöra

fakta. I en, vid första anblicken, helt objektiv artikel om

våldsproblemet i samhället kunde han visa att brottslingar

“Passiv verbform används för

att dölja mäns ansvar “

avkönas, när de är män, medan offrets kön framhålls. Män

får andra benämningar som till exempel partner, förövare

eller lärare, men när kvinnor gör något framhålls alltid deras

kön.

Kvinnor beskrivs i passiv verbform, ”blev våldtagen” och

“blev slagen”. Detta flyttar fokus från brottslingen till offret.

- Det handlar om politik. Passiv verbform används för att

dölja mäns ansvar, förklarade Jackson. Vi sätter offret som

subjekt. Jämför följande sätt att uttrycka sig: John slår Mary.

– Mary blev slagen av John. – Mary blev slagen. - Mary

blev misshandlad. -

Mary är en misshan-

dlad kvinna.

- Hela vår kognitiva

värld går ut på

att skylla på offret;

hur var hon klädd,

varför gick hon med

honom, varför umgås

hon med en sådan idiot?

“Hela vår kognitiva

värld går ut på att

skylla på offret... “

- Att fråga frågor om Mary hjälper oss inte att lösa problemet.

Frågorna handlar om John, varför slår han?, menade

Jackson.

Mäns makt har gjorts osynlig

- Den dominerande gruppen i ett samhälle har en förmåga att

se till att den anses normal och därför aldrig granskas, utan

är osynlig, förklarade Katz och exemplifierade.

- När folk hör ordet kön tänker de på kvinnor! I USA när

man pratar om ras, så tänker man på afroamerikaner. När

man säger sexuell läggning tänker människor på bögar eller

bisexuella.

- Mäns makt har gjorts osynlig. Män har bland annat med

hjälp av språket sett till att man inte pratas om. Läser man

tidningar och faktatexter ser du knappt att män är delaktiga.

Utövaren sätts inte i fokus, utan offret, som om det är offrets

fel.

3


Skolskjutningarna - inga flickor bakom vapnen

- I USA har vi haft flera skolskjutningar, påminde Jackson,

med många offer. Debatten hemma handlar om: ”Ungdomar

som dödar ungdomar”, ”Vad är det med dagens unga människor,

varför dödar de varandra på detta sätt?”.

-Faktum är dock att inte en enda av dessa skolskjutningar

har genomförts av flickor, fortsatte han. Om det hade varit

enbart flickor som skjutit, tror ni då att vi skulle ha sagt

”dagens ungdomar”? Nej, då skulle debatten lyda: ”Vad har

dagens unga flickor för problem?”.

Jackson konstaterade att det är otroligt att vi inte lär ut bättre

hur viktigt språket är och hur det kan användas. Journalister,

journalistutbildningar och skolväsendet över huvudtaget, har

ett enormt ansvar.

Måste se det institutionella

- Vi måste se det institutionella, vad pågår i vårt samhälle

just nu som gör att så

många män och pojkar

misshandlar kvinnor och

varandra, inte bara fundera

över det specifika fallet

och just den mannens

bakgrund. Ska vi ändra

antalet våldsfall dramatiskt

då måste vi se på

hur samhällets olika delar

kan göra något åt detta,

förtydligade Jackson.

“Att våga säga: mäns våld mot kvinnor,

är ett politiskt ställningstagande. “

- Vilka sitter på nyckel-

Jackson Katz

Lisa Lindström, Länsstyrelsen, en av huvudarrangörerna, presenterade Jackson Katz för publiken. Jackson vill inledningsvis också veta mer om några av dem som

var på plats som åhörare och flera tog till orda och berättade samt ställde frågor under hela dagen.

rollerna för att verkligen kunna förändra faktorer som

påverkar vårt samhälle?

Bibehålla eller skaffa sig maktövertag

- Våld handlar i de flesta fall om att bibehålla ojämlikhet

eller skaffa sig maktövertag, individuellt eller i ett större

perspektiv! Att våga säga ”mäns våld mot kvinnor” är ett

politiskt ställningstagande. Då har vi sett vems problemet är.

