Info nr 6/2009 - IF Metall

ifmetall.se

Info nr 6/2009 - IF Metall

info:

För förtroendevalda i IF Metall

6/2009

Malin

avslöjar SD:s

rätta ansikte

sidan 2

Världens

industrifack samlas

för trygga jobb

sidan 9

Ewa-Lena, huvudskyddsombud:

Skyddsombudens

kunskap

en färskvara

sidorna 6–7


info:

6/2009

www.ifmetall.se

2

Regeringen överger

ungdomarna

Det fi nns mycket vilja och engagemang

inom arbetarrörelsen. Men

det behövs bättre självförtroende!

Vi har tydliga och bra alternativ till

regeringspolitiken, men det räcker

inte. Vi måste ta ytterligare ett

steg framåt och sätta den politiska

dagordningen.

Nu är det läge att enas kring jobben,

kring hur krisen ska bekämpas och

hur välfärden ska räddas. Det kräver

hårt arbete av arbetarrörelsens

fackliga och politiska grenar, som

växer på samma träd, men ibland

har olika uppgifter och roller. Vi

ska hålla ihop och stötta varandra.

Uppgifterna är många. Krisen i industrin

sprider sig snabbt till andra

delar av arbetsmarknaden. Även

den offentliga sektorn drabbas och

välfärden hotas. Det vi upplever är

ett svidande bakslag för tillväxt och

framtidstro.

IF Metall har från krisens första dag

levererat konkreta förslag om vad

som kan göras för att värna svensk

industri. Inget av förbundets

förslag har genomförts av regeringen.

Den utbildning som industriarbetarna

behöver lyser med sin

frånvaro.

Stora grupper har det svårt på

arbetsmarknaden. Det gäller inte

minst våra ungdomar. Redan under

högkonjunkturen var ungdomsarbetslösheten

ett problem här

hemma. I dag är svenska ungdomar

bland de hårdast drabbade i

Europa. Facket måste möta de här

ungdomarna och visa att det fi nns

alternativ till regeringens passivitet.

Stefan Löfven

Förbundsordförande i

IF Metall

stefan.lofven@ifmetall.se

Malin Rosén tar alltid debatt men säger ifrån:

– Inga rasister i

vårt EU-parlament

Ena stunden kritiserar de LAS, MBL

och facket som ”fått alltför stort

infl ytande”. I nästa stund säger de sig

vilja försvara den svenska modellen

och vara emot lönedumpning.

– Det här bekräftar att SD är ett

enfrågeparti. Främlingsfi entligheten

är deras bas, i andra frågor kan de

byta ståndpunkt när det passar dem,

säger Malin Rosén på Saab Microwave

Systems i Göteborg.

Under det senaste decenniet har

Sverigedemokraterna genomgått en

medveten förändring. Det har tonat ned

de mest extrema åsikterna, rensat ut

skinheadsen och förbjudit uniformer på

möten – allt för att försöka framställa

sig som vilket politiskt parti som helst.

Mindre kritiska mot facket

Grunden i partiets politik – främlingsfi

entligheten, islamofobin och kritiken

mot invandringen – är fortfarande

densamma, men i övrigt tycks åsikterna

vara under ständig förvandling, beroende

på åt vilket håll det blåser för stunden.

NEJ! Skrapa på ytan och du

kommer också att säga nej till

SD, säger Malin Rosén.

Inför valet till EU-parlamentet den

7 juni saluför Sverigedemokraterna sig

som det parti som vill försvara arbetarnas

intressen.

Partiet har tonat ned kritiken mot

facket och mot de lagar som ger anställda

rättigheter och förhandlingsrätt,

men inte släppt den helt.

– Samtidigt påstår de sig vilja försvara

den svenska modellen med kollektivavtal

och vara emot lönedumpning.

Sverigedemokraternas trovärdighet är

lika med noll, säger Malin Rosén.

Påtaglig brist på svar

Skrapar man lite på ytan visar Sverigedemokraterna

sitt rätta ansikte. Det

handlar om ”svenska jobb till svenska

löntagare”, en mer restriktiv invandrings-

och fl yktingpolitik och självfallet

– i ett försök att hålla islam borta – nej

till Turkiskt medlemskap i EU.

