Kyrkhälsning 2006 nr 3 - Svedala församling

svedalaforsamling.se

Kyrkhälsning 2006 nr 3 - Svedala församling

INFORMATIONSBLAD TILL ALLA HUSHÅLL I SVEDALA FÖRSAMLING, LUNDS STIFT. Årgång 26 · Nr 3 · Hösten 2006

Temat för detta nummer är

dopet. Läs mer om dess

innebörd och lite av traditionerna

kring dopet.

sid 3-4

Återinvigning

av orgel

Äntligen är orgelpiporna på

plats och äntligen skall vi

åter få höra Törringes orgel i

all sin prydnad.

sid 5

Succéföredragen

fortsätter

För er som är mitt i livet fortsätter

nu serien kallad caféföredrag

med mycket intressanta

föredrag.

sid 7

hösten 2006

Dopet - mycket

mer än en namnceremoni

w w w . s v e n s k a k y r k a n . s e / s v e d a l a


krönikan

En informationstidning

från Svedala församling

Malmövägen 4 i Svedala

Tel 040-40 65 80

svedala.pastorat@

svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare

och redaktör

Lars Johansson

Tel 040-40 65 83

Mobil 070-540 83 10

lars.h.johansson@

svenskakyrkan.se

Grafisk form

och produktion

Arkivbild Reklam & Design

0416-161 61

info@arkivbild.se

www.arkivbild.se

Fotograf

Lars Johansson

Tryckeri

JK AB i Simrishamn

Kyrkhälsning ges ut fyra

gånger per år och trycks på

100% returpapper.

Hösten 2006

Årgång 26 Nummer 3

veckomässor

MorGonMÄssa

- en god start på dagen

Vi firar veckomässa varannan

tisdag, jämna veckor, kl 8.30 i

Svedala kyrka. Ingång sker via

sakristian.

sinnesroMÄssa

- ett kvällsalternativ

Sista onsdagen varje månad i

Svedala kyrka kl 19.30 finns

det möjlighet att komma till

denna mässa, som börjar med

fika kl 19.00.

nytt är att varje mässa har

ett speciellt tema:

27 September - Nödvändigt

25 Oktober - Leva tills...

29 November - Återkomst

Är alla krig

religionens fel?

I skrivande stund sitter jag på

Sturups flygplats och har ett

par timmars ensam jour i flygplatsens

stöd- och krisgrupp,

eftersom vi väntar på hemvändande

landsmän från det krigshärjade

Libanon.

Tankarna går givetvis till de som tvingas

gå igenom krigets fasor och än mer - vem

skall jag skylla krig och elände på. Naturligtvis

ligger religionen nära till hands.

Religionen får ofta klä skott för alla oroshärdar

och konflikter som leder till krig,

men det är ett allt för enkelt svar som slätar

över det egna personliga ansvaret för

fred och frid.

Det är lätt att skylla alla krig på religionen,

men jag tror att det är ett allt för billigt

och lättköpt svar. Religiösa fanatiker

har och kommer alltid att finnas så länge

jorden består och vi kan inte blunda för de

grymheter som begåtts i religionens namn,

men än en gång - vi är väldigt bra på att

skylla ifrån oss och det är väldigt enkelt.

Jag ställer en enkel fråga till både dig

som mig själv. Vems fel är det att det finns

släkt– eller grannfejder, som urartar i både

fysisk som psykisk smärta? Vems fel är det

att brott begås på seven-eleven eller att en

åldring brutalt rånmördas? Ja, inte är det

religionens fel.

Visst - vissa krig har startat p g a oliktänkande

religiösa idéer, men djupare än

så ligger människans vilja att dominera och

vår längtan efter makt - och då ligger det

nära till hands att man använder religionen

som täckmantel för behovet att vilja

äga mer land eller varför inte rikedomar.

Dominans och maktbegär leder ofta till

hat och fientlighet. Detta ser man inte enbart

i de stora konflikterna utan även här

hemma - i vår närmiljö, i vårt samhälle,

mellan forna vänner, mellan närstående

släktingar.

Om man betänker bara i det lilla perspektivet

med familjära ”krig” så frapperas man

hur illvilliga vi människor kan vara mot

varandra utan att man där anspelar eller

skyller på religionen. Så vari står skillnaden

mellan stora och små konflikthärdar?

Att komma ur denna spiral av ondska är

inte lätt. Som jag ser det vilar den enda lösningen

på förlåtelsen. Men vem vågar ta det

första steget att förlåta?

