Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbetstiden

• Alla personer i löntagarställning med undantag för arbetstagare i

chefsställning omfattas av arbetstidslagen

• arbetsgivaren är skyldig att föra bok över arbetstiden

• för övertidsarbete betalas en separat ersättning

• arbetstagaren har rätt till 35 timmars oavbruten fritid, s.k. veckovila

• arbetstiderna kan avtalas lokalt inom ramen för lag och avtal.

Semester

Semestern fastställs enligt semesterlagen, semesterförordningen samt kollektivavtalet.

Semestern tjänas in enligt arbetsmånaderna och dess längd påverkas av arbetsåren.

Semesterkvalifikationsmånaden är i regel en månad under vilken arbete har

utförts under minst 14 dagar. Till exempel 75 dagar sjukledigt och 30 dagar studieledigt

om året är jämbördiga med arbetsdagar i semesterkvalifikationshänseende.

Också i deltidsarbete intjänas semester under vissa förutsättningar.

I en anställning på mindre än 1 år intjänas 2 dagar per arbetsmånad och i en

anställning över 1 år minst 2,5 dagar per månad. I kollektivavtal har man ofta också

kommit överens om längre semestrar.

Semesterkvalifikationsåret är 1.4 - 31.3. Det är alltså under denna tid som den

kommande semestern tjänas in. Semesterperioden, under vilken semestern tas ut, är

2.5-30.9. En semestertid som överskrider 4 veckor kan tas ut på vintern. Arbetsgivaren

bestämmer semestertiden, men den kan också avtalas på arbetsplatsen.

En del av semestern kan sparas till nästa semesterperiod eller en senare period.

Detta kallas sparledigt. Den årliga semestern skall emellertid vara minst 3 veckor. I

kollektivavtal och företagsvis har också andra sparledighetsarrangemang avtalats.

Enligt dessa överenskommelser kan arbetstagaren samla semesterdagar och övertid

till en sabbatsledighet. Han eller hon har då möjlighet till en frånvaro som är längre än

normal semester.

För semestertiden betalas normal lön. I kollektivavtalen ingår också överenskommelser

om semesterpremier eller semesterpenningar, som i allmänhet är 50 %

av lönen. Beroende på avtalet betalas premien eller semesterpenningen antingen

före eller efter semestern.

Semester

• 2,5 semesterdagar intjänas i månaden, i en anställning kortare än ett år

2 dagar i månaden

• semesterkvalifikationsåret är 1.4-31.3

• semesterperioden, under vilken semestern skall tas ut, är 2.5-30.9

• semesterpremien eller semesterpenningen är avtalad i kollektivavtalet

och den är i allmänhet 50 % av lönen.

24

More magazines by this user
Similar magazines