FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

disern Birnagga fängslad och hon kommer när tiden är

inne att hjälpa rollpersonerna. Birnagga fängslades av

trollkarlen Ere för länge sedan när världen var ung. Det

är också i Eres gravkrypta som lergöken finns gömd och

det är den rollpersonerna har kommit till Gildamor för

att hitta. Att finna trollkarlens gravkrypta är dock lättare

sagt än gjort och under sitt letande i skogen finner rollpersonerna

både förunderliga platser och träffar många

intressanta personer. Gildamor är långt från en ofarlig

skog och många faror hotar under trädens mörka grenar.

10. ERgEisHALL

Rollpersonerna har till slut hittat till Eres gravplats

och med hjälp av Birnagga lyckas de öppna trollkarlens

sarkofag. I sarkofagen finns en trappa med en dimgrind

som leder till Ergeishall, en mystisk drömvärld som

trollkarlen Ere har skapat. Rollpersonerna går igenom

dimgrinden och väl i Ergeishall börjar de leta efter själva

graven. Birnaggas krafter är dock så stora i Ergeisall att

7

hon kan fly från sitt fängelse i spegeln. Rollpersonerna

hittar efter ett visst sökande till det mausoleum där Ere

vilar. De hittar den eftersökta lergöken och en bärnstensmedaljong

som både yggväktarna och Birnagga vill

komma över. Rollpersonerna ställs inför ett svårt val och

minsta felsteg kan betyda att deras själar går förlorade.

11. EPiLOg

Rollpersonernas förbereder sig på den långa återfärden

till dvärgriket Okrug när de råkar ut för ett sällsamt

möte. Ett fjoltroll har imponerats av deras bragder och

beslutat sig för att ge dem en gåva. Med hjälp av lergöken

spelar trollet en visa som öppnar en dimgrind som tar

rollpersonerna direkt till Okrug. Thuunen Onegin tar

emot rollpersonerna som hjältar och belönar dem rikligt

för deras hjältemod. Lergöken förs till thuunens privata

skattkammare, där den dock inte blir liggande länge.

Men det är en helt annan historia som inte kommer att

berättas här...

More magazines by this user
Similar magazines