Att vara bitter och hatfylld leder enbart

till konflikter - stora som små. Är det egentligen

det som vi, när vi tittat i backspegeln,

vill minnas livet - ge vidare till de som ska

ta efter oss? Jesus uppmanar oss att sträva

efter det goda, att kämpa mot det som är

ont, men inte med fysiskt eller psykiskt våld,

förtal.

Att förstå sig på Jesu budskap är ett sätt

att komma ur en spiral av ondska och elakheter

- ett budskap som ger oss förståelse

om förlåtelse och tryggheten hos Gud.

Förlåt varandra

innan det är försent!

Lars Johansson

kyrkoherde

Varför det är så beror på att vår kyrka

menar att det är endast dessa två som är

instiftade av Jesus, med andra ord heliga

handlingar.

Sakramenten är till för människans skull

- inte för Guds skull. Sakramenten är till

för att vi skall känna oss trygga, känna närheten

och tillhörigheten med den allsmäktige,

med urkraften, med Gud.

Forts nästa sida

dopet

Klockorna ringer. Det är fest! En familj är på

väg in i kyrkan med ett litet barn. Det är dop!

Alla tänker på den nyfödda, och glädjen över

henne blandas med en stänk av oro över vad

hon ska möta i livet.

Dopet är en tradition som får oss att må bra. Vi är länkade

tillbaka med våra förfäder - vi är länkade med varandra, med

en källa som säger sig vara alltings skapare och upprätthållare.

Svenska kyrkan döper barn, men även vuxna som inte

tidigare döpts. Barn, ungdomar, vuxna - alla kan ta emot

dopet. Hur gammal en människa är spelar ingen roll.

Dopet betyder att vi blir sedda som den vi är - sedda av de

som står oss nära och finns vid vår sida, men om det skulle

krackelera så finns Gud nära, mycket närmare än vad vi någonsin

kan tro, mycket närmare än vårt eget hjärta.

Dopet är en gåva från Gud

inte en prestation från människans sida. Dopet är ett uttryck

för den kärlek som universums skapare har till oss, den kärlek

som inte sätter några åldersgränser, den kärlek som är

utan förbehåll och villkor.

Dopet är ett s k sakrament - en helig handling. Den katolska

kyrkan har sju sakrament, men vår svenska kyrka har

endast två sakrament; dopet och nattvarden.

Dopet - festen

för ett nytt liv


dopet Musik

dopklänningen

Den vita färgen är en symbol

för det rena, för Jesu rättfärdighet.

Men varför är klänningen

så överdimensionerad? Symboliken

är oerhört stark.

Avståndet mellan dopbarnets

tår och klänningens slut symboliserar

barnets framtid som

är ett oskrivet kort. Gud är

klänningen som omsluter barnet

på alla sidor och skänker

trygghet.

I dopet säger Gud att Gud är

med oss alla dagar intill tidens

slut och omgärdar oss på alla

sidor - Gud tar s a s ansvar

för oss.

Men Gud behöver hjälp i sitt

ansvarstagande - nämligen

att alla tar ansvar för barnet

och ger det kärlek och trygghet.

Klänningen kan m a o symbolisera

både Gud och alla vi som

vill barnets bästa.

dopljuset

Ljuset är inte bara en ljuskälla.

Ett ljus kan betyda så mycket

- ett liv, en idé. Dopljuset påminner

om att Jesus är världens

ljus och den som är med

honom ska inte vandra i mörkret

utan ha livets ljus.

dopfunten

Ordet ”funt” kommer från latinets

”fons” som betyder källa,

jämför fontän.

De första dopen skedde i urkristen

tid i sjöar och rinnande

vattendrag. När barndopen

blev vanligare kom

dopfuntarna.

De medeltidadopfuntarna

är

stora och

djupa för att

barnen sänktes

ned eller

sattes i

dem.

Om man inte har en dopklänning till sitt barns

dopdag, så går det alldeles utmärkt att låna en

av församlingen. Här håller kansliassistent Kersti

Möllerström upp en av de två klänningar som

finns för utlåning.

Om man inte blir döpt - är man

förlorad då?

Ja, så kan man få höra på sina håll då man

försöker skrämma människor till tro. Men

faktum kvarstår - hur går det för en människa

som av en eller annan anledning inte

hinner bli döpt, efter det att hon eller han

har kommit till tro? Eller med det barn som

dör kort efter födelsen, innan ett nöddop

hunnit hållas? Går dessa människor förlorade

- har de ingen himmelsk plats - får de

inte komma till Nangiala?

Detta är någonting vår svenska kyrka

inte lär ut! Om det var så skulle ju vår räddning

vara mer beroende av hur snabbt vi

handlade än av vad Gud gjort för oss genom

Jesus Kristus.