Män kan påverka andra män mer än kvinnor kan

- Vi behöver fler män som säger de saker som kvinnor sagt

i flera år, bland annat för att män kan nå igenom till andra

män och inte lika lätt bli avfärdade av män som manshatare.

- Det handlar om att inte acceptera våld och orättvisor

och lidande. Egentligen är ju de flesta offren faktiskt män.

Samma system som skapar män som slår kvinnor, skapar

män som slår män, konstaterade Jackson, och ändå är det så

att konferenser om våld lockar mest kvinnor.

- Den dag då ingen reagerar på att en man pratar om dessa

frågor på en konferens, eller över att det är lika många män

som kvinnor på konferensen, då har vi antagligen kommit

någon vart. Då har vi antagligen ett samhälle där våldet har

minskat dramatiskt, illustruerade Jackson för att visa hur fast

vi är i vårt nuvarande tankemönster.

Den typsika våldsmannen är en vanlig man

- Vi måste också ändra vår bild av den typiska våldsmannen.

Han är inte en konstig, sjuk psykopat, utan mestadels en helt

vanlig man.”Vi hade ingen aning, han verkade ju så normal

och så bra familjefar.” har vi hört mer än en gång, fortsatte

Jackson.

4


““Egentligen är ju de flesta offren faktiskt

män. Samma system som skapar män som

slår kvinnor, skapar män som slår män. Det

handlar inte om individuella män. Det

handlar om kulturen.

- Det underlättar för oss att tänka på våldsutövare som monster.

Då blir det lättare för oss att ta avstånd från problemet

och skjuta ifrån oss ansvaret. Men att måsta inse att män

som kan utöva våld är män som är mer lika oss än inte, det

är jobbigt, konstaterade han. Att inse att män du är vän med,

har gått i skolan med, spelat i samma lag som eller jobbar

med kan vara våldsmän, det tar emot.

Patetiskt men sant

- Våldtäkt är ett allvarligt problem i världen i dag. Det är ett

patetiskt men sant uttalande, menade Jackson bedrövat.

- Vi människor har löst så många komplicerade problem i

världen, men vi har inte kunnat lösa hur vi förhindrar män

från att våldta. Våldtäkt är fortfarande en naturlig del av

modern krigsföring.

Hur kan våldtäkter vara ett kvinnoproblem?

Mindre än en procent av alla våldtäkter, både i USA och i

Sverige utförs av kvinnor. 99 procent av dem som våldtar

är med andra ord män. 90 procent av dem som våldtas är

kvinnor.

“Vi måste höja ribban för när

man får kalla sig en bra man.

Det duger inte att säga “jag

slår inte min flickvän” för att

få göra en highfive. “ Jackson Katz

- Hur kommer det sig då att våldtäkter är ett kvinnoproblem?,

undrade Jackson. Mycket av det som görs idag för att

minska våldtäkterna handlar om att lära tjejer och kvinnor

vad de ska göra för att minska risken att bli våldtagna. Det

handlar om att ha koll på drinken, inte gå själv, lära sig

självförsvar, kräva gatlysen, ordna tjejtaxi och så vidare,

exemplifierade han.

- De åtgärderna handlar om att reducera riskerna. Och,

javisst är det bra. Men vi får inte blanda ihop det med riktigt

förebyggande arbete för att hantera kärnan i problemet, den

manliga normen, påpekade Jackson noga.

- Det handlar om en kultur som skapar dessa pojkar och

män. Det handlar inte om individuella män, påminde han

om.

Många män hamnar i försvarsställning

Jackson vet att många män hamnar i försvarsställning så fort

denna fråga kommer upp. “Det är ju bara några få individer”.

“Ni kan inte skylla på alla oss andra.” ”Det här är

inte mitt problem.” “Män som misshandlar behöver vård och

straff, men inte jag.”

