Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Rätt:

• till lön enligt kollektivavtalet

• till skydd enligt lag och avtal

• till facklig anslutning

• till en sund och trygg arbetsmiljö

Skyldighet:

• att utföra arbetet omsorgsfullt

• att iaktta arbetsledningens direktiv

• att avhålla sig från verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren

• att bevara affärs- och yrkeshemligheter

• att beakta arbetsgivarens fördel

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Rätt:

• att anställa

• att leda arbetet

• att säga upp och häva anställningsavtal

Skyldighet:

• att iaktta lag och avtal

• att behandla arbetstagarna opartiskt

• att svara för säkerheten i arbetet

• att ge arbetstagaren en skriftlig utredning över de centrala anställningsvillkoren

• att främja en god arbetsatmosfär

• att göra det lättare för arbetstagaren att klara av arbetet och stöda hans

eller hennes utveckling i yrket

Anställningsförhållande

Ett anställningsförhållande uppkommer då arbetstagaren förbinder sig att utföra

arbete för arbetsgivaren under dennas ledning och övervakning. Ett anställningsförhållande

kan uppkomma även om arbetstagaren arbetar t.ex. hemma med egen dator.

Huvudkännetecken på anställningsförhållande

• Arbetstagaren utför arbete

• för arbetsgivarens räkning

• mot ersättning

• under arbetsgivarens ledning och övervakning

• på basis av ett anställningsavtal.

15

More magazines by this user
Similar magazines