FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

Väl ute på ön kommer Stormage att börja gräva gropar

där han tror att Trollkungarnas skatt är begraven. Stormage

har ingen egentlig aning om var han ska gräva och

när han på måfå väljer ut något ställe ropar han till rollpersonerna

att hjälpa till.

Vad varken Stormage eller rollpersonerna vet är att

när de gräver hål och klampar omkring på ön får de

irrblossens redan instabila grottsystem att börja rasa

samman. När ett halvt dussin hål är grävda börjar läget

bli desperat och älvadrottningen beordrar sina drönare

att anfalla de som gräver. Genom en handfulla hål strömmar

irrblossen ut och går till anfall mot öns inkräktare.

Irrblossen är 20 till antalet och utan minsta tanke på den

egna säkerheten försöker de jaga bort de som hotar deras

hem. Irrblossen är för små för att kunna utgöra något

hot men deras massangrepp kan tyckas farligt. Irrblos-

Irrblossens ö

117

sens angrepp utgör mest av att de sliter i hår, kläder och

utrustning. Ibland biter någon oskyddad hud eller kastar

sand i ögonen i ett försök att förblinda fienden. Hur rollpersonerna

reagerar på situationen avgör hur det hela

slutar, Stormage kommer att göra som rollpersonerna.

• Rollpersonerna flyr.

Irrblossen lyckas jaga iväg inkräktarna och när de är

säkra på att de inte återvänder flyger de tillbaka till sitt

hem och gör sitt bästa för att reparera skadorna.

• Rollpersonerna avvaktar.

När irrblossen märker att deras desperata anfall inte

lyckas skrämma iväg fienden men att de samtidigt

inte själva blir attackerade vet de inte vad de ska göra.

Till slut avbryter älvadrottningen anfallet och gör ett

försök att kommunicera med rollpersonerna. Hon

kommer att visa rollpersonerna till en av ingångarna

till grottsystemet och flyga in i det. Bara genom att ta

av sig all utrustning kan en småvuxen eller normalstor

person krypa efter i hålet. Den som kryper in kommer

efter ett tiotal meter ner i huvudkammaren där halva

taket har rasat samman. För ett tiotal irrbloss i kammaren

har glöden slocknat. Av situationen bör rollpersonerna

förstå att de av misstag höll på att förstöra

irrblossens hem. Om rollpersonerna gör sitt bästa för

att reparera skadorna kommer älvadrottningen trots

omständigheterna bli tacksam och när arbetet är utfört

kommer hon att skänka dem var sin dos älvglitter.

• Rollpersonerna anfaller.

Går rollpersonerna till motanfall mot irrblossen kommer

de att kämpa till ett dussin av dem är besegrade.

Därefter kommer resten att fly. För att rädda de som

är sårade kommer älvadrottningen att visa sig och visa

rollpersonerna till en plats där de ska gräva. Gör rollpersonerna

detta kommer de efter två meters grävande

in i den kammare där irrblossen tillverkar sitt

älvglitter. Sammanlagt finns det 30 doser i kammaren.

Det är älvadrottningens förhoppning att inkräktarna

ska ta älvglittret och därefter lämna irrblossen ifred.

SLP: Stormage och irrblossen, se sid. 159.

ÄLVgLiTTER

Älvglitter är den enda form av föda som ett irrbloss kan förtära. Likt

ett bi samlar irrblossen ihop de ämnen de behöver från blommor

och därefter blandas allt ihop i en soppa. När soppan svalnar hårdnar

den och förvandlas till det människorna kallas älvglitter.

Få människor känner till att irrblossen äter sitt älvglitter. Desto

fler känner till dess magiska egenskaper. Genom att kasta en dos

älvglitter omkring sig välsignar man sig själv. Under 1T3 timmar

har personen ifråga +1T3 i FV på allt denne tar för sig. Det går

dock inte att kasta en dubbel dos omkring sig för att få en dubbel

effekt.

Vad väldigt få känner till är att det finns en annan mycket mäktig

egenskap som älvglittret har. Har man tillgång till sju doser och

kastar denna väldiga mängd glitter omkring sig så erhåller man

en önskning. Det är dock bara goda och osjälviska önskningar som

slår igenom, inga onda eller själviska. Det är i slutändan upp till

spelledaren att avgöra om önskningen blir sann eller inte.

More magazines by this user
Similar magazines