FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

innEHÅLLsFÖRTECKning

Forumisterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . .3

Prolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Om kampanjen . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Ödesprofetiorna . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Lergöken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Handling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Kapitel 1 − Inledning . . . . . . . . . . . . . .8

Onegin av Yaroslavs blod . . . . . . . .8

Preludium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Mötet med thuunen . . . . . . . . . . . . .9

Okrugs västport . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kartan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kapitel 2 − Svartliden . . . . . . . . . . . 12

Korpikallaalferna . . . . . . . . . . . . . . 12

Minoxbröderna . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Stormgudarna . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kvinnan i buren . . . . . . . . . . . . . . . 14

Isälvens land . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Glasbruket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kapitel 3 − Runvjiik . . . . . . . . . . . . . 17

Jakttornet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Argre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Lindormen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Agi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Skrik i natten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Draugnatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Ryttarbudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ryttare i fjärran . . . . . . . . . . . . . . . 26

De vilda hästarna . . . . . . . . . . . . . . 26

Den röda klippans näste . . . . . . 27

Flyktingarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Rortväktaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Simurgs stackare . . . . . . . . . . . . . . 29

Trollsvärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kapitel 4 − Hriesij . . . . . . . . . . . . . . . 30

Överblick över staden . . . . . . . . . 30

Handelskvarteren . . . . . . . . . . . . . . 32

Lindormskungen . . . . . . . . . . . . . . 33

Sangrneist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Beromydrshus . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Myndels smedja . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ambrandaks hus . . . . . . . . . . . . . . 36

Tisklaborgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kapitel 5 − Rävspel . . . . . . . . . . . . . 42

Maktkampens förlopp . . . . . . . . . 42

Kapitlets olika delmoment . . . . 43

Att begära audiens . . . . . . . . . . . . 43

Att vinna en godes tillit . . . . . . . 46

Ulvgryning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

I tisklans hemliga tjänst . . . . . . 48

Godebröllopet . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Händelser under bröllopet . . . . 54

Förrädarens spår . . . . . . . . . . . . . . 57

Sammansvärjningen . . . . . . . . . . . 58

Hos Eldtanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Hos Weroung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Hos Hravelsfest . . . . . . . . . . . . . . . 63

Jakten på budbäraren . . . . . . . . . 64

Åter hos tisklan . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Kapitel 6 − Yggväktarna . . . . . . . . . 68

Yggväktarna i Hriesij . . . . . . . . . . 68

Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Drömkonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Berättelsen om Reithwyr . . . . . . 69

Finnandet av spegeln . . . . . . . . . 69

Yggväktarnas mål . . . . . . . . . . . . . . 70

Gelle Enögas vinbod . . . . . . . . . . 70

Yggväktarnas högkvarter . . . . . . 71

Yggväktarnas bevakning . . . . . . . 74

Reithwyrs dröm . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Yggväktarna tar kontakt . . . . . . . 75

Möte med yggväktarna . . . . . . . . 76

Reningsritualen . . . . . . . . . . . . . . . 76

Drömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Uppdraget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Kapitel 7 − Saltgrottorna . . . . . . . . 80

Arkföljet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Grottorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Åter hos yggväktarna . . . . . . . . . . 87

Gravplatsen avslöjas . . . . . . . . . . . 87

Möte med Eothein . . . . . . . . . . . . 88

Frivilligt uppdrag . . . . . . . . . . . . . . 89

Kapitel 8 − Belägringen . . . . . . . . . 90

Tips till spelledaren . . . . . . . . . . . 90

Episk batalj regel . . . . . . . . . . . . . . 91

Tisklans krigshär . . . . . . . . . . . . . . 91

Prästkungens krigshär . . . . . . . . . 91

Kapitlets olika delmoment . . . . 92

Upptakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3

Omringandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Anfallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Reträtten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Sista kampen . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Avgörandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Kapitel 9 − Gildamor . . . . . . . . . . .105

Lindrosgården . . . . . . . . . . . . . . . .105

Heidergarde . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Skogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Gildamor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Frihetskämparnas grottor. . . . .109

Det hemliga lägret . . . . . . . . . . . .110

Möte med frihetskämparna . . .112

Galtarnas läger . . . . . . . . . . . . . . .113

Möte med galtarna . . . . . . . . . . .115

Irrblossens ö . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

Vårdträdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Pyramiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Trollkarlens gravplats . . . . . . . . .123

Braskeltuppens revir . . . . . . . . .125

Massgraven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Trollsvans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Andeskuldens väktare . . . . . . . .127

Skogsjätten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Trollstenarna . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Kapitel 10 − Ergeishall . . . . . . . . .131

Ere och trollkungarna . . . . . . . .131

Ergeishall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Kivattas tempel . . . . . . . . . . . . . .132

Birnaggas flykt . . . . . . . . . . . . . . .132

Vandringen till alfstaden . . . . .132

Sekkumajlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Birnaggas återkomst . . . . . . . . .134

Ergeishall rämnar . . . . . . . . . . . .135

Kapitel 11 − Epilog . . . . . . . . . . . .136

Yggväktarnas fälla . . . . . . . . . . . .136

Fjoltrollets gåva . . . . . . . . . . . . . .136

Tillbaka i Okrug . . . . . . . . . . . . . .136

Belöningar & Äventyrspoäng . .138

Kampanjen fortsätter . . . . . . . . .138

Vad händer sedan? . . . . . . . . . . .138

Appendix 1 − Runvjiik . . . . . . . . . .139

Appendix 2 − SLP . . . . . . . . . . . . . .149

Spelhjälpmedel 1 och 2 . . . . . . . .161

More magazines by this user
Similar magazines