Några svar på hur Europa ska klara

sysselsättning, välfärd, tillväxt och

miljö har partiet däremot inte.

anneli.torner@ifmetall.se

Foto: Marie Ullnert


Rösta i valet till EU-parlamentet senast den 7 juni

Uppfyller du dessa villkor har du

rösträtt till Europaparlamentet:

fyller 18 år senast på valdagen, och

är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller

är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och anmäler att du vill rösta här.

Särskilt till dig

som är EU-medborgare

Du som är medborgare i något

av EU:s medlemsländer måste

anmäla dig till röstlängden om du

vill rösta här i stället för i det land

där du är medborgare. Du ska ha

fått en anmälningsblankett hemskickad.

Om du inte fått någon

blankett – hör av dig till den länsstyrelse

där du bor. Anmälan ska

vara inskickad senast den 8 maj.

RÖSTA I

VALLOKAL

Vallokalerna är öppna

kl. 8-21 under valdagen den 7

juni. I vallokalen fi nns valkuvert

och valsedlar.

Vilken som är just din vallokal

står på ditt röstkort som du får

hemskickat i mitten av maj.

Förtidsröstningen pågår

den 20 maj–7 juni

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal

som helst i hela landet.

I början av maj publiceras adresser

och öppettider till alla röstningslokaler

på www.val.se.

För att förtidsrösta måste du ha

med dig ditt röstkort och legitimation.

Förtidsröstningen pågår den 20

maj–7 juni.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon

hjälper dig med att transportera din röst

till din vallokal eller till en röstningslokal.

Bara vissa personer får

rösta med bud

Du får rösta med bud om du är sjuk,

funktionshindrad eller gammal och inte

kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal.

Du kan också rösta med bud

om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Foto: Olle Sjöstedt

Alla kan budrösta med

en lantbrevbärare

Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje

kan använda lantbrevbäraren

som bud.

Du behöver särskilt material

Budröstningskuvert och valsedlar fi nns att hämta på alla ställen där man kan

rösta. Det kan också beställas från kommunen från maj.

Vissa kommuner erbjuder kommunala bud.

3


info:

6/2009

www.ifmetall.se

4

GEMENSAMMA KRAFTER. Reino Särkiniva och Pasi Lahdenperä på Pipelife i Haparanda hjälps åt att fylla i enkäten på

dialogdagen. – Men nog vore det bra med information på fi nska också.

6 000 medlemmar samtalar om löner och kompetens

Avtalsrörelsen i blickpunkten

Närmare 6 000 medlemmar och förtroendevalda

har deltagit i fackliga

samtal under IF Metallträffarna och

dialogdagarna. Synpunkter och kommentarer

från Övertorneå i norr till

Trelleborg i syd sammanställs nu och

är en del av grunden inför kommande

avtalsrörelse.

– Höjning av lägsta löner och mer

kompetensutveckling ligger i topp över

förslag på frågor som är viktiga att ta

med, säger IF Metalls organisationschef

Anne Sandberg.

I de inlämnade svaren syns också

tydligt att IF Metalls medlemmar är

bland de mest drabbade av den ekonomiska

krisen och arbetslösheten.

– På IF Metallträffarna ansåg

71 procent och på dialogdagarna 61

procent att arbetslöshetsersättningen

måste bli bättre. Nästan lika många

tyckte också att utbildning för arbetslösa

måste förbättras, säger Anne

Sandberg.

Förutom varsel och de många ar-

betslösa var det stora samtalsämnet det

tillfälliga ramavtalet om permittering

och utbildning som IF Metall träffade

med arbetsgivarna.

En sammanställning av diskussionerna

kommer att fi nnas på medlemsportalen

i mitten av maj.

annette.lack@ifmetall.se

STÅLMÖTE. Stålets kvinnor och män från SSAB, Gestamp Hardtech

och Plannja samlades för en gemensam IF Metallträff i Luleå.

Foto denna sida: Annette Lack


DELAKTIGHET. Livliga diskussioner bland deltagarna på seminariet om arbetslivet och varför det är viktigt att vara medlem.

60 ungdomar på IF Metall Upplands seminarium

Ungdomarna står enade

– Jag lovar och försäkrar att aldrig

någonsin under några omständigheter

arbeta på sämre villkor eller till

lägre lön än det vi nu lovar varandra.

60 ungdomar stod glatt och svor det

fackliga löftet efter att ha fått höra

om vikten av att hålla ihop.

