11/12-6 - Osqledaren

osqledaren.se

11/12-6 - Osqledaren

OSQLEDAREN # 6

2011/2012

Om man siktar mot stjärnorna kan man nå trädtopparna. Do not dwell in the past, do not dream of

the future, concentrate the mind on the present moment. Buddha I have not failed. I've just found

10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison På rullande sten växer ingen mossa. Jag har ingen

speciell talang, jag är bara frågvis. Albert Einstein Man är aldrig så lycklig eller olycklig som man

inbillar sig. Francois de la Rochefoucauld Man är alltid så lycklig eller olycklig som man tror. Drottning

Kristina The perosn who doesn’t make mistakes is unlikely to make anything. Paul Arden Success

is going from failure to failure with no loss of enthusiasm. Winston Churchill Livet är orättvist, men

ibland är det orättvist till din fördel. Peter Ustinov En expert är någon som lär sig mer och mer om

mindre och mindre tills han kan allt om ingenting. Allting ska göras så enkelt som möjligt – men

inte enklare. Albert Einstein If you're trying to achieve, there will be roadblocks. I've had them; everybody

has had them. But obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and

give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. Michael Jordan Det finns människor

som har pengar och det finns människor som är rika. Coco Chanel Övning ger färdighet. Det tar

tjugo år att göra succé över en natt. Eddie Cantor Om du tänker för länge på nästa steg, kommer du

att tillbringa livet stående på en fot. All our dreams can come true, if we have the courage to pursue

them. Walt Disney Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. Thomas A.

Edison Lycklig är den som inte sörjer det han saknar, utan gläder sig över det han har. Demokrit Motgångar

får vissa människor att bryta samman, andra att överträffa sig själva. Tre arbetsregler: Finn

enkelhet i kaos. Sök

toppa

harmonin i det disharmoniska. Mitt i

formen

svårigheter finns möjligheter. Albert Einstein

Om snöret inte håller, utan går av, är det bara att försöka med ett annat snöre. Nalle Puh Action is the

foundational key to all success. Pablo Picasso En sjöman ber ej om vind, han lär sig segla. Don't aim

for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally. David Frost

Flaming enthusiasm, backed up by horse sense and persistence, is the quality that most frequently

makes for success. Dale Carnegie För att komma till källan, måste man simma mot strömmen. Formal

education will make you a living, self-education will make you a fortune. Jim Rohn Failure is simply

the opportunity to begin again, this time more intelligently. Henry Ford In the practice of tolerance,

one's enemy is the best teacher. Dalai Lama Just because something doesn't do what you planned it to

do doesn't mean it's useless. Thomas A. Edison A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows

himself to be a fool. William Shakespeare Chaos is inherent in all compounded things. Strive on with

diligence. Buddha Continuous effort - not strength or intelligence - is the key to unlocking our

potential. Winston Churchill Riv aldrig ett stängsel förrän du vet varför det sattes upp. Robert Frost

By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation,

which is easiest; and third by experience, which is the bitterest. Confucius Det är inte allt som räknas

som kan räknas, och inte allt som kan räknas som räknas. Albert Einstein Det man inte lägger sig i

behöver man inte dra sig ur. Don't be afraid to give up the good to go for the great. John D. Rockefeller

Discontent is the first necessity of progress. Thomas A. Edison Don't find fault, find a remedy. Henry

Ford A good head and a good heart are always a formidable combination. Nelson Mandela A wise man

is superior to any insults which can be put upon him, and the best reply to unseemly behavior is patience

and moderation. Moliere Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Jim Rohn Do not

go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. Ralph Waldo Emerson

Rom byggdes inte på en dag. Don’t go around what you can go over. Health is the greatest gift, contentment

the greatest wealth, faithfulness the best relationship. Buddha Sol varje dag ger en öken. There

is nothing that is a more certain sign of insanity than to do the same thing over and over again and

expect the results to be different. Albert Einstein Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Om jag

ger dig en pfennig, blir du en pfennig rikare, och jag en pfennig fattigare. Men om jag ger dig en

idé, blir du en idé rikare, och jag har den fortfarande kvar. Albert Einstein Det man inte dör av blir

man starkare av. Friedrich Wilhelm Nietzsche Ett fyndigt ord bevisar ingenting. Voltaire

Tentamen: Finn ett uttryck för framgångsfaktorn X. Motivera ditt val.

en svensk klassiker i maktens korridorer: rätt så fel ol gör: åf

härskarringen elitidrottare & student kth hockey gör entré


Nu lanseras KTH Exjobbportal

I KTH Exjobbportal annonseras, förutom exjobb, även projektuppgifter,

trainee-, praktik- samt säsongs- och extrajobb under studietiden.

www.kth.se/student/karriar/exjobb

vI LEDER

UTvECKLINGEN Av

HÅLLBAR TEKNIK föR

PUMPNING, RENING

OCH CIRKULATION Av

vATTEN.

ITT har blivit Xylem.

Med 12 000 medarbetare i mer än 150 länder har vi resurserna som krävs för att hitta innovativa

lösningar för världens vattenförsörjning. Men det är bara i nära samarbete med våra kunder vi

kan lyckas. Tillsammans kan vi lösa allt som har med pumpning, rening och cirkulation att göra.

Xylem är ett nytt namn för dig, men våra produkter är välkända och ledande inom sina områden

– Flygt, Leopold, Sanitaire, Wedeco, Lowara och Godwin. Vill du veta mer om Xylem,

gå till xyleminc.com eller facebook.com/xylem.jobb

oSQLeDaren nr 6 11/12 3


Nu blir det bara bättre!

Åh nu är våren äntligen här med besked, och runt hörnet väntar

sommaren. Visst är det kul när ännu ett läsår går mot sitt slut

och man kan summera det årets resultat. När jag började på

KTH kändes 5 år som en hiskeligt lång tid men nu funderar jag snarare på

hur jag ska hinna med allt jag vill innan min tid här är slut.

året som heltidsarvoderad på THS har varit som en lång klassiker-runda

där det varit dags att ta i tu med en ny utmaning i en ny gren så fort man

fört en annan i mål. Det har inneburit många långa, ibland tuffa, timmar

men också gett mycket glädje och tillfredställelse när vi tillsammans

åstadkommit något. Hela året har jag och mina kollegor helt enkelt tränat

för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för nästa kull. Och vi

kommer nå våra mål först när de gjort allt det här mycket bättre.

och man är ju aldrig bättre än sin senaste match så jag hoppas att ni läsare

kommer tycka om detta nummer och inspireras till en aktiv och rolig

sommar! Längre fram kan ni t.ex. läsa om och framförallt se(!) hur THS

ledningsgrupp nästa år laddar upp inför en spännande höst!

Om ni nu skulle hitta en ny passion under sommaren och sen kommer tillbaka

till skolan i höst och inte vet vad ni ska gör av den, ta det lugnt. Det

behöver inte bara bli en sommarfling som inte får följa med hem till stan,

utan kika extra noga på artiklarna som berör kårföreningar, elitidrottande

eller, för dig som nu tar examen, vårt studiebesök hos ÅF

- alla dessa vittnar om hur en aktiv livsstil visst går att

pussla ihop med såväl tentaplugg som tentapub.

medverkande i detta nummer

Hoppas ni får en fin sommar & tack för i år!

Sara GaBrIeLSSon

Chefredaktör 11/12

Chefredaktör

oCh ansvarig utgivare

Sara Gabrielsson

grafisk form oCh layout

Sara Gabrielsson

tryCk

edita

PaPPer

Inlaga, amber Graphic 90g

omslag, multiart Gloss 200g

annons

Kontakta chefredaktör på nedanstående

uppgifter

kontakt

08/070 790 98 70

osqledaren@ths.kth.se

Postadress

osqledaren

tekniska Högskolans Studentkår

100 44 Stockholm

om osqledaren

osqledaren är sedan 1959 tekniska Högskolans

Studentkårs tidning. tidningen ges ut 6 gånger

per år med en upplaga på ca. 17 000 exemplar

och är helt annonsfinansierad.

osqledarens uppgift är att informera om,

bevaka och kritiskt granska verksamheten

inom tHS och KtH.

I tidningen gjorda uttalanden är endast, om så

anges, att betrakta som tHS eller osqledarens

åsikt.

Bidrag

Vill du vara med i osqledarens redaktion?

maila osqledaren@ths.kth.se. redaktionen

förbehåller sig rätten att korta i eller refusera

insänt material.

omslag

anna Klöfver

Om man siktar mot stjärnorna kan man nå trädtopparna. Do not dwell in the past, do not dream of

the future, concentrate the mind on the present moment. Buddha I have not failed. I've just found

10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison På rullande sten växer ingen mossa. Jag har ingen

speciell talang, jag är bara frågvis. Albert Einstein Man är aldrig så lycklig eller olycklig som man

inbillar sig. Francois de la Rochefoucauld Man är alltid så lycklig eller olycklig som man tror. Drottning

Kristina The perosn who doesn’t make mistakes is unlikely to make anything. Paul Arden Success

is going from failure to failure with no loss of enthusiasm. Winston Churchill Livet är orättvist, men

ibland är det orättvist till din fördel. Peter Ustinov En expert är någon som lär sig mer och mer om

mindre och mindre tills han kan allt om ingenting. Allting ska göras så enkelt som möjligt – men

inte enklare. Albert Einstein If you're trying to achieve, there will be roadblocks. I've had them; everybody

has had them. But obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and

give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. Michael Jordan Det finns människor

som har pengar och det finns människor som är rika. Coco Chanel Övning ger färdighet. Det tar

tjugo år att göra succé över en natt. Eddie Cantor Om du tänker för länge på nästa steg, kommer du

att tillbringa livet stående på en fot. All our dreams can come true, if we have the courage to pursue

them. Walt Disney Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. Thomas A.

Edison Lycklig är den som inte sörjer det han saknar, utan gläder sig över det han har. Demokrit Motgångar

får vissa människor att bryta samman, andra att överträffa sig själva. Tre arbetsregler: Finn

enkelhet i kaos. Sök harmonin i det disharmoniska. Mitt i svårigheter finns möjligheter. Albert Einstein

Om snöret inte håller, utan går av, är det bara att försöka med ett annat snöre. Nalle Puh Action is the

foundational key to all success. Pablo Picasso En sjöman ber ej om vind, han lär sig segla. Don't aim

for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally. David Frost

Flaming enthusiasm, toppa backed up by horse sense and persistence, formen

is the quality that most frequently

makes for success. Dale Carnegie För att komma till källan, måste man simma mot strömmen. Formal

education will make you a living, self-education will make you a fortune. Jim Rohn Failure is simply

the opportunity to begin again, this time more intelligently. Henry Ford In the practice of tolerance,

one's enemy is the best teacher. Dalai Lama Just because something doesn't do what you planned it to

do doesn't mean it's useless. Thomas A. Edison A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows

himself to be a fool. William Shakespeare Chaos is inherent in all compounded things. Strive on with

diligence. Buddha Continuous effort - not strength or intelligence - is the key to unlocking our

potential. Winston Churchill Riv aldrig ett stängsel förrän du vet varför det sattes upp. Robert Frost

By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation,

which is easiest; and third by experience, which is the bitterest. Confucius Det är inte allt som räknas

som kan räknas, och inte allt som kan räknas som räknas. Albert Einstein Det man inte lägger sig i

behöver man inte dra sig ur. Don't be afraid to give up the good to go for the great. John D. Rockefeller

Discontent is the first necessity of progress. Thomas A. Edison Don't find fault, find a remedy. Henry

Ford A good head and a good heart are always a formidable combination. Nelson Mandela A wise man

is superior to any insults which can be put upon him, and the best reply to unseemly behavior is patience

and moderation. Moliere Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Jim Rohn Do not

go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. Ralph Waldo Emerson

Rom byggdes inte på en dag. Don’t go around what you can go over. Health is the greatest gift, contentment

the greatest wealth, faithfulness the best relationship. Buddha Sol varje dag ger en öken. There

is nothing that is a more certain sign of insanity than to do the same thing over and over again and

expect the results to be different. Albert Einstein Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Om jag

ger dig en pfennig, blir du en pfennig rikare, och jag en pfennig fattigare. Men om jag ger dig en

idé, blir du en idé rikare, och jag har den fortfarande kvar. Albert Einstein Det man inte dör av blir

man starkare av. Friedrich Wilhelm Nietzsche Ett fyndigt ord bevisar ingenting. Voltaire

Tentamen: Finn ett uttryck för framgångsfaktorn X. Motivera ditt val.

en svensk klassiker i maktens korridorer: rätt så fel ol gör: åf

härskarringen elitidrottare & student kth hockey gör entré

från vänster

anna Klöfver, axel Hammarbäck, erica edfeldt,

Henning alesund, Ingrid Kjellström, Johan

fogelström, Katja rantala, martin Barksten,

matilda Kaba-Liljeberg, Sara edin

dessutom

elisabeth Ingvar, Göran manneberg, Johan

alvfors, Johan Kvastad, Johan persson, Kalle

eriksson, robin norström

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OL_toppaformen_vit.pdf 1 4/24/12 10:47 PM

OSQLEDAREN # 6

2011/2012

INNEHÅLL OL # 6

30

32

09 studenträttsfall

tHS utbildning fortsätter i maktens korridorer

12

ol gör: åf

Årets sista besök gjordes i konsultpalatset

16 kår/kulturförening?

oL berättar en historia om Kårfullmäktige

20

22

nytt lag i lg

oL presenterar tHS nyvalda ledningsgrupp

redaktionen 11/12

Laguppställningen 11/12 tackar för sig!

