Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Jämställdhet

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förpliktar myndigheterna och arbetsgivarna

att främja jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Lagen gäller både den privata

och den offentliga sektorn. Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivaren i mån av

möjlighet verka så att både kvinnor och män söker lediga tjänster. Kvinnor och män

skall garanteras lika rättigheter till avancemang och deras möjligheter att jämka

arbets- och familjelivet skall underlättas. Arbetsgivaren skall se till att anställda inte

blir utsatta för sexuella trakasserier.

På arbetsplatser med minst 30 anställda skall åtgärder som påskyndar praktisk jämställdhet

mellan könen skrivas in i den personal- och utbildningsplan eller de arbetarskyddsprogram

som årligen utarbetas av arbetsgivaren. Innehåll i jämställdhetsplanen

är t.ex. lönen, främjande av kvinnornas avancemang i karriären, anställningsförhållandena,

personalutbildningen, utnyttjande av familjepolitiska rättigheter och

främjande av jämställdhet i ledarskapet.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering vid rekrytering och i arbetslivet.

Huvudregeln är att arbetsgivaren inte får diskriminera sina anställda på basis av kön

vid anställning, val till ett uppdrag eller en utbildning eller i fråga om löne- och andra

anställningsvillkor. Om en arbetssökande eller anställd har diskriminerats kan han

eller hon kräva ersättning i pengar. Ersättningens storlek är 15 600 – 51 900 mk.

Jämställdhetslagen förbjuder arbetsgivaren att vidta några som helst motåtgärder

om en anställd har vädjat till jämställdhetslagen. Motåtgärder kan vara ändringar i

arbetsuppgifterna eller anställningvillkoren, ökad övervakning eller försvårande av

arbetstids- och semesterarrangemang. Den anställda skall reagera på motåtgärderna

genom en anmärkning hos en arbetsgivarrepresentant eller förtroendemannen.

Jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna är samverkan som också personalrepresentanterna

deltar i.

Verkställigheten av jämställdhetslagen övervakas av jämställdhetsombudsmannen

och jämställdhetsnämnden. Jämställdhetsombudsmannen har rätt att företa granskning

på en arbetsplats om det finns anledning att misstänka att arbetsgivaren kränker

jämställdhetslagen. Jämställdhetsombudsmannen kan ta upp lagstridig verksamhet i

jämställdhetsnämnden. Denna kan förbjuda den lagstridiga verksamheten och vid

behov utdöma böter.

Jämställdhet

• Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av kön vid rekrytering,

i arbetet och vid uppsägningar

• för lika och likvärdigt arbete skall lika lön betalas

• arbetsgivaren skall se till att anställda inte blir föremål för sexuella trakasserier

• för arbetsplatser med minst 30 anställda skall en jämställdhetsplan göras upp.

34

More magazines by this user
Similar magazines