När IF Metall Upplands ungdomskommitté

håller seminarium om medlemskap

i facket och kollektivavtalet, tar

de hjälp av teatergruppen Tage Granit

som gör en pjäs om att värva medlemmar

till facket. Deltagarna får avbryta,

tipsa, kritisera och själva vara med och

forma slutresultatet i pjäsen.

Hålla rent

– Detta är min första fackliga utbildning.

Det är ett roligt upplägg med

teater, säger Sofi Keil som arbetar på

Fresenius Kabi och var en av deltagarna

på seminariet.

Efter Tage Granits föreställning

är det dags för Ingemar Göransson,

utredare på LO, att berätta om facket,

a-kassan och varför det är viktigt med

kollektivavtal. Ingemar Göransson förklarar

för deltagarna att facket handlar

om att hålla rent på arbetets marknad.

– Kollektivavtalet är vår prislista

Löftet

Ingemar Göransson har bland annat skrivit

böckerna Löftet – löntagarna och makten

på arbetets marknad och Kollektivavtalet

– det skrivna löftet. Böckerna handlar om

varför facket fi nns och hur vi försvarar det

fackliga löftet.

Starka tillsammans

Organisera

Rekrytera

och facket ska se till att ingen säljer sig

till lägre pris eller sämre villkor.

Ingemar Göransson klättrar upp

på en stol och uppmanar ungdomarna

att resa sig och tillsammans svära det

fackliga löftet, vilket de glatt gör.

Björn Wallster som arbetar på

Sandvik Coromant anmälde sig till seminariet

för att han tyckte det verkade

intressant.

– Jag har nu fått mer fördjupad kunskap

om facket. Ingemar Göransson är

både rolig och intressant att lyssna på.

Facket intresserar de unga

Det är en myt att ungdomar inte är

intresserade av facket. Peter Lydell,

ungdomsansvarig för IF Metall Uppland,

förklarar att det är kunskapen

som brister.

– Det gäller att vi som är förtroendevalda

berättar för ungdomarna vad

facket är för något. Jag upplever att det

har blivit lättare att rekrytera ungdomar

till förtroendeuppdrag.

christian.andersson@ifmetall.se

Foto: Christian Andersson

5


info:

6/2009

www.ifmetall.se

6

Efter att regeringen slopade bidragen och arbetsgivaren inte vill betala:

Mindre utbildning, sämre arbetsmilj

Sedan regeringen 2007 tog bort det

statliga bidraget har det blivit svårare

för skyddsombuden att få vidareutbildning.

– Ju mindre kunskap våra skyddsombud

har, desto sämre arbetsmiljö

får vi. Tyvärr verkar inte arbetsgivarna

förstå vilken tillgång skyddsombuden

är, säger Ewa-Lena Karlsson,

huvudskyddsombud på Outokumpu

i Torshälla.

Fordonsolyckor, träffad av nedrasande

material, fall från höjd, strömgenomgång

och explosion – det var de vanligaste

orsakerna till dödsolyckor på

arbetsplatserna

2008.

Totalt

omkom 67

människor,

den

yngsta en

15-årig

sommarvikarie

och den

äldsta en

TECKNA LOKALA

ARBETSMILJÖAVTAL.

Handledningen beställer du

via medlemsportalen.

80-årig

egenföretagare.

Bakom

olycksstatistiken

döljer

sig bland

annat

bristande arbetsmiljökunskap hos

arbetsgivarna, framför allt vad gäller

riskbedömningar och systematiskt

arbetsmiljöarbete.

Svårare att påverka

Inom IF Metall fi nns i dag fl era tusen

skyddsombud som företräder arbetstagarna

i skyddsfrågor. De bevakar att

arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen

och driver på det systematiska

arbetsmiljöarbetet.

För att klara uppdraget krävs dock

utbildning – vilket allt färre skyddsombud

får i dag.

– Det har blivit betydligt svårare att

skicka skyddsombuden på utbildning.

När regeringen tog bort det statliga

bidraget för skyddsombudsutbildningar

tvingades LO att införa kursavgifter

för att täcka kostnaderna, men arbetsgivarna

vill inte gärna betala, säger

Ewa-Lena Karlsson.

Hennes oro bekräftas av en LO-

undersökning som visar att fyra av tio

skyddsombud inte fått någon utbildning

i arbetsmiljö alls det senaste året.

– Konsekvensen blir att skyddsombuden

får allt svårare att kontrollera och

påverka arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Kunskap är en färskvara som måste

uppdateras, säger Ewa-Lena Karlsson.