16

12

26 24

24

26

30

offensivt spel

KtH Hockey satsar och siktar på nationell succé

elitidrottare på kth

om livet som student och entreprenör

pimp my matlåda

Dags för nytt fräscht innehåll i lunchlådan

32 solskensolympiaden

100 år har gått sedan Stadion stod värd för oS

36

magnificent marbles

Spelutvecklande studenter presterar

glad sommar!


aLLtId I OL

frÅGa robin, jag har nyligen slutat

plugga och funderar på att köpa en bostadsrätt

i Stockholm. Är det en bra idé för

tillfället?

/Johannes

SVar Det här är en ganska vanlig fråga

att få som fastighetsekonom.

Då ingen kan veta hur det kommer se

ut i framtiden med bostadsrättspriserna kan

jag enbart ge dig vägledning i frågan. Vi

kan börja med att den kraftiga uppgången

i priserna vi sett de senaste 15 åren egentligen

beror på en förändring i ränteläget. en

lägre ränta innebär mindre lånekostnader

och därmed blir den totala kostnaden för

bostaden ganska låg. Detta har inneburit

att fler har kunnat låna mer pengar och

därmed har priserna gått upp när ett läge

med en stabilt låg ränta på bostadslånen

har varit ett faktum under en lång period.

Jag skulle säga att detta låga ränteläge är

här för att stanna i minst 5 år och vi lär inte

se någon justering på mer än 10 % per år

nedåt.

Vad som talar för att de i mångas

tycke höga priserna är motiverade är den

stora bristen på lägenheter. folk köper helt

enkelt bostäder för att bo i dem och inte på

spekulation. Vidare kan man alltid snegla

bOstads rätt

på hyresmarknaden och hyresnivån för nyproducerade

lägenheter för att få en indikation

på vad alternativet till en bostadsrätt

kostar. Jag själv tittade på en bostad av

nyfiken som var ute på Stockholm Stads

bostadsförmedling. Det var en etta i Hjorthagen

på 41 kvadratmeter och en hyra på

9208 kr per månad. rätt mycket tänkte jag.

nu kommer vi dock till det viktiga. Jag

förutsätter att om du skulle köpa en lägenhet

så skulle kostnaderna för den vara hanterbara

och du mest är orolig om du kommer

förlora pengar eller känna att du gick

in på marknaden vid fel tidpunkt. Detta ska

du inte oroa dig för, du är ung, akademiker

och tänker troligtvis fortsätta bo i vår vackra

stad. Ditt nästa boende lär därmed vara ett

större boende än ditt planerade. Kanske

har du familj och vill köpa hus då. om du

köper ett större och därmed med hög sannolikhet

dyrare i förhållande till ditt planerade

så spelar en nedgång i priserna ingen

större roll, det är snarare positivt då du får

betala bra mycket mindre för ditt större boende

än u förlorade på ditt mindre boende,

dessutom slipper du skatta för en eventuell

vinst på en fiktiv uppgång. och om priserna

går upp? Ja då kan du också vara glad, du

gick in och fick ta del av uppgången på den

mindre lägenheten.

/robin

för studenter

frÅGa Hur ser det ut med kötiderna

för lägenheter och studentrum i SSSB nu

när kårobligatoriet har avskaffats och man

måste vara medlem för att köa?

/Joel

SVar Intressant fråga, jag kollade upp

detta någon minskning av kötiderna har

inte skett. Kötiderna varierar dock beroende

på säsong men detta var den generella

åsikten. Kan verkas konstigt men jag tror

att ändringarna helt enkelt inte fått genomslag

ännu. Det skulle vara intressant att se

vilka kötider de som sökte men inte fick lägenheten

hade. Är det så att personerna

som kom tvåa, trea eller fyra har färre ködagar

än tidigare så betyder det att ändringen

i reglerna kommer få ett genomslag

men att det kanske tar ett eller två år.

/robin

robin norström studerar 4:e året på samhällsbyggnad

& har ett stort intresse för fastighetsfrågor.

vid sidan av studierna arbetar han som fastighetsanalytiker

på nai svefa, är adept hos newsec, sitter

som ledamot i tHs styrelse & ssCo:s

bostadsdelegation samt suppleant i

sssB:s styrelse. för ol svarar han på

bostadsrelaterade frågor. Har du en

fråga till robin? Mejla dem till

osqledaren@ths.kth.se!

6 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE

frÅGa Jag har sedan jag var en

tvärhand hög funderat över en sak som jag

tänker mig att du nog säkerligen vet svaret

på. någonstans känner jag att jag egentligen

borde kunna fundera ut svaret själv(!),

dock känner jag mig inte kapabel till det

just nu, och därav vänder jag mig till dig!

tänk att man sitter och solar på

borggården en vanlig (dock ovanligt solig)

torsdagseftermiddag i mars, förslagsvis

den 15e. Solen står högt på himlen, det

är typiskt omolnigt och man »tittar« (med

slutna ögon, likt när man sover) rakt in

i solen. Har man normal syn (vilket jag

räknar med att jag har) så ser man då en

stark röd färg. om vi nu tänker att detta

(blundandet alltså) fortlöper över tiden, t

(t > 1, t ) minuter, och därefter öppnar

ögonen; varför blir då »bilden« matt och

blåaktig?

/Kalle

SVar Kan intyga att din syn är som

den bör. när man tittar länge på starkt

rött ljus, såsom det som filtreras genom

blodfyllda ögonlock (låter värre än det är)

så töms receptorn för rött ut i näthinnan

och blir mindre känslig. Blår receptor blir

nästan helt opåverkad och grönt påverkas

i mindre omfattning. när sedan ögonen

öppnas är du snöblind fast bara i rött och

du ser blått förstärkt, grönt normalt, och

rött försämrat. Detta ger en blåvit film över

hela synfältet. att det blir suddigt kan bero

på att de blå receptorerna normalt ligger

mycket glesare än de röda.

tillåt mig också att komplementera

dig för din intressanta blundningsapparat.

att blixtsnabbt öppna så fort tiden antar

värdet av ett naturligt tal, men vara stängd

för alla andra t borde ge en fantastisk

stroboskop-effekt. Skriv gärna och berätta.

/Göran

EXAMENSRINGAR

Hos oss köper du KTH originalringar

Göran manneberg är universitetslektor i fysik

på KtH. två gånger har han blivit utsedd

till årets lärare. I oL svarar Göran på dina

frågor om stor och smått. Har du en fråga till

Göran? mejla den till osqledaren@ths.kth.se!

Vi har tillverkat examensringar i mer än 100 år. I vår

verkstad gör erfarna guldsmeder din ring på gammeldags

hantverkssätt.

Nu finns också prover på alla KTH’s Examensringar i monter

på Kårexpeditionen i Nymble!

Sandberg

Nybrogatan 9, Stockholm

08-679 90 20, www.sandbergsweden.com

mån - fred 10-18, lörd 11-15

aLLtId I OL

foto marCuS BLom


fOkus THS UTbildning i makTenS korridorer

Krönika:

Att bli en

riktig cyklist

Det började i en källare

ute i täby. Där stod

den – cykeln med stort C.

Liten, lätt och snabb. Den

kunde bli min för en summa

som skulle kräva ett antal år

utan SL-kort om den skulle

betala för sig. men jag hade

inget val, min dröm var att

bli en riktigt snabb cyklist

och enda vägen dit var en

bra cykel. Jag blundade och

betalade och tänkte: nu

händer det, nu kan jag snart

cykla som ett spjut!

Cykeln med stort C

G

anska snabbt insåg

jag att det krävs mer än en snabb cykel för att bli en snabb

cyklist. Starka ben, tålamod och ett hårt pannben till exempel.

mina första cykelturer på var inget tour the france lopp direkt. Jag

trillade handlöst framför bilar med fötterna kvar fast på pedalerna,

blev omkörd av äldre damer upp för backkrön och fick punka tre

gånger under en vecka. Det kunde ha tolkats som att jag inte borde

ägna mig åt cykling och det vore nästan befogat om jag gömt

cykeln långt in i mitt vindsförråd. Istället bestämde jag mig för att

inte ge upp cykeldrömmen och anmälde mig till Vätternrundan.

någon månad senare hade jag anmält mig till Vasaloppet och

därmed mer eller mindre gjort en Svensk Klassiker, tänkte

jag. plötsligt var jag anmäld till Vansbrosimmet och Lidingöloppet

också, av bara farten. Det återstod bara en liten detalj: börja

träna! Givetvis blev det en skitvinter och dagen då jag stod på

skidorna på startlinjen i Sälen kom alldeles för snabbt. mellan mig

och mora skilde nio mil, termometern visade tio grader kallare än

vad SmHI utlovat och jag hade vallat skidorna skilt från konstens

alla regler. magen pirrade och jag undrade vad jag egentligen gett

mig in på.

Varför gör jag det här? Varför har jag spenderat sena kvällar

ute på isiga skidspår i Stockholms förorter när jag hade kunnat

dricka öl på nymble? Varför cyklar jag upp och ner för samma

backe med mål att bli illamående? Varför är det så många fler än

mig som bestämt sig för att göra

en Svensk Klassiker? Svaren på

dessa frågor är svåra att förklara

med ord, men jag vet exakt när

jag själv insåg varför all svett och

slit trots allt varit värt mödan.

Det var den vackra söndagseftermiddag

i vintras när jag gled

över mållinjen i mora, efter åtta

timmar av skidåkning. Jag bevisade

för mig själv att jag klarar

av att åka Vasaloppet och det var

en fantastisk känsla som jag tror

att jag delar med alla andra som

Ingrid redo för ett par mil i spåren

upplevt samma sak.

Iskrivandets stund pågår uppladdningen inför Vätternrundan

– 30 mil runt en sjö på cykel. Det kommer bli många timmar av

mjölksyra, kramp och tvivel. Jag måste bevisa för mig själv att jag

klarar av att ta mig igenom det och jag längtar redan. Jag längtar

efter både mållinjen och startlinjen och att efter en vacker dag

kunna kalla mig själv för en riktig cyklist. Det kommer att bli värt

det.

av: ingrid kjellström

rätt så fel?

plötsligt händer det. Du har följt

studierna som man ska, men en dag

blir du anklagad för plagiat, läraren

meddelar att hen inte längre är

kontaktbar, examinationen ändras med

en vecka kvar på kursen och du får

CSn-återkrav p.g.a. en felregistrering.

Välkommen till den mörka sidan av

studierna - du har precis blivit del av

ett studenträttsfall.

i vårt arbete ser vi hela tiden bevis för att

det kan hända vem som helst. ett trettiotal

studenter har sökt hjälp enbart hos cheferna

för utbildningsinflytande, många fler

har rimligtvis sökt hjälp hos sin sektion och

de flesta fall får ths aldrig kännedom om.

det handlar om allt från extremt undermålig

handledning vid examensarbete till trakasserier

för etnicitet, studenter som slängs

» I THS utbildnings

erfarenhet finns

inga lärare som gör

fel med flit, men

det finns gott om

systemfel som får

lärarna att agera fel

«

ut från kurser och lärare som isolerar sig

från studenterna och slutar svara på frågor

och mejl. “i maktens korridorer” kommer

denna gång att handla om studenträttsfall:

hur du upptäcker ett fall, hur du får hjälp

när det händer och hur du undviker att

själv råka ut för felbehandling.

ths har kartlagt de problem studenter

råkar ut för och vad orsaken till dessa är. i

en majoritet av fallen handlar det om att

lärare eller administratörer inte känt till

regler eller praxis, att man slarvat eller inte

brytt sig. en annan mycket vanlig orsak är

ömsesidigt dålig kommunikation mellan

lärare och student. frågan är: varför blir

det såhär?

onda lärare finns inte

i vår förra artikel (“undervisningen vi aldrig

fick”, ol nr 5) skrev vi om universitetsvärldens

kultur, om den akademiska frihetens

konsekvenser och normen att alla lärare

ska både forska och undervisa - vid sidan

av alla administrativa sysslor. Begravda

i arbete brister till slut kvaliteten och

akademikerns prioriteringar blir mycket

påtagliga. och nog är de begravda i arbete

- 77% av kths personal menar att de ofta

eller mycket ofta har stora arbetstoppar

och en rapport från hsv visar att lektorer

och professorer arbetar 47 respektive 51

timmar i veckan.

OL pÅ campus

VaD Är ett StuDentrÄttSfaLL?