Reformatorn Martin Luther

fick en gång frågan av några ängsliga

föräldrar hur det skulle gå för deras barn

om de dog innan de hann bli döpta. På den

frågan svarade Luther mycket klokt.

– Det är inte avsaknad av dopet som gör

att en människa fördöms, utan föraktet inför

dopet.

Skulle avsaknaden av dop innebära ett

fördömande och ett liv utan Gud, och att

detta skulle vara en gudomlig vilja, så hade

vi inte haft att göra med en förlåtande och

kärleksfull Gud.

Men nu har vi med en kärleksfull Gud

att göra. I allt det Jesus sa eller gjorde ser

vi vilken Gud vi har att göra med - inte en

maktgalen despot. Att hota med fördömande

hör mer hans motståndare till.

Faddrarna eller gudföräldrarna (kärt barn

har många namn) är speciellt utvalda att

stå barnet nära på ett alldeles speciellt sätt.

De ska värna om det som ovan är skrivet -

att i framtiden hjälpa och stödja barnet och

inte minst föräldrarna. Faddrarna bör också

uppmuntra till konfirmation så att barnet

själv kan ta del om dopets fantastiska

budskap.

Vi behöver alla stöd för att klara av svåra

och tuffa törnar i livet, och för det behöver

vi massor av kärlek som mynnar ut i trygghet

utan fördomar, våld, hat och utanförskap.

Detta är Guds vilja och inget annat.

läs mer om dopet

Vill du veta mer om dopet och läsa

mer utförligt så finns magasinet ”Livets

skeden - Dopet” att köpa eller beställa

på pastorsexpeditionen.

Konserter och

musikgudstjänster

september

december

Jubileumskonsert

Svedala kyrka

Söndag 24 september kl 18.00

Gospelkören firar 10 år!

Kajsa Bacos sång, Per-Ola Sandberg

sång. Kompgrupp och solister,

Thomas Ferm körledare.

Advents- och

julmusik för kör

och orgel

Törringe kyrka

Söndag 3 december

kl 18.00

Svedala Vocal

ensemble, Cecilia

Dreisig orgel och

Kerstin Karlsson

dirigent.

oktober

november

Festlig

orgelinvigningskonsert

Törringe kyrka

Söndag 15 oktober kl 18.00

Kristina Wessman mezzosopran

och violin, Anders Jonsson orgel.

Mingelmat i det nyrenoverade församlingshemmet

efter konserten!

”Kärleken väger ingenting”

Börringe kyrka

Lördag 18 november kl 18-20

Björn Ranelid och Tales med Jessica

Ottosson sång, Peter Fredman

saxofon, Peter Tegnér gitarr och

kompositioner.

Enkel förtäring i Sockenstugan under

pausen!

körtider

Vi hälsar nya och gamla

körsångare välkomna till

en spännande hösttermin

2006!

svedala kyrkokör (Cecilia)

Tisdagar kl 19.00-21.00

Carpe diem (Maria)

Varannan onsdag

kl 10.00-11.30

Änglakören 7-9 år (Maria)

Onsdagar kl 14.30-15.15

hannakören 10-12 år (Maria)

Onsdagar kl 15.15-16.00

Young Voices 13 år (Cecilia)

Torsdagar kl 16.00-17.00

Gospelkören (Thomas)

Torsdagar kl 19.30-21.30

projektkören

Tider – kontakta Cecilia

Körledare inom parantes

kontakt

Cecilia 40 65 84 eller

073-404 74 34

Maria och Thomas 40 65 88

Maila gärna – se sidan 11.

törringe orgel


diakoni diakoni

vårdhemmen

holmagården

Tisdagar kl 14.00

12 september, 10 oktober

och 14 november

toftaängen

Onsdagar kl 10.30

13 september, 11 oktober

och 15 november

stella och nova

Onsdagar kl 10.30

4 oktober och 8 november

erlandsdal

Onsdagar kl 14.30

4 oktober och 8 november

syföreningarna

svedala

Församlingshemmet

Onsdagar kl 14-16

27 september, 25 oktober

och 22 november

Börringe

sockenstugan

Torsdagar kl 14-16

14 september, 12 oktober

och 9 november

Auktion sker i Börringe

sockenstuga, onsdagen

den 29 november kl 18

V kärrstorp

Församlingshemmet

Måndagar kl 19-21

11 september, 9 oktober,

13 november och 11

december

Syföreningarna har en fin

sammanhållning med fina

traditioner och härliga ungdomar.

