FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

• Lergökens krafter sägs enligt legenden vara att den kan

öppna dimgrindar. Legenden varnar dock också för att

missbruka lergökens krafter som sägs kunna kalla på

både drauger och dödsgastar.

• Man kan identifiera lergöken då det sägs att den är blå

för den är tillverkad av gristlera, samma lera som skogstrollen

använder sig av till sina kroppsmålningar.

Efter mötet med Onegin ska det stå klart för rollpersonerna

att de ska resa till Runvjiiks huvudstad Hriesij. Där

ska de samtala med tisklan Eilin Narbonne och få henne

att avslöja var trollkarlen Ere är begraven. Därefter ska

de resa till graven och gräva fram lergöken. Slutligen ska

de återvända med lergöken till Okrug och överlämna

den till thuunen Onegin.

Om någon av rollpersonerna frågar om en belöning för

genomfört uppdrag tittar Onegin först frågande på rollpersonen

och därefter grinar han ett brett leende och frågar

vad som vore en lämplig belöning. Exakt vad som är

lämpligt är upp till spelledaren och spelarna att komma

överens om. Vill rollpersonerna ha pengar kan belöningen

bestå av 1.000 silverstycken. Lite mer kreativa belöningar

kan vara en mäktig runa inbränd på sin kropp, ett specialtillverkat

föremål från de bästa smidesmästarna i

Okrug, rätten till den första inmutning när nästa gruva

öppnas, fri tillgång till en logeugn eller varför inte titeln

som vicethuun av Fradkov. Det bör dock finnas ytterligare

en mycket stark anledning till varför Onegin skulle

gå med på det sistnämnda.

OKRUgs VÄsTPORT

Efter mötet med Onegin och under förutsättning att rollpersonerna

antagit uppdraget förs de till en utrustningskammare

där de får tillgång till all tänkbar utrustning

och proviant som ett dvärgrike som Okrug kan tänkas

ha. Spelledaren bestämmer själv vilken utrustning som

finns att tillgå. Rollpersonerna får även med sig 10 guldmynt

för diverse utgifter som kan uppkomma under uppdraget.

Därefter eskorteras rollpersonerna av ett stort följe

dvärgar till Okrugs västport. Denna lilla färd tar tre dagar

och färden går främst genom långa stormgångar och

mindre utposter. Till sist är följet framme vid västporten

som mödosamt öppnas. Framför sig har rollpersonerna

hela det oändliga Ginnungagap. En lång och strapatsfylld

resa tar sin början...

KaRtan

Runvjiik är ett land som tillhör de centrala länderna i

Trudvang. Till skillnad från de flesta andra länder i Mittland

så är Runvjiik ett samhälle i stor förändring. Nidendomen

trycker på från väster och håller sakta men säkert

på att ta över hela riket på bekostnad av de gamla religionerna

och då i synnerhet ostroseden. Det finns dock

motståndsfickor över hela landet och de områden där

10

nidendomen är särdeles stark utför man sina gamla traditioner

i hemlighet. Bakom lyckta dörrar om så behövs.

I alla civiliserade områden i söder där tisklan, godarna

eller prästkungen har makten har man accepterat den

Enda tron. Det finns dock stora områden där ostroseden

fortfarande är stark. Man kan säga att ju längre norrut

i landet man kommer desto mindre troende på Gave

är folket. Speciellt det vilda Urkon i norr är i stort sett

oberört av nidendomen.

Kartan över Runvjiik visar de ungefärliga gränsmarkerna

mellan tisklan, godeätterna och prästkungen. Här

följer en mindre beskrivning av respektive område.

TisKLAÄTTEn nARbOnnEs MARKER

Längst i söder har ätten Narbonne som är tisklans egen

ätt sina marker. Dessa marker är landets bästa åkermarker

och agerar i hög grad kornbod åt centrala och

norra Runvjiik. Dessutom kontrollerar Narbonne saltleden

och stor inkomst kommer via de brotullar som

ätten låtit uppföra. Huvudstaden Hriesij ses dock som

en stor skamfläck för landet på grund av sin fallfärdiga

karaktär.

gOdEÄTTEn WEROUngs MARKER

Mellan de stora skogarna Reijdun och Gildamor har

godeätten Weroung sina huvudmarker. De styr sin

lands-ända från godeborgen Werport som ligger strax

norr om saltleden. Weroungs åkermarker är inte lika

fina som Narbonnes men de ger ändå en så stor avkastning

att en del kan exporteras. Man fruktar dock de år då

träsklandet Skjutemor svämmar över och gör de nordligaste

markerna vattensjuka.

gOdEÄTTEn ELdTAnnEs MARKER

Godeätten Eldtannes marker kan egentligen delas i två.

Den västra är fattig och folket där försöker bruka den

torftiga åkermarken som gränsar mot Bohain. Den östra

är rik och där är skogsbruket godeättens skattkista. Av

alla södra områden är Eldtanne den där nidendomen

har minst makt. Speciellt i trakterna kring Argre har ostroseden

segt kämpat sig kvar bland skogshuggarna och

den luttrade befolkningen.

gOdEÄTTEn HRAVELsFEsT MARKER

Längst i sydost längs hela gränsen mot Majnjord härskar

godeätten Hravelsfest. Deras åkermark är tämligen god

men det är fisken från Hravelsrinna som är ättens huvudnäring.

Speciellt trollaxen och månrödingen är fiskar

som trivs i den stormande forsen. Dessutom är svartkräftan

en delikatess som inbringar stora summor silver.

PRÄsTKUngEns MARKER

I ett stort område i nordväst har prästkungen sin maktbas.

Här är i stort sett alla gavetroende och de få som

håller kvar vid de gamla lärorna ses på med stor miss-

More magazines by this user
Similar magazines