, fl er olyckor

I dag reglerar både lagar och vissa

av IF Metalls avtal hur arbetsmiljöutbildningarna

ska genomföras och

att arbetsgivarna ska stå för lön samt

kurskostnad när skyddsombuden går

den grundläggande arbetsmiljöutbildningen,

BAM. Tvistefrågan gäller därför

oftast vidareutbildningen.

FÅR KONSEKVENSER.

– Arbetsgivarna vill inte

gärna betala vidareutbildning.

Konsekvensen blir att

skyddsombuden får allt

svårare att kontrollera och

påverka arbetsmiljön på våra

arbetsplatser, säger Ewa-Lena

Karlsson, huvudskyddsombud

på Outokumpu.

– Bästa sättet att lösa frågan är

att fack och arbetsgivare tecknar ett

lokalt arbetsmiljöavtal. Där ska det

tydligt framgå vilka behov av grund-

och vidareutbildnings som fi nns samt

hur utbildningarna ska genomföras

och fi nansieras. Om inte arbetsgivaren

går med på att teckna ett lokalt avtal,

eller om det fi nns delade meningar om

arbetsmiljöutbildningen, kan central

förhandling vara en möjlighet, säger

Stefan Wiberg, IF Metalls arbetsmiljöoch

försäkringsenhet.

Han vill särskilt uppmana de

företag som tecknat lokalt avtal om

permittering och utbildning att passa

på att utbilda medarbetare i arbetsmiljöfrågor:

– Då står de tryggare, säkrare och

starkare när konjunkturen vänder.

anneli.torner@ifmetall.se

Foto: Mikael Andersson

7


info:

6/2009

www.ifmetall.se

8

PRESSAD. Rubrikerna var många och Wanja Lundby-Wedin hårt pressad när de minst sagt generösa ersättningsnivåerna

inom AMF pension blev kända. LO kommer nu att kräva att vd och andra personer i ledande ställning inom AMF och

AFA inte ska ha rörliga lönedelar. Både AMF och AFA Försäkring ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv.

Att sitta i bolagens styrelser

Ett ansvar som förpliktigar

Turerna kring AMF Pension blev en

rejäl snubbeltråd för LO:s ordförande

Wanja Lundby-Wedin. Vad kan facket

lära sig av det? Hur ska fackliga företrädare

agera när bonusar och andra

ersättningar kommer upp i bolagsstyrelsen?

Info bad IF Metalls utredningschef Ola

Asplund att reda ut begreppen. Han

menar att AMF Pension har en unik

ställning som handlar om medlemmarnas

trygghet.

Bolaget kan dessutom

påverka hur marknaden

fungerar.

Grannlaga uppgift

Uppgiften är att förvalta

medlemmarnas pension på ett

sätt som känns rätt och riktigt

ur ett ideologiskt perspektiv

och samtidigt sköta bolaget

med god avkastning och affärsmässighet.

Besluten ska

gå att förklara för medlemmarna.

Ola Asplunds personliga

uppfattning är att det

innebär ”en otrolig riskexponering”

att sätta in hela LOledningen

i samma styrelse.

– Vi har stridit

för att våra

representanter ska

ha en jämbördig

ställning, men

det innebär också

ansvar, även rent

juridiskt, säger Ola

Asplund, IF Metalls

utredningschef.

– Man måste kallt räkna med att

något kan hända. Det här har IF Metall

framfört länge, men vi äger inte den

frågan.

I grunden är frågan betydligt mycket

större än den som rör Wanja Lundby-

Wedins agerande i styrelsen, tillägger

han. Debatten speglar att det fi nns

krafter på arbetsgivarsidan som inte

vill ha det partsgemensamma samarbetet.

– Det fi nns motstridiga viljor och

inriktningar. Visst fi nns det

arbetsgivare som vill ha samförstånd

och samarbete, men

deras legitimitet minskar nu,

säger Ola Asplund.

Ingen åhörarplats

Den hetsiga bonusdebatten

aktualiserar också bolagsstyrelsernas

ansvar. Ola Asplund

konstaterar att det inte

är en åhörarplats att vara

arbetstagarrepresentant.

Det gäller att vara påläst och

använda sunt förnuft.

– Vi har stridit för att

våra representanter ska ha

en jämbördig ställning, men

det innebär också ansvar,

även rent juridiskt. Samti-

digt är du utsedd av medlemmarna och

det förpliktigar.

