FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

7. gROTTgÅng b

Följer man grottgång B är den ungefär som grottgång A

förutom att det inte finns några passager där man måste

krypa. Grottgång B förbinder arkernas saltgrottor med

Dran Bruntands källare. Dran är Kera Yarux huvudsakliga

köpare av tornroten i Hriesij. Denna affärsförbindelse

är förstås ytterst hemlig. Spelledaren bör till en början

avråda rollpersonerna från att följa grottgång B, främst

genom att säga att grottgången verkar leda bort från saltgrottorna.

Beslutar de sig ändå för att följa den kommer

de efter en lång vandring fram till en trävägg. Detta är

egentligen en hemlig dörr som leder in i källaren i Dran

Bruntands handelsbod.

Dran Bruntand skulle bli mycket överraskad om rollpersonerna

dök upp i hans handelbod via grottgång B.

Han fruktar arkerna, även om han gör affärer med dem,

och lyder Kera Yarux i rädsla för vad som skulle kunna

hända om han inte gjorde det. Dran är därför nära ett

nervöst sammanbrott men gör allt för att verka självsäker

utåt. Kera har märkt av Drans nervösa läggning och

har därför börjat förse andra handelsmän med tornroten

ifall det skulle bli nödvändigt att röja Dran ur vägen.

8. FÄngELsEHÅLA

I mittten av detta grottrum finns ett hål som är ungefär

en 3x3 fot stort. En tungt järngallerlucka med regel är

placerad ovanför hållet och mot en vägg står en trästege

lutad. Öppnar man luckan och firar ner stegen kommer

man ner till en mörk fängelsehåla där Kera förvarar sina

fångar innan han matar dem till Wrust (se nedan). För

tillfället finns inga fångar i hålan men ett avgnagt skelett

finns fortfarande kvar som avskräckande exempel.

84

9. OMLAsTningsRUM

I mitten av detta stora grottrum står ett stor bord med en

gammaldags vågskål med tillhörande vikter. I rummet

finns också en hög med tomma säckar av grov säckväv

och en skottkärra. Detta rums används som omlastningsrum

där de balar med tornrot som smugglas in i staden

förpackas om i mindre säckar som sedan säljs till Dran

Bruntand och andra handelsmän. För tillfället finns två

arker i rummet och när de får syn på rollpersonerna går

de till anfall.

SLP: En ark typ A och en typ B, se sid. 156.

10. VAKTRUM

I detta vaktrum finns alltid en av arkerna på vakt. Hon

sitter framför en liten lägereld och kokar trollsoppa. Detta

långkok har hon hållt på med sedan morgonen och det

återstår ännu många timmar innan soppan är färdig. Om

arkan blir anfallen kommer hon att ropa på förstärkning

som kommer rusande från rum 11.

SLP: En ark typ A, se sid. 156.

11. gROTTRUM

Detta stora grottrum används av Yarim Murtas och hans

närmaste allierade bland arkerna. Tre bänkar med tillhörande

filtar står placerade i en triangel runt en eldstad.

Yarim och tre av de andra arkerna kommer nämligen ursprungligen

från Grapinir i Arkland och inte från Skalpetopp

som alla andra. Grapinirs arker har sedan barndomen

en stark gemenskap med varandra och tycker

ibland att de behöver komma bort från Skalpetopparna

som är för blodtörstiga i deras tycke. De samlas då i detta

rum för att äta en bit mat och samtala om ämnen som

anstår "riktiga" arker.

SLP: Yarim Murtas och en ark typ B, se sid. 156.

12. tROnsaL

Arkerna håller för det mesta till i en stor naturlig grottsal

som går under namnet "Tronsalen". Namnet kommer av

att Kera Yarux har låtit hugga ut en tron ur själva berget

i salens bortre ände. Tronen är täckt av pälsar från björn

och ulv och längs armstöden hänger blodiga benbitar,

lemmar och andra kvarlevor från både djur och andra

varelser. Tittar man noga ser man ett antal människoskallar

bland de ruttnande kroppsdelarna.

Ovanför tronen hänger en kuslig saltformation ner

från taket. Formationen ligger i en halvcirkel i det höga

grottaket och liknat närmast hundratals tentakler som

sträcker sig ner mot golvet. Lukten i närheten av tronen

är nästan outhärdlig och bara de som tuggar tornrot klarar

av att stanna en längre stund.

Salen är upplyst av tre ständigt brinnande oljefat och

ljuset är så kraftigt att inga extra facklor behövs för att

More magazines by this user
Similar magazines