Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Alla de tre löntagarcentralorganisationerna i Finland är medlemmar av EFS.

Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund och Servicearbetsgivarna är medlemmar

av UNICE. Kommunala arbetsmarknadsverket hör till CEMR:s (Europeiska

kommunal- och regionalförbundet) arbetsgivarforum.

EU:s ekonomiska och sociala kommitté ESC representerar det organiserade medborgarsamhällets

åsikter. Arbetsmarknadsorganisationerna och bl.a. konsument- och

jordbruksproducentorganisationerna är representerade där. Ekonomiska och sociala

kommittén är ett rådgivande EU-organ som ger utlåtanden om nästan all EU-lagstiftning.

Både rådet och kommissionen såväl som Europaparlamentet kan begära utlåtande

av kommittén i t.ex. arbetslivsfrågor.

Europeiska unionen

• Samarbete mellan arbetsmarknadsorganisationerna genom den sociala dialogen

• Alla finländska centralorganisationer är med om att påverka på Europanivå

• Europaavtal kan leda till ändringar i lagstiftningen i Finland

51

More magazines by this user
Similar magazines