FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

ÄPPELFRUn

På lindormskungen följande dag blir rollpersonerna kontaktade

av en gammal tandlös kärring som frågar om de

vill köpa Hriesijs bästa äpplen av henne. Hon är gäst på

värdshuset men är på väg därifrån och ber rollpersonerna

att följa med henne. Väl ute tar hon dem på en promenad

genom staden som nu ligger i ett skymningsdunkel. Väl

framme vid Tiskatorget som är klädd i en tunn dimslöja

tar hon fram ögonbindlar och ber rollpersonerna att ta

på sig dem. Det ska vara ordentligt och inget trams. Om

någon inte sätter på sig ögonbindeln på ett korrekt sätt

blir äppelfrun arg och gnällig. Hon leder dem ingenstans

utan ögonbindlar.

När alla har fått på sig sin ögonbindel leder äppelfrun

rollpersonerna en liten villovägspromenad som slutar

med att hon tar in dem i Gelle Enögas vinbod och ner

till hallen i yggväktarnas högkvarter. Där får de för första

gången träffa yggväktarna på riktigt.

MÖTE MEd YggVÄKTARnA

När rollpersonerna tar av sig ögonbindlarna möts de av

ett skarpt ljus och det tar några sekunder tills ögonen

vant sig. När de tittar sig omkring ser de framför sig ett

femtontal personer som alla är klädda mörka kåpor med

en vit triangel på bröstet. Den främste av personerna

fäller ner sin huva och ett vänligt kvinnoansikte blir synligt.

Det är yggväktarnas andliga ledare Tuwva.

"Välkommmen till vårt hemliga högkvarter. Vi är yggväktarna

av Hriesij. Vi har alla svurit att försvara ostroseden mot

den förtryckande nidendomen. Ödet tycks ha valt att korsa

vår väg med er. Men innan vi berättar varför ni är här vill

vi att ni genomgår yggväktarnas reningsritual. Det är enkel

ceremoni som kommer att avslöja om ni har ett gott hjärta

eller bär ondskan i era sinnen. Om vi finner er rena ska vi ge

er ett erbjudande som ni knappast kan säga nej till."

Tuvwa pekar sedan på dörren som leder till saltkällan

(rum 3). Om rollpersonerna vägrar att gå med på ritualen

förbinds ögonen igen och rollpersonerna blir eskortera

ut ur högkvarteret och lämnade åt sitt öde på Tisklatorget.

Går de däremot med på att genomgå reningesritualen

väntar först ett uppfriskande bad.

REningsRiTUALEn

För att yggväktarna ska våga anförtro rollpersonerna det

viktiga och mycket känsliga uppdraget att rädda Reithwyr

behöver de bevis på deras lojalitet. Därför vill yggväktarna

att rollpersonerna genomgår deras speciella

reningsritual som kommer att avslöja deras avsikter. Om

rollpersonerna genomgår ritualen, som är en blandning

av uråldriga ostrosedstraditioner och Hriesijfalangens

drömkonst, utan att någon ondska avslöjas kommer de

att bli accepterade av yggväktarna. De tar då av sig sina

kåpor och visar sina rätta ansikten.

76

När rollpersonerna står framför dörren till saltkällan

säger Tuwva några ord.

"Uråldriga är de traditioner som ni valts ut för att ta del

av. Den heliga kunskap som vi äger delar vi inte med oss av

utan att veta att ni alla har goda avsikter gentemot vårt heliga

uppdrag. Den ritual ni nu ska genomgå säger oss om ni

kan anförtros en mycket viktig uppgift. Låt oss börja med att

rena sinnet."

FÖRsTA sTEgET - REnA sinnET

Tuwva öppnar dörren till saltkällan och ber alla rollpersoner

att stiga in. När alla är inne i rummet ber hon

alla att ta av sig kläderna och att doppa sig i saltkällan.

Innan någon hinner hoppa i säger Tuwva att rollpersonerna

tillsammans ska kliva ner i vattnet. När alla är redo

förkunnar hon med tydlig röst:

"Kom ni varelser födda ur blommor och hjälp oss i vår heliga

strävan. Kom Morgu, född i krig. Kom Tanhja, du skogens

ande. Kom Neman, vindens väktare. Och kom Magh, mäktigast

av alla."

Detta säger Tuwva för att tillkalla flowrornas uppmärksamhet.

När hon är färdig låter hon rollpersonerna träda

ner i det kalla vattnet. Genom att doppa sig i källan tvättar

rollpersonerna bort sina ytliga tankar och blir klar i

sinnet. Dessutom renas kroppen och själen. Detta steg

gör yggväktarna för att öppna rollpersonernas sinnen och

med hjälp av drömkonsten kunna avgöra deras avsikter.

Om någon av rollpersonerna dyker ner under vattenytan

och öppnar sina ögon kommer denne att hastigt

se en dimliknande kvinnogestalt i vattnet som därefter

försvinner ner i djupet. Det är flowran Magh som visar

sig för ett ögonblick. Kvinnogestalten kan identifieras av

alla ostrosedstroende personer och de som lyckas med

ett färdighetsslag (Kulturkännedom [Mittland]).

AndRA sTEgET - LOCKA FRAM AndARnA

Nästa steg av ritualen sker i olje- och askrummet. Detta

steg är till för att tillkalla andarna från yggväktarnas

förfäder från hjältarnas rike Othwa för att hjälpa deras

nutida fränder. När rollpersonerna kommer in i rummet

torkas saltvattnet bort och två yggväktare (en man och

en kvinna) börjar smörja in dem med väldoftande eteriska

oljor samtidigt som Tuwva säger:

"Kom ni odödliga andar från era boningar på andra sidan

dimman, kom från Meall, från Bruidne, från Tuirbad, från

Morca och från Afallach. Kom för att hjälpa oss i vår heliga

strävan.”

När Tuwva räknar upp alla platser i Othwa kallar hon

till sig andarna från yggväktarnas förfäder. Från det

ögonblick som rollpersonerna kliver in i detta rum kan