Utspel PDF

gbf.svenskbridge.se

Utspel PDF

Utspel ♥7

EKn92

K64

Din Din partner partner partner spelar spelar spelar ut ut sitt sitt fj fjärde fj rde rde hhögsta

h

gsta gsta kort kort i i ffärgen

ff

rgen

Om Om Om du du du drar drar drar kortets kortets kortets val valör val val r r fr från fr

n n 11 11 blir blir svaret svaret

antal antal antal hhögre

h gre gre kort kort kort som som som övriga vriga vriga spelare spelare spelare har har

har

Om Om Om du du drar drar av av ditt ditt antal antal antal och och tr träkarlens tr tr karlens antal vet du

hur hur hur mmånga

mm

nga nga hhögre

h

gre gre kort kort kort spelf spelföraren spelf raren raren har

har

11 11 11 – 7 7 = = = 4 4 hhögre

h gre

Tr Träkarlen Tr

karlen har

Du Du Du har

har

Spelf Spelföraren Spelf raren har

har

1 1 1 hhögre

h gre

3 3 hhögre

h gre

0 0 hhögre

h gre

Vilket Vilket kort kort som som som än n n lläggs

l

ggs fr från fr

n n tr träkarlen tr

karlen

Täcker cker du du bara så billigt som mmöjligt

m

jligt

Ännu nnu ett ett exempel ppå

p

högsta gsta nnödv

n dv dvändiga dv ndiga

More magazines by this user
Similar magazines