FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

allt eftersom av sina två lärlingar. Det tar runt en timme

och därefter får de följa med en borgtjänare tillsammans

med tre av spjuthirdarna ut på gården bakom, in genom

ytterligare en port i borgen och vidare i en lång stenkorridor.

De stannar vid ingången till en stensal utan dörr,

som har tre trappor som leder upp i borgen. Stensalen är

bevakad av nio vakter beväpnade med svärd och sköld,

tre vid varje trappfot, och blir tillsagda att vänta där.

"Det kan ta tid, är jag rädd," utstöter borgtjänaren innan

han och de två spjuthirderna lämnar dem i stensalen.

Efter en lång eldsvakt (runt fyra timmar) kommer

en tjänare ner till stensalen och kallar upp dem till kammarherren.

gOdUROnd - TisKLAns KAMMARHERRE

Närmast sig har tisklan sin kammarherre och sina livtjänare.

Kammarherren Godurond är en figur som följt

med henne sedan barnsben och är en slipad och kunnig

administratör och hovherre i övre sextioårsåldern.

Han är virann men född och uppvuxen i en runvjiikisk

godeätt då hans mor blev ingift i sin ungdom. Med en

egen lärare och tillgång till läshallar och skriftsalar blev

han snabbt en lärd att räkna med. Då tisklan återfick

makten i sina tonår var han redan en av hennes livtjänare

men fick möjligheten att kliva upp som kammarherre

då den föregående kallades hem till Viranne av Ovus.

Godurond har sedan dess sett sin roll som tisklans närmaste

tjänare som ett kall högre än sin tro på Gave vilket

inte betyder lite. Han är lyhörd och i grunden en lyssnare

och iakttagare vilket underlättat mycket för henne även

om hon inte alltid lagt märke till hans finkänslighet och

pigga sinne.

Godurond styr hovets drift och tisklans vardag med

järnhand och få undantag görs över huvudtaget. Han har

dels insyn och kontroll över hennes närmaste livhird,

men också befogenheter över hennes borgmästare och

skattmästare och alla andra de ämbetsmän som tjänar

under henne. Kort sagt kan man säga att han ser till att

44

MAKTKAMPEn 1 - gnisTAn

TIdPunKT: Strax efter att rollpersonerna anländer till Hriesij.

Prästkungen Inthéin har under lång tid planerat ett blodståg mot

Hriesij som skall befria Runvjiik från den orättmätiga tisklan. Alla

delar i hans plan är på plats utom två, nämligen det att han ännu

inte blivit så provocerad av tisklan att han kan utropa sina krigslagar

samt att den siare som förutspått hans fall fortfarande går fri.

Men tiden är kommen och han vill inte vänta längre.

Med ett väl planerat dråp på Weroungarnas tre mest omsjungna

hersirer (iscensatt som ett dåd av vildmän) kommer deras krigs-

styrka snabbt att bli sårbar. Weroungarna förbannar Simurg och sin

olycka och skickar en delegation ledd av goden Gavgard Weroungs

son, Bwerund Weroung, till Hriesij för att utreda vad som behöver

göras med vildmännen i norr. Bwerund är ung men har av sin far

blivit hårt skolad och är trots godeätternas hån en mycket kapabel

ung man. Senare kommer han att bli ättens ledarfigur, i alla fall

tills inbördeskriget är över och hans dräpta far gör en oväntad (och

av många påstådd trolldomsstärkt) återkomst. Han är svårt skadad

men vid liv.

Prästkungen sitter i sin vita sal i Ghavelid och är svårt plågad av

beslutsångest och mörka tankar, till stor del på grund av att den

mytomspunne siarpojken fortfarande är på fri fot. I rädsla för att

låta dennes profetior ska gå i uppfyllelse avvaktar han sina planer

och beordrar några nidrannsakare att i dolda skuggor finna siaren

och dräpa denne. Fast övertygad om att de ska lyckas ger han dem

försprång innan han simulerar ett överfall från Weroungarna på sitt

land, så att han rättfärdigt kan "försvara" sig och slå tillbaka. Efter

den väl beräknade försprånget utropar han sitt blodståg mot Hriesij

och tisklan och tågar söderut mot de falska hundarna som i hans

ögon regerar riket med falsk tro.

Gnistan resulterar i att alla godeätter rustar sig för strid och

skickar utsända till tisklan för att rådgöra. Deras trupper kommer

inte till Hriesij förrän senare, precis innan belägringen börjar.

I ett senare skede når Inthéins nykonverterade vildmannahär

som under rorthéinern Sirolond, Weroungarnas land och försätter

det i totalt kaos (se Maktkampen 4 - Weroungarnas niding). Få

gårdsfolk undkommer den slakt eller tvångsrekrytering som följer i

prästkungens spår och av de få som lyckas fly når bara en handfull

Hriesij vilket är för få för att deras nyheter skall bli annat än rykten

på gatorna i huvudstaden.

MIndRE HändELSER:

• SmedjanS febrila aktivitet

Det är sent på kvällen när rollpersonerna passerar en smedja där

man febrilt arbetar vid de heta eldarna med vapen, sköldar och

rustningsdetaljer. Smeden går omkring och domderar bland sina

lärlingar och ord som "Det är bättre att svettas i fred än att blöda

i krig" kan höras yttras. Alla smeder i Hriesij har fått en hemlig

order av tisklan att snabbt börja massproducera nya vapen för att

inbördeskriget är annalkande. Således är smederna några av de

första bland civilbefolkningen som fått veta att kriget nu är nära,

de har dock fått stränga order att inte yppa denna hemlighet för

någon.

• järtecknet

Rollpersonerna befinner sig på något torg när ett sus plötsligt går

genom folkmassan. Många pekar mot himlen och ett oroligt mummel

kan höras. Tittar rollpersonerna upp kan de se den sällsynta

röda Edrastranan flyga i formation. Att tranan så tidigt på året återvänder

söderut till sina häckningsplatser på ön Edras ses som ett

säkert järtecken om att onda tider är att vänta. Efter att Edrastranorna

flygit förbi staden börjar vilda diskussioner mellan stadsborna

om vilken olycka som tranorna förutspår.

tisklans befallningar blir genomförda och att de som ansvarar

för olika ämbeten och värv utför det som krävs för

att uppfylla dessa. En del godar och ädlingar tycker att

Godurond tycker sig vara förmer än andra och att han

tar sig väldigt stora friheter. Fler än en gång har de försökt

sätta honom på plats genom syrliga kommentarer såväl

som genom hot. Kammarherren står dock rakryggad och

vet att han sitter säker så länge tisklan är nöjd.

More magazines by this user
Similar magazines