Kom och hälsa på.

Diakonins Dag

svedala kyrka

söndagen den 10 september kl 11.00

Ingrid Fredriksson från Kvinnojouren i

Malmö berättar om deras viktiga arbete.

Församlingens frivilliga Diakonigrupp

samt Gospelkören medverkar.

Fredagsträff

Församlingshemmet kl 13.30-15.30

15 september

En musikalisk resa i tid och rum från 1700talet

till nutid. Musiker Mikael Brorsson

på ackordium dragspel.

20 oktober

Per Thelander gästar oss och berättar om

utlandskyrkan på Mallorca.

18 november

Längtan efter ljus. Visdiktaren/Sångerskan

Maria Rosén framför egna och andras visor

till gitarr.

Sopplunch

svedala församlingshem

torsdagar kl 11.30-13.30

Till en kostnad av 40 kronor

kan du avnjuta en god soppa.

Seniordagen

svedala kyrka

Måndagen den 22 oktober kl 14.00

Medverkar gör vår Carpe Diem kör. Efter

gudstjänsten serveras kaffe i församlingshemmet.

Hallå vänner! Ett glatt och stämningsfullt

musikprogram med den sjungande

sjuksköterskan Ingela Wahlgren. Vid

pianot Rune Lindkvist.

Öppet kapell

i allhelgonatid

Precis som förra året finns det möjlighet att

titta in i Svedala kapell på kyrkogården där

det serveras kaffe.

Fredagen den 4 november kl 11-16

och dagen efter på alla helgons dag,

kl 9-14.

Välkommen att även sitta in för en stund

av stillhet vid ett tänt ljus eller för ett samtal.

Diakon finns tillgänglig för samtal.

Musik & lyrik

andlig och lekamlig spis

svedala kyrka

torsdagar kl 12.15-12.30

Unna dig en stund av vila och eftertanke

med skön poesi och fantastiska orgelverk.

Frågor ang diakonins

aktiviteter - var vänlig

kontakta...

Ann-Louise Persson 40 65 89

Susanna Ärlelid 40 65 87

Satsningen med cafèföredrag i

församlingshemmet har slagit

väldigt väl ut och varit mycket

välbesökta. Därför fortsätter vi

med att inbjuda till denna mötesplats

med vardagsnära föredrag

och samtal om t ex relationer,

roller och livet i sig.

Störst av allt är kärleken

eller är det rädsla?

CARINA MOLANDER

Torsdagen 28 september kl 19-21

Välkommen till en spännande och inspirerande

föreläsning med levnadsglada Carina

Molander. Hon är skådespelare, ståuppkomiker

och har självklart dragspelet med sig.

”En paus för de irrande tankarna, ett

ömt leende mot rädslan... eller en förundrad

blick på livet, och annat som drabbar

oss människor.”

Caféföredrag

en mötesplats

för dig mitt i livet!

Självkänslan - så kan den

utvecklas och fördjupas

LENNART BJÖRKLUND

Torsdagen 23 november kl 19-21

Hur utvecklas en dålig självkänsla? Vad

betyder barndom, placering i syskonskaran,

skoltiden för självförtroendet? Vi kan alla

göra mycket för att stärka människors självförtroende.

Självkänsla, självförtroende,

självtillit – vad är skillnaden?

Lennart är en mycket uppskattad föreläsare

och arbetar med psykoterapier och

handledningsuppdrag. Han är utbildad socionom

och diakon och har arbetat i sjukhuskyrkan

i 14 år. Är legitimerad psykoterapeut

och är sedan 10 år anställd på St.

Lukas i Göteborg.

Välkommen önskar diakonin i samarbete

med Studieförbundet SENSUS!

OBS! Föranmälan senast dagen innan till:

Diakon Ann-Louise Persson 40 65 89 eller

40 65 80.

klädinsamling

Vecka 44 & 45

inlämning sker i svedala

församlingshemmet till

förmån för kyrkliga stadsmissionen

i Malmö

Var med och stöd de hemlösa

genom att skänka hela och

rena kläder och skor inför vintersäsongen.

Det behövs även dam och

barnkläder. Behovet är också

stort av tält, liggunderlag och

sovsäckar. Även schampo,

tvål och tandkräm samt andra

hygienartiklar tages tacksamt

emot.

Gåvorna kommer väl till

användning. tack för din

hjälp!

sorgesamtal

samtalsgrupp

om sorg

när man mist en anhörig

kan det ibland kännas bra

att prata med någon som

är eller har varit i samma

situation.

