Handledning till utställningen för högstadiet och gymnasiet

kulturnat.net

Handledning till utställningen för högstadiet och gymnasiet

VI VI OCH OCH DOM

DOM

Hur har resandefolket lyckats bevara sin egenart under så lång tid?

Resandefolkets kultur präglas av en gåtfullhet som de själva i stor

utsträckning medverkat till att upprätthålla. För att värna om gruppen, har

man hemlighållit språket och kulturens kärna. Gruppkulturen har fungerat

som ett vapen, men också som ett försvar gentemot majoritetskulturen.

En minoritetsgrupp måste hålla hårt på sina traditioner för att inte slukas av

majoritetskulturens normer. Om tudelningen mellan vi och dom faller bort,

upphör gruppen att existera.

ATT ATT FUNDERA FUNDERA ÖVER ÖVER: ÖVER

Konstnären Lennart

Karlssons tolkning av

hur livet kan ha sett

ut på Snarsmon för

ca hundra år sedan.

Vilka Vilka föreställningar föreställningar finns finns om om resandefolket resandefolket idag idag? idag

VVarför?

V arför?

Vad Vad finns finns det det för för förestä föreställningar förestä

llningar llningar om svenskar venskar venskar? venskar

Vilka Vilka grupper grupper grupper ingår du du i och och vilka är i så fall ”de andra”?

More magazines by this user
Similar magazines