Studenträtt handlar om vilka rättigheter

men också skyldigheter man har som

student. när dessa rättigheter och skyldigheter

inte hanteras korrekt kallas det för ett

studenträttsfall. under året har tHS centralt

hanterat drygt ett tjugotal olika typer av

studenträttsfall. Så här kan det se ut:

en LÄrare misstänkte att en utbytesstudent

plagierat. Istället för att anmäla studenten

till disciplinnämnden som reglerna kräver

tog läraren saken i egna händer och

hälsade studenten att hen blivit avstängd

från kursen. Detta är inte tillåtet då det är

disciplinnämnden som avgör om någon

ska bli avstängd från studierna. Studenten

konstaterade dock att hen var studiemässigt

körd och åkte tillbaka till sitt hemland. Väl

hemma fick hen höra av läraren att hen inte

alls var avstängd, utan att det skulle avgöras

ett antal månader senare, och att hen fick

fortsätta ta del av studierna i Sverige...

en StuDent som gör sitt exjobb blir registrerad

över fel period av KtH. CSn upptäcker

detta och studenten får återkrav. till saken

hör att begreppet “slut på pengar” får en ny

innebörd när man har tre barn att försörja.

Studenten försöker få sitt kansli och sin

handledare att inse sitt misstag. Dessa har

dock bildat sig uppfattningen att studenten

försöker roffa åt sig fler högskolepoäng

än vad som är rätt. först efter mer än en

månads hård lobbying sätter sig kansliet och

handledaren in i faktan och inser att de gjort

fel och åtgärdar problemet.

ett antaL LÄrare har under året meddelat

studenterna att de inte längre kommer att

svara på mejl eller frågor.

8 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE oSQLeDaren nr 6 11/12 9


OL pÅ campus

detta gör det förståeligt - men inte acceptabelt

- att studenters ärenden slarvas bort

eller hanteras felaktigt. det finns också

mycket enklare skäl till studenträttsfall - till

exempel får lärare ingen utbildning i vilka

regler som gäller eller vad man måste

känna till som myndighetsutövande lärare.

detta förväntas lärare lära sig själva, med

studenterna som labbpartner. i ths utbildnings

erfarenhet finns inga lärare som gör

fel med flit, men det finns gott om systemfel

som får lärarna att agera fel.

en universitetslärare har ett stort ansvar för

sina studenter, men också stor makt över

dem. då kth är en myndighet är många

beslut som fattas myndighetsbeslut som

vanligen kan överklagas för vår rättsäkerhets

skull. det finns dock undantag där

läraren har sista ordet, så som betygssättningen.

läraren är också i en auktoritetsposition

gentemot sina studenter och

påverkar vad man som student använder

sin tid till. det finns till exempel inga regler

proBLem meD oLIKa SorterS

HanDLeDare

Det är inte bara relationen student - KtH

som man kan bli del av ett studenträttsfall.

många exjobbare får problem med

handledaren på företaget man jobbar

mot.

en StuDent skrev på ett kontrakt för sitt

exjobb och trodde att det var samma

kontrakt som hen hade skickat till företaget.

Senare visade det sig att företaget

ändrat delar av kontraktet utan att meddela

det, vilket gav studenten betydligt

mindre tid att utföra sitt exjobb på än

vad de först kommit överens om.

THS UTbildning i makTenS korridorer

mot att lägga inluppar över helgen - trots

att det är dålig praxis, och få studenter

protesterar. ett annat exempel på lärarens

auktoritet är att även i fall där läraren

brutit mot reglerna, får det sällan konsekvenser

- för lärarna. studenterna drabbas

mycket lättare. se bara på disciplinnämnden

för studenter, som har flera ärenden

varje termin, och personalansvarsnämnden

för lärare, som inte varit aktiv på flera

år! Betyder det att lärare gör färre fel än

studenter?

Vad kan man göra?

du kanske någon gång hört att kåren är

lite som ett fackförbund för studenter, men

hur funkar det egentligen? ths utbildning

jobbar inte bara med att påverka hur kth

fungerar, utan också med att hjälpa studenter

när kth inte fungerar. du kan alltid

kontakta studienämnden eller liknande på

din sektion för att få hjälp att reda ut frågorna,

och som en del av ths utbildnings

påverkansarbete arbetar studienämnderna

för att samma sak inte ska hända igen.

många av de studenträttsfall som uppstår

är onödiga, och du kan faktiskt gardera

dig ganska väl mot många otrevligheter.

Här är tHs utbildnings tips:

1) kommunicera!

dålig kommunikation leder ofta fram till

konflikter och fel. det gäller inte minst i en

handledningssituation. många av de fall

vi ser handlar om studenter som hamnar

i konflikt med sin handledare på exjobbet

eller andra projekt. tyvärr finns det

» Se bara på

disciplinnämnden

för studenter, som

har flera ärenden

varje termin,

och personalansvarsnämnden

för lärare, som inte

varit aktiv på flera

år! Betyder det att

lärare gör färre fel

än studenter? «

inga regler som säger vad handledarens

uppgifter är. Prata redan från början om

hur handledningen ska gå till, om era

ömsesidiga förväntningar, vilket betyg du

siktar på och vad som krävs för att du ska

nå dit. se till att ha personlig och kontinuerlig

kontakt.

2) kolla upp vad som gäller!

ibland kan regelverken tyckas mer krångliga

än de är, men lite googlekunskaper

fixar ofta biffen. På kth:s intranät som du

kan logga in på hittar du kth:s regelverk.

högskoleförordningen och förvaltningslagen

finns på nätet och innehåller många

bra regler. På studentwebben finns sidan

studenträtt som håller på att uppdateras.

du kan alltid fråga kåren eller en annan

lärare om vad som gäller - de borde veta!

om du trots allt drabbas och blir felaktigt behand-

lad, vad ska du göra?

1) anmäl till studienämnden

Berätta alltid det som hänt för studienämnden

på din sektion. om de får reda på vad

som hänt kan de inte bara stötta dig - ths

utbildning samlar också statistik på felaktig

behandling och använder den för att påverka

kth och förebygga problem! du kan

också vända dig direkt till ths chefer för

utbildningsinflytande. är du doktorand har

kåren ett särskilt doktorandombud.

2) Mejla mindre, prata mer!

att mejla fram och tillbaka är oftast ett

ineffektivt sätt att reda ut problem, och

det tar lång tid. ringa är bättre, eller ännu

hellre - gå och prata med läraren! ta med

en kompis eller någon från studienämnden

om du känner att det behövs.

3) Prata med chefen!

ibland är inte lärarna eller andra kthanställda

så bra på att lyssna. ett bra tips är

att prata om det med deras chef - an-

» Att mejla fram och

tillbaka är oftast ett

ineffektivt sätt att

reda ut problem,

och det tar lång tid.

Ringa är bättre, eller

ännu hellre - gå och

prata med läraren! «

THS UTbildning i makTenS korridorer

» Många av de

studenträttsfall

som uppstår

är onödiga,

och du kan

faktiskt gardera

dig ganska väl

mot många

otrevligheter «

tingen den som är prefekt eler avdelningsledare

där läraren är anställd. detta hittar

du genom att söka på den anställde på

kth:s hemsida och klicka på länken för

avdelningen. du kan också prata med pro-

hs utbildning - med ratt att paverka

gramansvarig. att kommunicera är inte att

skvallra - det är ett sätt att hjälpa kth!

4) anmäl all diskriminering och trakasserier

om du drabbats av diskriminering eller

trakasserier ska du prata med någon lärare

som du har förtroende för, gärna någon

som varit med vid situationen om det går.

du kan också vända dig till ths studiesocialt

ansvarige för att få stöd. läraren hjälper

sedan till att anmäla det så att kth kan

följa upp. det är jätteviktigt att anmäla!

av: Johan alvfors & Johan kvastad

tHS Chefer för utbildningsinflytande

10 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE oSQLeDaren nr 6 11/12 11

t

OL pÅ campus


Vi kommer till det stora ÅFkomplexet

i Frösunda intill

E4:an kl 08.10 en fredagsmorgon.

Det väller in folk som alla drar sina

kort och passerar in genom spärrarna

och sedan fortsätter in i byggnaden.

Det skulle kunna varit skiftbyte i en

stor tillverkningsfabrik. Men det är

det inte, det är bara en vanlig morgon i

konsultpalatset.

När vi har skrivit in oss som besökare

till Katarina Waniewska

och monterat de obligatoriska

namnskyltarna sätter vi oss ner i den

stora väntsoffan och hänger ett tag. Två

minuter senare plingar det till i mobilen.

Det är ett SMS med Receptionen

som avsändare som säger: ”Katarina

Waniewska meddelar: Hej Henning! Jag

kommer ner strax! Hälsningar, Kata-

OL Gör

åf

Är du en fighter som varken räds nya utmaningar eller diffekvationer? Slår du

tillbaka dubbel så hårt när CSns senaste påhitt kommer som ett slag i magen?

och kan du finta bort vilken omtenta som helst? Då måste du vara KtH-student.

Vill du dessutom ha ett inspirerande och utvecklande jobb efter examen där

du får spendera dagarna med människor som är lika awesome som du? Läs då

vidare för under året är oL ute på turné och spanar in de coolaste potentiella

arbetsgivarna på marknaden. oL gör - because you’re worth it!

rina”. Och mycket riktigt, strax kommer

Katarina och hämtar oss. Vi åker upp

till 9:e våningen med de överraskande

snabba hissarna och landar på våningen

som inhyser alla sorters representation.

Miljön är så proffsig att jag börjar fundera

på var vi egentligen har hamnat.

Min fördom mot konsultfirmor brukar

nämligen vara att man är proffsiga mot

kunden, men på sitt eget kontor tar

» Det skulle

kunna varit

skiftbyte i en stor

tillverkningsfabrik.

Men det är det

inte, det är bara en

vanlig morgon i

konsultpalatset «

man allt med en liten klackspark. Här

har dock det egna kontoret verkligen

utvecklats till perfektion.

ÅF har en gedigen historia

som sträcker sig tillbaka till

1895 då Ångpanneföreningen

bildades av en grupp ägare till ångpannor

med avsikten att förhindra olyckor,

vilka då var mycket vanliga. De fick tre

år på sig att visa att de skulle lyckas, vilket

de gjorde. Efter det snabbspolar vi

till 2002 då ÅF var uppdelat i ett 20-tal

spridda företag som det gick varierande

bra för, det var till och med så att de

ibland konkurrerade med sig själva.

Därför började man samla sina krafter

och 2008 bytte man så namn till bara

ÅF och gick över till att vara ett samlat

företag som numera toppar listor över

företag man vill jobba på. Man har idag

12 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE

» ..det finns folk på

ÅF som har jobbat

där i 40 år och

totalt bara varit i

två projekt, först

Södra länken och

sedan Förbifart

Stockholm «

4900 anställda varav majoriteten är

ingenjörer. Trots det var bara en av de

6 personer vi träffade civilingenjör, det

var Katarina.

Katarina, som har gått teknisk

fysik på KTH är Employer Brand

Manager och har som uppdrag

att bygga varumärke mot potentiella

anställda och blivande anställda. Vi får

anta att ni läsare alltså räknas som

blivande anställda, men tyvärr kanske

inte artikelläsning räknas som en första

anställningsintervju. Katarina har bara

jobbat ½ år på ÅF, så hon får ses som ett

exempel på att man där snabbt kan få

ansvar som nyanställd. Hon berättar att

det inom ÅF finns tre stycken definierade

karriärvägar, nämligen chef, projektledare

eller specialist och ungefär 25 % av alla

anställda klassas in i dessa roller.

Som konsult på ÅF finns det

många olika vägar att ta. Man

kan jobba i projekt på plats på

företag eller sitta i ett projekt som görs

helt på det egna kontoret eller någon

annan konstellation. Inom ÅF finns det

5 divisioner varav 3 finns i Sverige: Industry,

Infrastructure och Technology.

Vi fick träffa Magnus Lundberg som

hör till ÅF Infrastructure. Han sitter på

projektet Förbifart Stockholm, där ÅF

lyckats få ansvaret för 2 av totalt 3 delar

i hela projektet. ”2014 ska detta projekt

vara färdigprojekterat och sedan räknar

man med jobb i ca 10 år till.” Magnus

säger att det finns folk på ÅF som har

jobbat där i 40 år och totalt bara varit i

två projekt, först Södra länken och sedan

Förbifart Stockholm. Man verkar få

ett ganska speciellt mindset av att jobba

åf

OL gör

på ett så stort konsultföretag. Magnus

säger att man i början av sin anställning

lär sig att man ska säga ja till i princip

alla frågor och uppdrag kunderna har,

eftersom det mesta går att lösa med en

sån stor kompetensbas.

En annan person vi träffade var

Sofie Hansson som jobbar i

miljögruppen. Vi träffade henne

dock framförallt i egenskap av ordförande

för Club ÅF. Det händer väldigt

mycket på ÅF även utanför arbetsuppgifterna.