Vi kommer att skicka en personlig

inbjudan till Dig och Du

har även en möjlighet att välja

den tid som passar Dig bäst.

Om Du önskar veta något

mer om samtalsgruppen eller

vill tala med någon av oss är

Du välkommen att höra av

Dig.

Ann-Louise Persson, diakon

Sisko Andersson, präst


leGala nYheter

t o m juni 2006

dop

· Alvén, Axel Mattis

· Andersson, Caisa Michaela

· Aulin, Noa Liam Loke

· Berglund, Marie Jennifer Philippa

· Björkander, Jörgen Gunnar

· Borglin, Emma Anna Karin

· Bäckvall, Marie Ellinor

· Elvingsson, Axel Anders

· Gustafsson, Sara Maria Josefine

· Göransson, Alva Lovisa

· Hasselgren, Kasper Anders Bertil

· Hektor, Linnea Sabina

· Holmgren, Linnéa Anna Marie

· Johansson Kajrup, Anton Axel Julius

· Johansson, Elin Emma

· Jonsson, Anton

· Karlberg, Linn Ella

· Karlsson, Isabelle Andrea Stephanie

· Karlsson, Johan Sebastian Michael

· Käck, Johannes Lars Nils

· Larsson, Johan Elias Gabriel

· Larsson, Hannes Johan

· Lindau, Nils Carl

· Lindberg, Kreete

· Lindgren, Moa Hanna

· Lundgren, Leo Mattias

· Löfstedt, Jonathan Kevin

· Lövgren, Johan Erik Thure

· Malmgren, Elvira Josefine Victoria

· Nedström, Oscar

· Nilsson, Evelina My Maria

· Nilsson, Marie Filippa

· Olsson, Carl Filip Oscar

· Olsson, Lova Elisabet Linnea

· Persson, Oscar Harry Tommy

· Pettersson, Linus

· Ramm-Ericson, Theo

· Sejberg, Rasmus Mats Herdin

· Selbman, Maya Annie Linnea

· Skog, Olle Wilmer Elliott

· Svensson, Ella Ingrid Matilda

· Szentes Thorell, Alice Kristina Linnea

· Wiking, Karl August Enok

· Vikström, Tilda

· Väring, Saga Linnea

vigda

· Titti Pålsson och Johan Marin Nordin

· Linda Mallin och Tobias Persson

· Anna Johnsdotter Trelling

och Jeff Malmsjö

· Charlotte Thydell

och Magnus Larsson

· Anna Gustafsson

och Erik Jonas Heiwe

· Annelie Åfors och Patrik Lundblad

· Anna-Lena Persson

och Patrik Jarlsborg

· Caroline Svensson och Daniel Möller

· Maria Bengtsson och Daniel Alvén

· Annika Berggren

och Jörgen Svensson

· Helena Voxlin och Jonas Karlberg

· Camilla Berggren

och Peter Kristoffersson

· Pia Olsson och Mikael Persson

· Annika Pålsson och Fredrik Persson

avlidna

· Andersson, Brita Ingegärd, f 1931

· Hall, Rut Marta Elisabet, f 1917

· Falkenius, Astrid Elisabet, f 1912

· Nilsson, Anna Gunhild, f 1914

· Jakobsson, Axel Tyko, f 1917

· Göthed, Kerstin Ingalill, f 1920

· Sjöbeck, Hans Ture, f 1924

· Svensson, Jan Roland, f 1943

· Nilsson, Aina Britta Ragnhild, f 1925

· Nilsson, Erik Lennart, f 1924

· Hallgren, Asta Gertrud, f 1908

· Olsson, Hans Malte Reinhold, 1939

· Andersson, Otto Gunnar, f 1920

· Persson, Per Artur, f 1928

· Blomberg, Magnhild Ingrid Hanna

Karolina, f 1916

· Hansson, Rolf Olle, f 1941

· Omme, Nils Ola Arne, f 1916

· Larsson, Rut Emmy Wilhelmina,

f 1912

· Ohlsson, Hanna Alfhild Ingegärd,

f 1908

· Persson, Alma Kristina, f 1918

· Strandell, Helge Allan Manfred, f 1922

· Olander, Per Johan Daniel, f 1975

· Olsson, Astrid Linnea, f 1920

konfimation 2006

svedala kyrka

påskdagen av Marie Wollin

Christina Karlsson

Theresa Anderzén

Josefin Forsberg

svedala kyrka

22 april kl 11 av Marie Wollin

Zweiniger, Sebastian

Olsson, Sofie

Åkesson, Anna

