FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

ORD

FORumisteRna

på RiOtminDs FORum

KLAATU • TROLLKJEFT • VigOR ROsEnbLAd • bOnEsTOnE • KnYTE

RObOMAn • AddE • VAgAbOnd • igELKOTTAÄLVAn • JK

MEd TAnKAR FRÅn : sCHnEF • nidHÖgg • LAMMET

biLd

didALVO • KLAATU • sOLVEbRing • MJÖdsVALJE

VAgAbOnd • FEngALd • OREH

PÅFUnd, UTFORMning OCH KARTOR

JÖRgEn " KLAATU " KARLssOn

COnsigLiERE OCH KARTOR

CHRisTiAn " TROLLKJEFT " sVALAndER

OMsLAg

CARLOs " ELORiOn sVART " LUndHALL

KORReKtuR

MATTiAs " RObOMAn " REnsTRÖM

Ett äventyr till Drakar och Demoner Trudvang

Version 1.0

Drakar och Demoner Trudvang © Riotminds

Mardröm © Medusa Games 2011

Kartan över Runvjiik på sidan 11 används med tillåtelse av Riotminds.

Niklas Brandt har ritat kartan.

Äventyret får skrivas ut och kopieras för eget bruk.

Ingen vidare försäljning eller distribution får ske utan upphovsrättsinnehavarnas godkännande.

2

More magazines by this user
Similar magazines