Club ÅF är en fritidsförening

som finns på alla kontor och som anordnar

sporter, fester, kulturevenemang

o.s.v. och som framförallt handlar om

att gynna nätverkande. Minst 5 ÅF’are

ska delta och det spelas innebandy,

klättras och deltas i olika Korpenserier.


OL gör

åf

Det anordnas pubar, skidresor, seglingresor,

ja allting. Tanken är att så länge

det är roligt och gynnar nätverkande

är det nyttigt för företaget. Sport är

nämligen en stor del av filosofin för ÅF.

Det både utförs internt och sponsras till

synes hej vilt. Men det är verkligen allt

utom hej vilt.

In i konferensrummet vi sitter stormar

plötsligt Peter Berglund in.

Han är, förutom ett energiknippe

» Vi sponsrar t.ex.

Susanna Kallur

för att hon är en

genuin vanlig

människa. Väldigt

ÅF’ig, cool men

ändå helylle «

utan dess like, Corporate Brand Manager

och sätter snabbt igång en powerpoint

som han glatt förklarar inte borde

ta mer än 5 minuter. En halvtimme

senare har vi hela företagets marknadsföringsstrategi

klar för oss (nåja, nästan

i alla fall). Peter säger att han ofta kallas

för »en påse gott och blandat”, och han

skulle faktiskt gå på KTH, men några

uppfinningar och ett framgångsrikt företag

kom emellan. Efter 14 år på ÅF, i 7

olika roller har han varit med och tagit

ÅF dit företaget är idag. Han förklarar

först varför ÅF sponsrar bland annat ett

antal länders Olympiska Kommittéer

genom att vara deras Green Advisor lite

ytligt med att ”många är idrottsintresserade”.

Efter att vi prata mer ingående

om det verkligen bara är därför kommer

han dock fram till att det är en stor

koppling mellan idrottarnas och ÅF’s

värld. Båda jobbar med målbildning

och idrottare är ofta duktiga på att få

balans i livet. ”Vi sponsrar t.ex. Susanna

Kallur för att hon är en genuin vanlig

människa. Väldigt ÅF’ig, cool men ändå

helylle.” När ÅF har chefskonferenser

brukar t.ex. Foppa och Kallur vara med,

det hela handlar främst om att bygga

stolthet internt, och det hjälper även

rekryteringen externt.

ÅF har förutom de Olympiska

Kommittéerna även ett par

andra riktigt stora sponsringsprojekt.

Vi får träffa Annika Ahlstrand,

projektledare för ÅF’s del i ÅF offshore

race. Det är Gotland Runt som nu för

andra året har namnet med ÅF’s minst

» ..ritar hus gör vi

inte, men resten kan

vi nog klämma in på

bolagets CV «

sagt framträdande roll. Det är en

genomtänkt och smart sponsorsatsning

som ger möjlighet att ta med företagets

kunder på en VIP-upplevelse med det

lilla extra samtidigt som det ger mängder

av bra exponering för företagets

varumärke. Det märks att det ligger

mycket tanke bakom allt man gör inom

ÅF. Allt är smart och man gör ingenting

av en slump, utan det har krävts många

smarta (läs ingenjörer) som har jobbat

med att ta fram ÅF strategier för bland

annat marknadsföring.

Trots att ÅF är ett så stort företag

konstaterar Sofie och Magnus

snabbt att man inom ÅF ändå

får känslan av småföretag, eftersom

man jobbar i mindre grupper och man

på varje sektion sitter ungefär 10-50

personer. Men saknas kompetensen i

den egna gruppen finns den som sagt

överallt omkring en. Det går alltid att

lösa saker. Magnus säger ”ritar hus gör

vi inte, men resten kan vi nog klämma

in på bolagets CV”. Det verkar som om

det finns stora möjligheter att hitta

något roligt att jobba med på ÅF. Vissa

har jobbat på alla våningar och flyttat

runt många gånger. Dessutom använder

de uttrycket en ÅF’are väldigt frekvent.

Det tycker vi visar på att när man är anställd

är man liksom med i ÅF-familjen

och det spelar inte så stor roll vad man

gör eller vart man sitter.

Mycket på ÅF handlar om

vilket intryck som ges,

både utåt och internt. Det

märks att det sitter mycket stolthet i

väggarna. Alla vi pratar med rekommenderar

varmt företaget. Det känns

verkligen som att det är lätt att trivas

på ÅF, att det finns en plats för alla. Det

är en stor familj. Vanligtvis tycker man

att en stor familj består av 10 personer,

men här lyckas man få den känslan med

nästan 5000. Så den första lite formella

fabrikskänslan som uppstod när vi gick

in genom dörrarna har liksom blåst

bort. Det är stort och byggnaden är genomtänkt

in i minsta detalj. Men trots

det saknas verkligen inte personlighet.

ÅF är som ett stort kuddrum, mjuk och

väldigt, väldigt inbjudande.

text: Henning alesund [henning.

alesund@osqledaren.se]

foto: elisabeth ingvar

[elisabeth.ingvar@osqledaren.se]

Åf I SIffror

Startades 1895 och har 4900 anställda.

finns i mer än 20 länder. Sponsrar 4

olympiska kommittéer. utsågs förra året till

Sveriges 2:a mest attraktiva arbetsgivare«

oSQLeDaren nr 6 11/12

15


OL pÅ campus

Kårförening - kulturverksamhet,

potato - potatoe?

Den här artikeln tar upp något som händer på kåren nu och jag ska försöka

förklara vad det handlar om, hur det fungerar och hur det ligger till.

frågor och funderingar kring kårföreningar

och kulturverksamheter är något

som dyker upp då och då. De diskuteras

i kårfullmäktige, i kårstyrelsen, i

arvoderadegruppen, i kårföreningarna

eller i kulturverksamheterna. Det kan

vara allt från lokalfrågor till om en

kårförening ska upplösas eller inte.

denna gång dök ämnet upp under kårfullmäktiges

utbildningsdag. troligen har det

pratats om tidigare men det är där den här

berättelsen börjar.

ledamöterna i kårfullmäktige har en informell

utbildningsdag i början av verksamhetsåret

för att förbereda sig inför arbetet i

kårfullmäktige. i den delen av utbildningsdagen

där ledamöter fick komma med

egna förslag på vad de ansåg var viktigt

att ta upp i fullmäktige under kommande

verksamhetsår dök en kulturverksamhet

upp flertal gånger. anledningen till detta

var för att flera ansåg att de hade agerat

felaktigt och ville därför lyfta det i kårfullmäktige.

ledamöterna ville bland annat ha

möjlighet att få insyn i deras ekonomi.

frågan är vad kan kårfullmäktige eller

kårstyrelsen göra? det finns också olika

typer av föreningar på kåren, kårföreningar

och kulturverksamheter, och vad har de för

rättigheter och skyldigheter? Jo, det och

lite till ska jag försöka förklara nu och sen

även berätta vad som hänt.

undrar ni över vad de olika grejerna är

så kan ni läsa om dem på nästa uppslag,

vilket jag rekommenderar att ni gör om ni

inte har koll.

om ni inte redan var det så är ni nu lite

pålästa om vad kårföreningar, kårstyrelsen,

kårföreningar (och kårprojekt) och kulturverksamheter

är och hur de fungerar.

kf och ks har alltså inte rätt till insyn i varken

kårföreningarna eller kulturverksamhe-

» ..ställde sig frågan

vad man vill ha

för relation till

kårföreningarna

och kulturverksamheterna.

Ska de ha mer

skyldigheter? Ska

KF ha mer insyn,

mer makt i dessa

föreningar? «

terna. då föreningarna idag är fristående

och har ansvar för sin egen verksamhet

och ekonomi så behöver de inte redovisa

eller ge insyn till varken ks eller kf. de som

är kulturverksamheter ska dock lämna in

sin verksamhetsberättelse till ks.

efter detta följde att man istället för att

enbart fokusera på en händelse ställde sig

frågan vad man vill ha för relation till kårföreningarna

och kulturverksamheterna.

ska de ha mer skyldigheter? ska kf ha mer

insyn, mer makt i dessa föreningar?

det är just med dessa funderingar kf

har gått vidare. På kf1 ställde man just

frågan om varför man inte får insyn i deras

ekonomi och det har blivit besvarat. till kf3

skrev några ihop ett förslag på ändringar

kring kulturverksamheter men inte för att

besluta om dem utan för att diskutera. man

bjöd även in representanter från kulturverksamheterna

till detta kf-möte. ledamöter

uttryckte att förutom ekonomin vill man

gärna ha insyn i deras val då det finns

misstankar om hur de går till. det talades

om att eftersom kulturverksamheterna

delar varumärke med ths i och med deras

samarbete att det är viktigt att de kommer

fram till en relation som fungerar bra både

för kulturverksamheterna och kf. en annan

anledning kf vill göra ändringar är för att

kulturverksamheter får pengar från ths,

som i sin tur äskar pengar från kth, som de

sen inte har rätt att se vad de går till.

kulturverksamheterna svarade på frågor,

redogjorde hur deras val går till och var

med i diskussionen. efter kf3 skrev några

ledamöter ihop ett förslag, en motion.

där föreslog de att man ska tillsätta en

grupp på tre till sju personer som gärna

får innehålla både kf-ledamöter och

representanter från kulturverksamheterna.

denna grupp ska sedan utreda i samråd

med kulturverksamheterna vilka rättigheter

och skyldigheter som ska gälla för ett gott

och tydligt samarbete. denna utredning

ska resultera i ett policydokument för att

förtydliga samarbetet mellan ths och kulturverksamheterna

så att rättigheter och

skyldigheter framgår tydligt för både ths

medlemmar och kulturverksamheternas

medlemmar. dokumentet ska sedan tas

upp för beslut på ett kf-möte längre fram.

den här motionen svarade ks på precis

som de brukar och tyckte att idén var bra

men att eventuella föreslagna ändringar

gruppen kommer fram till ska införas i ths

reglemente och inte i ett policydokument.

ks föreslog också att detta skulle presenteras

på verksamhetsårets sista kf-mötet

den 10 maj.

OL pÅ campus

På kf4 biföll man detta förslag och sju

tappra personer valdes. de inledde samtal

med kulturverksamheterna för att få en

uppfattning om vad de vill få ut av sin

relation till ths och hur de ser på sin

nuvarande relation till ths. tyvärr kom

inte denna utredningsgrupp mycket längre

men frukta ej för ks lyckades ändå komma

med ett förslag, en proposition, med några

ändringar i reglementet.

» Tyvärr kom

inte denna

utredningsgrupp

mycket längre

men frukta ej

för KS lyckades

ändå komma med

ett förslag, en

proposition, med

några ändringar i

reglementet «

16 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE oSQLeDaren nr 6 11/12 17


OL pÅ campus

På sista kf-mötet så la ks fram ett förslag

på följande ändringar:

• de kulturverksamheter som får

pengar från ths ska varje år presentera

sin budget samt föregående

års ekonomiska utfall för ks och

ths sakrevisorer och de ska även ha

tillgång till dessa kulturverksamheters

bokföring.

• På det kf-mötet där kulturverksamhetens

ordförande eller motsvarande

godkänns (som det görs i dagsläget)

ska de även skicka in protokoll med

närvarolista från det mötet då de

valdes.

inga orealistiska förändringar enligt mig.

man får se var pengarna som kommer

från ths slutar upp och det blir tydligare

att kulturverksamheternas ordförande blir

demokratiskt valda. samtidigt får ths via

ks och sakrevisorerna ordentlig insyn hos

de verksamheterna som får ekonomiska

medel från ths.

utöver detta så kom ks även med en

annan mycket intressant proposition.

kårstyrelsen lade en proposition om att ta

in quarnevals-generalen i ledningsgruppen

som heltidsarvoderad och på så sätt

bland annat knyta dem närmare ths och

ge de mer resurser. generalsposten skulle

väljas inför ett quarnevalsår och precis

som alla andra poster i ledningsgruppen

så skulle ths valberedning bereda och ks

välja. Posten skulle fungerar liknanade som

Projektledaren för armada gör.

det här tycker jag är ett mycket intressant

förslag för man kan, och jag gör det,

resonera att om man vill ha mer insyn (och

kanske andra rättigheter) i en ändå självstående

förening som har ansvar för sin

egen ekonomi och verksamhet så får man

ta på sig en del ansvar själv. det är precis

det man gör med denna proposition och

en hel del annat också såklart.

den här propositionen avslogs och

förslaget blev istället skickat på remiss

till quarnevalen och ska tas upp igen på

första kf-mötet nästa verksamhetsår.

allt det här är förutom intressant (tycker

» Kårstyrelsen lade

en proposition

om att ta in

Quarnevalsgeneralen

i

ledningsgruppen

som heltidsarvoderad

och

på så sätt bland

annat knyta dem

närmare THS och

ge de mer resurser

«

jag i alla fall) ett bra exempel på hur man

kan påverka och hur beslut och förändringar

går till i ths. vet du att du som

medlem i ths har närvarorätt på kf- och

ks-möten? du har också rätten att bland

annat lämna in motioner. som medlem i en

sektion har du även möjligheten att rösta

på den ledamot från din sektion som du

tycker ska sitta med i kf.

