Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbetarskyddsfonden

Georgsgatan 30, 00100 Helsingfors,

Tfn 09-68 03 33 11

www.tsr.fi

Arbetarskyddsfonden finansierar produktionen av

ny arbetslivsinformation och den praktiska tillämpningen

av forskningen. Den finansierar också

Arbetarskyddscentralens verksamhet.

Beslutanderätten i fonden utövas av arbetsmarknadsparterna.

Institutet för arbetshygien

Topeliusgatan 41 a A, 00250 Helsingfors,

Tfn 09-474 71

www.occuphealth.fi

Institutet för arbetshygien studerar arbetsrelaterade

sjukdomar och rehabiliterar insjuknade.

Arbetarskyddscentralen

Lönnrotsgatan 4 B, 00120 Helsingfors,

Tfn 09-680 26 00

www.tyoturva.fi

Arbetarskyddscentralen planerar effektiviseringen

av arbetarskyddet och anordnar utbildning på detta

område. Den svarar också för registrering av arbetarskyddspersonalen.

Förvaltningen består av företrädare

för arbetsmarknadsorganisationen.

Löntagarnas centralorganisationer

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Hagnässtranden 1, 00530 Helsingfors

Tfn 09-772 11

www.sak.fi

1,1 milj. medlemmar, 23 medlemsförbund, medlemmarna

arbetar inom industrin, de privata

tjänsterna, kommunerna och staten.

Tjänstemannacentralorganisationen FTFC

Norra kajen 4 A, 00170 Helsingfors

Tfn 09-13 15 21

www.sttk.fi

643 000 medlemmar, 21 medlemsförbund.

Medlemmarna arbetar inom hälsovården, industrin,

kommunerna, staten samt service- och specialbranscherna.

AKAVA

Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors

Tfn 09-14 18 22

www.akava.fi

44 400 medlemmar, 32 medlemsförbund.

Medlemmarna arbetar inom det kommunala och

statliga, i industrin och tjänsterna.

Arbetsgivarnas centralorganisationer

Kommunala arbetsmarknadsverket KA

Andra linjen 14, 00530 Helsingfors

Tfn 09-77 11

www.kuntatyonantajat.fi

448 kommuner och 230 samkommuner, som sysselsätter

416 000 löntagare. Av dem arbetar 80 % inom

hälsovården, utbildningsväsendet och socialväsendet.

Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT

Södra kajen 10, 00130 Helsingfors

Tfn 09-686 81

www.tt.fi

6 000 medlemsföretag, som sysselsätter 540 000

löntagare i industrin, samfärdseln samt byggnadsoch

servicebranschen.

Servicearbetsgivarna

Södra kajen 10, 00130 Helsingfors

Tfn 09-17 28 31

www.palvelutyonantajat.fi

8 430 medlemsföretag, som sysselsätter 350 000

löntagare i affärer, banker, försäkringsbolag, hotell,

restauranger, transportföretag, datatjänster, läroanstalter,

hälsovårdstjänsterna och flera andra servicebranscher.

Statens arbetsmarknadsverk SAMV

Mariegatan 9, Helsingfors

Postadress PB 28, 00023 STATSRÅDET

Tfn 09-160 01

www.vn.fi/vm/tyonantajana

Från 1.1.2002

www.vm.fi/vtml

Finansministeriets personalavdelning. Statens

budgetekonomi omfattar 164 ämbetsverk med

119 500 löntagare.

Kyrkans avtalsdelegation KyAD

Hamngatan 11 A, 00160 Helsingfors

Tfn 09-180 21

www.evl.fi/kysv

586 evangelisk-lutherska församlingar, som sysselsätter

över 19 000 löntagare.

More magazines by this user
Similar magazines