Definition av Samhällsentreprenörskap / Socialt Iverksætteri

slagelse.dk

Definition av Samhällsentreprenörskap / Socialt Iverksætteri

Jämtland 125 000 indbyggere

Overflade på størrelse med Holland


Östersund ”Jämtlands Huvudstad”, 35 000 invånare


E14


Trångsviken 350 indbyggere


Socialt Iverksætteri


Variabler för Samhällsentreprenörskap

Passionerade

individer

Affärsmodell som

inte enbart lever på

offentliga bidrag.

Professionellt

organiserade, inte

enbart

frivilligbaserat.

Privat eller kollektivt

ägt, (inte offentliga

ägare). Hybrid

organisationer

Affärsidén finns i gränslandet

mellan privat, offentlig och

frivillig sektor. Är innovativa.

SHE

Starkt socialt kapital,

bred delaktighet.

Kollektiva processer

Samhällsnyttigt syfte med

entreprenöriella metoder

En värdegrund som handlar

om samhällsnyttigt syfte.

Skapar socialt värde.

Syfte är kopplat

till en stark vision

Ekonomisk vinst

ett medel att

uppnå syftet

Utmanar

etablerade

institutioner


Mitt Liv

Definition av Samhällsentreprenörskap / Socialt Iverksætteri

"Organisationer eller företag som skapar betydande

samhällsvärde, som gör det på ett entreprenöriellt sätt:

genererar inkomst och är innovativa"

SELUSI europeiskt forskningsprojekt

Forum för SHE


Offentlig

Privat

TVB

Frivillig


Vision

Trångsviken ett levande samhälle

Syfte:

Trångsviksbolaget är en samhällsentreprenör som vill skapa innovativa, tillväxtfrämjande

och samhällsnyttiga lösningar på kommersiella grunder, i syfte att skapa lokal och regional

utveckling. Detta gör vi framförallt genom att stödja företag och företagare i olika

tillväxtfaser, vi tillför själva eller genom vårt nätverk kunskap och kapital.


Snurr på

utvecklingshjulet

Mentorskap

Rådgivning

Nätverk

Styrelseledamöter

Samarbete med

skolan kring

Entreprenörskap

Nya företagare

Entreprenörskapskultur

Nya och större företag

Sysselsättning

Lokal Service

Service för invånare och företag

Post, Apotek, Systembolag, DHL,

Bussgods, Restaurang, Möteslokaler,

Behandlingar mm.

Finansiering

Infrastruktur

Borgen

Kreditgarantiförening


Trångsvikens Bröd


Trångsvikens Chark


NicoFree


ICA


Trångsvikens utveckling i siffror

• 22 % ”räddade” jobb

• 18 % nya företag totalt 85

• 20 % nya hushåll

• ”Räddad” service; post, affär, skola,

barnomsorg, restaurang, mm.


Bristen på finansiellt kapital


140 000 000kr i riskkapital

med säte i Trångsviken

•E.ON

•ICA

•LRF

•Länsförsäkringar

•Milko

•Sjätte AP-fonden

•Svea Skog


200 miljoner i riskkapital med

säte i Trångsviken


Tillväxtkassan

10 miljoner kronor till tidiga

skeenden

200 – 500’ kr per insats


Professionell kompetens med

säte i Trångsviken

Finna och tillgängliggöra

marknadens mjuka pengar

Behärskar regelverken

Styra, stötta och utveckla projekt


Internationell forskning på Trångsviken

- Motivationsaspekterna måste rimligen vara starka i ert samhälle. Ni kan inte ha väldigt mycket pengar, ni kan

heller inte ha ett varierat och starkt näringsliv, företagen kan heller inte ha en våldsamt hög teknikhöjd,….

Detta, det ni utlovar, är väl något som alla samhällen, regioner, vill åstadkomma.

Drivkraften är att göra Trångsviken till ett bra ställe att bo och arbeta. Erfarenheterna är kopierbara,

framgången förklaras inte av unika externa faktorer, arbetet har initierats av och huvudsakligen utförts med

interna resurser.

Ni har en tydlig men samtidigt väldigt bred ”affärsidé” med Trångsivksbolaget. Varför startade ni?

Lokala företagare uppmärksammade en negativ trend med utflyttning och såg att ingen gjorde något åt det.

Man insåg att ingen kommer heller att göra något åt det, därför tog de tag i det själva. Kärnan är att säkra

och utveckla fler jobb och promovera Trångsviken som ett attraktivt ställe att bo.

Vilka tekniker, modeller, använder ni?

Syftet med Trångsviksbolaget är att stötta företagandet på orten och i regionen. För att långsiktigt säkra detta

arbete har mycket jobb lagts på att bygga ett långsiktigt (kommersiellt) hållbart Trångsviksbolag. Ledarskap,

organisation och kapitalförsörjning har varit de mest framgångsrika områdena att investera i, detta har

genererat ett professionellt strukturkapital i Trångsviken.

Vad betyder nätverken internt i byn, externt utåt?

Allt!

Har det alltid funnits samhällsentreprenörer?

Lokalt ledarskap och samhällsentreprenörskap är nyckeln i Trångsviken, eldsjälarna är professionella

företagsledare i hög utsträckning detta kunskapskapital har lett till ett framgångsrikt utvecklingsbolag.

More magazines by this user
Similar magazines