Jag ser fram emot nästa kf-möte och hoppas

på att kunna rapportera till er vad som

händer i denna fråga. trevlig sommar!

text: david goldea

[david.goldea@osqledaren.se]

illustration: Martin Barksten

[martin.barksten@osqledaren.se]

1. KÅrfuLLmÄKtIGe & KÅrStyreLSen

Jag börjar med att förklara kort vad Kårstyrelsen

och Kårfullmäktige är och gör.

Kårfullmäktige (förkorttas Kf) är tekniska

Högskolans Studentkårs (förkorttas tHS)

högsta beslutande instans. Den består av

ledamöter från samtliga sektioner och är

valda av respektive sektion. Kf har även

ett så kallat talmanspresidium som leder

arbetet. Kf sammanträder ett antal gånger

per verksamhetsår och tar beslut kring tHS

verksamhet, ekonomi och organisation

på ett övergripande plan. De tar bland

annat beslut om tHS verksamhetsplan och

budget samt väljer kårstyrelsen.

2. KÅrförenInG

nu ska jag förklara vad en kårförening och

en kulturverksamhet är för något.

en kårföreningkan startas upp av alla

tHS medlemmar och vi har flera stycken

idag. några få exempel på kårföreningar

är KtH:s finanssällskap som är till för dig

som är intresserad av och vill lära dig mer

om finansbranschen, SeeK (Sustainable

engineering everywhere - a KtH student

organization), malvina som är tHS kvinnliga

nätverk, Knepp som är tHS fotoförening

och KtH Hockey.

för att starta en kårförening så ansöker

man till kårstyrelsen och man måste då

uppfylla vissa krav. föreningen ska vara

ideell, demokratiskt uppbyggd och fristående

från tHS och ha ett eget organisationsnummer.

man får inte formellt eller

informellt lyda under någon annan organisation

och man ska bestå av majoriteten

KtH-studenter. föreningen ska rikta sig till

och informera studenter vid KtH.

I ansökan skickar man med en beskrivning

av verksamheten, en antagen stadga,

medlemsmatrikel, organisationsnummer

samt kontaktuppgifter till föreningens

ordförande. för att behålla sin kårföreningsstatus

krävs det att man fortsätter följa

kraven samt att vid begäran skicka in lista

på medlemmar, verksamhetsberättelse

samt kontaktuppgifter till föreningens

ordförande.

en godkänd kårförening ska delta i Kårens

dag, tillåta samtliga KtH-studenter att ansöka

om medlemskap (bestämmelser kring

uteslutning av medlem ska finnas med i

deras stadgar) och de ska tillåta samtliga

oL:S tHS-SKoLa

(varning: hardcore organisationsfakta)

Kårstyrelsen (förkorttas KS) är Kfs verkställande

organ. Vilket jag burkar förklara

som tHS högsta verkställande instans.

KS som jag nämnde ovan väljs av Kf och

består av ordförande och vice ordförande

(dessa utgör kårpresidiet och leder även

ledningsgruppens arbete) samt fyra till åtta

ledamöter. De tar beslut för att verkställa

verksamheten. Det är de som föreslår en

verksamhetsplan och en tillhörande budget

till Kf att besluta om. Det är även de som

väljer de som arvoderas för att utföra

arbetet.

Bra, då vet ni vilka som beslutar och verkställer

kring tHS verksamhet.

av dess medlemmar att söka kårföreningens

förtroendeposter.

om man saknar en förening att ansöka

med om att få bli kårförening så kan man

alltid ansöka (hos KS) om att få starta ett

så kallat fristående kårprojekt. Väldigt kort

beskrivet så gäller det bland annat även

här att vara fristående och ideellt, rikta sig

mot alla KtH-studenter och kårprojektet

ska vara fristående. Då får man ta del av

de fördelar som kårföreningarna får. (mer

info finns på tHS hemsida.)

Så vilka fördelar får man som kårförening?

• man får ta del av en mängd av de

resurser och kompetenser som finns

inom tHS genom att ta del av tHS

kontaktnät.

• man kan få hjälp med att kommunicera

bättre, söka extern finansiering

eller att arrangera ett större event

• man kan (och ska) delta på Kårens

dag

• man får boka och hyra lokaler i nymble

samt osqvik; vissa gratis andra till

rabatterade priser.

• man har också rätt att hyra vissa

lokaler på KtH gratis

• Vissa föreningar kan, beroende på

deras verksamhet, få tillgång till ett

eget rum.

• man har tillgång till vissa av tHS

resurser när det gäller att sprida information.

förrutom att få tips och hjälp

så har man tillgång till färgskrivare/

scanner i nymble, man får sätta upp

affischer i inforummet i nymble samt

på omärkta affischeringstavlor och

tillgång till tHS hemsida.

OL pÅ campus

3. KuLturVerKSamHet

Slutligen, äntligen vidare till: kulturverksamheter.

Kulturverksamheter är föreningar som har

till uppgift att ordna diverse kulturaktiviteter.

Det finns fyra kulturverksamheter

idag och det är Kårspexet, teknologkören,

Quarnevalen och promenadorquestern. för

att läsa mer om deras verksamhet kan du

besöka deras hemsidor via tHS hemsida.

en stor skillnad som skiljer kulturverksamheterna

från kårföreningar är att man inte

kan ansöka om att bli en kulturverksamhet.

Jag vet tyvärr inte sen när de kallats

för kulturverksamheter men historiskt så

har dessa kulturverksamheter legat tHS

centralt mycket närmare än vad de gör

idag och de senaste åren.

Det är bland annat därför man ställer delvis

samma krav som på kårföreningarna; att

själva vara ansvariga för sin verksamhet,

ekonomi och redovisning och ha ett eget

organisationsnummer. Kulturverksamheter

ska välja sina egna förtroendevalda och deras

valda ordförande ska godkännas av Kf.

Dessa föreningar åtnjuter särskilda förmåner

gentemot tHS, till exempel att förutom

att de också kan boka och hyra lokaler

med samma förmåner som kårföreningar

även ska få tillgång till de rum som deras

verksamhet kräver. I och med dessa

förmåner ska de vara behjälpliga med vissa

underhåll i nymble samt genomföra tre

framträdanden å tHS vägnar utan att ta

betalt.

Vad alla dessa särskilda förmåner är samt

vad vissa underhåll innebär vet jag inte.

Jag tror att visa står med i gamla (möjligen

icke-gällande) styrdokument, andra är

avtalade sen länge och andra kommer man

fram till från år till år. Det är enligt mig en

ömsesidig relation.

nu borde ni ha ganska bra koll på hur

saker fungerar.

18 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE oSQLeDaren nr 6 11/12 19


OL pÅ campus OL pÅ campus

löpning

Löpningen utförs på det 30 km långa Lidingöloppet.

Vi hoppas att Denise & emma når sina mål trots

många tuffa uppförsbackar & en å annan lerpöl.

oL presenterar 12/13:års modeller:

DenISe fuGLeSanG K09

tHS ordförande, 12/13

emma foGeLStröm K08

tHS Vice ordförande, 12/13

det vårAs för en

svensk klAssiker

att genomföra en Svensk klassiker blir allt mer populärt och de senaste åren har loppen

som ingår blivit fulltecknade allt tidigare. nästa års Vasalopp blev t.ex. fullt redan i

mitten av mars 2012, bara två veckor efter årets omgång. tHS ledningsgrupp för läsåret

12/13 blev också fullsatt i mars och här visar de för första gången upp sig! en Svensk

klassiker är sägs ju vara en riktig utmaning men som alla teknologer vet handlar det

ju egentligen bara om utrustningen. ett år som heltidsarvoderad för tHS är också rätt

utmanande så frågan är om ledningsgruppen har det som krävs?

simning

Simningen utförs på det 3 km långa Vansbrosimningen.

Victor & Sebastian kan se fram emot många blöta

kvällar, såväl i simhallen som på nymble. tur att de är

bra på att kommunicera så de sen kan snacka sig ur

snedsteg och tjuvstarter om det skulle behövas...

oL presenterar 12/13:års modeller:

VICtor oLSSon meDIa08

tHS evenemangschef, 12/13

SeBaStIan oLS K10

tHS Kommunikationschef, 12/13

längdskidåkning

Längdskidåkningen utförs på det 90 km långa Vasaloppet.

uthållighet & stakåkning är nyckeln till framgång i både

Vasan & påverkansarbetet. Vi kommer heja på Sara & p-V

ända in i mål!

oL presenterar 12/13:års modeller:

per-VIKtor BrynteSSon CL08

tHS Chef för utbildningsinflytande, 12/13

Sara BLomQVISt K08

tHS Chef för utbildningsinflytande, 12/13

cykling

Cyklingen utförs på den 300 km långa Vätternrundan.

Vilja, våld & vaselin likväl som teamwork krävs både

under Vätternrundan & ett år på tHS. förhoppningsvis

lär sig axel, fabian & Douglas tekniken fort, så de sen

susar fram under året.

oL presenterar 12/13:års modeller:

axeL HammarBÄCK meDIa09

tHS Chefredaktör osqledaren, 12/13

faBIan WaHLGren meDIa08

tHS näringslivschef, 12/13

DouGLaS VICtor CeDrum a10

tHS Studiesocialt ansvarig, 12/13

20 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.oSQLeDaren.Se oSQLeDaren nr 6 11/12 21


Osqledaren 11/12 tackar för Oss, ses igen till hösten!

stående från vänster:

Matilda Kaba-Liljeberg, Axel Hammarbäck, Henning Alesund, Martin Barksten, Johan Fogelström, Sara Gabrielsson

sittande från vänster:

Katja Rantala, Anna Klöfver, Erica Edfeldt, Ingrid Kjellström, Sara Edin

Också medverkande i Osqledaren 11/12:

Alexander Busnyuk, Anna Hellman, Arne Kaijser, BJ Felix Malmenbeck, Christian Rydberg Åkesson, David Goldea,

Elina Gobena, Elisabeth Ingvar, Erik Wetter, Gustav von Heijne, Göran Manneberg, Hanna Lundén, Hanna Thenór

Åström, Isak Nyberg, Ivan Milles, Joakim Lööv, Johan Alvfors, Johan Kvastad, Johan Persson, Johanna Andersson,

Kalle Eriksson, Kim Dahlgren Strååt, Lidija Murselovic, Linn Emilsson, Malin Jönsson, Markus Forsberg, Moa

Bergsmark, Niclas Fuglesang Geuken, Niklas Schmidt, Robin Norström, Soma Azad, Stefan Silver


OL pÅ campus

ktH HOckey gör entré

nystartade KtH hockey har fått en bra

start efter första säsongens seriespel.

när Chalmers gästade östermalms

ishall så blev det ”lapp på luckan”

– alltså fullsatt – och hög stämning.

Drömvinsten 10-0 bidrog definitivt

till att kvällen blev en lyckad tillställning.

för oL berättar initiativtagaren

Joachim thomson att föreningen inför

kommande säsong kommer bygga vidare

och starta en svensk collegeliga.

Jag träffade Joachim thomson på eftermiddagen

i cafeterian på nymble. Jag hade

hoppats på att han skulle ha på sig lagets blå

collagejacka, men fick nöja mig med en toronto

maple leafs-keps. istället för att gå in

på det hoppade jag direkt till första frågan:

så berätta, hur kommer det sig att det numera

finns ett hockeylag på ktH?

Jag började på industriell ekonomi i höstas

och upptäckte tidigt att det fanns många

duktiga hockeyspelare här på kth. samtidigt

märkte jag att det inte fanns någon

collegeidrott och eftersom mitt intresse för

just collegeidrott har alltid vart stort blev

mitt mål snart att försöka etablera en collegeliga

i sverige. Collegeidrott är enormt

stort i t.ex. usa, och det var faktiskt

collegeidrotten lade grunden för det stora

intresset som amerikansk fotboll har idag.

