Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Till läsaren

Arbetsmarknadsnyckeln, som centralorganisationerna på arbetsmarknaden har gett

ut sedan år 1970, har nu skrivits om för elfte gången.

I nyckeln beaktas den nya anställningsavtalslagen som trädde i kraft i början av juni

2001. Även socialskydds- och övriga förmåner motsvarar situationen sommaren

2001. Nyckeln fungerar som guide för dem som går ut på arbetsmarknaden och för

dem som redan verkar där.

Deltid och visstid har ökat på arbetsmarknaden, men ordinarie anställning, d.v.s.

anställning tillsvidare, har hållit positionerna. Ett bestående heltidsarbete är fortfarande

eftertraktat på arbetsmarknaden. Det skapar trygghet för löntagaren och kontinuitet

för arbetsgivaren, och detta har upplevts som en bra lösning också i riskkänsliga

förhållanden.

Samtidigt som deltids- och visstidsarbetet har ökat har de arbetssökande uppmuntrats

att sysselsätta sig själva - som yrkesutövare, företagare, frilansar och legotillverkare.

Gränsen mellan anställning och företagande är ofta vag i det praktiska arbetslivet.

Arbets- och sociallagstiftningen och kollektivavtalen har traditionellt byggt på anställningar

som är i kraft tillsvidare. Förändringarna i arbetslivet har ökat mängden

andra typer av anställning än den ordinarie. Det här har också beaktats i avtalen och

lagstiftningen. De arbetsrelaterade förmånerna, rättigheterna och skyldigheterna

håller på att bli relativt lika, oberoende av formen för arbetet.

Arbetsmarknaden lever i ett ständigt flöde av förändring. Takten i arbetslivet anges

av paragrafer och avtal och arbetsmarknadsorganisationerna anpassar sig till ständigt

nya förhållanden. Grunden för arbetslivets funktionalitet och arbetsmarknadssystemet

är emellertid något som uppnåtts under årtionden. En fungerande arbetsmarknadsoch

inkomstpolitik har en central roll för samhällsekonomin och konkurrenskraften

och detta har befunnits gälla också i EMU-Finland. Den här guiden belyser huvudpunkterna

i arbetsmarknadssystemet och de rättigheter och skyldigheter och det

socialskydd som arbetet medför.

3

More magazines by this user
Similar magazines