Persson, Ben

Aulin, Sandra

Hatakka, Jesper

Ekelund, Mattias

Tangvik Kveum, Sunniva

Györffy, Pierre

Sigvardsson, Mikael

Nilsson, Emilia

Swaning, Jenny

Börnå, Max

Binkowsky, Sandra

Petersson, Emil

Danielsson, Natalie

svedala kyrka

22 april kl 14 av Marie Wollin

Bjartling, Camilla

Johansson, Anna

Olsson, Sara

Blomgren Eriksson, Jenny

Svensson, Jerker

Bredberg, Anna Matilda

Jönsson, Victor

Olsson, Tim

Rönning, Nataniel

Odell, Axel

Körner, Marcus

Karlsson, Emelie

Paulnitz, Max

Persson, Marcus

Mårtensson, Caroline

Kullberg, Sara

Schüler Pisani, Oliver

svedala kyrka

29 april kl 11 av Manfred knutson

Jensen, Sabina

Olsson, Zandra

Carlstedt, Robin

Evander, Jessica

Grönberg, Robbin

Rosenlind, Mikael

Severinsen, Oliver

Andersson, Jenny

Sonngård, Alexandra

Ternström, Alexandra

Dubell, Michael

Jönsson, Rasmus

Lindberg, Jerry

Persson, Isabelle

Pettersson, Angelica

svedala kyrka

29 april kl 13 av Manfred knutson

Billgren, Felicia

Hall, Elin

Skinner Asplund, Ellen

Mårtensson, Erik

Petersen, Jon

Wihlborg Ogesjö, Angelica

Crona Pedersen, Jesper

Karlsson, Johanna

Nilsson, Robin

Åkervall, Philip

Andersson, Emma

Johansson Grodona, Kim

Gylling, Morten

svedala kyrka

13 maj kl 13 av lars Johansson

Litsberger, Emilia

Eriksson, Sebastian

Wickman, Hanna

Flink, Sofie

Svensson, Bonnie

Holmqvist, Katrin

Hallin, Johanna

Lindberg, Julia

Olsson, Michelle

Persson Rosengren, Maja

Wallin, Matilda

Olsson, Sophie

Grabo, Linn

Börringe kyrka

14 maj kl 13 av lars Johansson

Knutsson, Max

Ringdal, Ted

Lindholm, Amanda

Rewin, Maja

Holmkvist, Emma

Titoff, Filip

konFirMander

svedala kyrka

20 maj kl 12 av sisko andersson

Bengtsson, Elin

Friman, Alexandra

Olsson, Christoffer

Gillborg, Måns

Larsson, Lotta

Strand, Johan

Chylenski, Jenny

Hansson, Jesper

Henriksson, Amadeus

Kindmo, Viktor

Olofsson, Benjamin

Andersson, Elin

Möller Elin

svedala kyrka

20 maj kl 15 av sisko andersson

Häggström, Rasmus

Wallin Persson, Sara

Karlsson, Josefin

Körner, Johanna

Alm, Johan

Jensen, Andreas

Kristensson, Emma

Hägg Persson, Sanna

Larsson, Anette

Ohlsson, Oliver

Ostrell, Filip

Savhed, Matilda

Widman, Fredrik

Karlsson, Elin

Falkentoft, Dennis


Barn & unGdoM teleFon etC

för barn information 40 65 94

öppet hus

...dit alla är välkomna - små

såväl som stora.

svedala

Tisdagar kl 13.30-15.30

Fredagar kl 09.00-11.00

V kärrstorp

Fredagar kl 09.00-11.00

BaBYCaFÉ

svedala

Måndagar kl 09.00-11.00

Torsdagar kl 09.00-11.00

Babycaféet är utökat med en

dag per vecka.

3-6 Års Grupp

svedala

Onsdag förmiddag

V kärrstorp

Måndag förmiddag

Här finns platser kvar

6-9 ÅrinGar

”Miniorerna - Kyrkans Fritids”

svedala

Måndag, onsdag, torsdag.

3 grupper med max 12 barn

per grupp. Fullt

V kärrstorp

Måndag och onsdag.

2 grupper med max 12 barn

per grupp. Fullt

för ungdomar

öppet hus/CataCoMBen

svedala

Torsdagar kl 18.00-20.00

kYrkans unGa

svedala

Onsdagar kl 18.00-20.00

För information -

kontakta My eller Tommy

10

Vi säger farväl

och välkommen!

Det är givetvis aldrig roligt att säga farväl

och naturligtvis kommer vi att sakna två

av våra arbetskamrater som nu går i pension.