Ställ frågor

Att sitta i en bolagsstyrelse medför alltid

att det fi nns svåra beslut att fatta.

Är det något som är speciellt viktigt att

tänka på i kristider?

– I dag knaprar många företag på

sina resurser. Det är viktigt att se till

att ha så bra information som möjligt

och att bevaka att halva aktiekapitalet

fi nns kvar. Om du har frågor kring

företagets situation är det bra att ställa

dessa skriftligt, så att det fi nns dokumenterat.

Avslutningsvis säger Ola Asplund

att bonusar inte alltid är fel. Det går att

ställa samma krav på bonussystem som

lönesystem: det måste vara mätbart,

relevant och på en rimlig nivå.

margaretha.holmqvist@ifmetall.se

Läs mer

Ledamot i bolagsstyrelser

beställer

du via medlemsportalen.


Trygga jobb för en trygg framtid

Närmare 800 fackliga ledare från

länder runt om i världen samlas den

24–27 maj 2009 i Göteborg. Då har

Internationella Metallfederationen

kongress och diskuterar hur de 200

medlemsorganisationerna kan arbeta

tillsammans för att skapa trygga jobb

för en trygg framtid.

– Globaliseringen måste vara på löntagarnas

villkor och då är det viktigt

att fackföreningsrörelsen håller ihop

och jobbar internationellt, säger Stefan

Löfven, IF Metalls ordförande.

Starka tillsammans

IMF:s avgående generalsekreterare

Marcello Malentacchi instämmer:

– Den nuvarande ekonomiska

krisen i världshandeln visar tydligt att

kapitalet inte klarar av att bestämma.

Fackföreningsrörelsen måste vara med

och besluta om regler och villkor när det

gäller världshandeln.

Med gemensamma krafter går det

att påverka positivt, även under förhållanden

där det verkar näst intill

omöjligt. Kvinnorna inom den indone-

Fakta IMF-Kongressen: IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen är värdar för IMF:s 32:a

kongress. De är 3 av IMF:s 200 medlemsorganisationer i 100 länder. Cirka 25 miljoner arbetare

och tjänstemän inom industrin samlas inom IMF.

siska elektronikindustrin är ett sådant

exempel.

– Med stöd av bland annat IF Metall

och i samarbete med de indonesiska

förbunden har en stor mängd kvinnor

organiserat sig, berättar Marcello

Malentacchi.

Det positiva är också att organiseringen

har skett i ett så kallat ekonomiskt

frizonsområde. Ett område fritt

från vanliga skatter och avgifter, men

också fritt från drägliga villkor och rättigheter.

Ett område med i allra högsta

grad otrygga anställningsvillkor.

– Forskning visar att kvinnor löper

25 procent större risk för att hamna i

otrygga anställningsförhållanden. Därför

är det extra glädjande att kunna

presentera dessa kvinnors jobb, säger

Marcello Malentacchi.

En särskild kvinnokonferens för

IMF:s medlemsorganisationer hålls

också den 22 maj i samband med kongressen.

annette.lack@ifmetall.se

Läs mer:

På www.imfmetal.org hittar du mer information.

Under kongressen kommer du

kunna läsa svenska nyheter från kongressen

på www.ifmetall.se.

BÄTTRE VILLKOR lyckades kvinnorna i den indonesiska elektronikindustrin få när de organiserade sig fackligt. Ett resultat av

internationellt fackligt samarbete mellan IF Metall, Indonesien och IMF.

Foto: Kristyne Peter, IMF

9


info:

6/2009

www.ifmetall.se

10

Arbetarna separeras inte på Alfa Lav

På Alfa Laval i Eskilstuna ägnar

sig klubben åt systematiskt fackligt

arbete. Snabb introduktion av

nyanställda, många som delar på de

fackliga uppdragen och korta, intressanta

medlemsmöten. Det har lett till

en 100-procentig anslutning.

Företaget har cirka 180 kollektivanställda

och tillverkar i huvudsak

separatorer för industriellt bruk till

hela världen. Klubben grundades 1901

av bland annat smeden C.O Adams-

MEDLEMSMÖTE. Leif Nordkvist

presenterar dagordningen.

notiser:

Förändringar angående

omställningförsäkringen

Styrelsen för Trygghetsfonden TSL har

beslutat att sänka ersättningsbeloppet

i TSL-systemet från 22 000 kronor per

person till 20 000 kronor per person.