5


“Hur ofta

hör du en

vuxen man

ifrågasätta en

annan mans

sexism?“

-Därför gäller det att vara väldigt tydlig och korrekt, när vi

pratar om dessa frågor, konstaterade han.

- Vi måste också höja ribban för när man får kalla sig en bra

man, tyckte Jackson. Det duger inte längre att säga ”jag slår

inte min flickvän” eller ”jag är inte en våldtäktsman” för att

kunna få göra highfive. Det krävs mer.

- Hur ofta hör vi en vuxen man ifrågasätta en annan mans

sexism, undrade han. Det är där vi måste lägga ribban i

fortsättningen.

Vi kan inte lägga ansvaret på de unga

- Hur kan vi förvänta oss att våra pojkar ska växa upp och

bli icke-våldsmän och sådana som står upp emot andra män

om de inte ser vuxna män göra det nu, undrade han vidare.

- Vi kan inte lägga det ansvaret på dem.

- Vi måste helt enkelt skapa ett samhälle där man förlorar

sin status om man är sexist och våldsutövare, konstaterade

Jackson.

Påverkar många män personligen

- Vi måste inse, och framhålla i debatten, att detta är ett

problem som faktiskt påverkar män personligen också, alltså

inte bara de kvinnor som utsätts, eller är rädda för att utsättas,

framhöll han.

- En av sex pojkar har blivit utsatta för sexuella övergrepp

av andra män före 18 års ålder i USA. Och hur många är

inte de män som idag lever med, eller försöker ha en relation

med en kvinna som varit utsatt för sexövergrepp i ung eller

vuxen ålder?, fortsatte han.

- Män ska dessutom ha relationer med andra män som har

dessa trauman med sig i bagaget

och hur många män har inte

döttrar som har våldtagits? Hur

mycket mer personligt kan det

bli?, undrade Jackson.

Barn är offer, inte vittnen

- Att det innebär allvarliga konsekvenser

för barn som växer upp i våldsamma familjer är

uppenbart idag. Om en man misshandlar ett barns mamma

så misshandlar han därmed även barnet, utan att sätta ett

finger på barnet, påpekade han.

-Därför är det viktigt att vi framhåller att barn är offer. Det

är med andra ord fel att säga “barn som bevittnat våld i hemmet”,

fortsatte han. De är offer för våld inte vittnen.

Socialiseringen gör pojkar extroverta

- Pojkar som har utsatts för våld löper större risk att bli misshandlare

än pojkar som inte utsatts för våld. Flickor som utsatts

för våld löper inte lika stor risk att bli misshandlare, de

straffar sig själva eller ser till att andra straffar dem, berättade

Jackson. Denna skillnad i om man hanterar problemet

extrovert eller introvert är inte en genetisk skillnad. Det är

socialisering, konstaterade han.

- Det har visat sig att de pojkar som ligger bakom skolskjutningarna

ofta har blivit mobbade, berättade han. Pojkarna

skjuter inte i första hand mobbarna. Men däremot tar de ut

hämnden i skolan där mobbningen skedde.

- Socialiseringen innebär bland annat att män ska ge igen

med hjälp av våld, förklarade han och berättade frustrerat att

man i USA inte alls talar om socialiseringen och kulturens

påverkan på dessa barn.

Sårade och skadade vuxna män

- Pojkar som har utsatts för våld och övergrepp, och som

överlever till vuxna livet, lever som sårade och skadade

vuxna män, sa Jackson. För många av dem blir alkohol, mat

och arbetsnarkomani olika typer av självmedicinering.

- Många män skulle aldrig erkänna att våld och övergrepp,

personliga tragedier, är något som har hänt dem. Det finns så

“... berör män både personligen och

politiskt. Därför är detta en fråga

för män i allra högsta grad. “

6


många män som delar dessa

upplevelser, utan att veta om

det, konstaterade Jackson

sorgset. Kulturellt är det inte

accepterat att män får tala om

hur de mår och vad de känner.

