FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

F. AVgÖRAndET

Efter att den inre cirkeln har fallit så är Tisklaborgen

den enda plats i staden som inte är intagen. Vissa godar

försöker göra motstånd från sina småborgar men det är

lönlöst. Inne i Tisklaborgen finns tisklan med ungefär

1.000 lojala krigare som hon har kvar. Förråden är som

tur är välfyllda och denna styrka bör kunna stå emot en

långvarig belägring i flera månader.

Under de närmsta dagarna försöker prästkungen sig

inte på några stormningar av Tisklaborgen. Istället försöker

han visa upp sin makt för att få tisklan att ge upp.

Det första han gör är mitt på Stentorget offentligt avrätta

ungefär hälften av de fiender som gav upp. Detta för

att statuera ett exempel och för att visa vem det är som

bestämmer. Den andra hälften svär sedan villigt prästkungen

trohet och fyller sedan ut hans led där de har

lidit förluster.

Allt går dock inte prästkungens väg. De vildmän som

han haft i sina led har lidit stora förluster och är nu trötta

på detta krig som egentligen inte är deras. Efter två dagars

plundrande lämnar vildmännen Hriesij och återvänder

till sina skogar. Prästkungen svär över detta svek men

beslutar sig för att inte hindra dem. Han tror sig kunna

behöva deras hjälp i framtiden och vill inte göra sig ovän

med dem. Speciellt inte nu när segern tycks vara säkrad

utan deras hjälp.

Hur belägringen av Hriesij slutar är upp till spelledaren

att bestämma. Den kan antingen sluta med att

tisklan segrar, att prästkungen segrar eller att ett vapenstillestånd

upprättas och ett fredfördrag skrivs under.

Om spelledaren inte vill bestämma kan slumpen avgöra.

Slå 1T20 på nedanstående tabell.

1T20 - UTgÅngEn AV bELÄgRingEn

1-7. Tisklan segrar

8-13. Vapenstillestånd och fredsfördrag

14.20. Prästkungen segrar

Här följer en kortare sammanfattning över de tre utgångarna

av kriget. Det är upp till spelledaren att bestämma

om detta bara ska berättas eller om hela förloppet ska

rollspelas igenom.

F1. TisKLAn sEgRAR

I en vecka har Tisklaborgen varit omringad. Prästkungen

låter med ojämna mellanrum borgen bombarderas med

katapultstenar men dessa anfall ger föga effekt. Några

riktiga stormingsanfall har han heller inte vågat sig på.

Tisklaborgen står säker på sin klippa och det bästa sättet

att inta borgen är att svälta ut invånarna.

Helt plötsligt blir det liv och rörelse nere bland prästkungens

trupper. I öster uppenbarar sig en väldig krigshär

bestående av majnjordiska hyrsvärd. Det är handels-

103

ätten Beromydr som har öppnat sina skattkistor och kommer

till tisklans undsättning. Beromydr har de senaste

decennierna blomstrat under tisklans styre och de är inte

alls intresserade av att låta prästkungen ta över makten

i Runvjiik.

Beromydrs krigshär har redan besegrat den krigshär

som ätten Hravelsfest hade på sina marker som senare

var tänkt att förstärka prästkungens här. De har därefter

fått förstärkning från ätterna Eldtanne och Narbonne.

Sammanlagt 11.000 man där ungefär hälften består av

erfaret rytteri.

Prästkungen hinner precis ställa upp sina krigshär på

8.000 man på fältet när det majnjordiska rytteriet går till

anfall. Likt en pansarnäve från himlen slår ryttarna in

i prästkungens trupper som råkar i panik. Sedan börjar

slakten med hjälp av ett utfall från Tisklaborgen. När

prästkungen förlorat ungefär 3.000 man kastar resten

sina vapen och ger upp. Prästkungen själv har dock redan

flytt fältet tillsammans med 150 rortväktare och en redig

krigskassa påfylld av plundrade skatter.

Några dagar senare anländer Gavgand Weroung som

från de döda till Hriesij. Alla har antagit att han omkom

när prästkungen brände ner Werport men tydligen har

den respekterade goden överlevt på något förunderligt

sätt. Gavgand är fortfarande skadad men hans vilja är

stark och han är redo att följa med det härtåg som ska

återta hans ätts marker.

Som tack för sina hjältemodiga insatser och för att de

räddade tisklan kvar på hennes tron förhöjer hon, under

segerfesten, handelsätten Beromydr till godeätt och

de får dessutom alla Hravelsfests marker i öster som

belöning. Efter festen börjar tisklan planera anfallet mot

Ghavelid. Med prästkungens huvudstyrka besegrad lär

det inte behövas mer än 5.000 man för att man utan

svårigheter ska kunna inta prästkungens sista fäste och

ge honom den bestraffning som han gjort sig förtjänt av

genom sitt förräderi.

Efter segerfesten friskrivs rollpersonerna från frihetsflock

3 och de får en sold på 20 silvermynt var och tisklans

eviga tacksamhet för den tapperhet de visat. Därefter är

rollpersonerna fria att lämna Hriesij och fortsätta sitt

äventyrande mot Gildamor.

F2. VAPEnsTiLLEsTÅnd OCH FREdFÖRdRAg

Tre veckor efter att prästkungens krigshär intog den inre

cirkeln har inte mycket inträffat. Prästkungen har beslutat

sig för att svälta ut tisklan och förutom enstaka katapultstenar

är var dag en tråkig rutin av att vakta, äta och

sova. Ett rykte har dock börjat sprida sig i Tisklaborgen

att handelsätten Beromydr har samlat ihop en krigshär i

öster som redan har besegrat ätten Hravelsfest krigshär

på sina egna marker. Om detta rykte är sant eller inte är

det ingen som vet och Weroungs gripryttare som är de

enda som kan veta detta berättar inte. Ett tag pratas det

om att evakuera tisklan med gripryttarna men hon vägrar

More magazines by this user
Similar magazines