Bakgrunden är den skenande arbetslösheten,

9 000–9 500 personer beviljas

omställningsstöd, vilket leder till en

extremt stor kostnadsbelastning. Det

nya beloppet gäller för ansökningar som

inkommer till TSL från och med den 1

maj 2009.

Foto: Kjell Carlsson

son som insåg att ska arbetarna få det

bättre gäller det att hålla ihop.

Tidig kontakt

Leif Nordkvist, klubbordförande, berättar

att klubben är aktiv med facklig

introduktion för nyanställda.

Introduktionen sker i två steg,

först ett kort samtal där någon från

klubbstyrelsen beskriver den fackliga

verksamheten på företaget.

– Den nyanställde får en folder med

en kort beskrivning av vad klubben

gör och en skiss över fabriken. Foldern

innehåller också kontaktuppgifter och

bilder på klubbstyrelsen.

Samtalet sker direkt när personen

blivit anställd.

Delaktighet tidigt

När personen har varit anställd en tid

sker steg två, en längre introduktion

där klubbordföranden går igenom

klubbens verksamhet och historia.

Klubben kontrollerar också att företaget

har skött sina åtaganden.

– Den nyanställde ska ha fått ett

anställningsavtal och tydlig information

om vilka arbetstider som gäller samt

säkerhetsinformation.

För att öka delaktigheten ytterligare

hos medlemmarna planerar klubben

att välja ersättare till kontaktombuden.

Vid behov tar också klubben in tillfäll-

iga förtroendevalda till förhandlingar

om arbetstider.

– För oss är det viktigt att medlemmarna

är delaktiga, förklarar Leif

Nordkvist.

Flera informationsvägar

Klubben har fl era informationsvägar

för att nå ut med information till medlemmarna.

Oftast får medlemmarna

facklig information via kontaktombuden.

Information placerar vi också på

våra fackliga informationstavlor och i

ENGAGERADE. Styrelsen med följande namn

från vänster, Leif Åhlund, Torkel Pettersson,

Fritidsbyn Kloten

ger rabatt för arbetslösa

Kloten Fritid & Konferens, mitt i natursköna

Bergslagen, erbjuder under 2009

arbetslösa medlemmar 40 procents

rabatt på ordinarie stughyra under låg-

och mellansäsong.

För mer information, ring direkt till

fritidsbyn, tfn 0580-883 00. Övriga

medlemmar får 20 procents rabatt på

ordinarie stughyra.

På Klotens hemsida fi nns information

om vilka veckor som räknas som

låg- respektive mellansäsong, pris för

kortvecka etc, www.kloten.nu.


al

fi karummen. När vi snabbt vill nå ut

med information använder vi e-post.

Kort men innehållsrikt

Mellan 50 och 75 procent av medlemmarna

brukar medverka på klubbens

medlemsmöten.

– Det är viktigt att ha en kort och

intressant dagordning. Oftast bjuder vi

in en gästföreläsare.

Antalet medlemmar som går på

fackliga utbildningar varierar, men ligger

troligtvis på en normal nivå om man

jämför med andra klubbar.

– När vi skickar ungdomar på utbildning

försöker jag åka och träffa dem.

Det brukar vara uppskattat, säger Leif

Nordkvist.

christian.andersson@ifmetall.se

Jonas Stenberg, Andreé Wittesjö, Robert Joo, Claes Johansson, Peter Frid,

Juan Conejeros och Leif Nordkvist.

Nyanställda får

tidig information

på olika sätt

i fl era steg.

Läs mer om SD

Om Sverigedemokraterna

handlar två aktuella böcker från

Premiss förlag.

Antologin Högerpopulismen

(red. Håkan A Bengtsson) berör

högerpopulismens kännetecken

och granskar bland annat Sverigedemokraternas

agerande i

olika politiska församlingar.

Anna-Lena Lodenius och

Mats Wingborgs bok Slaget om

svenskheten går igenom Sverigedemokraternas

politik och hur

den ska bemötas i debatten.

Foto: Kjell Carlsson

Statsminister Fredrik Reinfeldt.

VAKNA!

DET ÄR

KRIS

Regeringen har inte bestått provet

– det är dags att byta styre! Det var

budskapet när IF Metalls avtalsråd

samlades den 16–17 april.

I ett uttalande kritiserar avtalsrådet

regeringens passivitet inför

krisen i industrin.