Jag tror att om vi lyckas etablera detta

i sverige så kommer kth:s varumärke

internationellt sett att stärkas. det skulle

på lång sikt kunna innebära att vi kan få

fler utbytesplatser på populära universitet

runt om i världen.

sen har vi haft lite flyt också och fått bra

stöttning från ledningen på kth som verkligen

brinner för hockey. speciellt från vår

rektor, Peter gudmundson. vad många inte

vet är att rektorn spelade i elitserien för aik

under tiden han själv pluggade på kth.

stora planer! Hur har det gått för er under första

säsongen?

vi har ett bra lag, de flesta har spelat

hockey på hög nivå tidigare. med det laget

vi har idag skulle vi göra bra ifrån oss i

division 2. och jag tror att vi kommer att

bli ännu bättre nästa år!

vad är ambitionen för laget längre fram?

i och med att intresset var så stort så hoppas

vi kunna starta en turnering med alla

de fem stora universiteten redan nästa säsong,

kth, linköping, Chalmers, luleå har

redan etablerade lag och lund håller på

att starta ett. tanken är att hyra en större

arena som hovet och spela matcher en hel

helg för att få till ett häftigt arrangemang!

en sån matchhelg ska upprepas en gång

» ..om vi lyckas

etablera detta i

Sverige så kommer

KTH:s varumärke

internationellt sett

att stärkas. Det

skulle på lång sikt

kunna innebära

att vi kan få fler

utbytesplatser på

populära universitet

runt om i världen «

per läsperiod, gärna i samband med

tentapuben. det hela avslutas sedan med

ett slutspel där de fem skolorna spelar om

första platsen i den kommande ligan.

tanken är att det sen ska utvidgas så att vi

i universitetsligan ska kunna inrymma fler

idrotter.

vilket är ditt favoritminne med laget?

det måste vara när vi slog Chalmers med

10-0! som vi säger: det här är början på

någonting vackert. På fem dagar sålde vi

nästan 500 biljetter. hallen blev helt fullsatt

så vi blev tvungna att tacka nej till en supporterbuss

från göteborg!

och så var det något med ett pris från Mackmyra…

mackmyra grundades ju av fyra stycken kthare

och när jag ringde upp vd:n för att fråga

om de ville sponsra ligan med ett vandringspris

så visade det sig att han också var intresserad

av collegeidrott och de tog chansen att

bli vår första sponsor. mackmyra tog fram en

”vinnarwhiskey” och fatet skulle stoltsera på

den vinnande skolans studentpub. tack vare

vinsten mot Chalmers så återfinns numera

fatet i nymble!

Hur firar ni en riktigt härlig vinst?

varje gång vi vinner ställer vi oss med händerna

runt varandras axlar och sjunger Portos

visa. du vet ”Jag vill börja gasqua…”.

alla kunde den och så blev det bara så.

det här låter trevligt! Hur gör man för att få vara

med?

vi vill bygga en stabil organisation som ska

finnas för alltid! därför tycker vi att det

är viktigt att man tillsätter personer som

verkligen brinner för det vi håller på med.

vi är intresserade av att få in fler som vill

engagera sig i ligan eller styra upp stora

event och fester -allt för att bygga upp

du följer ktH hockey via:

facebook.com/kthhockey

www.kth-hockey.se

traditioner och intresse. det finns otroligt

mycket man kan jobba med för att göra

det här bra. till den här säsongen fanns

det mycket större intresse än vi trodde så

vi var tvungna att begränsa antalet spelare

till 30. inför kommande säsong vi ha en

så kallad ”tryout” som kommer att hållas

några veckor efter mottagningen. så länge

intresset är så här högt måste det bli ett

urval och i längden tror vi att det blir bäst

om vi håller en hög kvalitet på idrotten.

och för oss tjejer…

ishockey är ju en väldigt fysisk idrott där

tjejer och killar oftast inte spelar ihop med

varandra. men självklart får tjejer vara

med, på samma premisser som killarna.

laguttagningen sker efter prestationer på

isen, och målet är att vinna varje match.

Jag måste ju ändå fråga, vad pratar ni om i

omklädningsrummet?

vi har en ganska hård men ändå skön

jargong. det krävs ju en del för att komma

in på kth så märks att spelarna är skarpa,

målinriktade och i vissa fall riktiga ”vinnarskallar”.

i omklädningsrummet efter en dålig period

märks det att folk ställer högra krav på

varandra, men med respekt och på ett sätt

OL pÅ campus

som gör att vi blir bättre tillsammans. vårt

mål är ju ändå att vinna varje match.

» ..knäckte

käkbenet på

två ställen, bara

några veckor

innan Chalmersmatchen

«

och på tal om hårt, har det hänt att någon har

skadat sig?

ibland sker det tyvärr skador men jag skulle

inte vilja påstå att de sker fler skador i

ishockey än i någon annan idrott. vi hade

en tung motgång då vår assisterande kapten

knäckte käkbenet på två ställen, bara

några veckor innan Chalmersmatchen. vad

som hände var att han tappade skäret mitt

i en tackling och kom i full fart mot en annan

kille i en så kallad »open ice«-tackling

(när de träffas mitt på isen)., han flög med

ansiktet före mot en annan spelares knä.

Har ni någon maskot?

haha nej det har vi inte. så där är vi absolut

intresserade om någon skulle vilja fixa det!

av: Matilda kaba-liljeberg

24 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE oSQLeDaren nr 6 11/12 25


OL pÅ campus OL pÅ campus

ELitidrottarE på

kth

åtta timmar per vecka, sju gånger i veckan. så ser elitorienteraren

anna Bachmans träningsschema ut. Utöver

det spenderar hon större delen av alla helger under

sommarhalvåret på tävlingar runt om i landet och ett

par veckor på träning utomlands. Och inte minst: hon

studerar på heltid till civilingenjör.

Anna Bachman har hållit på med orientering hela livet och

gick på orienteringsgymnasium som yngre. Hennes främsta

meriter är topp-15 på Junior VM under hennes sista år som

junior. Numer tävlar hon i seniorklassen, som är för dem

mellan 21 och 35 år och där konkurrensen är tuffare. Trots

det har hon ett mål: att delta i Senior VM om några år och att

så småningom kamma hem en vinst. Hon pluggar dessutom

andra året på Civilingenjörsprogrammet inom samhällsbyggnad

och har hittills spikat nästan alla kurser.

- Man mår bra av att träna, det är väldigt skönt. Som

student på KTH ger det en avslappning i huvudet mellan alla

böckerna och talen, förklarar hon.

Klubben hon tävlar för heter IFK Lidingö och med dem

tränar hon såväl på att springa med karta som löpning, intervaller

och styrka. Till sin hjälp har hon också en Personlig Tränare

som gör hennes träningsupplägg. Något som hjälp Anna

under hennes satsning som både elitorienterare och student

på heltid är Sport Campus Sweden. SCS är ett riktat stöd till

de som vill kombinera en satsning på elitidrott med högskolestudier

i Stockholmsregionen och består av 21 specialidrottsförbund

och fyra högskolor. Kravet för att bli antagen är att

man idrottar på elitnivå.

26 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.oSQLeDaren.Se

- Jag sökte och blev antagen så fort jag började

plugga. De ger mig stöttning med bland annat med träning,

olika tester, naprapater och sjukgymnaster och även möjlighet

till att söka tävlingsstipendium. Det har hjälpt mig väldigt

mycket, både ekonomiskt och genom kunskap som jag fått på

vägen, säger Anna.

Det går bättre och bättre för Anna, vilket resulterar i att

skolarbetet blir mer lidande. Hon har planer på att eventuellt

gå ner i studiefart för att kunna satsa mer på sporten.

- För att hinna med mitt pressade schema måste jag

hela tiden vara effektiv, vilket jag också har blivit bättre på.

Jag fokuserar på det jag gör just nu och pluggar till exempel

aldrig med en laptop framför mig. Och när jag är borta en

helg ser jag till att plugga i bilen under resorna, berättar hon.

Den största svårigheten hon har är att få tillräckligt

mycket vila och återhämtningstid. Om hon hade haft möjlighet

och motivation till att plugga de där timmarna som

skarvar mellan skola och träning hade det inte varit några

problem med att få schemat att gå ihop, men att ha varje

minut uppbokad tar emot.

Vad är charmen med orientering?

- Det är kul för att det inte bara är fysiskt utan också

tekniskt och mentalt utmanande. Löpningen är bara en liten

del av sporten, resten består av det tekniska momentet. För

att bli en bra orienterare kräver det att man kan hantera

många detaljer ta rätt beslut under tidspress, berättar Anna

» Jag sökte och blev antagen

så fort jag började plugga.

De ger mig stöttning med

bland annat med träning,

olika tester, naprapater

och sjukgymnaster och

även möjlighet till att söka

tävlingsstipendium. Det har

hjälpt mig väldigt mycket,

både ekonomiskt och

genom kunskap som jag fått

på vägen «

och säger att hon själv är bäst på det tekniska, att inte missa

kontroller. Men hon behöver bli bättre på löpningen.

Vad har du för tips till studenter som behöver motivation

till att träna?

- Om man börjar skolan klockan tio är det skönt att

träna före, då känner man sig pigg resten av dagen och får

mer tid på kvällen. För att prestera bra i både skolan och på

träningen är det också viktigt att tänka på sömn och kost för

att hålla sig frisk.

av: ingrid kjellström

faKta: Sport CampuS SWeDen

SCS:S syfte är att möjliggöra en kombination av elitidrottande

och högskolestudier.

SCS är ett nätverk av högskolor, kommuner och specialidrottsförbund.

Idag kan SCS stödja aktiva inom 18 olika

idrotter, alltifrån dans till rodd. Verksamheten finns i Storstockholm

och framförallt för studenter på:

- Kungliga tekniska högskolan

- Karolinska Institutet

- Stockholms universitet

- Gymnastik och Idrottshögskolan

oSQLeDaren nr 6 11/12

27


fOkus

Ol:s topp tre:

förändringar

inoM idrotten

Utveckling är något som ständigt

sker och gränsen för vad som

är möjligt flyttas oupphörligen

framåt. det kan vara det perfekta

hoppet vilket får oss andra människor

att släppa våra mentala spärrar.

Prestationer kan också förbättras

tack vare nya lätta material eller

medicinsk forskning vilket möjliggör

att vi kan mixtra med våra

kroppar och på så sätt uppnå det

som tidigare inte var möjligt.

Materialet

3Att vara en materiallirare kan

i ett flertal idrotter vara direkt

avgörande för hur framgångsrik

personen i fråga kommer vara. I och

med materialteknikens utveckling så

har en person som inte håller sig ajour

med det senaste, inte heller en chans att

stå högst upp på prispallen. Idag är de

flesta racketar och klubbor gjorda i olika

glasfiber eller kolfiber. Den sport som

ständigt stått i förgrunden till utvecklingen

är stavhopp där man redan på

frågan är hur bra Kalla skulle göra ifrån sig

på dessa?

30 talet började experimentera med lättmetaller

och vidare under 50-talet med

glasfiber. Tennisracketar gjorde samma

utvecklingsresa under 70 och 80 talet och

hockeyklubbor under 90 och 00 talet. Materialutvecklingen

har inom vissa sporter

gått så långt att nya produkter förbjuds

då materialet spelar en för stor roll. I golf

har man fått stoppa utvecklingen av klubbor

då längden på slagen ökade så pass att

man hade behövt förlänga banorna för att

behålla utmaningen.

När den före detta världsettan i tennis

Björn Borg gjorde comeback 1991

spelade han med sina gamla träracketar.

När han då mötte spelare som visserli-

» När Björn Borg

gjorde comeback

spelade han

fortfarande

med sina gamla

träracketar. När han

då mötte spelare

som visserligen

stod långt ner på

världsrankingen

men som använde

kolfiberracketar

hade Borg trots sin

stora skicklighet inte

en chans «

gen stod långt ner på världsrankingen

men som använde kolfiberracketar hade

Borg trots sin stora skicklighet inte en

chans då hans motståndare kunde slå

varje slag 25-30% hårdare än vad han

kunde.

Fusket

2Det finns alltid genvägar till

framgång, tyvärr för den late

är de dock oftast förbjudna.

Dopning är något som alltid har funnits

inom idrotten och det sägs att atleter

redan under de antika olympiska spelen

ska ha dopat sig bland annat genom

att äta fårtestiklar (för testosteronets

skull), svampar och olika växtextrakt.

Det absolut senaste inom dopning härstammar

från genterapiforskning vilket

realiserar något som tidigare endast var

möjligt i science fiction filmer. Gendopning

innebär att man med hjälp av ett

virus skickar in nya gener i en cell som

då börjar tillverka extra mycket muskelceller

eller röda blodkroppar. Den här

Sedan oS i Stockholm 1912 har såväl idrotten

som tyvärr dopingen utvecklats.

formen av dopning är mycket svår att

upptäcka och det är helt omöjligt att

säga hur pass utbredd gendopningen

har hunnit bli idag.

För att nämna något som kan sätta

perspektiv på hur dopning påverkar

resultat kan nämnas att det fortfarande

finns ett antal rekord satta under 80-talet

som ingen ännu lyckats slå. Det har

till och med varit tal om att dessa rekord

skall strykas men detta innebär också att

personerna i fråga skall dömas för dopning

vilket kan vara svårt utan bevis…

» Det finns

alltid genvägar

till framgång,

tyvärr för den

late är de dock

oftast förbjudna

«

28 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE oSQLeDaren nr 6 11/12 29

fOkus

Bob Beamon hoppade 1968 längre än någon gjort

tidigare. Än idag är hoppet som det näst längsta i världshistorien.

prestationen

1Under sommar OS i Mexiko

1968 tar amerikanen Bob

Beamon sats i herrarnas längdhopp.