Barntimmeledare Gunilla Bargstädt och

förskolelärare Carola Simonsson har varit

anställda i Svedala församling under lång

tid och vi önskar de båda lycka till med

nya äventyr i livet. Dock kommer Gunilla

att hjälpa till med konfirmandarbetet och

det är vi glada för.

Desto roligare är det att välkomna två

nya ansikten; damerna först...

Eva Wickman,

45 är vår nya

förskolelärare

och Christian Hugo, 25 är anställd som

barn– och ungdomspedagog. Både Eva och

Christian är bosatta i Svedala och började

sina tjänster samtidigt i mitten av augusti.

Vi hälsar de bägge lycka till i sina tjänster

och är övertygade att de kommer att

vara till glädje och nytta förvåra församlingsbor

och inte minst sina medarbetare.

Barngudstjänster

Svedala kyrka kl 10.00

Fredagen den 10 november

Fredagen den 1 december

Efteråt fikar vi i församlingshemmet.

sångmorgnar

Svedala församlingshem kl 9.00

Vi samlas i församlingshemmet kl 9.00

(OBS! ny tid) och sjunger tillsammans

med Maria. Efteråt samlas vi på barntimmarna

för fika och lek.

lide grann från ovan

Bjuder på ett sopprecept

som ni kan prova tills

sopplunchen börjar i

september.

krämig kycklingsoppa

med pinjenötter

4 pers

2 vitlöksklyftor

1 gul lök

4 potatisar

1 msk olja

6 dl hönsbuljong

(tärning vatten)

½ krm gurkmeja

1 tsk koriander

½ tsk salt

½ krm kajennpeppar

1 dl vispgrädde

2 kycklingfiléer

2 msk färsk hackad koriander

2 msk pinjenötter

Skala och finhacka vitlök och lök. Skala

och skiva potatisen. Fräs lök och potatis

i oljan i en gryta. Tillsätt buljongen.

Låt koka ca 15 min under under lock.

Vispa soppan slät. Tillsätt kryddor och

grädde. Strimla kycklingfiléerna och

lägg dem i soppan och låt koka ca 5

min. Blanda i den färska koriandern.

Rosta pinjenötterna i en het, torr stekpanna.

Strö nötterna över soppan och

servera med bröd.

Hösthälsningar från

Kerstin och Ann-Christin

svedala Församling

Pastorsexpeditionen

Malmövägen 4

233 39 Svedala

040-40 65 80 · 040-40 58 36 (fax)

svedala.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionstider

Månd, Onsd - Fred kl 10.00-12.00

Kanslist Kersti Möllerström

kersti.mollerstrom@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen 040-40 65 80

Kyrkoherde lars Johansson

Bjeretsvägen 159, 233 92 Svedala

Tjr 040-40 65 83 Mobil 070-540 83 10

Hem 040-48 32 17

lars.h.johansson@svenskakyrkan.se

Komminister Manfred knutson

Hjortstigen 18, 240 13 Genarp

Tjr 040-40 65 86 Mobil 070-961 14 79

Hem 040-48 02 47

manfred.knutson@svenskakyrkan.se

Komminister sisko andersson

Skolgatan 12, 231 70 Anderslöv

Tjr 040-40 65 90 Mobil 070-542 75 54

Hem 0410-204 04

sisko.andersson@svenskakyrkan.se

Komminister Marie Wollin

Tullstorpsvägen 59, 212 91 Malmö

Tjr 040-40 65 95 Mobil 0709-62 88 39

marie.wollin@svenskakyrkan.se

Cecilia dreisig

Tjr 040-40 65 84 Mobil 073-404 74 34

cecilia.kornerud@svenskakyrkan.se

thomas Ferm

Tjr 040-40 65 88

Hem 040-26 80 46

präster

musiker

Maria Grundberg

Tjr 040-40 65 88

Hem 040-15 12 29

maria.k.grundberg@svenskakyrkan.se

diakoni

Diakon ann-louise persson

Tis 15.00-16.00 Ons-Tors 10.00-12.00

Tjr 040-40 65 89 Mobil 070-609 45 81

ann-louise.persson@svenskakyrkan.se

Vik diakoniassistent susanna Ärlelid

Tis 15.00-16.00 Ons-Tors 10.00-12.00

Tjr 040-40 65 87 Mobil 070-323 86 03

barn- och ungdom

KYRKANS BARNSTUGA

REGNBÅGEN

BarnVerksaMhet

040-40 65 94 Svedala

040-40 65 98 Västra Kärrstorp

040-40 07 29 Lilla Huset

barntimmar@svenskakyrkan.se

Barntimmeledare

Carina nordahl

Gertrud Frykstam

Gertie strömgren

Barn- och ungdomspedagog

Christian hugo

kYrkans Förskola

040-40 65 93

Förskolelärare eva Wickman

Barnskötare Margaretha Christensson

Camilla held

Köket Gerd larsson

unGdoMar

Vik församlingsassistent

Marie ”My” henriksson

Tjänsterum 040-40 65 91

församlingshem

sVedala

Församlingsvärdinna kerstin nordquist

ansvarig för begravningssamkväm och

bokning av lokaler.

