FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

1. gROTTA

Det är i detta rum som rollpersonerna faller ner i. Fallet

är cirka 5 meter och ger 1T10 i skada (endast mjuka

rustningar skyddar). Väl nere i grottan kan rollpersonerna

undersöka det glänsande föremålet som har fallit ner

med dem. Det visar sig att föremålet bara är en välputsad

metallbit som helt saknar värde. Efter några ögonblick

i grottan kommer två vättar fram i den enda grottöppningen

som syns. Den ena vätten bär på en säck medan

den andra hotfullt håller upp ett krumsvärd. Vätten med

svärdet säger på dålig röna att rollpersonerna skall överlämna

alla sina skatter om de inte vill känna vitnervävarens

vrede. I nästa stund hörs ett fasansfullt skratt eka i

grottan (det är åter Braskeltuppen som försöker skrämma

rollpersonerna med sina besvärjelser). Om rollpersonerna

inte börjar fylla säcken med sina skatter drar

sig vättarna undan och den med svärdet säger att nu får

rollpersonerna skylla sig själva. I nästa ögonblick hoppar

braskeltuppen fram och går till anfall.

SLP: Vättarna och Braskeltuppen, se sid. 160.

2. sKattKammaRen

I denna grotta har braskeltuppen sin skatt. Den består

av 4 guldmynt från Viranne, 32 silvermynt, 496 kopparmynt

och blandade smycken till ett värde av 300 silvermynt.

Förutom skatten finns det även två föremål i rummet,

en mäktig tvåhandsslaga i brotbestben och en urna

som innehåller ett rött pulver. Tvåhandsslagan ser ut

som en vanlig slaga förutom att huvudet är tillverkat av

brotbestben (den har följande värden SH 2, IM +5, 2 kg,

BV 17, 1T10+4 ÖP 8-10, HV 96000). Urnan innehåller

örten Braskelbrotja som ser ut som ett rött pulver och

kan häva en förstening. Den som undersöker urnan kan

se några inristade runor på den. Den som kan Läsa och

126

skriva Vrok kan tyda runorna till Braskelbrotja vilket

ungefär betyder Stenbrytare på nordvrok. I urnan finns

det tillräckligt med pulver för en dos. Den som lyckas

med ett färdighetsslag (Extraktkunskap) vet att pulver

ofta går att dryga ut om det blandas ut med vätska och

då helst en olja av något slag. Blandas pulvret med vätska

drygas det ut till två doser. Varje dos kan häva en förstening.

Braskelbrotjan behöver inte användas på braskelbrotjans

offer utan kan användas med god framgång på

exempelvis trollkungarna (se sid. 123).

3. gROTTgÅng

En lång grottgång i vars ända ljus kan skymtas. Gången

är dock lerig och hal och det lutar uppåt. Om någon gör

något annat än försöker ta sig upp, exempelvis strider,

måste denne lyckas med ett situationsslag (Smidighet)

med svårighetsgraden 10. Ett misslyckande betyder att

man har tappat fotfästet och glider till botten av gången

och måste kämpa sig upp på nytt.

4. gLÄnTAn

I en stor glänta utanför braskeltuppens håla finns dennes

tidigare offer. Sammanlagt rör dig som om 78 varelser

som fallit offer för braskeltuppens blick. Statyerna har

med stor möda släpats från hålan till gläntan av vättarna.

Bland statyerna finns det skogstroll, gråtroll, vättar,

människor, alfer, ulvar, skogsormar och en grip. Skulle

rollpersonerna befria någon från försteningen med

Braskelbrotjan kommer de att få en vän för livet. Exakt

hur denna vänskap ter sig är upp till spelledaren att

bestämma. Djur kommer givetvis bara att springa in i

skogen som om ingenting hänt.

2. MAssgRAVEn

Det närmar sig skymningen när rollpersonerna kommer

in i en liten sänka i skogen som är täckt av täta snår och

några träd. I sänkan finns en hemsk stank och flugor och

andra kryp surrar i luften. De av rollpersonerna som har

varit i krig tidigare kan identifiera lukten som den av

ruttnande lik.

Om rollpersonerna undersöker sänkan blir de varse

en stor massgrav, max en vecka till tio dagar gammal. I

graven ligger kropparna efter 22 män, kvinnor och barn.

Om någon vill eller vågar göra en närmare undersökning

kan man finna att kropparna har plundrats men att alla

föremål med ostrosedssymboler har lämnats kvar. De

döda verkar ha blivit dräpta under otäcka former. Flera

är bakbundna och fått strupen avskuren. Andra har man

huggt av huvud och händer på.

De döda är inte offer för några rövare utan har istället

blivt dräpta av fanatiska nidendomstroende, troligast

krigare från prästkungens här. De var på flykt österut

mot Majnjord när de jagades in i Gildamor och dräptes.

Det finns dock inga tecken på vem som har utfört detta

hemska illdåd.

More magazines by this user
Similar magazines