”Samtliga av förbundets förslag

har avvisats av en ointresserad

regering. IF Metalls medlemmar

har visat vilja och förmåga att ta

ansvar. Trots detta möts de av

straffavgifter för en arbetslöshet

som orsakas av helt andra krafter”

skriver avtalsrådet. Uttalandet

avslutas med följande krav:

• Satsa på jobben – arbetslöshet

är ingen lösning.

• Satsa på utveckling och utbild-

ningsinsatser som tryggar

industrins konkurrenskraft.

• Investera i infrastruktur för att

stimulera ekonomin.

• Sluta diskriminera de arbets-

lösa. Höj a-kassan så att 80

procent av löntagarna får 80

procent i ersättning vid arbets-

löshet.

• Rädda välfärden – industri och

offentlig sektor hör ihop och ska

värnas.

11


IF Metalls trumfkort i EU

Den 7 juni är det val av ledamöter

till Europaparlamentet. En av

kandidaterna är IF Metalls Olle

Ludvigsson, till nyligen klubbordförande

på Volvo Lastvagnar

i Göteborg.

– Vi har chans att få en förbundskamrat

i parlamentet som för fram

våra åsikter om kollektivavtalet

och fackliga frågor. Men då måste

vi alla gå och rösta, säger IF Metalls

förbundsordförande Stefan

Löfven.

EU berör vår vardag

Trots att det är närmare 60

procent av alla kommunala beslut

som påverkas indirekt av vad som

bestäms i EU-parlamentet har

valdeltagandet tidigare varit lågt.

Bland LO-medlemmarna var det

enbart 27 procent som använde sig

av sin rätt att rösta.

Vilka regler som ska gälla

på arbetsmarknaden, hur löner

och villkor ska vara är några av

de frågor som debatteras i EU:s

HALLÅ DÄR!

Hermine Lundström,

IF Metalls organisationsenhet,

som

ansvarar för IF Metalls

medlemscenter dit

medlemmar vänder sig

för att få svar på frågor

om höjningen av arbetslöshetsavgiften.

Läs mer

Detta vill Olle Ludvigssongöra om

han blir ledamot i Europarlamentet

www.olle.ludvigsson.se.

Nu närmar sig gränsen då det

kommer att krävas en nationell

samling. Arbetslöshet är ett gissel

som till varje pris måste motverkas.

Läs mer om EU och valet på

www.ifmetall.se.

parlament. I de debatterna är det

viktigt att det fi nns ledamöter som

stödjer synen på kollektivavtal.

– Denna gång har vi inom IF

Metall en oerhörd möjlighet att

få gehör för fackliga frågor, säger

Stefan Löfven.

annette.lack@ifmetall.se

Den vanligaste frågan?

– Alltför många undrar varför IF

Metall höjer a-kasseavgiften. Rätta

svaret är att det gör vi inte, det är

regeringen som har bestämt höjningen.

IF Metall tvingas dock att

agera indrivare åt staten. Därför

har vi valt att kalla höjningen för

”Reinfeldtavgiften”, säger Hermine

Lundström.

Medlemscenter. Ring 020-85 18 00. Sms:a ordet ”akassa” följt av din fråga

till 71370. E-posta din fråga direkt från www.ifmetall.se.

Namn: Olle Ludvigsson

Bor: Göteborg

Ålder: 60 år

Familj: Fru och fyra barn

Äter gärna: Fisk och skaldjur

Bästa fi lm: Schindlers list

Läser just nu: Hinner inte just nu men annars gillar jag

kokböcker och kollektivavtal

Favoritcitat: ”Nu är det dags för de snälla att bli

förbannade”, (Tage Danielsson).

Ser fram emot i Bryssel: Att åstadkomma resultat

genom internationellt samarbete.


För förtroendevalda i IF Metall

6/2009

ANSVARIG UTGIVARE

Maria Bäckström, 08-786 83 73

REDAKTIONEN

Tfn: 08-786 80 00 (vx) E-post: info@ifmetall.se

Christian Andersson, Marinette Ask, Ewa Eriksson,

Margaretha Holmqvist, Annette Lack, Anneli Törner.

LAYOUT/TRYCK

Olle Sjöstedt/Sandvikens Tryckeri AB

SIDAN 1 Ewa-Lena Karlsson. Foto: Mikael Andersson.

More magazines by this user
Similar magazines