Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

om arbetsgivaren överväger uppsägning av orsaker som beror på arbetstagaren. I

lagen är det noggrant bestämt att orsaken till uppsägning inte får vara t.ex. kön,

politisk åsikt, religion eller deltagande i en laglig strejk. I lagen ingår särskilda

bestämmelser om uppsägning av gravida kvinnor, om arbetstagare som har tagit ut

moderskaps-, faderskaps- och föräldra- eller vårdledigt samt om förtroendemän och

arbetarskyddsfullmäktige.

Den vanligaste uppsägningsorsaken är att företagets lönsamhet har försvagats

eller att produktionen och arbetena har omorganiserats och att arbetsgivaren inte

längre har annat arbete att erbjuda och inte heller möjlighet att utbilda personalen

för nya uppgifter. Minskningen av arbetet skall vara väsentlig och bestående.

Om emellertid arbete står till buds i företaget eller på ett annat företag där arbetsgivaren

bestämmer över personalfrågor skall arbete erbjudas de uppsägningshotade.

Om arbete som motsvarar arbetstagarens yrkesskicklighet inte står till buds skall

arbetsgivaren ordna sådan utbildning som de nya uppgifterna förutsätter och som av

bägge parter betraktas som ändamålsenlig och rimlig. Många kollektivavtal har också

bestämmelser om uppsägningsordningen. I allmänhet står de arbetstagare som

har speciell yrkesskicklighet och har varit längst i tjänst sist i uppsägningsordningen.

Arbetsgivaren skall erbjuda en uppsagd arbetstagare arbete i ytterligare 9 månader

efter att anställningen har upphört om den uppsagda är arbetssökande arbetstagare

på arbetskraftsbyrån och arbetsgivaren behöver arbetstagare för liknande

uppgifter som personal har blivit uppsagd från.

I oklara fall kan arbetstagaren utreda uppsägningens laglighet med hjälp av förtroendemannen

eller fackförbundet och göra saken stridig i domstol. För olaga uppsägning

kan arbetsgivaren dömas att betala ersättning till arbetstagaren för förlust av

arbetet. Inte heller vid olagliga uppsägningar behöver anställningsavtalet förlängas.

Arbetsgivaren skall iaktta följande uppsägningstider

(såvida något annat inte har avtalats i kollektivavtal eller

anställningsavtal)

• 14 dagar om anställningen har pågått högst 1 år

• 1 månad om anställningen har pågått 1-4 år

• 2 månader om anställningen har pågått 4-8 år

• 4 månader om anställningen har pågått 8-12 år

• 6 månader om anställningen har pågått över 12 år

Arbetstagaren skall iaktta följande uppsägningstider

(såvida något annat inte har avtalats i kollektivavtal eller

anställningsavtal)

• 14 dagar om anställningen har pågått högst 5 år

• 1 månad om anställningen har pågått över 5 år

20

More magazines by this user
Similar magazines