FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

Det finns flera sätt att lösa den rådande situationen. Eftersom

rollpersonerna är de enda krigsmännen på värdshuset

förutom de tre dörrvakterna tittar alla på dem för

vägledning.

• Statuera exempel och sätta hårt mot hårt. Om rollpersonerna

oskadliggör folkskockens tre ledare kommer

de övriga att skingra sig för att följande dag pröva sin

lycka någon annan stans.

• Vädja till folkskocken att ta sitt förnuft tillfånga. Med

ett vackert tal kan rollpersonerna väcka de hungrigas

stolthet och få dem på bättre tankar. Genom ett väldigt

svårt (-5) lyckat färdighetsslag (Tala Röna, fördjupningarna

Silvertunga eller Vältalig ger +3) skingrar

sig skocken och går hem. Ett misslyckat slag gör

folkskocken bara ännu argare och bara genom att ge

dem mat kan situationen avstyras från att utarta. Ett

fummel gör att talaren möts med buande och träffas

av en 1T3 kastade stenar som ger 1T5 i skada. Därefter

stormar folkskocken värdshuset och länsar värdshuset

på den mat de kan finna innan de flyr.

• Ge folkskocken vad de vill ha. I värdshuset finns det

nog med mat för att alla i folkskocken ska kunna mätta

sina magar. Det är dock inget skrovmål vi pratar om

och värdshusvärden gnäller om betalning. Efter att

skocken skingrats kommer ett rykte om rollpersonernas

vänlighet och generositet att sprida sig genom staden.

Detta medför att de under 1T3 dagar kommer att

ha 1T10 tiggare omkring sig som tigger mat av dem.

SLP: Patrask, se sid. 157.

b7. UTFALLET

Denna händelse sker tre dagar efter att Hriesij blivit inringat

av prästkungens här. Tisklan har själv inspekterat

murarna och med stor förskräckelse sett de belägringstorn

som fienden håller på att uppföra. Därför beordrar

hon att ett utfall måste göras. Alla som har en häst

och som kan rida ska deltaga i utfallet, det gäller även

hästägande rollpersoner. Utfallet sker genom den norra

porten som hastigt öppnas så att två led av ryttare kan

gallopera ut. Ryttarna delas in i tre olika grupper, den

första ska med spjut och svärd anfalla alla som står eller

arbetar vid belägringstornen, den andra gruppen får en

försluten kruka med olja och den tredje får brinnande

facklor. Det är meningen att de som har krukor ska kasta

dessa på belägringstornen så att de går sönder och sedan

rida tillbaka, sedan ska de med facklor kasta dessa på

belägringstornen och förhoppningsvis ska oljan då ta eld

och få tornen att flamma upp. Det är en riskabel plan

men prästkungens trupper visar inga tecken på att de

förväntar sig ett utfall.

Utfallet kommer mycket riktigt att överraska prästkungen

och hans trupper. De rollpersoner som tillhör

den första gruppen får strida mot 1T3 fiender (dock inte

97

samtidigt) som befinner sig på marken innan det blåses

till reträtt. De som tillhör grupp två eller tre måste lyckas

med ett färdighetsslag (Riddjur, fördjupningen Hindervana

ger +3) för att lyckas rida fram till belägringstornen.

De som misslyckas med slaget kommer inte riktigt fram

utan måste kasta sin kruka/fackla. För att kastet ska

träffa måste rollpersonen lyckas med ett färdighetsslag

(Strid, fördjupningen Vapenkastare är ett krav) eller så

missar denne målet.

När prästkungens överraskade ryttare slutligen har

suttit upp och stormar fram blåser tisklans ryttare till

reträtt. Bara de som kastats av sin häst eller fått den skadad

av fientliga trupper hinner inte fly tillbaka till Hriesij

utan huggs skoningslöst ner. Det har dock varit ett lyckat

utfall, bara 1T20+20 ryttare gick förlorade samtidigt som

1T3+1 belägringstorn förstördes. Moralen höjs tillfälligt

men alla vet att detta bara är början av belägringen.

SLP: Prästkungens krigare, se sid. 157.

b8. HiMMELsELd

Tidigt på morgonen den fjärde dagen beordrar prästkungen

att hans bågskyttar ska marschera fram till skjutavstånd

och avlossa fyra skurar med eldpilar för att tända

på husen i den yttre cirkeln. Detta tillsammans med

brinnande eldklot från slungorna bör tända eld på de

flesta av husen och demoralisera försvararna ytterligare.

Men sina 600 pilbågar blir de fyra skurarna fruktansvärda

upplevelser för invånarna i staden.

Tre spelrundor innan första pilskuren träffar staden

ljuder murkrönens signalhorn över staden då tisklans utkiker

i tornen inser vad som håller på att hända. En kort

stund senare haglar den första pilskuren över staden.

Omedelbart fattar byggnader, vagnar, marknadsstånd,

höstackar och annat lättantändligt eld. Dessutom träffas

många invånare i staden av pilar och skrikande av smärta

faller de till marken. Alla som befinner sig utomhus och

inte tidigare har varit med om ett pilregn måste slå ett

situationsslag (Psyke) med svårighetsgraden 7. Den som

misslyckas med slaget drabbas av 1T10 skräckpoäng.

Rollpersonerna har tidigare på morgonen blivit beordrade

av Märikk att stärka hirdens förråd av sprit och har

skickats till ett förråd för att hämta en tunna rom. Rollpersonerna

har "lånat" en skottkärra och är på väg tillbaka

med tunnan när det första pilregnet faller.

När pilarna tillfälligt förmörkar himlen ska alla rollpersoner

slå ett färdighetsslag (Skötsel: krig). De som

lyckas inser vad som kommer att hända och kan kasta

sig i skydd. Det är 30% chans (1-6 på 1T20) att träffas av

eldpil. De som kastar sig i skydd är det bara 10% chans

(1-2 på 1T20) att de träffas. En eldpil ger 1T10 (ÖP

10) i skada. Dessutom är det 40% risk (1-8 på 1T20) att

kläderna fattar eld på den som träffas av en eldpil. Kläder

som brinner ger 1T5 i skada varje spelrunda tills elden

är släckt. Efter den första pilskuren hinner alla sätta sig i

More magazines by this user
Similar magazines