- För att kunna göra något åt

mäns våld och få fler män att

delta i arbetet, måste vi se att

frågan berör män både personligen

och politiskt. Detta är viktigt och det är därför detta är

en fråga för män i allra högsta grad, inte bara kvinnor sammanfattade

Jackson.

En fråga för alla ledare

Jackson tycker också att om en man är en ledare då måste

han vara medveten om hur samhället och vår kultur ser ut

och hur dessa påverkar män att bli de män de blir. De manliga

ledarna måste se sin roll och ta sitt ansvar på allvar när

det gäller den manliga normen.

- Det nya måste bli att för att få vara ledare måste man ta

ansvar för detta, menade Jackson. Det här är en fråga för alla

män som är ledare. Det är inte fritt val, tydliggjorde han.

- Många manliga ledare gör inte kopplingen mellan sig själv

och den roll de har inför till exempel de unga, fortsatte han.

De tar inte ansvar för att kraftfullt prata om dessa frågor och

visa vad som är rätt. Detta gäller oavsett om det handlar om

ledarskap inom familj, idrott, skola, kyrka, företag, organisationer,

myndigheter eller politik.

- Pojkar är pojkar. Hur många gånger har vi inte hört de

orden? De sägs för att försvara pojkars och mäns dåliga

beteende, konstaterade Jackson. Men detta är ett anti-man

uttalande för utan dess like. Det reducerar män till korkade

varelser. Varelser som inte klarar av att vare sig kontrollera

sig eller agera moraliskt riktigt, betonade Jackson ilsket. Är

det verkligen det män är och vill vara?

Förutsättningarna kommer från högsta nivå

- USAs försvarsmakt är en jättebest, en jätteinstitution, konstaterade

han. Presidenten är högsta chef, den som ska sätta

reglerna och ta upp problemen, den som prioriterar och kan

se till vilka frågor som ska hanteras. Det är inte de 18-åriga

“Pojkar är pojkar....

Det är ett uttalande som reducerar

män till korkade varelser. Varelser som

inte klarar av att vare sig kontrollera

sig eller agera moraliskt rätt.“

pojkarna på lägsta nivån som ska och kan göra det. Dessa

kommer att påverkas så småningom om förändringen och

förutsättningarna kommer uppifrån och från högsta nivå.

Policy och regler

- Föräldrar ska inte behöva fundera på hur de ska hantera

coachen eller föräldrarna som skriker nedvärderande och respektlösa

saker till spelare och domare i idrottssammanhang,

tipsade Jackson. Vi behöver inte se det som ett personligt

problem, det vill säga till exempel tränarens. Vi ska istället

se till att de högsta ansvariga och föreningen har en policy

som styr hur tränare och föräldrar, ska uppföra sig.

Att delegera våldsfrågorna till en kvinna är fel

- En man som tror att det bästa sättet att nyttja sin makt som

högsta ledare och delegera våldsfrågorna till en kvinna är

fel ute, tyckte Jackson vidare. Det är mycket bättre att ta

frågorna själv, men gärna tillsammans med en kvinna.

Fokusera på män i rollen som åskådare - inte potentiella

förövare

Jackson menade också att vi måste fokusera mer på att få

alla män som inte är förövare, att se sin del i ansvaret som

åskådare och som upprätthållare av normerna, för att kunna

minska våldet. Han redogjorde för hur åtgärder mot våld hittills

har fokuserat på flickor och kvinnor respektive män som

är förövare eller potentiella förövare.

- Även de som har dömts för våldsbrott förnekar oftast att

det är deras problem. Att då tro att män som inte har gjort

något ska se detta som något de ska ta ansvar för är svårt,

konstaterade han.

- Vad kan alla vi som finns runt dem som är förövare eller

potentiella förövare göra?

