Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

anställer en arbetstagare för arbete just i Tyskland tillämpas tysk lag eftersom Tyskland

nu är det land där arbetstagaren har sin ordinarie anställning.

Det är också möjligt att komma överens om den lag som skall tillämpas förutsatt att

tvingande lagrum i det land där arbetet utförs inte underskrids.

38

More magazines by this user
Similar magazines