FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

gULdMAR "nidEnbAnE" sPJOTsVingE

Frihetkämparnas karismatiske ledare heter Guldmar Spjotvinge och

är i 40 års ålden. För bara några månader sedan levde Guldmar med

sin familj i en by några mil sydväst om Ghavelid. Han tillhörde de

som öppet erkände sin tro till ostroseden och han ville inte veta av

några nymodigheter som nidendomen. Hans grannar som alla var

nidendomstroende såg dock hans närvaro i byn som en stor olycka

och tillsammans med några rortväktare tog de Guldmar och hans

familj tillfånga. Falska anklagelser togs fram och hela familjen dömdes

till vildgång förutom Guldmar själv som dömdes till pålstraff.

Halvt utsvulten vid pålen fick Guldmar veta att ingen i hans familj

överlevt vildgången. Själv var han dock så förtunnad av svält att han

en mörk natt kunde slinga sig ur de rep som höll honom fastbunden.

Han tog sin tillflykt söderut och hamnade till slut i Gildamor där han

fann andra ostrosedstroende som snabbt slöt sig till hans ledarskap.

Guldmar är en klok och försiktig ledare som anser att nidendomens

irrläror måste bekämpas och för Runvjiiks bästa tar han till nästan

vilka metoder som helst för att fördriva dessa nidingar ur landet. Av

tvång har Guldmar tvingats samarbeta med Järnnypes Galtar som

han tycker är en bunt missledda fårskallar som han en dag hoppas

kunna samla under sitt egna förnuftiga ledarskap. Tills vidare måste

han dock hålla sig lugn eftersom han vet att han inte kan göra något

så länge galtarnas ledare Jorvald Vretvigg är vid liv.

SLP: Guldmar Spjotsvinge, se sid. 158.

dET HEMLigA LÄgRET

Morgus spjut har sitt hemliga läger i några grottor djupt

inne i Gildamor. Själva lägerplatsen är väl kamouflerad

och flera utkiksplatser finns i trädtopparna för att förvarna

för eventuella angripare. Runt lägret finns flera

övertäckta fallgropar med spetsiga pålar. Vid varje fallgrop

finns fyra stenar placerade i en pyramidliknande

formation. Detta för att varna eventuella vänner om

fallgroparna. Om rollpersonerna skulle försöka smyga

sig in i lägret är det 75% chans (1-15 på 1T20) att någon

av spanarna i utkiksplatserna upptäcker dem. Ett lyckat

färdighetsslag (Lönndom) sänker chansen till 50% (1-10

på 1T20). Det är också 60% chans (1-12 på 1T20) att

den av rollpersonerna som går först går rakt ner i en av

fallgroparna (skada 1T10 (ÖP 8-10) +3). Spelledaren

bör dock ge rollpersonerna en chans att upptäcka varningspyramiden

som finns vid varje fallgrop.

1. gROTTingÅngARnA

Det finns tre huvudingångar in i frihetskämparnas grottor.

Alla tre gapar som mörka och skrämmande hål in i

berget. Skulle lägret bli anfallet kommer Morgus spjut

att blockera ingångarna med rullande pålverk som väl på

plats naglas fast i marken med hjälp av stöttor. Genom

små luckor i pålverket skjuter sedan frihetskämparna pilar

med en förödande precision. Vid varje ingång står det

alltid minst en vakt. Det händer ibland att de nattetid

slumrar till på sin post.

110

2. sAMLingssALEn

I den största grottsalen har Morgus spjut sin samlingssal.

Det är här de flesta befinner sig under dagtid och det är

här all mat tillagas och äts. På dagarna tillverkar man i

salen de nödvändigaste föremålen som man behöver som

kläder, filtar, skor, korgar, muggar, hinkar, pilbågar och

mycket annat. När skymningen faller samlas man kring

den gemensamma elden och berättar sagor och kväden

om stordåd och hjältar från en svunnen tid.

3. RiDDaRsaLen

Detta grottrum kallas lite skämtsamt för riddarsalen.

Främst för att man på väggen har hängt upp två erövrade

heraldiska sköldar men också för att man använder grottan

för att träna svärdskonst. Varje dag hålls nybörjarträning

i grupp för de som helt saknar erfarenhet och enskild

träning för de som börjar kunna hantera sitt svärd

på ett dugligt sätt. Vissa av frihetskämparna tränar sig

även med andra vapen som yxor, klubbor, spjut och kastkniv.

All bågskyttesträning hålls dock utomhus.

4. FÖRRÅd

I detta grottrum har Morgus spjut det mesta av sin utrustning

och sitt matförråd. Ordningen är inte som den

borde vara så det kan hända att man får leta en bra stund

för att finna det man söker. Det mesta av utrustningen är

vanliga bruksvaror medan matförrådet består av några

säckar potatis, råg, salt och några nyfällda vildsvin.

More magazines by this user
Similar magazines