7


- Jo, du ska agera på den sociala normen som förövaren

bryter mot. Du som åskådare ska agera, oavsett vilken relation

du har till förövare och offer, förklarade Jackson. Att

göra ingenting, det är ett val med konsekvenser, precis som

valet att agera.

Grundläggande saker som att ifrågasätta och diskutera

- Det handlar om att göra väldigt

grundläggande saker som att if-

rågasätta och diskutera hur man

agerar i olika situationer och hur

ens agerande bidrar till att stärka

eller bevara den ”manliga” kulturen.

Tystnad uppfattas som ett

ok, påpekade Jackson.

Jackson berättade om sitt och sina kollegors “MVP-program”

som ett mer omfattande exempel på vad man kan

göra på skolor och i idrottslag. Deras program går i korthet

ut på att genomföra worskhops med blandade åldrar där

eleverna eller idrottarna får diskutera olika konkreta situationer

där ett visst beteende är oacceptabelt (t.ex. att knuffa

en tjej i väggen eller att ropa nedvärderande saker efter

någon). Frågorna handlar om vilka olika ageringsalternativ

man väljer och varför. På detta sätt sprider man dels vad som

är accepterat beteende och inte, dels att man ska agera när

andra gör fel.

- Dessa typer av diskussioner och workshops genomförs i

Irak just nu med scenarier som är anpassade till deras situation,

berättade Jackson.

- Vi måste också omvärdera vad det innebär att vara stark.

Den som står upp och i frågasätter är den starka. Det är inte

den som, traditionellt, biter ihop i tystnad eller som hånar

som är den starka.

Ifrågasätt homofobi

- Vi måste också ifrågasätta homofobi, fortsatte han. Homofobi

är djupt förankrat med sexism på flera sätt.

- En man som ifrågasätter en annan mans sexism eller

“...hur ens agerande

bidrar till att stärka

eller bevara den

manliga kulturen.

Tystnad uppfattas

som ett ok. “

beteende mot en kvinna blir ofta anklagad för att vara bög.

Och vad betyder det? Att en heterosexuell man inte skulle

bry sig om kvinnor, undrade Jackson.

- Homofobi är ett starkt medel för att kontrollera sociala normen.

Därför är det extremt viktigt att vi ifrågasätter det varje

gång vi får en chans.

“Homofobi är ett starkt medel för att

kontrollera sociala normen.“

Omvärdera vad det innebär att vara man

Det handlar alltså om att vi måste förändra vad som är ok att

göra som man och inte.

- Om vi måste omvärdera vad det innebär att vara man,

det vill säga, vi måste inse att män inte kan beskrivas så

som vi gjort hittills, måste vi också inse att detta är mycket

komplext. Vi har till exempel ras och samhällsklasser att ta

hänsyn till också, påpekade Jackson.

- Det är inte okej att vi tillåter att det inom vissa kulturer

skulle vara accepterat att använda våld, men vi måste vara

medvetna om denna aspekt.

-I USA är det till exempel större sannolikhet att en färgad

man som begått brott anhålls och döms än att en vit man

som begått brott anhålls och döms.

Medias roll och bilden av män

Jackson konstaterade att USA är en stor media-exportör vad

gäller serier, filmer, musik och nyheter.

- Ska vi göra något åt våra sociala normer så måste vi också

se och förstå hur media påverkar oss, fortsatte han.

- Media lär oss otroligt mycket idag. Att både män och

kvinnor påverkas av alla de bilder som media publicerar på

8


“När du lärt dig att se vilken bild

media förmedlar om män så ser du

det helt plötsligt överallt i samhället.“

kvinnor, det känner vi till relativt väl. Det intressanta i det

här sammanhanget blir att studera vilka bilder som finns på

män och hur de påverkar vår uppfattning om manlighet.

- När vi har lärt oss att se vilken bild media förmedlar om

män så ser du det helt plötsligt överallt i samhället.

