Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbetstagarna kan gå i sympatistrejk. Syftet är att stöda arbetstagarna i en annan

bransch som försöker nå fram till ett avtal. Också sympatistrejker skall enligt rekommendationen

förhandsanmälas.

En arbetsnedläggelse kan uppkomma på en arbetsplats på grund av interna tvister

inom företaget. Då lägger arbetarna ner arbetet utan förhandsanmälan från arbetstagarföreningens

sida.

Politiska strejker och demonstrationsstrejker av statstjänstemän är olagliga.

Statstjänstemännens strejkrätt är också i övrigt begränsad enbart till avtalsmässiga

frågor.

En fackavdelning, en personalförening och ett löntagarförbund samt ett arbetsgivarförbund

kan dömas till plikt för olaglig arbetskonflikt och brott mot skyldigheten

att övervaka kollektivavtalet.

Arbetsdomstol

Då ett kollektivavtal har ingåtts är det arbetsgivarförbundets och löntagarförbundets

uppgift att övervaka att det iakttas. Medan avtalet är i kraft är arbetsnedläggelser som

helt eller delvis riktar sig mot kollektivavtal förbjudna.

Om det under avtalets giltighetstid uppkommer en tvist om tolkningen av kollektivavtalet

kan tvisten anhängiggöras i arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen löser enbart

tvister som gäller kollektivavtal och avger i dessa frågor yttranden till andra domstolar.

Den kan också döma en fackavdelning, en personalförening, ett löntagarförbund

eller ett arbetsgivarförbund till böter för olaglig strejk eller annat brott mot kollektivavtalet.

13

More magazines by this user
Similar magazines