FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

2. sVARTLidEn

Långt uppe i norr finns den till synes oändliga skogen

Svartliden som sträcker sig likt ett brett bälte över norra

Trudvang från Vilorehavet i väst till det isblå Rimhavet i

öst. Svartlidens tjocka skog täcker enorma ytor mark och

ingen nu levande varelse känner till alla dess hemligheter.

Skogen består mestadels av gran och tall men det finns

även områden där lövskog lyckats få fäste. Svartliden beskrivs

av många som en fasansfull skog full av rabiata

troll och blodtörstiga manulvar och på avstånd kan den

tyckas både olycksbådande och hotfull.

Skogen är dock inte så farlig som sitt rykte. I dagar

kan man vandra mellan de bastanta trästammarna utan

att se så mycket som ett spår efter någon annan varelse.

Man ska dock passa sig för att tro att skogen är obebodd.

När man minst anar det kan man stöta på allt från små

grupper av älvor till gigantiska järndrakar.

Man skulle kunna säga att detta äventyr börjar på

allvar när rollpersonerna kommer ut från underjorden

genom Okrugs västport. Framför sig har rollpersonerna

det mäktiga Svartliden och det är cirka 50 mil (15 dagars

vandring) i sydvästlig riktning till Runvjiik. Det finns

inga obligatoriska händelser under denna färd och det

är helt upp til spelledaren att utforma denna färd efter

egen fatabur. Antingen kan spelledaren välja att rollspela

hela eller delar av färden genom skogen eller så kan äventyret

börja med att rollpersonerna kommer ut ur skogen.

Väljer spelledaren att använda sig av vildmarksreglerna

som finns på sidan 44-52 i Trudvangs stigar räknas Svartliden

som en skog med gynnsamma jaktmarker (+3).

FRiViLLigA HÄndELsER i sVARTLidEn

Väljer spelledaren att rollspela färden finns det sex frivilliga

händelser som denne kan använda sig av för att göra

färden mer intressant och spännande. Dessa händelser

kan utspela sig i vilken ordning som helst eller inte alls

om spelledaren väljer det. Ingen av de frivilliga händelserna

har någon större betydelse för det övriga äventyret.

Om spelledaren vill använda sig av slump så är det

var dag 30% chans (1-6 på 1T20) att en frivillig händelse

1T6 - FRiViLLigA HÄndELsER i sVARTLidEn

1. Korpikallaalferna

2. Minoxbröderna

3. Kvinnan i buren

4. Stormgudarna (N)

5. Isälvens land

6. Glasbruket

12

inträffar. Slå 1T6 för att avgöra vilken. Varje händelse

kan bara inträffa en gång och kommer samma resultat

upp två gånger händer ingenting. Ett (N) betyder att

händelsen sker nattetid.

1. KORpiKaLLaaLFeRna

En solig eftermiddag kommer rollpersonerna in i ett område

av Svartliden där träden tycks vara vackrare och

större. Området har fortfarande Svartlidens otämjda

vildhet men det känns som om området vore välsignat

med särdeles god mylla. I största hemlighet bor det några

korpikallaalfer i området och de ser till att vårda träden

och att skogen inte kommer till skada.

Ledaren för korpikkallaalferna, en man vid namn Laik,

och ett följe på 1T6+1 alfer börjar förfölja rollpersonerna

när de kommer till området. Rollpersonerna kan inte se

alferna men de känner sig iakttagna och ibland kan de

även se en skugga som rör sig mellan träden. Laik och

alferna är oroliga över att rollpersonerna ska skada deras

skog och har därför beslutat sig för att hålla dem under

uppsikt så länge de befinner sig i området.

Om någon av rollpersonerna hugger ner en buske eller

ett träd måste denne slå ett färdighetsslag (Kulturkännedom

Alfer). Ett misslyckande innebär att rollpersonen

har haft otur och huggit ner ett utvalt träd som alferna

håller ömt om i hjärtat. Som straff skjuter Laik en pil med

sin pilbåge mot rollpersonen. Pilen kommer automatiskt

att träffa rollpersonens huggvapen och träffen är så

oväntad att denne tappar vapnet. Rollpersonen anses nu

ha blivit varnad.

Om rollpersonerna inte hugger ner några fler träd

kommer alferna inte att störa dem under de 1T3 dagar

det tar att vandra genom området. Skulle rollpersonerna

More magazines by this user
Similar magazines