Köket 040-40 65 92 Mobil 070-879 15 30

kerstin.nordquist@svenskakyrkan.se

ann-Christine sjöstedt

Köket 040-40 65 92

forts församlingshem

BörrinGe soCkenstuGa

040-48 31 08

VÄstra kÄrrstorp

040-40 65 98

törrinGe

040-44 40 69

kyrkovaktmästare

sVedala och törrinGe

nils-Gunnar nordquist

Mobil 070-605 73 37

VÄstra kÄrrstorp

Bo strömgren

Tjänsterum 040-40 27 83

Expeditionstid 10.00-11.00

BörrinGe

sam nilsson

040-48 31 08 (även fax)

Mobil 070-207 50 33

ORDFÖRANDEN

Kyrkofullmäktige

Maria eriksson

0730-42 69 59

Kyrkorådet

sven hansson

040-48 70 37

förtroendevalda

Kyrkogårdsnämnden

karin hansson

040-40 01 21 (kvällstid)

Fastighetsnämnden

arne hall

0706-68 32 68

kyrkogårdarna

Kyrkogårdsexpeditionen

Kapellvägen · 233 39 Svedala

040-40 27 83

Expeditionstider

Måndag-Fredag kl 10.00 - 11.00

Börringe kyrkogård

040-48 31 08 (även fax)

Kontorsassistent Ing-Britt Rostvall

ing-britt.rostvall@svenskakyrkan.se

11


GudstJÄnstsCheMa

Härliga höst!

10 septeMBer

13:e sönd e Trefaldighet

17 septeMBer

14:e sönd e Trefaldighet

24 septeMBer

15:e sönd e Trefaldighet

1 oktoBer

Mikaels dag

8 oktoBer

Tacksägelsedagen

15 oktoBer

18:e sönd e Trefaldighet

22 oktoBer

19:e sönd e Trefaldighet

29 oktoBer

20:e sönd e Trefaldighet

4 noVeMBer

Alla helgons dag

5 noVeMBer

Sönd efter Alla helgon

12 noVeMBer

22:a sönd e Trefaldighet

18 noVeMBer

OBS! Lördag

19 noVeMBer

Sönd före Domsöndag

26 noVeMBer

Domsöndagen

3 deCeMBer

1:a Advent

Välkommen till gudstjänsterna

Ändringar vad gäller tid och plats kan förekomma. Se dagspressen.

Förkortningar präster: LJ=Lars Johansson, MK=Manfred Knutson, SA=Sisko Andersson, MW=Marie Wollin.

GRUPPFÖRSÄNDELSE

svedala Börringe törringe V kärrstorp

11 SA Nattvard

Diakonins dag, Sjukhuskyrkan,

Gospelkören

11 LJ

11 MK

18 Gospeljubileum

se sidan 5

11 MW Temagudstjänst

Änglarna

17 MK Familjegudstjänst

Skördegudstjänst +

BT/min Barnkör

11 LJ

Mässa

14 MW Carpe Diem kören

Seniordagen

11 MK

Familjegudstjänst

17 LJ

Kyrkokören

17 SA

Kapellet

18 MW + MK

Ungdomsgudstjänst

Nattvard se sidan 10

11 MK

Familjegudstjänst

11 LJ

Kyrkokör + brass

13 MK

19 SA Skördegudstjänst

Nattvard

Kyrkokören

19 SA

Flöjtist

18 Björn Ranelid

se sidan 5

17 SA Dramagudstjänst

Nattvard

13 LJ Nattvard

Trumpetmusik

18 Invigning av orgel

Enkel förtäring, se sidan 5

18 Adventskonsert

se sidan 5

kyrkbil

040-40 00 82

15 MK Skördegudstjänst

Familjegudstjänst + min

Young Voices

15 LJ

Solist

Många av kyrkans arrangemang

sker i samarbete med det kyrkliga

studieförbundet SENSUS

9 Adventsfrukost

10 MW Familjegudstjänst

Nattvard, Barnkörer + min

More magazines by this user
Similar magazines