Med en lätt medvind i ryggen stampar

han av på plankan och flyger långt…

Det optiska mätinstrumentet är inte inställt

för att någon skall kunna ha denna

tid i luften och domarna måsta mäta

hoppet på gammalt hederligt manuellt

vis. När längden av hoppet tillkännages är

Bob Beamon helt oberörd då han är obekant

med det metriska mätsystemet. När

hans tränare sedan förklarar att han hoppat

8.90 m och därmed slagit det gamla

världsrekordet med 55 cm kommer han

till insikt över sin bedriftoch faller ner

på knä med händerna över ansiktet i en

kataplektisk chock. Han hoppade aldrig i

närheten av lika långt igen och rekordet

kom att stå sig i 23 år tills det 1991 bröts

av Mike Powell med en marginal på 5 cm.

Powells rekord står sig än idag.

av: kalle eriksson


fOkus

pimp my:

matLÅda

att ta med hemmalagad mat till plugget är ett av de allra vanligaste tipsen för att få studentekonomin att gå ihop. men om livet innan

studierna inte innehållt ett stort intresse för matlagning kan det vara svårt att på söndagskvällen prestera en kulinariska smakupplevelse

inför veckans luncher. ol har tagit tag i saken och visar här hur man i alla fall går från katastrof till good enough:

för dig som inte orkar stå i microkö:

Wraps, pastasallad, bönsallad, köttbullebaguett

med rödbetssallad, kallskuret

med potatissallad, gravadlax och

keso, sill, hårdkokta ägg, fruktsallad,

avokado eller nötter är utmärkta lunchalternativ

som inte behöver värmas.

populära matlådefavoriter (tips

från erfarna studenter på campus):

• Pastasallad

• lasange

• Paj

• Wok

• spaghetti bolognese

• Chili con carne

• Pannkakor

• köttbullar

• linssoppa

• Pyttipanna

paSta CarBonara

det är lite skrämmande att öppna en

matlåda när innehållet till synes redan

genomgått en halv matsmältningsprocess.

mycket tyder också på att den här stackars

bleka svennefierade matlådeklassikern inte

varit utomlands på ett tag.

vi BörJar från grunden och byter ut den

ryggradslösa spaghettin mot fiberrika

färgglada skruvar. genast blev det inte

bara mycket roligare. det blev också lite

nyttigare. hyvla sedan över lite (gärna

mycket) färsk parmesanost och var inte

Resultat:

• Blek

• Halvsmält

vs.

blygsam med pepparkvarnen. vrid som en

urmakare vrider upp en klocka. känner du

dig extra galen kan du dessutom ersätta

bacon med parmaskinka.

värM lådan oCH avsluta sedan med att varsamt

placera en äggula on the top. detta

är dock överkurs och kräver lite övning.

risken är annars att äggulan går sönder

och skapar en stekt-ägg-illusion (se bild).

sådärja. nästan klar. Bara att buga likt en

buddhistmunk och säga “carbonamaste”

innan du börjar äta.

• Fräsch

• Färgglatt

• Fiberrikare

faLuKorV oCH SnaBBmaKaroner

den tröttaste av matlådor, falutorv och är att smaksätta makaron-substitutet med

snabbmutationer. det är på tiden att sätta lite tomatpuré,valfria kryddor och sambal

ner foten för lådor smaklösa som den här.

gärna med ett kliv rakt i makaron-redet.

oelek.

Halva ProBleMet kvarstår dock, i form av cir-

ProBleMet är egentligen att det inte går att kulära plättar med låg kötthalt. nästa gång

ösa på ketchup på förhand (eller senap, du står där i charkdisken med en faluring i

om man är sån). ketchupen liknar mest näven, se dig omkring. det finns gränslöst

(och smakar som) ett dåligt hemmagjort många outforskad korvförpackningar där-

försök till teaterblod efter en omgång i ute, vilka några faktiskt innehåller kött och

micron. därför kan man med fördel byta ut smak. Beroende på val av kryddkorv och

makaronmadrassen mot lite smaksatt bul- ambition vid kryddning har den här matlågur

(se bild) men egentligen funkar vilken

prettopasta som helst. huvudsakliga tricket

dan potential att bli starkare än hulken.

Resultat:

• Trött

• Smaklöst

• Nytt

• Smakrikt

• Hög

proteinhalt

30 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE oSQLeDaren nr 6 11/12 31

vs.

matlådetips:

fOkus

• gör en separat matlåda med sallad

(hacka upp isbergsallad, gurka och

tomat i en stor skål du sedan förvarar

i kylen - enkelt och bekvämt att fylla

på varje morgon)

• kryddor är kul! testa olika kryddblandningar

och smaksätt maten

med exempelvis pesto, sambal oelek,

tacokrydda, parmesanost eller rostad

lök.

• stek fisk, kyckling och kött i grillolja -

supergott!

• Bönor anses ofta inte bara nyttigare

än pasta-alternativ, det sägs också

vara godare.

• smörstek champinjoner i persilja och

ha som ett alternativ till sallad, går

utmärkt att värma i micron.


SOLSKENSOLYMPIADEN FIRAR 100 ÅR

Stadion och oS 1912

En majestätisk arena. En tropisk hetta. Ett banbrytande arrangemang.

Både innanför och utanför murarna på Stadion skapades idrottshistoria

den soliga sommaren 1912. Idrotten som rörelse var i sin vagga

och förväntansfulla åskådare följde med spänning de tävlande som

anlänt från världens alla hörn för att kämpa om ära och ädla valörer.

Av: Anna Klöfver [anna.klofver@osqledaren.se]

stekande sommarsol

I sommar är det 100 år sedan Stockholm och Sverige

var värd för de olympiska spelen. OS i Stockholm 1912

kallas ofta ”Solskensolympiaden”. Delvis av det naturliga

skälet att det var en osedvanlig hetta denna sommar.

Solsken och vackert väder gläder de flesta då liksom nu,

men det tog hårt på exempelvis maratonlöparna där 34

av 68 löpare bröt loppet och ytterligare en olyckligt dog

till följd av värmeslag. Även brottarna inne på arenan fick

brännskador då matcherna enligt dåvarande regler inte

var tidsbegränsade och kunde hålla på i över tio timmar.

Banbrytande tävlingsarrangemang

Att OS 1912 är ihågkommet med solsken i minnet beror

också på att evenemanget var välorganiserat och satte

nya standarder på många områden. Tävlingarna koncentrerades

till ett antal veckor, funktionärer utbildades och

internationella domare anlitades. Arrangörerna var också

föregångare i att ta fram regelverk för de olika tävlingsgrenarna

som alla deltagande länder kunde acceptera. Reklam

för tävlingarna gjordes också organiserat och på ett

sätt som aldrig tidigare. OS-affischen trycktes exempelvis

på 16 olika språk i över 88 000 exemplar.

Att Stockholm fick värdskapet, att Stadion blev en verklighet

och att arrangemanget gick i mål med framgång

är till stor del att tacka Sveriges Centralförening för

Idrottens Främjande (SCIF) tillsammans med ett antal

drivna individer. Att arrangera större idrottstävlingar vid

1900-talets början var ingen självklarhet. Viss erfarenhet

hade svenskarna genom att ha arrangerat vintertävlingarna

Nordiska Spelen ett antal gånger i Stockholm. Men

idrott som folkrörelse hade ännu inte slagit igenom, utan

idrott var fortfarande främst ett fritidsnöje bland medel-

och överklass. Många arbetare och bönder, och även

myndigheter, tvekade inför ”sportfåneriets” nytta. OS i

Stockholm 1912 blev emellertid ett på många sätt lyckat

arrangemang, och detta bidrog sannolikt till att intresset

för både idrott och olympiska spel spred sig efter dessa

tävlingar.

32 oSQLeDaren nr 6 11/12

hejaramsor och två blågula tripplar

”Bifallet fortplantade sig som en orkan från den ena

ändan av Stadion till den andra och från alla håll ljöd från

tiotusende strupar det fyrfaldiga hurra … Allt drunknade

i det oerhörda jublet. På de tre prismasterna hissades tre

flaggor, tre svenska flaggor” så beskrev en tysk journalist

händelserna när det var dags att hylla de tre svenskar

som gjort en trippel i den moderna femkampen. Det är

ett tydligt uttryck för hur människor i samband med OS

började upptäcka idrottens dragningskraft.

Utöver jubel för svenska segrar spred sig också företeelsen

att heja på de tävlande med ramsor. Sannolikt inspirerades

OS-publiken av de amerikanska besökarna som

tagit med sig denna tradition från sin collegeidrott. ”Heja

Sverige friskt humör, det är det som susen gör” sägs ha

sitt ursprung från OS-tävlingarna på Stadion.

Den svenska idrottspubliken fick många tillfällen att heja

och jubla. Med 64 medaljer, varav 23 i guld, tog Sverige

med god marginal hem andraplatsen i den totala medaljligan

näst efter USA.

» Heja Sverige

friskt humör,

det är det som

susen gör «

Hejaramsan sägs

ha sitt ursprung

från OS-tävlingarna

på Stadion.

stadions arkitekt skolad vid kth

Torben Grut var arkitekten som fick uppdraget att rita

den olympiska arenan – som skulle bli en stolt representant

för Stockholm och Sverige samt dessutom kunna

bära idrottsprestationer på toppnivå. Enligt ett tidigt

ritningsunderlag skulle Stadion uppföras i trä målat i vitt

för att påminna om antika marmorarenor.

Det slutgiltiga förslaget blev emellertid en mer robust

arena i nationalromantisk stil – ritad med inspiration

från bland annat Visby ringmur och sedan byggd med

svenskt rött Helsingborgstegel. För att kunna ta emot

all publik fanns under OS även en påbyggd träläktare

mellan de två norra tornen. Denna och övriga Stadion var

dekorerad med kransar och flaggor för att skapa en festlig

inramning till spelen.

Utöver Stadion och flertalet representationsbyggnader

ritade Torben Grut också exempelvis kungafamiljens

Solliden på Öland. Han utbildade sig vid KTH i början av

1890-talet och betraktades som en av de främsta arkitekterna

under tidigt 1900-tal.

fOkus

Os-fakta

I Stockholm 1912 deltog tävlande från alla världsdelar

för första gången i OS-historien. Totalt var det 2547

deltagare från 28 olika nationer. De tävlade i 15 sporter

uppdelade i 102 olika grenar. Det kan jämföras mot

senaste OS 2008 då över 11000 deltagare tävlade i 28

sporter och 302 grenar. I Stockholm noterades för första

gången i OS-historien också en exakt publiksiffra – 327

288 åskådare. Priset för en halvdagsbiljett till tävlingarna

på Stadion var cirka 3 kr (vid samma tid var literpriset på

mjölk cirka 14 öre.).

oSQLeDaren nr 6 11/12

33


fOkus

surfande simmarkung

Den resliga muskulösa Duke Kahanamoku från Hawaii

gjorde stor succé i simtävlingarna som hölls i Djurgårdsbrunnsviken.

Stor succé bland nyfikna åskådare gjorde

även hans uppvisningar i Stockholms ström, som dåvarande

journalister benämnde ”plankridning”. Kahanamoku

har senare blivit känd som skaparen av den moderna

surfingsporten.

Olympiska rekord som lever än idag

Svenske skytten Oscar Swahn skrev in sig i historieböckerna

1912 när han med en ålder av 64 år och 257 dagar vann OSguld

i lag för skyttegrenen löpande hjort. Ännu idag innehar

Oscar Swahn titeln som den äldste OS-guldmedaljören

genom tiderna. Han vann även flertalet medaljer vid både

tidigare och senare olympiska spel. Silvret i Antwerpen 1920,

vid 72 års ålder, gör Oscar Swahn också äldst genom tiderna

att ta medalj vid ett OS. Även sonen Alfred Swahn har ett

anmärkningsvärt olympiskt rekord. Med 3 guld, 3 silver och

3 brons (från totalt fyra OS) är han den svensk som vunnit

flest olympiska medaljer. Några vann han i lagtävlingar

tillsammans med sin far Oscar.

34 oSQLeDaren nr 6 11/12

tekniska nymodigheter

Målkamera och halvautomatisk elektrisk tidtagning slog

igenom i samband med spelen i Stockholm. Tidigare

försök hade gjorts för att mäta tid med elektriska anordningar,

men utan att ge tillräckligt tillförlitliga resultat.

Ingenjör Ragnar Carlstedts innovationer till OS 1912

blev stora framgångar och gav tävlingsidrotten helt nya

förutsättningar att mäta prestationer på ett rättvist och

exakt sätt.

ett snöpligt svenskt fall

Sigge Jacobsson var det stora svenska hoppet i det prestigefyllda

maratonloppet. Han hade underkastat sig hård och

målmedveten träning och rapporterades vara i toppform.

