FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

HAndLing

Här följer en sammanfattning över äventyrets handling

och olika kapitel. Denna kortfattade beskrivning är tänkt

att ge spelledaren en grov överblick över de händelser

som driver rollpersonerna vidare i äventyret. Observera

att detta händelseförlopp inte på något sätt måste följas

slaviskt utan mer är tänkt att ledsaga spelledaren under

sina förberedelser av äventyret.

1. inLEdning

Äventyret börjar med att rollpersonerna befinner sig i

dvärgriket Okrug. De ser hur thulen Svastikov som ledare

för en stor expedition marscherar iväg till Fradkov

för att återkolonisera det övergivna dvärgriket. Rollpersonerna

har däremot förbjudits att följa med eftersom

thuunen Onegin har ett alldeles speciellt uppdrag åt

dem. Onegin vill nämligen att rollpersonerna ska finna

en försvunnen lergök med magiska krafter åt honom.

Den enda som sägs veta var lergöken finns är Runvjiiks

härskarinna, tisklan Eilin Narbonne.

2. sVARTLidEn

Rollpersonerna börjar sin långa och mödosamma resa

till Runvjiiks huvudstad där tisklan bor i sin borg. Mellan

dvärgriket Okrug och Runvjiiks huvudstad Hriesij är

det cirka 150 mil och den första delen av denna resa går

genom Svartlidens till synes ogenomträngliga skogar. I

skogen är rollpersonerna med om en del mindre möten

och äventyr innan de slutligen kommer fram till Runvjiiks

västra gräns och civiliserade trakter.

3. RUnVJiiK

Färden fortsätter söderut över Runvjiiks karga slättland.

Under färden lär rollpersonerna känna landet de färdas

igenom och de hör en hel del illavarslande rykten. Dessutom

råkar de ut för en del skrämmande och riskabla

möten. Sakta men säkert går det upp för rollpersonerna

att något inte står rätt till i landet.

4. HRiEsiJ

Väl framme i Hriesij kan rollpersonerna äntligen andas

ut. Deras färd har varit lång men nu kan de njuta av alla

de bekvämligheter som en av Trudvangs största städer

har att erbjuda. Staden i sig är dock inte mycket att hurra

över. Allt verkar slitet, lappat och lagat. Få hus utmärker

sig men det finns ändå en del sevärdheter och byggnader

att besöka.

5. RÄVsPEL

Uppe i tisklaborgen visar det sig vara svårare att få audiens

hos tisklan än rollpersonerna först trott. Efter en

del omvägar får de till slut träffa tisklan Eilin Narbonne

men hon vägrar att berätta vad hon vet om lergöken och

var den kan finnas innan rollpersonerna utför ett litet

uppdrag åt henne. Runvjiik befinner sig nämligen i en

6

svår situation och prästkungen i väster hotar med inbördeskrig.

Tisklan vill att rollpersonerna ska finna den

spion som finns i hennes hov och som överlämnar hemlig

information till prästkungen. Rollpersonerna dras nu

ofrivilligt in i den maktkamp som försegår i staden och

först efter att de hittat spionen berättar tisklan vad hon

vet vilket visar sig vara ingenting. Rollpersonerna har

blivit lurade av en desperat härskarinna som inte drar sig

för någonting för att behålla makten i landet.

6. YggVÄKTARnA

Rådlösa efter att ha blivit narrade av tisklan vet rollpersonerna

först inte vad de ska göra. De blir som från ingenstans

kontaktade av de hemlighetsfulla Yggväktarna

som håller till i staden. Det visar sig att den legendariske

siarpojken från Utwist som nu har vuxit upp och blivit en

man har förutspått att han själv kommer att bli kidnappad

och att det är rollpersonerna öde att rädda honom.

Yggväktarna är dock fortfarande misstänksamma mot

rollpersonerna och kräver att de ska genomgå en reningsritual

för att bevisa sina goda avsikter. Väl efter ritualen

avslöjar Yggväktarna att siarpojken som heter Reithwyr

är borta. Ett ras har öppnar ett hål i det underjordiska

rum där Reithwyr befann sig och han är därefter försvunnen.

Yggväktarna tror att någon har använt sig av hålet

för att kidnappa siaren. Yggväktarna förklarar att om

rollpersonerna befriar Reithwyr, som de är förutspådda

att göra, så kan han hjälpa dem att finna lergöken.

7. sALTgROTTORnA

Det visar sig att under Hriesij finns en stor underjordisk

labyrint bestående av snirklande gångar och saltgrottor.

Någonstans i dessa irrgångar finns Reithwyr och det är

rollpersonernas uppgift att finna honom. Det finns dock

ett problem. Den underjordiska labyrinten är inte övergiven

utan befolkas av stadens värsta illgärningsmän. På

en blodig tron sitter arken Kera Yarux och styr stadens

undre värld med järnhand och han har inte en tanke på

att släppa Reithwyr fri.

8. bELÄgRingEn

Knappt har rollpersonerna hunnit befria Reithwyr och

från denne fått reda på att lergöken finns gömd i skogen

Gildamor när nästa fara dyker upp. Prästkungen i väst

har förklarat krig och beslutat sig för att avsätta tisklan.

Med en stor krigshär börjar han belägra Hriesij som han

omedelbart börjar bombardera med stenar och eldpilar.

Stadens svaga försvar tvingar rollpersonerna att besätta

murarna och beskydda dem med livet som insats.

9. giLdAMOR

Under eller efter belägringen lyckas rollpersonerna lämna

Hriesij för att bege sig mot Gildamor. Med sig av

Yggväktarna har de fått en magisk spegel som de behöver

för att finna lergöken. I spegeln finns nämligen draum-

More magazines by this user
Similar magazines