FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

3. RYTTARbUdET

Även om Runvjiik är känt för sina enorma slätter finns

det även områden som är mer kuperade. Rollpersonerna

har kommit in i ett av dessa områden och deras väg går

förbi gröna kullar och stora stenrösen. Här och var växer

enstaka pilträd och där jorden är särskilt god växer

små skogsdungar av asp. Plötsligt hör rollpersonerna ett

gnäggande som kommer från andra sidan av en kulle.

Följer rollpersonerna den lilla stigen runt kullen finner

de blodspår och en tappad sköld.

På andra sidan kullen ligger två män på marken. Den

ene mannen ser ut som en stråtrövare och bär på en

sliten läderrustning och i hans högra hand håller han i

hjaltet av ett brutet svärd. I bröstet på mannen sitter ett

slagsvärd av fin kvalité och en närmare undersökning

visar att mannen är död. Den andra mannen bär på en

alldeles ny läderrustning och på bröstet finns en svart ek

och en röd häst inbroderad. Ett lyckat mycket lätt (+5)

färdighetsslag (Religion [nidendomen] eller Handel [sigill])

avslöjar att mannen är ett av nidendomens ryttarbud

i landet. Mannen är medvetslös och har ett otäckt

sår i pannen som det fortfarande blöder ifrån.

Bakom männen står en vacker springare, en häst som

måste ha växt upp på Majnjords frodiga slätter. Hästen

är mycket orolig och kan bara lugnas med ett mycket lätt

(+5) färdighetsslag (Riddjur).

Det krävs ett lyckat färdighetsslag (Läkekonst) för

att förbinda ryttarbudets huvud och rädda hans liv. Om

mannen räddas vaknar han till liv efter en stund och han

presenterar sig då som Marik Fridefing, ryttarbud med

26

viktiga skriftrullar till tisklan i Hriesij. Marik berättar att

han tidigare under dagen blev överfallen av en stråtrövare

och slungades av hästen. Marik lyckades dräpa rövaren

men slogs samtidigt medvetslös. Han har ingen aning

om varför han överfölls men anar att stråtrövaren ville

komma över skriftrullarna.

Marik är så skadad att han inte klarar av att färdas

någon längre sträcka. Han kan dock berätta att det finns

en bondgård en bit bort och att han där kan få vård tills

han är återställd. Marik ber därför rollpersonerna att

ta sadelväskan från hästen och föra den till tisklan. Han

lovar att tisklan kommer att belöna dem väl för denna

uppoffring. Om rollpersonerna undersöker sadelväsken

finner de att den innehåller ungefär tre dussin skriftrullar.

Rullarna är viktiga dokument och innehåller information

om vem som är trogen tisklan och vilka som troligast

är i maskopi med prästkungen.

Om Marik dör eller om rollpersonerna av någon anledning

dräper honom kan rollpersonerna ta hans häst.

Djuret är dock bångstyrigt och någon måste lyckas med

ett svårt (-2) färdighetsslag (Riddjur) för att tämja besten.

Ett misslyckande innebär att hästen lyckas slita sig fri

och fly ut över Runvjiiks vida slätter. Om rollpersonerna

lyckas tämja hästen är den dock farlig för dem att använda.

Hästen är nämligen brännmärkt med nidendomens

eksymbol, något som kan väcka obehagliga frågor när

rollpersonerna kommer till tätbebyggda områden.

4. RYTTARE i FJÄRRAn

Medan rollpersonerna reser mellan olika platser lyckas

en i gruppen urskilja ryttare i fjärran. De är långt bort,

så långt att det knappt går att urskilja hur många de är,

än mindre vilka de är. Vid första anblicken ser ryttarna

ut att själva färdas men vid en närmare studie upptäcker

rollpersonerna att de är iakttagna av ryttarna.

Vilka är ryttarna, och varifrån kommer de? De håller

sig hela tiden på samma avstånd, långt bortom bågars

eller armborsts räckvidd och följer rollpersonerna under

en dag. De försvinner vid skymningen eller om rollpersonerna

lyckas skaka av sig dem i ett skogsbryn, i en by

eller liknande där uppsikten bryts av terrängen.

Tanken är att rollpersonerna skall bli skrämda eller åtminstone

oroliga och utan vitner har de ingen chans att

ta reda på vem som spejar på dem. Spelledaren kan själv

bestämma om de med övernaturliga förmågor skulle lyckas

skåda över distansen. Kanske är det tisklans trupper,

kanske är det prästkungen - eller vem vet, kanske en

helt annan part i konflikten?

5. dE ViLdA HÄsTARnA (n)

Det har börjat skymma och rollpersonerna måste slå upp

sitt läger för natten mitt på det runvjiikiska slättlandet.

Inga faror syns till och allt är lugnt och stilla medan de

äter sin kvällvard samtidigt som solen går ned. Därefter

återstår det bara att knyta sig för natten under den

More magazines by this user
Similar magazines