Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbete i utlandet

I EU-området kan arbetskraften röra sig fritt vilket betyder att finländare kan söka

arbete i något annat EU-land. Man kan söka arbete i ett annat EU-land i 3 månader

utan att förlora den inhemska arbetslöshetsersättningen. Arbetslöshetsdagpenning

förutsätter att personen har varit arbetssökande hos en arbetskraftsbyrå i Finland i

minst 4 veckor innan han eller hon begav sig till utlandet.

En person som har funnit en arbetsplats ansluts till socialskyddet i det land där han

eller hon arbetar och rätten till finländskt socialskydd upphör. När arbetet i ett annat

EU-land upphör och personen återvänder till Finland omfattas han eller hon åter av

det finländska socialskyddet.

Uppehållstillstånd beviljas i anställningslandet på ansökan för högst 5 år om

anställningsavtalet gäller tillsvidare. Därefter förlängs uppehållstillståndet vid behov.

Om anställningsavtalet har ingåtts på viss tid beviljas uppehållstillstånd för motsvarande

tid. För uppehållstillstånd behövs det att arbetsgivaren bekräftar anställningen.

Utsänd arbetsgivare

Ett företag som opererar i Finland kan sända ut anställda att arbeta en viss tid i

utlandet. Utsända arbetare kvarstår en viss tid inom det finländska socialskyddet.

För en utsänd arbetare är det värt att ingå ett noggrant skriftligt anställningsavtal

med arbetsgivaren. Där är det värt att nämna åtminstone

• arbetsuppgifter och arbetstid

• lön och övertidsersättning

• semester

• resekostnader och dagtraktamenten

• boendekostnader

• arbets- och bostadsarrangemang efter återkomsten.

Anställningsavtal av internationell karaktär

Om ett anställningsavtal har anknytning till fler än en stat tillämpas Romkonventionen,

som trädde i kraft i Finland 1.4.1999. Det här betyder att anställningsavtalet i

regel följer lagen i den stat där den anställda vanligen arbetar även om han eller hon

är tillfälligt utsänd till en annan stat. Om den anställda i regel inte arbetar i bara en stat

tillämpas lagen i den stat där det anställande företaget är etablerat.

Om en finländsk arbetsgivare tillfälligt sänder en arbetstagare till Tyskland tilllämpas

på anställningsförhållandet finsk lag också under tiden för arbetet i Tyskland

eftersom den anställda vanligen arbetar i Finland. Om en finländsk arbetsgivare

37

More magazines by this user
Similar magazines