Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Personalrepresentanterna får inte delta i val av ledning för företaget, beslut om

arbetsvillkor eller behandling av anställningsvillkor för personalen. Personalrepresentanten

verkar i sitt uppdrag med samma rättigheter och skyldigheter som

andra representanter valda enligt företagets stadgar. En representant i ett förvaltningsorgan

är underställd de sekretessregler som är fastställda i lag.

Personalfond

En personalfond kan inrättas i ett företag med minst 30 anställda. Också på ett företag

med över 10 anställda kan en personalfond grundas under vissa i lagen definierade

förutsättningar. Syftet med en personalfond är att öka personalens intresse för utveckling

av företaget och att stärka arbetsmotivationen.

Alla anställda vid företaget är i och med anställningen medlemmar av fonden.

Att grunda en fond är frivilligt och det förutsätter att de anställda och arbetsgivaren

är överens om saken.

Medel till fonden samlas ur företagets vinstpremiesystem. Den premiepost som

tillfaller personalfonden bestäms på basis av företagets resultaträkning eller motsvarande

kalkyler som anger effektiviteten.

I personalfondens stadgar kan det bestämmas att en del av de vinstpremieposter

som fonden mottagit jämte fondens överskott överförs till ett gemensamt kapital som

används för utbildning av medlemmarna och andra gemensamma nyttiga syften. Till

medlemmarna kan fonden betala andelar, som under en kontrollperiod på 5 år inte får

överskrida i snitt 15 % av den del som är bunden i fonden. När anställningen upphör

har fondmedlemmen rätt att lyfta sin fondandel helt och hållet.

33

More magazines by this user
Similar magazines