Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Beslutanderätten tillkommer medlemsföretagen. Den högsta beslutanderätten i

centralorganisationen utövas av representantskapet som förbunden väljer ombud till.

Representantskapet väljer centralorganisationens styrelse som i sin tur utser ett arbetsutskott

inom sig. Medlemsförbunden har egna styrelser som de väljer årligen på sina

förbundsmöten.

Servicearbetsgivarna förhandlar de centrala arbetsmarknadsuppgörelserna och

allmänna avtalen. Medlemsförbunden och medlemsföreningarna ingår ca 120

branschvisa och företagsvisa kollektivavtal. Som motpart uppträder närmare 50 löntagarorganisationer.

Servicearbetsgivarna har följande medlemsförbund:

• Apotekens Arbetsgivareförbund

• Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna

• Arbetsgivarförbundet för Hälsoservice

• Bankbranschens Arbetsgivarförbund

• Biltrafikens arbetsgivarförbund

• Branschförbundet för Datateknik

• Fastighetsvårdsbranscherna KIPA

• Finlands Hotell- och Restaurangförbund

• Försäkringsarbetsgivarnas Förening

• Handelns Arbetsgivarförbund

• Socialbranschens Arbetsgivarförbund

• Undervisningssektorns Arbetsgivarförbund

Privata tjänster i Finlands samhällsekonomi år 2000

Andel av BNP 39 % Andel av de

sysselsatta 36 %

Mrd. mk % Personer %

305,5 39,0 privata tjänster 850 500 36,4

179,6 22,9 industrin 459 100 20,1

39,7 5,1 byggnadsverksamhet 158 600 7,0

117, 7 15,0 offentliga verksamheten 559 700 24,5

140,5 17,9 övriga, skatter, stödpremier 273 500 12,0

Källa: Statistikcentralen

45

More magazines by this user
Similar magazines