Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Att ta vara på yrkesskicklighet och arbetsförmåga är nyckelfrågor på arbetsmarknaden

under 2000-talets första årtionde, då tillräcklig tillgång till yrkeskunnig

arbetskraft är en av hörnstenarna för Finlands konkurrenskraft. Av löntagarna själva

förutsätts det att de vinnlägger sig om sin arbetsmarknadsduglighet genom att utbilda

sig och måna om att upprätthålla en god arbetsförmåga. Också företagen, som konkurrerar

om kompetent personal, får lov att utveckla sin interna utbildning.

Arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen har tillsammans startat en hel rad

projekt och program som stöder en bestående arbetsförmåga, ork i arbetet och garantier

för tillgång till kompetent arbetskraft i framtiden. Studietiden och arbetslivet flätas

allt intimare samman och utvecklingen av yrkesskickligheten har blivit en process

som löper tvärs igenom arbetslivet.

Arbetsmarknadsnyckeln publiceras av arbetsmarknadens centralorganisationer

med bidrag av Arbetarskyddsfonden. Centralorganisationernas informatörer har varit

med om att planera boken. Guiden är skriven av redaktör Leena Seretin.

Guiden finns på arbetsmarknadscentralernas och Finlands Ungdomssamarbete –

Allians’ webbplats.

4

Helsingfors 1.9.2001

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Tjänstemannacentralorganisationen FTFC

AKAVA

Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT

Servicearbetsgivarna

Kommunala arbetsmarknadsverket KA

Statens arbetsmarknadsverk SAMV

Kyrkans avtalsdelegation KyAD

More magazines by this user
Similar magazines