FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

5. sOVsALARnA

I en stor dubbelgrotta vars båda ingångar är täckta av

tjocka skynken sover de flesta av frihetskämparna tillsammans.

De flesta sover på enkla träbänkar för att

komma upp från det kalla golvet men en del familjer har

tillverkat sängar där de gemensamt kan krypa ner bland

filtar och bolster. Loppor och andra skadedjur trivs i

denna miljö och sover någon av rollpersonerna i en av

sängarna är det 25% chans (1-5 på 1T20) att denne får

loppor i håret. Flintskalliga och skägglösa kan givetvis

inte drabbas av detta öde. Nattetid är de flesta av frihetskämparna

i denna sal.

6. HJÄLTARnAs HALL

Ingången till detta rum blockeras av en tjock ekdörr som

är upphängd på grova gångjärn. Dörren är alltid låst när

ingen befinner sig i rummet och det är Guldmar som bär

på nyckeln. Detta rum som kallas för Hjältarnas hall får

bara beträdas av de frihetskämpar som deltagit i minst

en strid för ostrosedens skull. Inne i rummet finns det

många stolar placerade kring ett stort ekbord. Längs med

ena väggen finns en stor träfigur föreställande flowran

Morgu och framför figuren finns en låst kista vars nyckel

även Guldmar bär på. Inne i kistan finns Morgus spjuts

krigskassa från de byten de tagit. Den nuvarande summan

är inte stor men om man skulle göra en värdering

finns det blandade värdeföremål i kistan till ett värde av

75 silvermynt. Guldmar hoppas att kistan fort ska fyllas

med skatter så att han kan köpa utrustning från en grupp

hanirer i Bohain.

Det är i detta rum som Guldmar och hans närmaste

krets diskuterar och planerar vad de ska göra härnäst.

Om tid finns över berättar de gärna för de som nyligen

fick tillträde till hallen vilka hjältemod och bragder de

äldre har utfört. Helt i enlighet med ostrosedens traditioner.

Alla som har tillträde till hjältarnas hall har också

var dag rätt till en skopa av det grova kryddmjöd som

frihetskämparna tillverkar. Detta mjöd dricks normalt

bara vid festligheter men har man riskerat sitt liv för frihetskampen

är man också värd mjödets stilla rus.

7. dEn HEMLigA UTgÅngEn

Om frihetskämparna skulle bli anfallna av en övermäktig

styrka och tvingas överge sina grottor kan de fly genom

den hemliga utgången. Utifrån sett är utgången väl

kamouflerad bakom en stor sten och mycket svår att

upptäcka. För att ytterligare hålla utgången hemlig har

Guldmar förbjudit frihetskämparna att använda sig av

den annat än i yttersta nödfall.

MÖTE MEd FRiHETsKÄMPARnA

Det är helt upp till spelledaren att bestämma hur Guldmar

och frihetskämparna uppför sig när de möter rollpersonerna.

Har de med sig den hemliga vapenlasten från

Lindrosgården blir de givetvis betydligt bättre mottagna

112

än om de är inte har den. Är rollpersonerna en grupp

nidendomare är det mycket möjligt att frihetskämparna

försöker råna och eventuellt dräpa dem. Exakt hur blodtörstiga

de är får spelledaren bestämma. Det bör dock

inte vara omöjligt för rollpersonerna att muta sig ur en

trängd situation eftersom Guldmar inte vill riskera onödig

blodspillran bland sina egna män och kvinnor.

VAPEnLAsTEn (FH)

Om rollpersonerna kommer till Gildamor dragandes

på vapenlasten från Lindrosgården bör detta uppmärksammas

av Morgus Spjut. Guldmar Spotvinge och ett

tjugotal frihetskämpar bör vid lämpligt tillfälle söka upp

rollpersonerna och berätta vilka de är. Visar rollpersonerna

upp smycket med lindormshuvudet nickar Guldmar

förstående och tackar dem för deras insats. Samtidigt

undrar han om rollpersonerna har några nyheter

från yggväktarna i Hriesij. Berättar rollpersonerna att

många av dem dog under belägringen blir han nedstämd

och arg över prästkungens krigshunger.

Rollpersonerna och vapenlasten förs därefter till Frihetskämparnas

hemliga läger. Den sista milen får rollpersonerna

gå med förbundna ögon så att de inte kan

hitta vägen till lägret och utsätta det för fara. Väl framme

får rollpersonerna ta av sig ögonbindlarna och en del av

vapenlasten delas ut medan det mesta förs till förrådet.

Senare på kvällen hålls ett gille i samlingssalen som innehåller

mycket mat, dans och skratt. Guldmar hoppas

att rollpersonerna är roade och undrar om han kan utföra

dem en tjänst. Om rollpersonerna frågar om han vet

något om trollkarlen Ere eller känner till någon gammal

gravplats i Gildamor svarar Guldmar att han inte vet

något. Däremot finns det en frihetskämpe som har stora

kunskaper om skogen och Guldmar presenterar därför

Rössla för rollpersonerna (se möte med Rössla).

MÖTE MEd RÖssLA (FH)

Rössla är bland frihetskämparna känd som en skicklig

stigfinnare och viltjägare. Det sägs också att hon är lite

galen eftersom hon i stort sett levt hela sitt liv i ensamhet

i Gildamor. Hon är i 45-årsåldern, har ovårdat svart

hår, saknar en framtand och har ett rejält hull om midjan.

Minst en droppe trollblod måste också rinna genom

hennes kropp för hon har antydningar till gula ögon.

Hennes ensamma liv har gjort att Rössla har utvecklat

något av ett alter ego. Det är inte så att hon har en personlighetklyvning

utan mer som att hon gillar att diskutera

högt för sig själv. Hennes ena sida är tystlåten, vaksam

och tålmodig. Den andra är gladlynt, skarptungad och

har en oändlig aptit på livets goda (mat, mjöd och män).

Rössla blev av en slump medlem i Morgus Spjut. Hon

hittade av en tillfällighet ett par frihetskämpar som gått

vilse i skogen och visade dem vägen ut. Guldmar blev så

imponerad av hennes kunskap om skogen så han undrade

om Rössla inte ville stanna hos dem. Detta var ett

More magazines by this user
Similar magazines