FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

KapitLets OLiKa DeLmOment

Syftet med rollpersonernas besök i Hriesij är att träffa

tisklan för att hon enligt uppgift ska veta var trollkarlen

Ere är begraven. Men bara att få till ett möte med tisklan

är svårare än rollpersonerna kan ana. Att de dessutom

blir grundligt lurade av härskarinnan och utslängda på

gatan som uselt löskepatrask kommer också som en stor

skuffelse. Följande delmoment består detta dramatiska

kapitel av.

A. Att begära audiens

Det första som rollpersonerna troligast gör när de kommer

fram till Hriesij är att söka audiens hos tisklan. De

får dock bara träffa hennes kammarherre och antingen

lyckas de övertyga denne och får träffa tisklan eller så

misslyckas de och får inte träffa henne.

B. Att vinna en godes tillit

Om rollpersonerna misslyckades hos kammarherren behöver

de vinna en godes tillit. Med hjälp av Eindurwáarns

ättesköld kan de få tillträde till någon av godesläkterna.

Om de lyckas med godens uppdrag får de möta tisklan.

C. Ulvgryning

Om rollpersonerna misslyckats med att både få till ett

möte med tisklan samt att nästla sig in hos en gode för

att vinna dennes tillit finns denna händelse som en sista

utväg.

D. I tisklans hemliga tjänst

Rollpersonerna går med på att bli tisklans spioner och

blir inbjudna till ett godebröllopet som hennes betrodda

vänner.

E. Godebröllopet

Bröllopet ger rollpersonerna möjligheten att göra sig

vänner och fiender bland godeätterna samt möjligheten

att luska reda på vilken ätt som i det dolda motarbetar

tisklan.

F. Förrädarens spår

Efter att ha lyckats nästla in sig i godeätternas olika hus

i Hriesij börjar rollpersonerna leta efter ledtrådar som

kan avslöja förrädaren som tisklan vill få tag på. Delmomentet

avslutas med jakten på förrädaren under den så

kallade nattmarknaden som äger rum i staden. Dessutom

kan rollpersonerna bli involverade i det hemliga förräderi

som prästkungen har initierat med en av godeätterna.

G. Åter hos tisklan

Rollpersonerna får en kalldusch då de får reda på att

tisklan inte kan hjälpa dem. Det visar sig att härskarinnan

bara har utnyttjat dem för sina egna syften. Rollpersonerna

slängs ut ur borgen under ett regnoväder och

hamnar på ett värdshus där de får sitta och deppa.

43

inFORmatiOn tiLL speLLeDaRen

I flera situationer i de olika delmomenten får rollpersonerna möjlighet

att använda sig av färdigheter som Tala Röna, Kulturkännedom

och Underhållning. Det är då inte meningen att rollpersonerna

ska slå ett tärningsslag och sedan bara lyckas. Spelarna måste

exempelvis komma på lämpliga hjältedåd att berätta om när de

talar med ostrosedstroende som de försöker vinna till sin sida. Gott

rollspelande ska belönas med en bonus mellan +1 och +3.

Som spelledare får du gärna berätta detta för spelarna så att de

blir extra motiverade att försöka rollspela situationen istället för att

bara slå ett färdighetsslag. Vad som också är viktigt att tänka på

är att godar och andra ädlingar egentligen bara umgås med andra

av samma rang och därför krävs det lite extra stil och finess för att

vinna deras intresse. Vanligt löskefolk har inte mycket att hämta

hos de ädla om de inte har något osedvanligt att förtälja.

A. ATT bEgÄRA AUdiEns

Efter att rollpersonerna anlänt till Hriesij kan de försöka

begära företräde hos tisklan. Detta är den enda vägen till

trollkarlen Eres gravplats enligt Onegin men det kommer

visa sig vara svårare att få träffa härskarinnan än vad de

trott. Med Eindurwáarn sköld, ryttarbudet skriftrullar

och eskorterandet av Vehrona från Agi kan rollpersonerna

om de spelar sina kort rätt få audiens hos tisklan.

Tisklan är mycket folkskygg, speciellt efter den senaste

tidens mordförsök och är därför djupt oroad för vad som

ska komma att ske med hennes rike och henne tron.

Med allt som hänt i riket de senaste månaderna (och

åren) har situationen gradvis förvärrats till den grad att

inbördeskrig håller på att bryta ut, en härskares värsta

mardröm.

Inne i Tisklaborgen råder febril aktivitet även om den

inte syns utåt speciellt mycket. Tisklans administration

håller informationen som samlas in från kunskapare och

budbärare hemlig så att ingen onödig oro ska uppstå.

Vid TisKLAbORgEns PORTAR

När rollpersonerna först når borgens yttre portar möts

de först av en dryg skara spjuthirder som bemannar

porthuset som ber dem stanna och frågar deras ärende.

När rollpersonerna ber att få träffa tisklan (om de inte

är kända hjältar eller runvjiikiska ädlingar) så skrattar

de hånfullt och frågar om de verkligen trodde rikets

härskarinna skulle ha tid med dem. Om de står på sig

och antingen argumenterar eller visar upp några bevis

(lydgodeskölden eller skriftrullar) på att de faktiskt har

något viktigt att säga fnyser de åt dem och ber dem vänta

utanför porten. Efter en stund kommer portskrivaren

(en lärd ämbetsman som noterar alla som passerar eller

begär tillträde till borgen samt deras ärende) som trött

tar emot deras ärende.

Tillsammans med två ur spjuthirden får de följa med in

i ett av porthusets rum, där de får vänta medan portskrivaren

nedpräntar deras ärende. Rummet är ett skrivrum

fyllt av kistor, skriftrullar och böcker. I dess mitt står en

skrivpulpet som ämbetsmannen arbetar vid och biträds

More magazines by this user
Similar magazines