Jackson visade också hur till exempel mäns kroppar har

förändrats på bilder genom vår moderna historia till att bli

större och mer muskulösa. Det samma gäller bilderna av

vapen, från små diskreta till större och större.

Moores film om vapenproblem

- Är det inte konstigt att Michael Moore kan göra en två

timmar lång film om vapenproblemet i USA, vinna priser för

den och få stående ovationer, utan att ta upp det faktum att

95 procent av alla våldsbrott med skjutvapen begås av män,

raljerade Jackson.

- Att inte lyfta frågan om kopplingen mellan manlighet och

vapen är en katastrof, sa han och påminde om hur det skulle

ha beskrivits i filmen om det hade varit 95 procent kvinnor

som stod för skjutandet.

Män som förnedrar - familjeunderhållning i USA

Jackson Katz frågade publiken mot slutet av dagen om de

kände till tv-programmet Professional Wrestling”. Det är

iscensatt brottning i en boxningsliknande ring med tiotusentals

åskådare på plats. De flesta i publiken tyckte sig ha sett

detta på svensk tv någon gång.

- Programmet sänds som familjeunderhållning och tillhör

varje vecka ett av de absolut mest populära tv-programmen

i USA, berättade han innan han visade några sekvenser från

programmet. Det var chockerande scener som aldrig har

visats i Sverige, scener där stora välbyggda män misshandlar

lättklädda kvinnor medan publiken jublar och applåderar.

Män sparkar ner kvinnor, slår dem med stolar, släpar runt

dem i håret, kastar dem mellan varandra, häller öl på dem

och tvingar andra män att slicka upp. Män sliter av kvinnorna

delar av deras kläder och låtsas att de våldtar dem. En

man låtsades att han stack in hela armen i en av kvinnorna.

- Kvinnornas roll i Professional Wrestling är att bli avklädda,

förnedrade och misshandlade, konstaterade Jackson inför

en gapande publik på Hotell Nordkalotten.

- Huvudeffekten av våldsamma och förnedrande skildringar

i media är inte att människor går hem och imiterar, konstaterade

Jackson. Även om det händer det också, till exempel i

barns lekar.

-De mycket större effekterna handlar om att detta mediautbud

normaliserar att män utövar våld.

Pornografin handlar om män som förnedrar

-Avslutningsvis måste vi se vilken roll prostitution, pornografin

och striptease spelar när det gäller att skapa män

som utövar våld, fortsatte Jackson. Pornografi är den överlägset

främsta utbildaren i sex, tro inget annat.

- Att vara kritisk mot pornografi är inte detsamma som att

vara kritisk mot sex. Pornografi handlar till största delen

om män som förnedrar kvinnor i samband med en sexakt,

konstaterade han.

- Och detta lämnar vi våra barn till, suckade han oroligt.

Industrin tar inget ansvar. I USA är du pryd och moralisk om

du kritiserar pornografi. Men de missar hela poängen, det

handlar inte om sex.

Pornografin måste ifrågasättas och stoppas

Jackson ville också passa på att framföra en personlig åsikt.

- Män bör precis som tidigare ha samtal med sina söner om

blommor och bin. Men idag är tyvärr det viktigaste budskapet

i det samtalet att sex är och ska vara en ömsesidig akt

som båda individerna ska vilja och komma överens om att

genomföra. Och att man gör det för bådas skull och varandra.

Det lär de sig nämligen inte, via pornografin, betonade

han.

- Vi kommer aldrig att vinna över våldtäktskulturen om vi

inte förstår att pornografin måste ifrågasättas och stoppas,

fortsatte Jackson med självklarhet.

Sexistisk rappmusik köps av vita välutbildade män

Jackson hann också visa amerikanska musikvideos och

konstaterade att musiken spelar en viktig roll i vår kultur och

våra sociala normer.

- Rappmusiken är extremt våldsam och sexistisk, det känner

många till, berättade han. Få vet dock att den musiken till 60

procent köps av vita välutbildade män, avslutade han.

9

Similar magazines