FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

• SR 11-15:

Svartmossan slår rot i offret och växer snabbt ut över

hela kroppsdelen. Varje spelrunda (under 5 spelrundor)

tar offret 1 i skada när mossan angriper offret. Att bränna

bort mossan ger nu 1T6 i skada per kroppsdel.

• SR 16+:

Svartmossan sprider sig nu till intilliggande kroppsdelar

enligt ovanstående mönster tills hela kroppen är

övertäckt.

När offret har förlorat hälften av sin totala kroppspoäng

drabbas denne av Svartfeber och blir av detta mycket aggresiv.

Offret måste lyckas med ett situationsslag (Psyke)

med svårighetsgraden 10 för att inte drabbas av bärsärkagång

och attackera allt och alla i sin närhet. Om fler än

hälften av kroppsdelarna täcks av mossa ger varje extra

täckt kroppsdel -1 på detta slag. Efter 1T6 timmar måste

slaget slås på nytt. Detta pågår till offret har dött eller

blivit av med mossan.

Alla kläder och icke metalliska rustningar som varit i

kontakt med svartmossan måste brännas då de är fulla

av sporer. Svartmossan växer däremot bara så länge den

har tillgång till levande hud och vävnad att parasitera på.

REnAndET AV ROTVARdE

Redan när rollpersonerna träffar Rotvarde är han svårt

medtagen och har endast ett fåtal kroppspoäng kvar.

Skadan från svartmossan kan inte läkas förrän den har

bränts bort och dessutom måste hela kroppen brännas

samtidigt annars får sporerna fäste igen. Varje kroppsdel

(5 totalt) som bränns tillfogas 1T10 i skada.

Om någon på övernaturlig väg håller elden i schack (en

alf med förmågan Eldfödd eller en vitnervävare med besvärjelsen

Eld (kontrollera eld) eller Värme (eldskydd)

tar jätten endast 1T5 i skada per kroppsdel. Det krävs ett

slag per kroppsdel (totalt fem) men det är inget krav att

kontrollera elden på alla områden.

En stormikjalt med förmågan Rena sår (nivå III) kan

bränna bort mossan med den helande kraften. När minst

35 kroppspoäng har återställts är mossan bortbränd och

Rotvarde är förfärligt ärrad men vid liv.

eFteRspeL

Efter att Rotvarde blivit av med svartmossan kommer

han av utmattning att sova i två hela dygn innan han

åter vaknar. Omedelbart börjar han packa sina saker för

att leta upp en fru att bilda familj med. Sitt löfte till rollpersonerna

har han glömt bort och ställer de sig i vägen

för jätten kommer han med lätthet att vifta undan dem.

Med stora steg beger sig jätten djupt in i Gildamor och

rollpersonerna har inte en chans att hinna med den undflyende

jätten.

130

6. tROLLstenaRna

Runt omkring i Trudvang finns det spår efterlämnade av

en sedan länge försvunnen högt stående trollkultur. De

mest kända spåren finns i Junghart där man har funnit

stenrösen, obelisker och urnor som trollen lämnat efter

sig. Även i Gildamor som är en halv värld ifrån Junghart

finns det spår efterlämnade. Skogens invånare kallar

dem för trollstenar och det är helt vanliga klippblock,

oftast en manslängd hög, som är dekorerade med mönster

och avbilder. Dessa bilder har en väldigt speciell stil

och motivet är nästan alltid olika troll. Ingen vet varför

trollstenarna tillverkades men man vet att de går ända

tillbaka till trollkungarna som en gång härskade i skogen.

I utkanterna av Gildamor kan man stöta på en trollsten

ungefär en gång om dagen. Vandrar man omkring i mitten

av skogen kan se en varje timme då de verkar vara

koncentrerade till området kring sjön. På vissa platser

finns det flera trollstenar stående bredvid varandra.

En dag när rollpersonerna vandrar genom skogen

kommer de fram till en trollsten. På trollstenen sitter ett

skogstroll som håller i en yxa. Skogstrollet har blivit beordrad

av de "smarta" trollen att vakta trollstenen. Den

vet inte varför men den är fast besluten att utföra sin

uppgift. Kommer rollpersonerna för nära trollstenen

höjer skogstrollet sin yxa hotfullt och skriker på sitt bräkande

språk att de ska ge sig av. Drar inte rollpersonerna

sig omedelbart tillbaka går skogstrollet ylande till anfall

och strider tills han dör (han är trots allt ett skogstroll).

Om någon av rollpersonerna kan tala bastjumal kan

skogstrollet som kallar sig Fjork berätta att ingen utom

han själv och de smarta trollen får komma närmare än

tio steg från trollstenen. Han vet egentligen inte vilka de

smarta trollen är och varför de har beordrat honom att

vakta stenen men han är övertygad om att en stor olycka

kommer att drabba honom om han misslyckades med

sin uppgift. Därför utför han den med stor nit och uppmärksamhet.

För spelledarens vetskap är de smarta trollen som

Fjork talar om fjoltrollen som lever i Gildamor. Varför

de beordrat Fjork att vakta just denna trollsten är en av

fjoltrollen så väl bevarad hemligt att inte ens äventyrskonstruktörerna

har fått veta sanningen.

SLP: Fjork, se sid. 160.

More magazines by this user
Similar magazines