FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

KLOsTERTJÄnARnA

Oavsett om rollpersonerna lyckades få audiens hos tisklan

eller inte så blir Godurond misstänksam. Speciellt

om rollpersonerna talar om trolldom och magiska föremål.

Efter mötet rapporterar han rollpersonernas förfrågan

till tempelmodern Luigna i Sangrneist. I samråd

med rortväktaren Oynbrege kommer hon att sätta två

stycken förklädda klostertjänare på att förfölja rollpersonerna

under de tre närmsta dygnen för att avgöra om

de utgör något hot mot tisklan eller nidendomen. Klostertjänarna

håller sig på långt avstånd från rollpersonerna

och det enda de gör är att iaktta vad de gör. Om

de konfronteras kommer de att försöka fly. De vet heller

ingenting om varför de övervakar rollpersonerna. Bara

att de ska rapportera till Luigna eller Oynbrege om deras

förehavanden. Att leta efter trollkarlars krypta i ett

nidendomstroende land är minst sagt en finkänslig sak.

att inte Få auDiens

Misslyckas rollpersonerna med alla favörslagen nekas de

audiens hos tisklan av kammarherren. Hotar rollpersonerna

Godurond eller om det skulle bli våldsamt tvekar

vakterna inte en sekund på att gripa in och att använda

dödligt våld om så krävs.

Efter att rollpersonerna har blivit eskorterade ut ur

Tisklaborgen måste de komma på ett annat sätt att träffa

tisklan. Funderar de på att göra ett intrång i borgen

bör spelledaren styra spelarna i en annan riktning och

beskriva Tisklaborgen som ointaglig. Ett ogenomtänkt

försök att sig in i borgen bör straffas hårt.

Rollpersonerna bör antingen själva komma på eller bli

tipsade av lämplig spelledarperson om att den bästa alternativa

vägen till att få träffa tisklan är att göra sig vän

med någon mäktig gode. Denna väg bör ta lite längre tid

men bör inte vara omöjlighet.

inFORmatiOn tiLL speLLeDaRen

Delmoment B inträffar bara om rollpersonerna misslyckas med att

få till ett möte med tisklan genom kammareherren Godurond. Om

de lyckas få audiens hos tisklan gå direkt till delmoment D - I

tisklans hemliga tjänst.

b. ATT VinnA En gOdEs TiLLiT

När väl rollpersonerna har kommit till insikten att de

behöver vinna en godes vänskap, så att denne genom sin

makt kan se till att de får audiens hos tisklan, måste de

först finna en lämplig ätt som de kan nästla sig in oss.

Förutom den styrande tisklaätten finns det två sorters

ätter med makt i Runvjiik. Det är godeätterna och lydgodeätterna.

I landet finns det tre godeätter som alla har

hus i Hriesij som rollpersonerna kan besöka. Ätterna och

deras godar är; Eldtanne med goden Brahamer Eldtanne,

Hravelsfest med godan Miriutha Hravelsfest och Wero-

46

MAKTKAMPEn 2 - OROAndE bUd KOMMER TiLL HRiEsiJ

TIdPunKT: 3-5 dagar efter att rollpersonerna kommer till Hriesij.

Någon gång efter att Weroungarna blivit anfallna och flera i ätten

tillsammans med deras härförare blivit dräpta har de första flyktingarna

från deras marker börjat anlända till Hriesij. Tiggare och

hungriga barn syns överallt och matförråd länsas trots tisklans

hårdare tag mot missdådare. Ett oväder drar in från väst och har

gjort Hriesij både eländigt och ogästvänligt. Samtidigt som rykten

börjar florera på värdshus och torg om hur prästkungen kommer

ta sig vidare österut rider en budbärare i full fart in genom stadsportarna.

Han rider upp längs med huvudgatan som leder till Stentorget

och vidare upp till Tisklaborgens yttre portar. Budbäraren

försvinner sedan in efter att ha visat sig för vakterna vem han är.

På vägen genom staden rider budbäraren ner flertalet stadsbor som

inte hinner undan och ett fruktstånd på torget vars ägare skriker

okvädesord efter ryttaren.

Det är en av Hravelsfestarnas budryttare som ridit för allt vad

han varit värd. Han kommer från en handelsstation som ätten upprättat

för att handla med Urkons klanfolk. Budryttaren har blivit

sårad av rövare på vägen men har ändå lyckats ta sig genom det

orosdrabbade landet för att göra sin tiskla rätt. Han berättar bakom

lykta dörrar att klanfolken slutit en vapenvila med prästkungen och

kommer att hålla sig tillbaka om ett inbördeskrig skulle uppstå.

Detta är en avledande manöver från Miruitha Hravelsfest som under

flera års tid anklagats för att själv ha svurit en ed med prästkungen.

Att skylla på klanfolken och att detta skulle vara en "nyhet" har hon

räknat med skall ta de misstänksamma blickarna från hennes egna

godeätt.

Ryktet om klanfolken sprider sig snabbt, precis som Miruitha

har planerat, och snart är det ett av de stora samtalsämnen i staden.

Detta får flera olika konsekvenser; en del packar sina käraste

ägodelar och ger sig av mot väst och öst, andra spenderar sitt guld

för att fylla på sina förråd och för att göra sig säkra, med vapen,

rustningar, mat, dryck och manskap. Det råder redan en viss fattigdom

i staden och för många står svälten nu för dörren. Detta skapar

en kortvarig handelsrush hos köpmän och månglare tills varor

och arbetskraft tar slut, vilket gör situationen ännu svårare. Under

belägringen blir tillståndet kritiskt och blir en av de faktorerna som

kommer leda till desperata beslut. Mer om detta senare.

Godeätterna drar öronen åt sig och gör allt sin manskap alert och

vapenbärande. Rikare handelsmän söker desperat efter hirdmän

och ämbetsmännen drar sig allt mer tillbaka till sina familjer i

deras kammare i Tisklaborgen.

MIndRE HändELSER:

• Weroungarna talar till folket

På ett torg har ett antal Weroungare samlats. En av deras hjältar,

Brandheir Weroung, håller ett fängslande tal om hur prästkungen

hotar rikets härskarinna från väst och vill rekrytera goda stridsmän

till sina led.

• ett par tiggande flickor

Två lortiga flickor i i elvaårsåldern i bara trasor kommer tiggandes

till rollpersonerna. Om rollpersonerna slänger till dem ett mynt

berättar de att de sett en sårad godeyngling rida in genom stadsporten

med pilar i ryggen.

• en myStiSk mörk dimma

En kväll vid skymningen driver en mystisk dimma in över staden.

Det börjar ryktas på tavernorna att det är onda andar från norr som

väckts till liv av stadens ogudaktiga befolkning.

ung med goden Gavgard Weroung. Alla tre är lämpliga

kandidater för rollpersonerna.

Att vinna en godes tillit utgör en utmaning i sig. Det

finns många vägar för rollpersonerna att vandra och

vilken som är bäst är svårt att säga. Man får dock inte

glömma att Runvjiik tillhör Mittland och där uppskattas

berättarkonsten och hjältemod. Det är vanligt att folk

skryter om sina bedrifter och bravader. Modiga personer

och hjältar hålls högre än många andra och efter mötet

More magazines by this user
Similar magazines