Views
5 years ago

Jordisering (pdf) - Fobo

Jordisering (pdf) - Fobo

Genom sin filosofi att

Genom sin filosofi att tänka tvärtom gentemot “allmänt vedertagna sanningar”, funderar Börje mycket på att förbättra sina metoder. Här experimenterar han med att sätta plantor djupare ned i ett borrhål. På så sätt skyddas den lilla plantan för exempelvis vind och det underlättar även bevattningen av den. – Det är många som tror att mitt sätt att odla ger näringsläckage, men det är inget problem om man har ett tjockt matjordslager som dessutom innehåller mycket organiskt material. Anledningen till att många jordar läcker näring är att de har för tunna jordlager, med för lite organiskt material, och de kan då inte kan hålla kvar näringen. Tvärtom Börje lever som han lär. Trots att han har fått möta mycket motstånd för sina idéer borrar han troget ned sitt köksavfall hela året. En enkel metod för jordisering på vintern är att borra hål innan tjälen kommer och sedan täcka dem med halm. De kan sedan fyllas under vintersäsongen. Han undviker också att gå på vattentoaletter eftersom han tycker att det är fel att den mänskliga urinen spolas ut i vattendragen. – Det går alldeles utmärkt att använda urin i odlingarna men man ska inte hälla det på växterna. Genom att hälla det i mina borrhål ger det näring till rötterna utan att komma i kontakt med själva växten. Börje säger själv att han lever efter devisen att ”tänka tvärtom”. – När jag läser i en bok att man ska göra på ett visst sätt, så tänker jag ofta: vad händer om man gör tvärtom? Ofta har jag upptäckt att det fungerar bättre! Något behöver inte vara sant bara för att många håller med om en ”sanning”. Börje har funderat på att skriva en bok om alla felaktigheter inom jordbruket – men ännu har det inte blivit av. Den som vill veta mer om hans tankar och idéer kan gå in på hans hemsida där det finns mycket material, odlingstips, reportage, forskning mm. Odlarens redaktion önskar Börje lycka till i nästa års jakt på en rekordpumpa! j Börje låter hälsa att pumpans slutvikt i år blev 380 kg! Läs mer: http://www.skurupsborren.se/ http://www.bigpumpkins.com/ http://www.youtube.com/watch?v=BtGstVZeEsU Notiser Eko-jordbruk ger mer avkastning än GMO-grödor En ny FN-rapport punkterar den moderna myten att genetiskt modifierade organismer (GMO:s) är lösningen för att öka skördar och råda bot på världssvälten. En FNtalesman förklarar att småskaligt ekologiskt jordbruk där naturenliga odlingsmetoder används, fungerar bättre än GMO­ och andra kemikaliebaserade jordbrukssystem för att producera mer och bättre mat – och om sådana infördes i högre utsträckning, skulle småskaliga jordbruk ge en fördubbling av världens matproduktion inom tio år. – Dagens vetenskapliga bevis visar att ekologiska odlingsmetoder överträffar användandet av kemiska gödselmedel för att öka matproduktionen på de platser där svält råder – speciellt i ogynnsamma områden, säger Olivier De Shutter, FN:s speciella talesman. – Fram till idag har ekologiska jordbruksprojekt gett en skördeökning med 80 % i 57 utvecklingsländer, med ett genomsnitt av en 116­procentig ökning i de afrikanska projekten. Nyligen genomförda projekt i 20 afrikanska länder gav en skördefördubbling inom en tre­ till tioårsperiod. Istället för att lita till kemiska växtskyddsmedel och insektsgifter, använder sig det ekologiska jordbruket av naturens egen balans för att motarbeta skadedjur och öka skördarna. Speciella kombinationer av träd, växter, djur och insekter används för att bibehålla jordhälsa och eliminera skadedjur. Gynnsamma insekter som t ex nyckelpigor, fungerar väldigt väl inom ekologisk odling för att skydda grödorna från skadedjur, utan att behöva använda för skadliga kemiska bekämpningsmedel. I motsats till GMO:s, ger ekologisk odling människor möjlighet att fritt odla och skörda sin egen föda och att helt gratis kunna dra fördel av naturens egna metoder. Inom GMO­paradigmet däremot, är odlarna kontrollerade av företag som Monsanto som säljer självförstörande ”Frankensteinfrön” till dem. De här fröna kräver stor tillförsel av kemiska bekämpningsmedel för att kunna växa och representerar ett icke­hållbart system som har förstört försörjningen för tusentals jordbrukare, genom att de inte har gett vad de utlovat. De Schutter förklarar i sitt tal att när det afrikanska landet Malawi bytte ut sitt ”massiva bidragsprogram för kemisk konstgödsel” mot ekologiska jordbruksmetoder, gynnades mer än 1,3 miljoner av de fattigaste invånarna och majsskördarna steg från 1 ton/hektar upp till 3 ton/ hektar. – Trots sina imponerande möjligheter att möjliggöra rätten till mat för alla, har ekologiska jordbruksmetoder fortfarande otillräckligt stöd från den offentliga fördelningspolitiken och som konsekvens kommer de ekologiska odlingsmetoderna sällan vidare, ut från experiment fasen, tillägger han. Läs mer: http://www.naturalnews.com/031917_eco-farming_ crop_yields.html#ixzz1ZtQXfvU7 (Natural News) Odlaren nr 4-2011 9

Grodda som proffsen (pdf) - Fobo
Bärbuskar (pdf) - Fobo
Svart jord - terra preta (pdf) - Fobo
Download 10.5, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Läs hela artikeln (PDF) - Porsche
Ladda ner del 3 som PDF-uppslag - Regnmakarna
Livsmiljobokslut 2006.pdf - Sundsvall
Hämta tidningen som PDF - Geotec
Hämta tidningen som PDF - Geotec
PDF-dokument (954,4 kB) - Starka
Geotekn undersökn N Gruvriset 33:283-285 (pdf 1,9 ... - Falu Kommun
TANKEMISSBRUK%20VOL%201.pdf