FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

Den riktiga ingången ligger i själva verket under jord och

för att nå den måste man hitta förmaket som leder ner

till den underjordiska tunneln. Förmaket ligger några

hundra meter norr om pyramiden, halvt överväxt av

murgröna och mossa. Rollpersonerna kan givetvis stöta

på ingången till underjorden av en slump men har någon

goda kunskaper i Hantverk (sten) bör det resultera i tips

från spelledaren.

1. FÖRMAKET

Förmaket som är en mindre byggnad (stort som ett hönshus)

är byggd i sten och liknar en liten pyramid som kluvits

mitt i tu. På den flata sidan som vetter mot norr står

en staty i en alkov. Statyn föreställer en alfisk kvinna som

med öppen mun skådar upp mot himlavalvet. Vid sidan

av statyn kan man urskilja dörrlister som vuxit igen med

mossa och det är logiskt att anta att de markerar utkanterna

av en dörr. Stenskulpturen har några anmärkningsvärda

detaljer, bland annat ett par vassa hörntänder och

en vackert fårad tunga. För den insatte märks det att

detta är ett hantverk som bara kan ha skapats av en sann

stenmästare. Runt fundamentet löper några krumelurer

som kraftigt ansatts av mossan. Den som skrapar bort

mossan kan se att krumelurerna faktiskt är alfiska tecken.

Den som kan Läsa och skriva (eika) kan tyda följande

text:

"Du finns i mitt hjärta, utan dig inget lif, du kan lämna

mig, aldrig återvända, ändå alltid kvar."

Detta är givetvis en gåta, svaret på gåtan är Blodet. För

att den dolda dörren till den underjordiska tunneln ska

5

4

3

120

öppna sig måste man låta några droppar blod rinna ner i

statyns mun. Kommer rollpersonerna inte på detta kan

de alltid slå sönder dörren med ett lämpligt tillhygge.

Genomför de det lilla blodsoffret (från sig själva eller

ett djur) kommer dörren att sjunka ner i marken och en

trappa som leder ner i mörkret blir synlig.

Medan rollpersonerna försöker få upp dörren iakttar

en flock kråkfåglar dem. En uppmärksam rollperson

märker att fåglarna är helt tysta och deras fjäderdräkt

är ovanligt blåsvart. Den som lyckas med ett Växt- och

djurlivsslag kan identifiera fåglarna som en sorts kajor.

Dock så ovanliga att de bara tycks finnas i Gildamor.

2. dEn UndERJORdisKA TUnnELn

Går rollpersonerna ner för förmakets trappa kommer de

till den underjordiska tunneln som leder rakt söderut

(mot pyramiden). Tunneln är några hundra meter lång

och slutar först vid pyramidens bas. Tunneln är dock inte

så ofarlig som den ser ut att vara. Om rollpersonerna

inte söker efter fällor och lyckas med ett färdighetsslag

(Lönndom, fördjupningen Finna dolda ting ger +3) kommer

den som går först att att snava över en lätt upphöjd

sten i golvet. I nästa stund rasar ett stenblock stort som

ett svinhuvud ner från taket och träffar rollpersonen om

denne inte lyckas med ett situationsslag (Smidighet) med

svårighetsgraden 6 (modifiera för exceptionellt karaktärdrag).

Träffar stenblocket slå 1T20 för att avgöra var

den träffar, 1-8 huvudet, 9-14 höger arm, 15-20 vänster

arm. Stenen ger 1T10 (ÖP 10) i skada. Förutom fällan

finns det i tunneln en stor mängd knytnävsstora spindlar.

Dessa är totalt ofarliga och är inte ens giftiga men ger

ändå kalla kårar.

2

1

More magazines by this user
Similar magazines