Men denna OS-saga kom att få ett snöpligt slut. Medan

många av konkurrenterna i OS-maran dukade under för den

stekande solen hade Sigge en annan ursäkt (förklaring) till

sitt fall. Spelen till ära hade han nämligen införskaffat nya

skor, och bittert nog var det med skoskav han linkade in på

Stadion som sjätte man över mållinjen.

svensk fixstjärna kastar hem guld

När Eric Lemmings spjut seglade iväg över Stadions

innerplan i det avgörande kastet stod Stadion stilla och

i fullkomlig tystnad. När spjutet ögonblicket senare

borrade sig ner i gräsmattan flera meter framför konkurrenternas

bästa markeringar exploderade publiken i

hejdundrande jubel och hurrarop.

Eric Lemming tillhör en av våra första svenska stora

idrottsstjärnor. I paradgrenen spjut vann han flertalet

OS-medaljer och satte världsrekord med marginal. Han

tvekande aldrig att ge sina medtävlande tekniktips, eller

att bjuda på sig själv och sin (dessutom) stora musikaliska

begåvning i sociala sammanhang. Även utseende och

karisma lär ha bidragit till hans popularitet och idolstatus.

Under extraspelen vid Aten-OS 1906 blev han utsedd

till ”spelens ståtligaste idrottsman” – en utmärkelse som

varken förekommit före eller efter Lemmings glansdagar.

» När spjutet ögonblick

senare borrade sig ner i

gräsmattan flera meter

framför konkurrenternas

bästa markeringar

exploderade publiken i

hejdundrande jubel och

hurrarop «

Japanen som (inte) försvann

En av de i Sverige mest kända deltagarna från OS 1912 är

”japanen som försvann”. Utmattad och sliten av solens hetta

och av maratonloppets krävande distans stapplade han in i en

villaträdgård längs vägen. Där togs han om hand av en familj

som satt och svalkade sig med saft.

Hans ”försvinnande” gav inspiration till skrönor som spreds

under flera decennier i Sverige. I verkligheten var japanen

Shizo Kanaguri emellertid aldrig försvunnen. När han återhämtat

sig åkte han hem till Japan och blev där senare en

löparlegend. Utöver att delta i ytterligare två OS utvecklade

han nya både tävlingsformer och träningsmetoder. Han blev

så populär att det idag går att köpa både sällskapsspel och

frukostflingor med hans namn och porträtt.

Den svenska sagan fick ett högtidligt slut då Kanaguri 1967

blev inbjuden till Stockholm för att symboliskt springa över

mållinjen på Stadion. Sven Jerring var på plats och rapporterade

i direktsänd radio ”54 år, 8 månader, 6 dagar, 8 timmar,

32 minuter och 20,3 sekunder”, en sluttid som statistikbitare

gärna skämtsamt anger som världens längsta maratonlopp.

Ett stort tack till Sveriges Centralförening

för Idrottens Främjande

(SCIF) för lån av bilder till dessa

OS-sidor. De har jubileumsåret till

ära gett ut den rikligt illustrerade

boken på över 500 sidor »Vägledning

till Solskensolympiaden«,

författad av Åke Jönsson.

WWW.oSQLeDaren.Se oSQLeDaren nr 6 11/12

35


kuLtur

spelutvecklAn e

stu enter

Jag träffar rakiv och Jonas utanför

rum 4523 på plan 5 i Dhuset. Det är

egentligen en halvtimme kvar tills

vi bestämde att mötas, men det är

tydligen inte bara jag som gillar att

vara i god tid. Dom kontaktade mig för

två månader sedan, om att dom höll

på med ett spel sedan en tid tillbaka,

och undrade om jag kunde tänka mig

intervjua dom för osqledaren.

Jag inleder naturligtvis med den uppenbara

frågan: vad har ni gjort?

r: vi håller på med ett spel, ett android

spel. det är ett ganska enkelt pysselspel.

det är ett kulspel helt enkelt. spelet heter

magnificent marbles. tänk dig när du var

ett litet barn och lekte med dina spelkulor.

vi har gjort olika banor i spelet och det

är meningen att man ska få ner kulan i

ett hål. så det finns olika hinder och olika

färger på kulor.

anledningen då? varför gör man ett kulspel till

android?

J: det var en bra fråga. det är rakiv som

länge varit intresserad av spelutveckling

och det var det som startade projektet. du

hade en del idéer och sedan var det den

här vi valde.

r: det hela började med kandidatexjobbet

i trean. det gick ut på att utvärdera

spelramverket libgdX. hur det är att

använda om man inte gjort ett riktigt spel

eller använt ett ramverk förut. sedan läste

vi också en individuell kurs som tillägg för

att hinna göra en prototyp.

36 oSQLeDaren nr 6 11/12

Jag vet att mycket kan hända innan man är klar

med ett projekt. särskilt om man hållit på med det

så länge som ni har. Hur nära var slutresultatet

originalidén?

J: det har hänt ganska mycket.

r: Bara titeln, magnificent marbles, alltså

magnificent, kommer från att det skulle

vara olika kulor med olika element och

egenskaper, så som eld och vatten.

J: dom skulle reagera med varandra och

det skulle hända saker.

r: tänk magicka, med kulor.

Det gäller att undvika hålet som rör sig.

så ni ändrade element till färger?

J: vi upptäckte också att när folk testade

spelet så var det lite för komplicerat. det

skulle behövts ganska mycket tutorials

innan folk skulle förstå alla element och

hur dom reagerar med varandra.

r: färger är lite lättare att förstå.

J: Blanda färger, folk brukar förstå ungefär

hur det fungerar. så det har hänt en hel del.

swedish game awards, speltävligen för studenter,

närmar sig sitt slut. och om jag förstått det hela

rätt så tänker ni delta i år. vad har ni för förhopp-

» Det hela

började med

kandidatexjobbet

i trean. Det gick

ut på att utvärdera

spelramverket

LibGDX. [..] Sedan

läste vi också en

individuell kurs som

tillägg för att hinna

göra en prototyp «

ningar?

r: sga är väldigt speciellt. det gäller att få

ett spel kul på fem minuter.

J: dom ska testa många spel och juryn testar

bara dom första minuterna. man måste

komma igång väldigt snabbt. man kan inte

ha något jätteavancerat tekniskt system.

r: vårt spel går kanske att lära sig på fem

minuter, då det är ett pysselspel. vi tänkte

ha 50 banor vid release, och sedan släppa

50 till, beroende på hur populärt det blir.

det är mest arkadspel som blir kul på ett

par minuter.

Men har ni kollat in motståndet?

J: inte i år. vi tänkte vara med förra året,

men hann inte klart.

r: men det är väl tufft som vanligt.

vi avslutade intervjun med att jag fick en demo

installerad på min telefon, så att jag kunde testa

spelet, vilket jag såklart gjorde..

(fortsättning följer på nästa sida...)

WWW.oSQLeDaren.Se

för den som har en

android-telefon, så

finns här en Qr-kod till

spelet i Google play.

Ol testAr:

och hur var det nu då?

Jo, spelet upplever jag som simpelt men på

ett bra sätt. inga instruktioner behövdes,

utan allt var ganska självförklarande.

spelet går som sagt ut på att styra kulor

ner i ett hål, oftast på andra sidan spelplanen.

men ibland är det inte riktigt så

enkelt, då du måste färga kulan på ett visst

sätt för att hålet skall acceptera den och

det finns andra typer av hål, eller snarare

avgrunder, som det inte är tänkt att du

skall hamna i. men allt detta går att övervinna

med tålamod och lite tid.

dock skall man ha klart för sig att om du

verkligen vill säga att du klarat av spelet,

så har du inte riktigt så gott om tid. På alla

banor finns det tre medaljer att ta, om du

uppfyller vissa moment. det första får du

om du färgar kulorna tillräckligt mycket.

den andra är tidsbegränsningen, som

oftast i min version var ganska generös,

och slutligen antal drag, som kan kräva

lite planering i förväg för att få till på dom

senare banorna.

På det hela kändes det kort, då jag tog

mig igenom dom 30 banorna som fanns i

den demo som jag fick testa, men jag kan

definitivt se potential här.

rakiv och Jonas. fortsätt med det här. en

nivåskapare hade inte suttit helt fel, och

det finns en del småbuggar som jag hittade.

det kanske inte är nästa angry Birds,

men helt klart en vinnare.

av: Johan fogelström

[johan.fogelstrom@osqledaren.se]

om ni vill veta mer om rakiv, Jonas &

deras spel, så har dom en hemsida:

www.rajagames.se

Det knepiga här är att du måste ta

dom tre röda färgklumpar för att bli

lila, undvika hålet som rör sig, samt

undvika att ta för många blå klumpar,

så att du fortfarande kan gå i mål.

Som den som kan sina färger, så

måste man först bli turkos och sedan

helt blå, för att ta sig igenom väggarna,

och sedan bli lila, för att gå i

mål. Simpel spelmekanik, men helt

genialt.

kuLtur

oSQLeDaren nr 6 11/12

37


ordförandekolumnen

cirkeln är sluten

Det känns lite surrealistiskt att se

tillbaka på det gångna året och inse att

verksamhetsåret snart är till ända. I

februari för drygt ett år sedan satt två

aspirerande presidiekandidater i THS

Café och spekulerade i vad ett heltidsår

på THS kan resultera i. När vi idag sitter

på samma plats och blickar ut över

vårgrönskan, förbipasserande studenter

och rektor som spatserar förbi

vet vi desto mer om vad det faktiskt

innebär. Cirkeln är sluten och vi kan

konstatera att året på THS sträcker sig

långt utanför ramarna av våra tidigare

förväntningar.

Att vara med och leda THS under

ett år har inneburit många oväntade

utmaningar – både sådana synliga för

gemene student och andra mer interna.

Allt från den ständiga mediauppståndelsen

kring mottagningen eller frågan

om läsårsindelningen, till personaluppsägningar

och chefsrekrytering. I alla

sammanhang har det varit tryggt att

» Cirkeln är

sluten och vi

kan konstatera

att året på THS

sträcker sig långt

utanför ramarna

av våra tidigare

känna stödet i organisationen – såhär

i efterdyningarna av kårobligatoriets avskaffande

har det blivit alltmer tydligt

vilket syfte THS fyller som organisation.

Ett avskaffande som även har

fått kårledningen att fundera kring vår

självbild och vilka värderingar vi vill förmedla

och dela med våra medlemmar.

Senaste året har naturligtvis inte

enbart fört med sig utmaningar att

tackla. Det har varit otroligt inspirerande

att träffa så många fantastiskt

drivna och engagerade studenter som

finns runtikring oss – i kårföreningar

och sektioner för att bara nämna några.

Tillsammans arbetar vi för att skapa

förändring och mervärde under vår studietid

– men också för att bygga inför

framtiden. Något som lett till att THS i

år har tagit steget in på den nationella

arenan för att påverka studenters situation

i allmänhet, genom ett medlemskap

i Sveriges Förenade Studentkårer.

I och med att verksamhetsåret tar slut

går vi nu tillbaka till livet som KTHstudent

igen och får se frukten av vårt

arbete från ett annat perspektiv. Det

är ju inte helt utan separationsångest

vi lämnar ifrån oss uppstartade projekt

såsom det stundande Nobel Nightcap

2012, en mottagning utan dess like,

ett som vanligt bättre Armada, och

den alltmer växande debatten kring

utbildningsfrågor. Men då är det skönt

att lämna över allt i trygga händer – det

ska bli otroligt roligt och spännande att

se Denise och Emma* ta verksamheten

till nya höjder.

Avslutningsvis vill vi tacka alla

underbara människor vi har fått möta

och lära känna under det här året – allt

från sektionsengagerade till personal på

KTH. Vi vill rikta ett speciellt tack till

de personer vi träffar varje dag; vår eminenta

personal som sliter i det fördolda

för att hålla skeppet flytande samt vår

ambitiösa och duktiga ledningsgrupp

som arbetar i vått och torrt för ett

bättre THS och KTH! Tack för alla stunder

vi fått dela med er! Och självklart

tack till alla ni medlemmar som väljer

att stödja verksamheten – vi hoppas att

ni vill vara med på tåget nästa år igen.

Sara emILSSon

Vice ordförande tHS

JoHan perSSon

ordförande tHS

förväntningar « *Denise fuglesang och emma fogelström

tillträder som ordförande respektive vice

ordförande den 1 juli.

38 oSQLeDaren nr 6 11/12 WWW.OSQLEDAREN.SE

Vi bygger

det hållbara

samhället.

Vill du vara

med?

Vi behöver nya kreativa medarbetare som kan hjälpa oss att skapa framtidens energi lösningar.

Hos oss har du möjligheten att arbeta med allt från kundnära smarta lösningar som sparar

el, till stora infrastrukturella investeringar för att skapa ett mer hållbart samhälle. E.ON har

styrkan, storleken och viljan att leda omställningen av vårt energisystem.

Hos oss fi nns stora möjligheter, oavsett om du har siktet inställt på att arbeta som specialist,

utvecklas till ledare eller om du över tiden vill arbeta internationellt.

Besök eon.se/jobb.

Your energy shapes the future.


Osqledaren, THS, 100 44 Stockholm

More magazines by this user
Similar magazines