FORumisteRna - Riotminds

u6550890.fsdata.se

FORumisteRna - Riotminds

FienDen

Fienderna som rollpersonerna strider mot delas upp i

fyra olika grupper. Den första gruppen och de som är lättast

att besegra är bondekrigarna, dessa män har antingen

frivilligt gått med eller tvångsrekryterats till prästkungens

här. De har oftast liten stridserfarenhet men de

är långt ifrån ofarliga när de svingar sina yxor. Den andra

gruppen består av hirdkrigarna. Dessa män och kvinnor

har kriget som levebröd och de är goda kämpar om än

en aning fantasilösa. Den tredje gruppen är den mest

oberäkneliga då den består av vildmän. Grymma och

otämjda män från de mörka skogarna som fruktas för sin

styrka och blodtörst. Den fjärde och den mest farliga av

gruppen krigare är rortväktarna. Män och kvinnor som

vigt hela sitt liv åt att tjäna Gave med vapen i hand. De är

orädda, vältränade och strider till sista blodsdroppen.

När rollpersonerna ska strida mot olika fiender bör

spelledaren anpassa motståndet efter dem. Hirdkrigarna

och vildmännen är i klar majoritet av fiendens trupper

och det är mest dessa som rollpersonerna bör strida mot.

Ibland kan dock en rortväktare dyka upp för att göra livet

extra surt. Bondekrigarna bör ses som slaktfår i sammanhanget.

SLP: Bondekrigarna, Hirdkrigarna, Vildmännen

och rortväktarna, se sid. 157.

C3. FLAggAn MÅsTE FALLA

Mitt under stridens hetta upptäcker Märikk Worosian

hur vakttornet väster om rollpersonernas position har

översvärmats med fiender. Till råga på allt elände har de

slitit sönder tisklans flagga och hissat upp prästkungens

som ger fiendens sida ett moraliskt uppsving. Denna

skymf kan inte få fortgå ostraffat. Märikk börjar springa

mot tornet och beordrar rollpersonerna att följa med

honom. Märikk och rollpersonerna kommer oskadda

fram till tornet. Där väntar dock tio fientliga krigare på

dem. Som tur är råder full kalabalik på tornet så att alla

fiender kan inte samtidigt anfalla rollpersonerna. Exakt

hur många som kan bestämmer spelledaren. När alla tio

fiender är dräpta kan prästkungens flagga hissas ner och

en ny tisklaflagga kan hissas upp. Förstärkning kommer

därefter till tornet så att Märikk och rollpersonerna kan

återvända till sin ursprungliga plats på murarna.

C4. KÄRT ÅTERsEEndE?

Ett hundratal meter till vänster om frihetsflock 3 har

många fiender tagit sig upp på muren och jagat bort försvararna.

Det är för långt bort för att Märikk ska kunna

göra något åt saken men som tur är är en förstärkning på

väg från tisklans reserver. Det tar dock några minuter innan

förstärkningen är på plats för att slå tillbaka fienden

och under denna tid är det några fiender som kämpar

sig fram mot rollpersonernas position. Den främste av

dessa fiender är en gammal bekant till rollpersonerna,

99

nämligen Merolond Gavbreith (under förutsättning att

rollpersonerna har träffat honom och att han överlevde

detta möte, se sid. 28). Merolond känner inte till en början

igen rollpersonerna men så ler han. Denna gång ska

rollpersonerna inte komma undan hans vrede. Merolond

anfaller tillsammans med 4 hirdkrigare rollpersonerna.

Skulle striden gå dåligt för Merolond kommer denne att

försöka retira för att bestrida rollpersonerna en annan

dag. Merolond kan därmed bli lite av en gubben-i-lådan

figur som med ojämna mellanrum dyker upp för att sätta

käppar i hjulen för rollpersonerna.

SLP: Merolond Gavbreith, se sid. 149.

C5. FÖRRÄdERiET

Trots att tisklan har gjort sitt yttersta för att rensa bort

alla Hravelsfestare från Hriesijs gator och kasta dem i

fängelse för grundliga förhör har några lyckats komma

undan och hållit sig gömda i staden tills anfallet började.

Tre timmar senare har dessa förrädare tagit sig till den

sydöstra porten i den yttre muren och där anfallit försvararna

i ryggen. Innan förstärkning hinner komma till

platsen har Hravelsfestarna lyckats öppna porten och in

väller prästkungens trupper. Nästan i samma ögonblick

som porten faller upptäcker en vaksam utkik vad som

hänt och börjar blåsa till reträtt. Alla vet att om prästkungens

trupper lyckas tränga in i den yttre ringen så

är den yttre muren förlorad. Därför kommer många av

försvararna i vild panik fly mot de inre murarna.

När rollpersonerna hör reträttsignalen ropar Märikk

Worosian att alla ska ta sig innanför den inre muren så

fort som möjligt för att där omgruppera. Lika hastigt

som stridandet på murarna började slutar de nu med att

försvarna flyr för sina liv och angriparna försöker samla

sig så att de kan ta upp jakten.

d. RETRÄTTEn

Trots att det bara är en dryga tvåhundra meters avstånd

till den närmsta port i den inre muren kommer denna

sträcka att kännas mycket längre för rollpersonerna. I

det kaos som följer efter att prästkungens trupper börjar

välla in i staden råkar rollpersonerna skiljas från de

övriga i frihetsflock 3 och de måste därför själva hitta en

väg bland brinnande hus och fientliga krigare.

d1. HRiEsiJ bRinnER

Efter att signalen för reträtt ekat genom Hriesij samlar

Märikk Worosian ihop frihetsflock 3. Av de 50 tappra är

bara drygt 20 tillräckligt oskadda för att fortsätta striden.

Många har dött medan andra har sårats. Det finns dock

ingen tid för att fälla några tårar. Om man vill komma

undan med livet i behåll gäller det att så fort som möjligt

ta sig innanför den inre muren.

More magazines by this user
Similar magazines